25 augusti 2022 klockan 07.17

Han blir ny näringslivschef med fokus på utveckling

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tobias Mårtensson, ny näringslivschef
Tobias Mårtensson blir Leksands nya näringslivschef. Han börjar sin tjänst i mitten av september.

Med en bakgrund som lärare, skolchef, vd och projektledare väntar en ny utmaning för Tobias Mårtensson. I mitten av september blir han näringslivschef i Leksands kommun med uppdrag att forma en ny strategi för näringslivets fortsatta utveckling.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

47-åriga Tobias Mårtensson har starka band till Leksand. Som född och uppvuxen i kommunen och med föräldrar och syskon kvar i bygden har Leksand alltid betytt något extra.

– Det känns bra i hjärtat att åka in i Leksand och det känns spännande att få möjlighet att arbeta här. Leksand är en kommun i tillväxt med en positiv utveckling, säger han. 

Kommunens första näringslivsstrategi 

I mitten av september blir han i allra högsta grad delaktig i kommunens fortsatta utveckling. Som näringslivschef är uppdraget att skapa fortsatt goda förutsättningar för näringslivet att blomstra. Ett av de första uppdragen blir att mejsla fram kommunens första näringslivsstrategi. 

– Strategin blir ett viktigt verktyg för att skapa oss en gemensam bild av näringslivet i Leksand. Det kan ge en riktning och kraft i näringslivsutvecklingen. Den kommer också tydliggöra det vi är bra på och hjälpa oss att fokusera på områden som vi behöver utveckla, säger han. 

Bred erfarenhet av utvecklingsarbete 

Det tydliga uppdraget att ta fram kommunens första näringslivsstrategi var det som triggade mest när Tobias sökte tjänsten. Strategin är första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete och just utveckling är ett tydligt drag i Tobias karriär så här långt. 

Efter tolv år som lärare har han varit skolchef i Säters kommun, vd på Framtidsmuseet (numera 2047 Science Center) och projektledare för två stora utvecklingsprojekt inom Högskolan Dalarna. I alla uppdrag har utveckling varit ett centralt begrepp. 

– Jag har tankar och idéer om hur vi tillsammans med näringslivet ska ta fram en näringslivsstrategi.  

Vad tror du blir den största utmaningen som ny näringslivschef i Leksand? 

– Det är att få grepp om den här komplexa rollen. Vi har ett stort och viktigt uppdrag och samtidigt en ganska liten organisation. 

Vad känns roligast? 

– Att Leksand är en kommun i tillväxt . Kommunen är välskött och ett gynnsamt företagsklimat har skapats där näringslivsrankingen har förbättrats under de senaste åren. Det känns väldigt positivt. 

Fler nyheter