26 september 2022 klockan 20.49

Fokus på ekonomi vid ”gamla” fullmäktiges sista sammanträde

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Erik Ingels (C) tackade avgående kommunfullmäktige för sin insats för demokratin i Leksands kommun.

2022 ser ut att bli ännu ett gott ekonomiskt år för Leksands kommun. Däremot blir det kärvare 2023 när inflationen driver upp kostnaderna på en rad områden. Kommunens delårsbokslut var ett av totalt sex ärenden på kommunfullmäktiges sammanträde.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

På måndagskvällen avslutade ledamöterna som valdes 2018 sin fyraåriga insats för demokratin i Leksands kommun. Vid nästa sammanträde, den 17 oktober, samlas för första gången de 41 ledamöter som valdes i årets val.

Går mot ett starkt ekonomiskt resultat 2022

Totalt hanterades sex ärenden. Det som fick mest uppmärksamhet gällde kommunens ekonomi. Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson redovisade delårsbokslutet för 2022 som ser mycket starkt ut. Delårsprognosen pekar mot ett resultat på + 41,5 miljoner kronor vid årets slut. Det beror bland annat på ökade skatteintäkter och att kommunen har fått ett stort statsbidrag för att minska antalet timanställda och öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Planerar för kärvare tider nästa år

Men 2023 ser Leksand och övriga kommunsverige ut att lämna några goda ekonomiska år bakom sig. Inflation och ökade kostnader för el, livsmedel, hyror och räntor kommer att märkas i kommunens ekonomi. Den enskilt största förändringen gäller pensionskostnaderna som väntas öka kraftigt både 2023 och 2024.

Hur stora de totala kostnadsökningarna blir för kommunen är svårbedömt. Just nu planerar kommunen för en ökning på 17 miljoner kronor, samtidigt finns ett scenario där kostnaderna blir hela 44 miljoner kronor högre.

Se mötet i efterhand

Som vanligt kan du ta del av besluten och se hela mötet i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna i faktarutan nedan, kan du navigera till de ärenden som du är mest intresserad av.

Se mötet i efterhand

Läs dagordningen från mötet

Fler nyheter