16 september 2022 klockan 11.19

Vad händer nu efter valet i Leksand?

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

KF-klubba

Alla röster är nu räknade, även sena förtidsröster och poströster från utlandet. Nu väntar en fördelning av alla förtroendeuppdrag.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Nu är alla röster räknade, även de förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, brevröster från utlandet och röster från ambassader. Alla röster har även lämnats över till länsstyrelsen som gör en slutlig rösträkning. Senast två veckor efter valet fastställer länsstyrelsen resultatet, räknar ut mandat till de politiska partierna och meddelar vilka 41 ledamöter som tagit plats i Leksands kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar även vilka som blir ersättare i kommunfullmäktige.

På Valmyndighetens webbplats val.se kan du se det preliminära valresultatet för Leksand.

Förtroendeuppdrag som ska fördelas är ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige, vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska vara kommunalråd.

Det nya kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober

Den nya mandatperioden för Leksands kommunfullmäktige börjar den 15 oktober, och det första sammanträdet är den 17 oktober.

På det första sammanträdet väljs kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande. Dessa tre ledamöter utgör kommunfullmäktiges presidium. Det väljs också en valberedning bestående av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Valberedningen lägger fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Val av ledamöter och ersättare sker i november och december

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november väljs ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag.

Vid kommunstyrelsens möte den 5 december väljs ledamöter och ersättare till utskott och andra förtroendeuppdrag.

Fler nyheter