Barn, ungdomar och unga vuxna

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Barn/Ungdomsbibl

Matilda Böwes

Telefon: 0247-802 52

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3 , 79331 Leksand

Ungdomsbibliotekarie

Linda Allard Forsman

Telefon: 0247-803 91

E-postadress:

Adam Martell med barn besöker barnavdelningen på Leksands bibliotek.
Barnhörnan på Leksands bibliotek.

I bibliotekets barnavdelning finns fina böcker, en sagohörna, mjuka kuddar att softa i och ett kombinerat pyssel- och matsäcksbord. Kaklet, ungavdelningen, finns för dig som är ungdom och ung vuxen. Vi har också olika aktiviteter riktade till barn och unga.

Allas barnbarn har just nu uppehåll på grund av corona - vi återkommer så fort det är möjligt!

Allas barnbarn är ett läsfrämjandeprojekt i samarbete mellan biblioteket, ABF och Skådebanan. I Leksand finns 7 bokläsare som läser böcker och berättar i förskolorna.

Bokläsarna finns i Leksand, Insjön, Djura och Siljansnäs. 2019 hölls hela 297 lässtunder!

Generationsmöte som lockar till läsning och berättande

Syftet är att öka lusten till läsning och berättande hos barnen och att skapa möten mellan generationer. Högläsningen stimulerar barns språkliga utveckling och påverkar barns intresse för böcker redan innan de själva kan läsa.

Syftet är också att öka kunskapen bland äldre om hur viktiga de är för barns läsutveckling, och samtidigt öka äldres eget läsande och berättande.

Vill du bli bokläsare?

Fler bokläsare behövs - om du är intresserad av att bli läsmormor eller läsmorfar - kontakta Matilda Böwes.

För att bli bokläsare måste du vara beredd på att ta ett utdrag ur belastningsregistret för arbete i förskola/skola. Tystnadsplikt gäller för dina besök i förskolan.

Bokfika är för dig som är 10-14 år och gillar att läsa! Vi tipsar varann om böcker - så ta med dig en bok du vill berätta om ... eller ta med flera böcker!


Bokfika på biblioteket.

Bokfika våren 2021

Bokfika körs under våren online på Teams - om du vill vara med kan du skicka din mejladress till matilda.bowes@leksand.se

Vi träffas på onsdagar varannan vecka kl. 16.00-17.00

27 januari
10 februari
24 februari
10 mars
24 mars
7 april
21 april
5 maj

KAKLET är bibliotekets avdelning och verksamhet för ungdomar och unga vuxna 

Här hittar du skönlitteratur, serier och faktaböcker i våra olika uppdelningar;  Fantastik, Skräck, Lättläst, Grafiska romaner, Skönlitteratur, böcker på Engelska, Serier, Manga, Dikt- och novellsamlingar och Faktaböcker. Vid Kaklet finns också Fantastik, SF och Skräck för vuxna.

Här finns sköna sittplatser att sjunka ner i, laddningsuttag för telefonen och diverse sällskapsspel (även för utlån).

För att hålla koll på programverksamhet för unga följ oss på instagram kaklet_ungvux eller se bibliotekets evenemangskalender.

Kaklet

Leksands förskolor håller på att införa en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och pedagoger arbetar mycket aktivt med böcker och läsning varje dag i förskolan. Arbetet sker i samarbete med biblioteken.

Syfte och mål

Litteraturprofileringen har sin grund i läroplanen för förskolan (Lpfö 18), bibliotekslagen och Leksands kommuns övergripande mål "ett ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan". Syftet är att med hjälp av litteraturen stärka barnens språkutveckling.

En förskola med litteraturprofil:

 • använder litteraturen i det dagliga arbetet
 • ger barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande
 • samverkar aktivt med biblioteket
 • inspirerar vårdnadshavare att läsa för sina barn

Detta innebär att böcker används vid många olika tillfällen under dagen i förskolan - vid läsvila och andra planerade lässtunder, inför och under temaarbeten och för spontan läsning. Litteraturen används på ett medvetet sätt för att stärka barnens språkutveckling. Ett fördjupat arbete kring en gemensam bok som väljs för hela förskolan för hela läsåret sker på de kommunala förskolorna. Valet av bok är en process där hela förskolan är engagerad, både barn och vuxna, och biblioteket fungerar som bollplank.

Inspirerande läsmiljö

Förskolan har en inspirerande läsmiljö där böcker finns tillgängliga för barnen. Förskolan har själva böcker och kompletterar med lån från biblioteket. Boklådor lånas från biblioteket – med möjlighet för barn och föräldrar att låna hem böcker från förskolan.

Besök på biblioteket

Barngrupperna besöker biblioteken regelbundet. På våren vartannat år hålls Vårsalong på Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek – en utställning för kommunala och fristående förskolor med gemensamt tema, där förskolebarnen visar sina skapelser. Det gemensamma temat har utgångspunkt i någon bok, författare eller genre. Under vårsalongen träffas barngrupperna från olika förskolor på biblioteket och berättar för varandra om sina konstverk.

För att bli en förskola diplomerad med litteraturprofil krävs att ett antal kriterier uppfylls. Kriterierna finns fastställda i en överenskommelse mellan förskolan och kulturavdelningen/biblioteket.

Överenskommelse - kriterier litteraturprofilerad förskola

Förskolor som diplomerats med litteraturprofil:

Förskolan Fjärilen, Djura
Föräldrakooperativet Krabat, Leksand
Föräldrakooperativet Pyret, Insjön
Åhls barnakademi, Insjön

Om du vill veta mer om litteraturprofilen, kontakta Matilda Böwes.

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje. Men alla böcker passar inte alla barn. I Äppelhyllan finns böcker och andra medier för och om barn och unga med funktionsnedsättningar.

I bibliotekets Äppelhylla finns:

 • böcker om barn och unga med olika funktionsnedsättningar, både för barn och vuxna, både fakta och berättelser
 • böcker på teckenspråk och böcker med tecken som stöd till tal/TAKK
 • språkträningsböcker
 • taktila bilderböcker - bilder att känna på
 • böcker med punktskrift - läsa med fingertopparna
 • flanosagor
 • Big books

Legimus - talböcker för egen nedladdning direkt till din mobil, dator eller surfplatta, ta kontakt med Biblioteket!

Välkommen till biblioteket tillsammans med ditt barn! I vår barn- och ungdomsavdelning finns fina böcker och leksaker, en sagohörna, mjuka kuddar att softa i och ett kombinerat pyssel- och matsäcksbord.

Föräldragrupper

Föräldragrupper bjuds in till biblioteket när barnen är 8 månader. Då visar vi vad biblioteken har att erbjuda barn och familjer och hur viktigt och roligt det är att läsa för barn.

Bokgåva till alla 2-åringar

Alla barn i Leksands kommun får en bok av biblioteket när de fyller 2 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar att läsa för och med sina barn – delad läsning gynnar barnets språkutveckling och ger samtidigt en stund av närhet och mys. Presentkort skickas ut med posten. Flera titlar finns att välja mellan, bland andra:

De små barnens bok – på svenska, engelska och arabiska
Julia busar
Lili älskar mat
Pelle Svanslös följer ett spår
Petter och hans fyra getter
Bockarna Bruse
Rödluvan
Tilda i tvättstugan

Välkommen att hämta boken tillsammans med ditt barn på Leksands eller Insjöns bibliotek!

Bokgåvan 2020


Föräldrahylla

På Leksands bibliotek finns en föräldrahylla. Här hittar du böcker om graviditet/förlossning, om barns/ungdomars utveckling och om vård av barn och barnsjukdomar. Det finns också böcker om barnmat och om att handarbeta, pyssla och inreda för och med barn. Du hittar också romaner och biografier om hur det är att vara förälder. 

Här finns också tidskrifterna Amningsnytt, Vi Föräldrar och Opsis Kalopsis. Det senaste numret läser du på plats och äldre nummer kan du låna hem.

Tvillingböcker

Tvillingböcker innebär att du lånar samma bok/titel på två olika språk. Böckerna används oftast för språkträning. Den svenska boken läses till exempel i förskolan och den på modersmålet i barnets hem. Tvillingböckerna finns i språkhyllan på barnavdelningen.

Följande språk finns som tvillingbok: amhariska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, finska, holländska, italienska, japanska, kurdiska, lettiska, litauiska, persiska, polska, ryska, samiska, somaliska, spanska, thai, tigrinska, turkiska och tyska. 

Lista över tvillingböcker

Boktips - böcker i olika ämnen för yngre barn

Här hittar du listor med tips på böcker i olika ämnen som ofta efterfrågas. Det är mest bilderböcker, men också faktaböcker och lite kapitelböcker. Böckerna finns att låna på biblioteken. Följande teman finns: Alla barns rätt, Döden, Flykt & integration, Genus, HBTQ, Matematik, Miljö, Rim & ramsor, Självkänsla & respekt för andra, Syskon - att få och att vara, Textlösa böcker, Upprepningssagor, Vänskap och Yrken.

Lista över böcker i olika ämnen för yngre barn

Barnteater 

Vid några tillfällen under året bjuder vi in till barnteater eller andra evenemang. Läs mer under Det händer på Leksands bibliotek.

Förskolor - Bokombud

Barngrupper från förskolor är välkomna till biblioteken. På Leksands bibliotek finns möjlighet till självutlåning mellan 08.00-10.00. Det går bra att boka tid med barnbibliotekarien i förväg. Böcker till temaarbeten och liknande kan plockas ihop på beställning. Bokombud finns på alla förskolor i kommunen, både kommunala och fristående. Träffar för bokombud hålls fyra gånger per år på Leksands bibliotek.

Bokombudets uppdrag

Bokombudsmöte

Boklådor för förskolan

Leksands bibliotek har 30 boklådor med böcker för utlån till förskolor. Böckerna i lådorna kan användas av barn och pedagoger i förskolan eller lånas hem av barn och föräldrar. Syftet är att göra litteraturen mer tillgänglig för barnen. Lådorna bokas i lånedisken eller hos barnbibliotekarien och hämtas på något av biblioteken eller skickas med internposten.

Lista över boklådor

Boktips - böcker i olika ämnen för yngre barn 

Här hittar du listor med tips på böcker i olika ämnen som ofta efterfrågas av förskolorna. Det är mest bilderböcker, men också faktaböcker och lite kapitelböcker. Böckerna finns att låna på biblioteken. Följande teman finns: Alla barns rätt, Döden, Flykt & integration, Genus, HBTQ, Matematik, Miljö, Rim & ramsor, Självkänsla & respekt för andra, Syskon - att få och att vara, Textlösa böcker, Upprepningssagor, Vänskap och Yrken.

Lista över böcker i olika ämnen för yngre barn

Allas barnbarn

Pensionärer läser böcker och berättar sagor i förskolorna i Leksand. Projektet är ett samarbete mellan biblioteket, ABF och Skådebanan i Dalarna. Fler sagoläsare behövs - om du är intresserad av att bli läsmormor eller läsmorfar - kontakta biblioteket!

Vårsalong

På våren vartannat år har Leksands för- och grundskolor en gemensam Vårsalong i Leksands kulturhus museum. Vårsalongen 2021 med temat KÄRLEK flyttas på grund av pandemin fram till våren 2022.

Inbjudan till att delta i Vårsalongen 2021

Tvillingböcker - språkhyllan

Tvillingböcker innebär att du lånar samma bok/titel på två språk. Böckerna används oftast för språkträning. Den svenska boken läses till exempel i förskolan och den på hemspråket i barnets hem. Tvillingböckerna finns i språkhyllan på barnavdelningen.

Följande språk finns som tvillingbok: amhariska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, finska, holländska, italienska, japanska, kurdiska, lettiska, litauiska, persiska, polska, ryska, samiska, somaliska, spanska, thai, tigrinska, turkiska och tyska. 

Lista över tvillingböcker

Följande språk finns i bibliotekets barnavdelning: engelska, danska, norska, tyska, jiddisch, holländska, rumänska, italienska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, serbiska/bosniska/kroatiska, litauiska, lettiska, grekiska, romani, persiska, kurdiska, pashto, dari, syriska, arabiska, tigrinska, amhariska, somaliska, finska, samiska, meänkieli, turkiska, kinesiska, thai, vietnamesiska, japanska.

Minibio

Förskolor kan boka filmvisning på biblioteket. 20 filmer finns att välja mellan.

Inbjudan minibio

Skolbiblioteken

Alla kommunala grundskolor har skolbibliotek bemannade av skolbibliotekarier. Skol- och folkbibliotek delar biblioteksdatasystem, vilket ger lärare och elever tillgång till hela kommunens bokbestånd. Leksands gymnasium har ett gymnasiebibliotek. Skolbiblioteken är öppna för elever och personal vid respektive skola. 

Gruppläsningsdepån

Leksands bibliotek har en depå med gruppläsningsböcker för utlåning till skolor. De flesta titlar finns i fem exemplar, och vissa i klassuppsättning. Böckerna är sökbara i Bibliotekskatalogen. Vill du låna från depån, kontakta din skolbibliotekarie eller bibliotekets lånedisk.

Lista över gruppläsningsböcker

 

Sidan uppdaterad: 2021-04-12