Barn och unga på biblioteket

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Barn/Ungdomsbibl

Matilda Böwes

Telefon: 0247-802 52

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3 , 79331 Leksand

Bibliotekspedagog

Linnéa Siitari

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3 , 79331 Leksand

Adam Martell med barn besöker barnavdelningen på Leksands bibliotek.
Barnhörnan på Leksands bibliotek. Fotograf: Lars Dahlström

I vår barn- och ungdomsavdelning finns fina böcker och leksaker, en sagohörna, mjuka kuddar att softa i och ett kombinerat pyssel- och matsäcksbord. Vi jobbar också med olika aktiviteter riktade till barn och unga.

Allas barnbarn är ett läsfrämjandeprojekt i samarbete mellan biblioteket, ABF och Skådebanan. I Leksand finns 7 bokläsare som läser böcker och berättar i förskolorna.

Bokläsarna finns i Leksand, Insjön, Djura och Siljansnäs. 2019 hölls hela 297 lässtunder!

Generationsmöte som lockar till läsning och berättande

Syftet är att öka lusten till läsning och berättande hos barnen och att skapa möten mellan generationer. Högläsningen stimulerar barns språkliga utveckling och påverkar barns intresse för böcker redan innan de själva kan läsa.

Syftet är också att öka kunskapen bland äldre om hur viktiga de är för barns läsutveckling, och samtidigt öka äldres eget läsande och berättande.

Vill du bli bokläsare?

Fler bokläsare behövs - om du är intresserad av att bli läsmormor eller läsmorfar - kontakta Matilda Böwes.

För att bli bokläsare måste du vara beredd på att ta ett utdrag ur belastningsregistret för arbete i förskola/skola. Tystnadsplikt gäller för dina besök i förskolan.

Bokfika för dig som är 10-14 år och gillar att läsa! Vi tipsar varann om böcker - så ta med dig en bok du vill berätta om ... eller ta med flera böcker! Och du, vi fikar också :-)


Bokfika på biblioteket.

Just nu är Bokfika INSTÄLLT - vi berättar här, när vi börjar igen.
Vi träffas på torsdagar klockan 16.00 - 17.00 de här dagarna:

 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari
 • 5 mars
 • 19 mars
 • 2 april
 • 16 april
 • 14 maj

Du behöver inte anmäla dig, bara kom!

Om du undrar över något - ring eller mejla Matilda Böwes.

Leksands förskolor håller på att införa en läsfrämjande litteraturprofil. Det innebär att alla barn och pedagoger arbetar mycket aktivt med böcker och läsning. Arbetet sker i samarbete med biblioteken.

Syfte och mål

Litteraturprofileringen har sin grund i läroplanen för förskolan (Lpfö 18), bibliotekslagen och Leksands kommuns övergripande mål "ett ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan". Syftet är att med hjälp av litteraturen stärka barnens språkutveckling.

En förskola med litteraturprofil:

 • använder litteraturen i det dagliga arbetet
 • ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning
 • samverkar aktivt med biblioteket

Detta innebär att böcker används vid många olika tillfällen under dagen i förskolan - vid läsvila och andra planerade lässtunder, inför och under temaarbeten och för spontan läsning. Litteraturen används på ett medvetet sätt för att stärka barnens språkutveckling. Ett fördjupat arbete kring en gemensam bok som väljs för hela förskolan för hela läsåret sker på de kommunala förskolorna.

Inspirerande läsmiljö

Förskolan har en inspirerande läsmiljö där böcker finns tillgängliga för barnen. Förskolan har själva böcker och kompletterar med lån från biblioteket. Boklådor lånas från biblioteket – med möjlighet för barn och föräldrar att låna hem böcker från förskolan.

Besök på biblioteket

Barngrupperna besöker biblioteket regelbundet. På våren vartannat år hålls Förskolornas Vårsalong på Leksands kulturhus och Insjöns bibliotek – en utställning för kommunala och fristående förskolor med gemensamt tema, där förskolebarnen visar sina skapelser. Det gemensamma temat har utgångspunkt i någon bok, författare eller genre. Under vårsalongen träffas barngrupperna från olika förskolor på biblioteket och berättar för varandra om sina konstverk.

Om du vill veta mer om litteraturprofilen, kontakta Matilda Böwes.

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje. Men alla böcker passar inte alla barn. I Äppelhyllan finns böcker och andra medier för och om barn och unga med funktionsnedsättningar.

I bibliotekets Äppelhylla finns:

 • böcker om barn och unga med olika funktionsnedsättningar, både för barn och vuxna, både fakta och berättelser
 • böcker på teckenspråk och böcker med tecken som stöd till tal/TAKK
 • språkträningsböcker
 • taktila bilderböcker - bilder att känna på
 • böcker med punktskrift - läsa med fingertopparna
 • böcker att läsa i datorn
 • flanosagor
 • Big books

Legimus - talböcker för egen nedladdning direkt till din mobil, dator eller surfplatta, ta kontakt med Biblioteket!

Välkommen till biblioteket tillsammans med ditt barn! I vår barn- och ungdomsavdelning finns fina böcker och leksaker, en sagohörna, mjuka kuddar att softa i och ett kombinerat pyssel- och matsäcksbord.

Föräldragrupper

Föräldragrupper bjuds in till biblioteket när barnen är 8 månader. Då visar vi vad biblioteken har att erbjuda barn och familjer och hur viktigt och roligt det är att läsa för barn.

Bokgåva till alla 2-åringar

Alla barn i Leksands kommun får en bok av biblioteket när de fyller 2 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar att läsa för och med sina barn – delad läsning gynnar barnets språkutveckling och ger samtidigt en stund av närhet och mys. Presentkort skickas ut med posten. Flera titlar finns att välja mellan, bland andra:

• De små barnens bok – på svenska, engelska och arabiska
• Alberts tårta
• Bosse & Bella sover i egen säng
• Julia busar
• Lili älskar mat
• Pelle Svanslös följer ett spår
• Tilda i tvättstugan

Välkommen att hämta boken tillsammans med ditt barn på Leksands eller Insjöns bibliotek!

Bokgåva

Föräldrahylla

På Leksands bibliotek finns en föräldrahylla. Här hittar du böcker om graviditet/förlossning, om barns/ungdomars utveckling och om vård av barn och barnsjukdomar. Det finns också böcker om barnmat och om att handarbeta, pyssla och inreda för och med barn. Du hittar också romaner och biografier om hur det är att vara förälder. 

Här finns också tidskrifterna Amningsnytt, Vi Föräldrar och Opsis Kalopsis. Det senaste numret läser du på plats och äldre nummer kan du låna hem.

Tvillingböcker

Tvillingböcker innebär att du lånar samma bok/titel på två olika språk. Böckerna används oftast för språkträning. Den svenska boken läses till exempel i förskolan och den på modersmålet i barnets hem. Tvillingböckerna finns i språkhyllan på barnavdelningen.

Följande språk finns: amhariska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, finska, italienska, japanska, kurdiska, lettiska, litauiska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinska, turkiska och tyska. 

Lista över tvillingböcker

Bilderböcker i teman

Här hittar du listor med tips på bilderböcker i olika ämnen som ofta efterfrågas. Böckerna finns att låna på biblioteken. Följande teman finns: Alla barns rätt, Döden, Flykt & integration, Genus, HBTQ, Matematik, Rim & ramsor, Självkänsla & respekt för andra, Syskon - att få och att vara, Upprepningssagor och Vänskap.

Lista över bilderböcker i teman

Barnteater 

Vid några tillfällen under året bjuder vi in till barnteater eller andra evenemang. Läs mer under Det händer på Leksands bibliotek.

Förskolor - Bokombud

Barngrupper från förskolor är välkomna till biblioteken. På Leksands bibliotek finns möjlighet till självutlåning mellan 08.00-10.00. Det går bra att boka tid med barnbibliotekarien i förväg. Böcker till temaarbeten och liknande kan plockas ihop på beställning. Bokombud finns på alla förskolor i kommunen, både kommunala och fristående.

Bokombud

Temalådor för förskolan

Leksands bibliotek har 30 temalådor med böcker för utlån till förskolor. Böckerna i lådorna kan användas av peersonalen i förskolan och lånas hem av barn och föräldrar. Syftet är att göra litteraturen mer tillgänglig för barnen. Lådorna bokas i lånedisken eller hos barnbibliotekarien och hämtas på något av biblioteken eller skickas med internposten.

Lista över temalådor

Bilderböcker i teman

Här hittar du listor med tips på bilderböcker i olika ämnen som ofta efterfrågas av förskolorna. Böckerna finns att låna på biblioteken. Följande teman finns: Alla barns rätt, Döden, Flykt & integration, Genus, HBTQ, Matematik, Rim & ramsor, Självkänsla & respekt för andra, Syskon - att få och att vara, Upprepningssagor och Vänskap.

Lista över bilderböcker i teman

Allas barnbarn

Pensionärer läser böcker och berättar sagor i förskolorna i Leksand. Projektet är ett samarbete mellan biblioteket, ABF och Skådebanan i Dalarna. Fler sagoläsare behövs - om du är intresserad av att bli läsmormor eller läsmorfar - kontakta biblioteket!

Förskolornas Vårsalong

På våren har förskolorna en utställning i kulturhuset. Nästa Vårsalong blir 27/3-21/4 2021.

Tvillingböcker

Tvillingböcker innebär att du lånar samma bok/titel på två olika språk. Böckerna används oftast för språkträning. Den svenska boken läses kanske i förskolan och den på hemspråket i barnets hem. Tvillingböckerna finns i språkhyllan på barnavdelningen.

Följande språk finns: engelska, danska, norska, tyska, jiddisch, holländska, rumänska, italienska, franska, spanska, portugisiska, ryska, polska, serbiska/bosniska/kroatiska, litauiska, lettiska, romani, persiska, kurdiska, pashto, dari, syriska, arabiska, tigrinska, amhariska, somaliska, finska, samiska, meänkieli, turkiska, kinesiska, thai, vietnamesiska, japanska

Lista över tvillingböcker

Minibio

Förskolor och pedagogisk omsorg kan boka filmvisning på biblioteket. 20 filmer finns att välja mellan.

Inbjudan minibio

Skolbiblioteken

Alla kommunala grundskolor har skolbibliotek bemannade av skolbibliotekarier. Skol- och folkbibliotek delar biblioteksdatasystem, vilket ger lärare och elever tillgång till hela kommunens bokbestånd. Leksands gymnasium har ett gymnasiebibliotek. Skolbiblioteken är öppna för elever och personal vid respektive skola. 

Gruppläsningsdepån

Leksands bibliotek har en depå med gruppläsningsböcker för utlåning till skolor. De flesta titlar finns i fem exemplar, och vissa i klassuppsättning. Böckerna är sökbara i Bibliotekskatalogen. Vill du låna från depån, kontakta din skolbibliotekarie eller bibliotekets lånedisk.

 

Sidan uppdaterad: 2019-03-20