Innehållsförteckning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Litteraturförteckning

Bibliografier och litteraturförteckningar 1. - Bibliografier: Särskilda personer 9. - Biblioteksväsen 15. - Bibliotekskataloger 27. - Arkivväsen 35. - Bokhandel 39. - Bomärken 41.

Bibliografier och litteraturförteckningar

1 Att undersöka hembygden. Vägledning till litteratur och arkivmaterial om din hembygd - Leksand. Utgiven av Leksands kulturnämnd. Leksand 1985. 10 s.

2 Dalarnas medeltid - en bibliografi. (Det medeltida Dalarna. En forskningskatalog och bibliografi. Red. Anna Götlind. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 1995, s. 43-57.) - Leksand berörs på s. 47 och 55.

3 Ett urval litteratur om fäbodar i Dalarna. Falu stadsbibliotek, Dalasamlingen. Falun 1995. 12 s. - Leksands kommun berörs på s. 5-6.

4 Bring, Samuel. Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Sthlm 1954. - Topografiskt register på s. 493 ff. som bland annat upptar Leksand, Insjön, Ål och Siljan. I Brings bibliografi finns det utförliga uppgifter om flera av de reseskildringar som i Leksandsbibliografin redovisas under nr 1524-1574.

5 Hemström, Elisabet. Litteratur om Dalarnas dialekter. Ett urval från Stadsbiblioteket i Falun, Dalasamlingen. Falun 2001. 12 s. - Under avsnittet "Dialekter från enskilda socknar" berörs Leksand, Siljansnäs och Ål.

6 Wingborg, Olle. 112 titlar om dalmåleri. En sammanställning. Falun 1992. (Dalarnas museums serie av småskrifter. 59.) - En stor del av innehållet har anknytning till Leksand.

7 Wingborg, Olle. Litteratur om Dalarna. D. 1-5. Utgiven av Dalarnas Biblioteksförbund. Falun 1969-1993. (Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. 15, 17, 20, 27, 32.) - Utgiven enligt följande: D.1. Artiklar och uppsatser ingående i periodiska publikationer. 1969. - D. 2. Separata skrifter samt nytillkomna artiklar ur periodiska publikationer. 1975. - D. 3. Register. 1978. - D. 4. Litteraturen 1971-1980. 1983. - D. 5. Litteraturen 1981-1990. 1993. - Verket, som här benämnes "dalabibliografin", omfattar i sin helhet 15 788 titlar. I Leksandsbibliografin återfinns självfallet en lång rad titlar utöver dem som redovisas i dalabibliografin - inte minst beroende på att jag på ett mer detaljerat vis här registrerat de arbeten som rör Leksand. Dessutom omfattar dalabibliografin endast tiden till och med 1990. Trots detta utgör dalabibliografin likväl även i fortsättningen ett komplement till Leksandsbibliografin. Detta eftersom det inte varit möjligt eller lämpligt att i Leksandsbibliografin förteckna alla de titlar som mer eller mindre marginellt berör Leksand.

8 Wingborg, Olle. Litteratur om Skeberg. 1996. 5 bl. Duplic. - "Denna litteraturförteckning har gjorts inför den pågående bydokumentationen av Skeberg i Leksands socken. Till Skeberg har jag fört byarna Skålhol, Gropen och Backen samt Östanmor och därtill Skeberget."

Bibliografier: särskilda personer

Forsslund, Karl-Erik

9 Herou, Lars-Olof. Karl-Erik Forsslund-bibliografi. (Dalarnas hembygdsbok 1991, s. 263-303.) - En del av titlarna i bibliografin över Karl-Erik Forsslund berör Leksand. - Dalarnas hembygdsbok 1991 ägnas i sin helhet Forsslund och har följande titel: Karl-Erik Forsslund. Författaren. Folkbildaren. Hembygdsvårdaren.

Karlfeldt, Erik Axel

10 Afzelius, Nils. Erik Axel Karlfeldts bibliografi. [D. 1]-2. D. 1 av Nils Afzelius, färdigställd av Arne Bergstrand. D. 2 av Arne Bergstrand. Sthlm 1974-1989. 303 s., 108 s. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 5, 20.) - (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis. 5, 46.) - I d. 1, avdelning 8 följande avsnitt som förtecknar arbeten med anknytning till bland annat Sångs: Bygden (s. 227-236). - I d. 2 uppgifter med hänvisning till detta avsnitt på s. 21, 76-81. – Endast ett urval av de titlar rörande Karlfeldt som har direkt anknytning till Leksand och Sångs redovisas redovisas i Leksandsbibliografin, i stället hänvisas till Karlfeldtsbibliografin.

11 Bergstrand, Arne. Karlfeldt i musiken. Verkförteckning och antologi. Malung 1986. - Verkförteckning på s. 15-49. Den har kompletterats av Arne Bergstrand i hans arbete: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. D. 2, s. 90-95. Se nr 10.

12 Trägårdh, Kurt G. Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk. Malung 1989. 131 s. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 21.) - "Karlfeldt-bladet 1989:3 är lika med bifogad bok."

Lindström, Rune

13 Dicander, Jörgen. Bibliografisk översikt över Rune Lindströms verksamhet. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1985. 24 s. - Omslagstitel: Rune Lindström. Bibliografi av Jörgen Dicander. - I Leksandsbibliografin redovisas endast ett begränsat antal titlar av och om Rune Lindström och om Himlaspelet, i stället hänvisas till Jörgen Dicanders bibliografi som innehåller följande avdelningar: Otryckta manuskript och scenbilder. - Bandinspelningar. - Grammofoninspelningar. - Litteratur av Rune Lindström. - Redigering. - Översättning. - Litteratur om Rune Lindström. - Himlaspelet. - Programmen. - Filmmanuskriptförfattaren. - Regissören. - Filmskådespelaren. - Teaterskådespelaren. - Bygdespelsförfattaren. - Radioprogram. - Librettisten och scenografen. - Sångtextförfattaren. - Bokillustratören. - Tecknaren och målaren.

Montelius, Sigvard

14 Montelius, Anna-Lisa. Sigvard Montelius. Tryckta skrifter och artiklar 1929-1994. Utgiven av Dalarnas biblioteksförbund. Falun 1995. 49 s. - Med register som upptar Leksand, Siljansnäs och Åhl.

Biblioteksväsen

15 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 167-187. - "Biblioteket."

16 Enoksson, Gösta. Bibliotekarie på landet. (Biblioteksbladet 1954, s. 115-118.)

17 Enoksson, Gösta. Grammofon, magnetofon och radio i biblioteksarbetets tjänst. (Biblioteksbladet 1954, s. 15-17.)

18 Enoksson, Gösta. Nya bibliotekslokaler i Leksand. (Biblioteksbladet 1953, s. 271-272.)

19 Körlof, Margareta. Leksands sockenbibliotek. (Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. Borlänge. Avesta. Upsala 1957, s. 300-301.)

20 Lindgren, Rune. M. Kulturevangelismen kan få back lash effekter. (Kulturrådet informerar. 1983:4, s.12-13.) - Berör bland annat Leksand.

21 Petterson, Lars A. Litteraturförmedling i tre dalakommuner. Av Lars A. Petterson på uppdrag av 1982 års bokutredning. Sthlm 1983. 136 s. (Utbildningsdepartementet. DU 1983:15.) - Berör Leksand samt Borlänge och Älvdalen.

22 Renborg, Greta. Från sockenbibliotek till kulturhus i Leksand och Rättvik. Av Greta Renborg och Lars-Ove Pollack. (Biblioteksbladet. 1985, s. 300-304.) - Se även nr 77 ff.

Biblioteksväsen: Ål

23 Andersson, Torbjörn. Åhls sockenbibliotek i upplysningens och romantikens skugga. Av Torbjörn Andersson och Niclas Bergquist. Borås 2000. 101 s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan. Biblioteks- och informationsvetenskap. 2001:2.) - Med sammanfattning på engelska. - På s. 46-50 berörs Daniel Edvard Boëthius.

24 Boëthius, Axel. Ett gammalt, levande biblioteks historia. Åhls sockenbibliotek 90 år. (Biblioteksbladet. 1951, s. 287-296.)

25 Olsoni, Tora. 90-årsjubileum. (Biblioteksbladet 1954, s. 115-118.)

26 Sandberg, Nils. Ännu ett gammalt men levande bibliotek i Åhl. Professorsfamiljen Boëthius boksamling. (Biblioteksbladet 1955, s. 458-465.)

Bibliotekskataloger

27 Katalog öfver Leksands församlingsbibliotek. Leksand 1910. 20 s.

28 Katalog över Leksands folkbiblioteks boksamling 1915. Leksand 1915. 20 s. - "Anmäl vid återlämnandet om något blad lossnat eller bortkommit."

29 Leksands församlingsbibliotek. Katalog 2. Leksand 1922. 31 s.

30 Katalog över Leksands församlings folkbibliotek. Leksand 1931. 46 s. - Katalog och Tillägg 1-3 utgivet 1931-1934.

Bibliotekskataloger: Siljansnäs

31 Katalog öfver Siljansnäs sockens kommunbibliotek. Falun 1906. 12 s.

32 Katalog över Siljansnäs sockens kommunbibliotek. Insjön 1932. 24 s.

Bibliotekskataloger: Ål

33 Katalog öfver Åhls församlings sockenbibliothek. Falun 1871. 15 s. - Ny utgåva 1884.

34 Katalog över Åls skolbibliotek 1910. Insjön 1910. 8 s. - Med tillägg.

Arkivväsen

35 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 123-129. - "Det lokalhistoriska arkivet."

36 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 190-[191]. - "Förteckning över den del av byarkivet som deponerats i arkivet i Leksands kulturhus."

37 Svensk arkivguide. Topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige. Utgiven av institutet för ortshistoria. Uppsala 2002. - Ur innehållet: Leksands kommuns centralarkiv (s. 319). - Leksands lokalhistoriska arkiv (s. 320).

38 Seidel, Stefan. Lokalhistoriska arkivet i Leksand. (DIK-Forum 1992:16, s. 6-7.)

Bokhandel

39 Bonnier, Isidor Adolf. Anteckningar om svenska bokhandlare intill år 1900 jämte strödda notiser från senare tid. D. 1. Landsortsbokhandlare (utom Uppsala). Sthlm 1920. - Leksand berörs på s. 191. - Carl Nordins bokhandel öppnade filial i Leksand 1883.

40 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997, s. 233-235. - "Leksands bokhandel."

Bomärken

41 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 21-23. - "Bomärken i Tibble."

42 Westgärds, Anders. Bomärken i Leksand 1821-1823. Upptecknade av Anders Westgärds. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1985. 53 s. Duplic. - Med inledning av Pablo Wiking-Faria.

Bomärken: Siljansnäs

43 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 14-15. - "Bomärken."

44 Regenberg, Margit. Bomärken. Av Margit Regenberg och Einar Sandström. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 373-374.)

Tillfällighetstidningar 45. - Vetenskaplig och kulturell verksamhet 52. - Bg Allmänna museer och hembygdsgårdar samt Leksands kulturhus 58. - Hembygdsvård och hembygdsföreningar 89. - Tidningsväsen och nyhetsprogram 100.

Tillfällighetstidningar

45 Barnens dagblad. Organ för Barnens dag i Leksand. Leksand 1960-1967.

46 Heja! Heja! L.I.F.- och husorgan för höstfesten. 4 sept. 1926. 5 sept. 1926. Borlänge 1926. 5 s. - Leksands idrottsförening.

47 Leksandspojken. [1933], 1935, 1936. Orsa 1933-36.

48 Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning. Leksand 1936. 23 s. - Även utgiven 1938.

49 Risholns extrablad. Lördagen den 27 september 1947. N:r 1. 1947. - "När instrumentmakaren och affärsmannen Anders Ingels fyllde 50 år 1947, uppvaktades han av några vänner med första och enda utgåvan av "Risholns Extrablad". (Uppgiften hämtad ur följande arbete: Spelmän i Leksand. Leksands spelmanslag 50 år. 1998. S 6-7.)

50 SJEKAU. Ortens mest spridda tidning. Organ för turisttrafiken i Leksand. Årg. 1(1929). [Tibble] 1929. - I sitt arbete "Gårdar i Leksandsbyarna Tibble och Lycka" (nr 1453) lämnar Lars Storén på s. 231-232 följande uppgifter om publikationen SJEKAU: "Slutligen skall nämnas hyresgästen, originalet J E Karlsson, som bott i Chicago där han arbetat som taxichaufför. Han gav 1929 ut den hittills enda i Tibble producerade tidningen, som han gav namnet SJEKAU. Namnet skulle, enligt utgivaren, betyda Chicago på dialekt. Tidningen skulle utkomma vid lämpliga tillfällen men det blev bara ett nummer till lösnummerpriset 50 öre."

Tillfällighetstidningar: Siljansnäs

51 Siljansnäs Gassarvets julblad. Utgiven av Gassarvets byalag. 1997 ff.

Vetenskaplig och kulturell verksamhet

52 Det medeltida Dalarna. En forskningskatalog och bibliografi. Red. Anna Götlind. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 1995. 57 s. - Ur innehållet: Det starka landskapet - en arkeologisk studie av Leksandsbygden i övre Dalarna från yngre järnåldern till nyare tid. Av Lars Ersgård. - Västannorstjärn. Av Eva Carlsson. - Dalarnas medeltid - en bibliografi. - Dessutom kort uppgift med anknytning till Leksand på s. 13. - De tre bidragen redovisas även separat.

53 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1-2. Red. Sune Björklöf. Leksand 2003. - D. 1. Bakgrund och rekommendationer. 213 s. - D. 2. Sammanfattning och förslag till beslut. 31 s. - Vissa avsnitt ur d. 1 med dokumentation av olika kulturområden redvisas separat.

54 Kulturpolitik i Dalarna. Nuläge och förslag. Kopparbergs läns landsting. Falun 1978. - Leksand berörs på bland annat s. 17, 136-137, 140.

55 Stadgar för Wilhelm och Anna Söderbaums stiftelse för vetenskaplig forskning rörande Leksands och Siljansnäs´ socknars historia. (Saga och sed 1965, s. 68-70.)

56 Barle, Agneta. Kultur i Dalarna. En enhet av mångfalder. Utgiven av Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna och Dalarnas museum. Falun 2001. - Även i engelsk och tysk version. Framtagen i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och kulturministermötet i Dalarna, maj 2001. - "Att på 32 sidor fånga hela Dalarnas rika kultur är förstås en omöjlighet, men den här skriften är ett försök att i ord och bild presentera ett urval av allt det som här finns." - Innehåller några inslag med anknytning till Leksand.

57 Långberg, John. Gagnef - Leksand - Rättvik. En kulturhistorisk och demografisk informationsbank i teoretisk och metodologisk belysning. Uppsala 1990. 19 bl. Duplic. (Uppsats vid Etnologiska institutionen i Uppsala 1990-05-30.)

Allmänna museer och hembygdsgårdar samt Leksands kulturhus

58 218 museer i Dalarna. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2002, s. 159-161.) - På s. 160 redovisas 19 museer i Leksands kommun. - Örjan Hamrin berör i årsboken bland annat några av Leksands museer under rubriken "Dalarna som svenskt museiideal" (s. 131-158).

59 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 29-40, 131-142. - "Museets basutställningar och tillfälliga utställningar. - Museets försäljningar. - Hembygdsgårdarna. Föremålssamlingarna. Verksamhet. Förvärv."

60 Andersson, Roland. Dalarnas hembygdsgårdar. Av Roland Andersson och Margareta Berggren. (Dalarnas hembygdsbok 1978, s. 55-203.) - Ur innehållet: Leksands socken med Leksands hembygdsgårdar, Fräsgården, Holen i Tällberg, Djura hembygdsgård (s. 92-107). - Siljansnäs socken med Masolles gammelgård (s. 152-153). - Åls socken med Åhls minnesgård (s. 188-189).

61 Aronsson, Knis Karl. Leksands hembygdsgårdar. Utredning och förslag. Tibble 1956. 66 bl. Duplic. - Efter en översikt av Leksands bebyggelsehistoria med mera lämnas förslag till hur Leksands hembygdsgårdar ska utformas.

62 Isaksson, Olov. Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991. - På s. 149-157 redovisas hembygdsgårdar i Leksands kommun.

63 Johannes, Per. Våra minnesgårdar. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 103-106.)

64 Lundquist, Torbjörn. Leksands hembygdsgårdar. [1992?] 252 bl. Duplic. - "Under sommaren 1991 påbörjades arbetet med att dokumentera Leksands hembygdsgårdar av Nordiska museet."

65 Persson, Karin. Hembygdsgårdar. En ideologisk studie tillämpad på Leksand. Av Karin Persson och Johanna Vintersved. Falun 1993. 19 bl. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Uppsatser och examensarbeten.)

66 Svärdström, Svante. Leksands museum. En arkitekttävlan 1943. (Dalarnas hembygdsbok 1944, s. 119-128.)

Djura hembygdsgård

67 Djura hembygdsgård. En liten minneskrift med anledning av Djura hembygdsförenings 25-årsjubileum. [Djura 1956.] 15 s.

68 Dalgård, Walfrid. Djura hembygdsgård. (Dalarnas hembygdsbok 1940, s. 99-110.)

69 Karlén, Arild. Något om Djura hembygdsgård. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 9-11, 14.)

Fräsgården

70 Aronsson, Knis Karl. Fräsgården i Ytterboda, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 69.) - Fotografi på s. 68. – Se även nr 1471.

71 Fredlund, Jane. Besök en hembygdsgård i sommar! Fräsgården i Ytterboda - en av Dalarnas mest genuina. (Antik & auktion 1988:6, s. 55-57.)

Holen i Tällberg

72 Björkroth, Maria. Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologisk studie av att bevara och förnya. Umeå 2000. (Institutet för kultur och medier. Umeå universitet.) - På s. 175-176 berörs Gustaf Ankarcronas gård Holen i Tällberg. - Se nr 911 ff. för övriga arbeten om Holen.

Leksands etnografiska museum

73 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 76-80. - "Jones Mats Perssons Etnografiska museum."

74 Dalgård, Walfrid. Jones Mats Perssons gammelgård. En historik. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1938, s. 4-10.)

75 Thorman, Elisabeth. Leksands etnografiska museum. (Svenska turistföreningens årsskrift 1911, s. 367-371.)

76 Wennberg, Carl Ivan S. Leksand och dess etnografiska museum. (Bonniers månadsmagasin 1913, häfte 9, s. 685-690.)

Leksands kulturhus

77 Guide till Sveriges arkitektur. Sthlm 2001. - Kulturhuset i Leksand (arkitekt Gunnar Mattsson) berörs på s. 346.

78 Björklöf, Kersti. Kulturhus i Leksand. Programutredning mars 1979. Av Kersti Jobs-Björklöf. Leksand 1979. 135 bl. + bil. Duplic. (Leksands kommun, kulturnämnden.)

79 Björklöf, Kersti. Leksands kulturhus. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 148.)

80 Björklöf, Sune. Leksands kulturhus. Bibliotek. Museum. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Text och layout: Sune Björklöf. Bilder: Bertil Billström, Lars Dahlström. Leksand 1985. 18 s.

81 Boman, Monica. En daladröm. [Leksands kulturhus.] (Form 1985:8, s. 11-15.)

82 Ehlin, Ingemar. Leksand cultural centre. (Scandinavian public library quarterly 1986:1, s. 34-38.) - Se även nr 22.

83 Ehlin, Ingemar. Leksand. Leksands kulturhus, Leksands bibliotek. (Åttiotalets bibliotek. Svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89. Utgiven av Statens kulturråd. Örebro 1990, s. 17-20.) - Boken har även utgivits på engelska. - Se även nr 22.

84 Mattsson, Gunnar. Kulturhus Leksand. (Arkitektur 1985:8, s. 34-39.) - Med kommentar av Claes Caldenby.

Allmänna museer och hembygdsgårdar: Siljansnäs

85 Lundquist, Torbjörn. MasOlles gammelgård, Siljansnäs. En dokumentation av Torbjörn Lundquist. På uppdrag av Nordiska museet. [Siljansnäs 1991?] 134 s. + bil.

86 Yngström, Britta. Gammelgården. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 284-292.)

Allmänna museer och hembygdsgårdar: Ål

87 Boëthius, Gerda. Åhls minnesgård. Ett nyinvigt sockenmuseum. (Meddelanden från Dalarnas hembygdsförbund 1916, s. 31-34.)

88 Åhlman, Simon. Åhls minnesgård. Utgiven av Åhls hembygdsförening. Insjön 1933. 15 s.

Hembygdsvård och hembygdsföreningar

(Se även Dalarnas hembygdsbok för år 2004.)

89 Osmessa. Djura hembygdsförenings tidning. Falun 1938. 20 s.

90 Andersson, Roland. Kring hembygdsrörelsen i Dalarna. Människor och idéer. (Dalarnas hembygdsbok 1978, s. 9-46.) - I artikeln berörs bland annat Gustaf Ankarcrona och Jones Mats Persson. - Se även nr 911 ff.

91 Andersson, Roland. Några milstolpar för hembygdsarbetet och framväxten av hembygdsgårdar i Leksands socken. (Dagsverket 1997:2, s. 4-5.) - Omslagsbild på detta nummer av Dagsverket: "Dalarnas hembygdsförbund bildas på Gustaf Ankarcronas Holen 4 juli 1915." Med namnuppgifter på deltagarna.

92 Björkroth, Maria. Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologisk studie av att bevara och förnya. Umeå 2000. (Institutet för kultur och medier. Umeå universitet.) - Diss. - "I denna bok skildras hembygdsvårdsrörelsens framväxt med tyngdpunkt på tiden från 1890-talet till 1930-talet." - Leksand berörs i en rad sammanhang, bland annat på s. 84-91och s. 175-176.

93 Forsslund, Karl-Erik. Tal vid Dalarnas hembygdsförbunds 20-årsfest på Tällbergs Holen annandag pingst 1935. (Dalarnas hembygdsbok 1936, s. 8-20.)

94 Holm, Thorsten. Tällbergs byalag för hembygdsvård. (Dagsverket 1997:2, s. 6.) - Med kort historik.

95 Johannes, Per. Hembygdsintressets framväxt och utveckling i Leksand. (Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. D. 1. Sthlm 1946, s. 181-188.)

96 Rydberg, Sven. Rörelsens rötter. (Dalarnas hembygdsbok 1984, s. 9-49.) - Om hembygdsrörelsen. Berör bland annat Hugo Alfvén, Gustaf Ankarcrona, Erik Axel Karlfeldt, Johan Nordling och Jones Mats Persson. I anslutning till artikeln återges utdrag ur arbeten av några av hembygdsrörelsens pionjärer.

Hembygdsvård och hembygdsföreningar:Siljansnäs

97 Sandström, Einar. Siljansnäs hembygdsförening. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 122-129.)

Hembygdsvård och hembygdsföreningar: Ål

98 Åhls hembygdsförening 1912-1987. Jubileumsskrift. Utgiven av Åhls hembygdsförening. Gagnef 1987. 48 s. - Innehåller artiklar av bland annat Ingrid Bergman och Hjördis Enarsdotter.

99 Bergman, Ingrid. Åhls hembygdsförening firar 75-årsjubileum. (Dagsverket 1987:4, s. 6-7.)

Tidningsväsen och nyhetsprogram

100 Hällberg, Annki. Nu firar FK 90 år i Leksand. Det var i Leksand som FK öppnade den första lokalredaktionen. (Falu Kuriren 29/11 2003.) - "Lokalredaktionens historia i Leksand började den 2 december år 1913."

101 Jödahl, Erik. Den trånga porten. Människor och öden i ett tidningshus. Falun 1988, s. 213-218. - Om Falu Kurirens platsredaktörer och ortskorrespondenter i Leksand, Siljansnäs och Ål. Följande personer berörs eller omtalas i denna ordning: Erik Wahlberg, Per Johannes, Bertil Pepa, Axel Åkerberg, William Weinstock, Nils Gunnar Storerkers, Nils G. Siönäs, Rune Gärdsback, Bertil Nygårds, Kent Olsson, Margit Regenberg, Anna-Greta Qvarfordt, Ernfrid Mäx, Yngve Johansson, Olle Johansson.

102 Leufstadius, Birgitta. Proteststorm mot SVT Leksand. Nyheter på teckenspråk - eller nyheter om teckenspråkiga? (Dövtidningen 2002:1, s. 14-15.) - Om förslaget att produktionen av teckenspråksprogram ej längre ska ske i Leksand.

 

103 Olsoni, Tora. Siljan. (Siljan. Utgiven av Dalarnas bildningsförbund. Med anledning av folkhögskolekursernas 50-årsjubileum. Borlänge 1955, s. 3-4.) - Berör tidningen Siljan som utkom under åren 1905-1907.

(Se även nr 556)

104 Filadelfiaförsamlingen Leksand 50 år. 1930-1980. Leksand 1980. [20] s.

105 Kyrknyckeln. Församlingsblad för Leksand, Djura och Siljansnäs. Leksand 2003. - Årtalet 2003 avser ej begynnelseåret utan anger endast att församlingsbladet utkom detta år. I redaktionskommittén: Anne-Maj Magnström, Birgitta Tegskär, Stig Törnqvist och Fredrik Lautmann (ansvarig utgivare). Redaktör: Charlotte Lautmann. - Föregås av bland annat: Kyrkobladet i Leksand och Djura.

106 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 162-164. - "Några minnen från missionsarbetet i Tibble på 1800-talet ..."

107 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 146-155. - "Kyrka och frikyrka."

108 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 167-172. - "Föreningar, fritidsintressen och missionshuset." - Missionshuset berörs på s. 170-172.

109 Västerås stift i ord och bild. Sthlm 1951. - Register över församlingar med mera på s. XXI ff. som bland annat upptar Leksand, Djura, Siljansnäs och Ål.

110 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 111-113. - "Söndagsskolan."

111 Aronsson, Knis Karl. Minnen. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 1-6.) - Artikeln ingår i boken under avdelningen Kyrkvallen.

112 Arosenius, Per Axel. Kristliga livsbilder ur folklivet i Mora och Leksand. 4. uppl. Sthlm 1928. 66 s.

113 Arosenius, Per Axel. Liljor i dalen. Uppsala 1886. 44 s. - Även utgiven 1887 och 1889.

114 Berg, Gösta. Hundkarbasen i kyrkan och kyrkvaktarens stav. Ett par missförstådda kyrkliga sedvänjor. (Rig 1987, s. 97-107.) - Berör bland annat Leksand.

115 Björklöf, Kersti. Kyrkvall och kyrkoliv. Av Kersti Björklöf och Sune Björklöf. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 7-24.)

116 Bovin, Henrik. Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 6. Kopparbergs län. Sthlm 1929. (Statens offentliga utredningar. 1929:2. Ecklesiastikdepartementet.) - Ur innehållet: Leksand och Djura (s. 148-182). - Siljansnäs (s. 183-187). - Ål (s. 209-217).

117 Dalgård, Walfrid. Några glimtar från Djura församling i gången tid i anslutning till Djura kapells äldsta räkenskapsbok omfattande åren 1676-1740. (Julbok för Västerås stift 1955, s. 149-168.)

118 Eklund, Stig. 15-åringar och attityd till kristen tro. En jämförande studie mellan Uppsala, Åbo, Skellefteå, Tranås och Leksand. Uppsala [1991]. 59 s. (Rapportserie. Religionspedagogiska institutet. 3.)

119 Enroth, Gustaf. Leksands diakonikrets. Uppsala 1995. 44 s. Duplic. (Uppsala universitet. Teologiska institutionen. Kyrkohistoria. D. 2. Uppsats 10 p.)

120 Gardtman, Ulf. Baptistkyrkan i Leksand de tjugofem första åren. 1879-1904. Leksand 1986. 17 bl. + bil. Duplic. (Uppsala universitet. Historiska institutionen. 2-betygsuppsats. Maj 1986.)

121 Garpe, Joel Olsson. Bondebygden i Västmanland och vid Siljan. (Från Johannes Rudbeckius' stift. Sthlm 1923, s. 341-360.)

122 Garpe, Joel Olsson. Litet om gudstjänstliv i Leksand. (Julstämning 1907, s. 2-3.)

123 Granér, Em. När prästen fråntogs handboken framför altaret i Djura kyrka. En tidsbild från 1850-talet. (Vestmanlands läns tidnings julnummer 1951, s. 6-7.)

124 Hansson, Prins Hans. Glimtar från våra första 10 år. (Leksandspojken [1933]. Orsa 1933, s. 3, 8.)

125 Helgesdotter, Anita. Glimtar från Allmänna kyrkliga mötet i Leksand. (Västerås stiftsbok 1988/89, s. 118-122.)

126 Johansson, Egil. Kyrkan och undervisningen. (Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid. Sthlm 2002, s. 248-258.) - Presenterar kyrkans undervisningsprogram från äldsta tid med exempel från bland annat Leksand.

127 Johansson, Egil. Visitationen och folkalängden i Leksand 1628. (Sverige 1628. Bilder och texter kring ett årtal. Red. Christine Östling. Sthlm 1995, s. 61-65.)

128 Lekselius, A. Frikyrkliga pionjärer i Leksand. En blick på brytningstiden. (Dala-Tidningen 20/6 1928.)

129 Lidwall, Sven-Helmer. Kyrkfolk och separatister i Leksand under 1800-talet. Uppsala 1989. 57 bl. Duplic. (Uppsala universitet. Teologiska institutionen. Uppsats i Kyrkohistoria. Kurs C2:1. Höstterminen 1989.)

130 Lindberg, Sven. Det kyrkliga livet i Leksand.(Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. file:///C:/Users/akristen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2FWI4C1Q/Flappy.pdfBorlänge. Avesta. Upsala 1957, s. 298-299.)

131 Martling, Carl Henrik. Kristallen den fina och andra märkligheter i Västerås stift. Boda kyrkby 2000. - Leksand berörs på s. 34-42 med följande avsnitt: Herr Evert och klockorna. - En son blir oss given. - Kyrklöken. - Nyckeln och svärdet. - Kyrkans år i majden. - Häxeriets epilog. - Ål berörs på s. 125-127 med följande artikel: När biskopen jagade häxor i Insjön.

132 Mattsson, Gunnar. Församlingshem Leksand. (Arkitektur 1990:2, s. 48-53.) - Se även nr 136-138.

133 Montan, Birgitta. Missionsväven i Ullnäs. (Västerås stiftsbok 1986/87, s. 117-119.)

134 Montan, Erik. Ett kyrkoår i Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 13-19.)

135 Montan, Erik. I Leksand. (Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1964, s. 102-110.)

136 Petersson, E. L. Leksands församlingshem. (Julbok för Västerås stift 1914, s. 71-75.) - Invigt 1913. - Se även nr 132.

137 Petersson, Stenåke. En takmålnings öden och äventyr eller Vem har sagt att lagt tak ligger? Falun 2001. [5] bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Dalarnas natur och kultur II.) - Om ett tak i Leksands församlingshem, målat av Hans Ersson Enman.

138 Petersson, Stenåke. En takmålnings öden och äventyr. (Dalfolk 2001:2, s. 20-21.) - Om ett tak i Leksands församlingshem, målat av Hans Ersson Enman.

139 Rönnegård, Sam. Nyckeln och svärdet. Församling och kyrka i Leksand genom 800 år. Med teckningar av Anita Rönnegård. Falun 1968. 239 s.

140 Winter, Valfrid. Missionshusets historia och församlingsverksamheten. Av Valfrid Winter med flera (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 164-167.)

Leksands missionsförsamling

141 Leksands missionsförenings uppkomst och 50-åriga verksamhet 1865-1915. Minnesskrift utgiven med anledning av föreningens jubileum den 30 april 1915. Falun 1915. 51 s.

142 Linge, Karl. Minnesskrift med anledning av Leksands missionsförsamlings 75-åriga tillvaro 1865-1940. Falun 1940. 94 s.

143 Gustavsson, Rich. 100 år. Leksands missionsförsamling 1865-1965. Leksand 1965. 98 s. - Omslagstitel: Ett sekel av nåd.

Siljansnäs

144 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 106-110. - "Söndagsskolor."

145 Elimförsamlingen Siljansnäs 60 år, 1922-1982. 1982. [9] s.

146 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 54-55. - "Frikyrkliga rörelsen i Siljansnäs 1881-97."

147 Lindberg, Erik. En prästerlig fridstörare. (Folkets historia 1993:1, s. 18-22.) - Om en konfrontation mellan en kyrkoherde och en baptistpastor i Siljansnäs 1896.

148 Lund, Berit. Personliga röster berättar om 1900-talet i Västerås stift. En intervjubok. Västerås 1998, s. 225-228. - "Församlingsbor bygger gudstjänst." Om bygudstjänster i Siljansnäs.

149 Nodermann-Hedqvist, Maj. Evangeliekalendern från Siljansnäs. (Fataburen 1966, s. 99-100.)

150 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 107-110. - "Väckelsen kommer till byn." - Religiösa förhållanden berörs även i andra avsnitt i boken.

 

151 Tägt, Nils. Evangelium i Siljansbygd. Siljansnäs missionsförsamling 100 år. 1896-1996. Utgiven av Siljansnäs missionsförsamling. Av Nils Tägt och Bertil Lundin. Siljansnäs 1996. 95 s.

152 Tägt, Nils. Frikyrkorörelsen och Evangeliska fosterlands-stiftelsen. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 79-98.)

153 Åkerlund, Anders. Lovsång i tempel och natur. (Skribenter med gröna fingrar - en bok om vår miljö. Västerås stiftsbok 2001. Västerås 2001, s. 51-57.) - Med ett kort avsnitt om Älgmålsbön i Siljansnäs kyrka.

Ål

154 Hundra år i Herrens tjänst. Insjöns missionsförsamling 1865-1965. Gävle 1965. 83 s.

155 Åhsbom, Ernst. Det kyrkliga livet i Ål. (Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. Borlänge. Avesta. Upsala 1957, s. 322-323.)

156 Åhsbom, Ernst. Hågkomster från Åhl. (Västerås stiftsbok 1968, s. 35-43.)

157 Åhsbom, Ernst. Åhls församlingshem. (Julbok för Västerås stift 1941, s. 194-197.)

Folkbildning 224. - Ungdomsmöten 227.

158 En skola för alla? På jakt efter det nationella uppdraget. Lärarnas riksförbund granskar den svenska skolan. Sthlm 2000. - Undersökningen rör fem kommuner, däribland Leksand.

159 Föreningen Sveriges dövblinda 1959-1979. Jubileumsskrift. Carlborgssons gård, Leksand, den 31 juli 1979. Enskede 1979. 15 s. - Innehållet har begränsad anknytning till Leksand.

160 Lima by. Leksand 1984, s. 82-92. - "Skolan."

161 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 9-13. - "Skolan."

162 Småskola och folkskola i Hjortnäs. Hjortnäs och Sunnanängs bycirkel. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Red. av Pablo Wiking-Faria. Leksand 1982. 54 s. Duplic. – Även utgiven 1984.

163 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994, s. 124-136. - "Skolan."

164 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 86-94. - "Skolgång i Tibble."

165 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 91-103. - "Skolan."

166 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 75-84. - "Skolan."

167 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 62-77. - "Från skola till bystuga."

168 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 50-56. - "Skolan."

169 Andersson, Knuts Anders. Knuts Anders Andersson [berättar minnen]. (Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad 1988:1, s. 21-22.) - Rör skoltiden i Djura.

170 Axelson, Niclas. Gymnasiet i Leksand. Dess betydelse för studieval och flyttningar. Falun 1999. 46 s. (Dalarnas forskningsråd. Arbetsrapport.)

171 Bond, Nils. Byskolan. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 23-27.)

172 Ekwall, Birgitta. Leksand slår vakt om byskolan. (Lärartidningen 1960, häfte 40, s. 13-15.)

173 Gossas, Markus. Glimtar av framtidens gymnasieskola. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 2000. (DFR-rapport. 2000:7.) - Studien har genomförts i samarbete mellan Dalarnas forskningsråd och Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner. Ur innehållet: Siljansregionen och framtidens gymnasieskola (s. 14-33).

174 Gudmundsson, Ture. Hur Leksands folkskolor utvecklats. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 113-119.)

175 Haglund, Magnus. Ungdomar, fritid och droger. En rapport om drog- och fritidsvanor bland högstadieeleverna vid Sammilsdalsskolan. Leksand 1993. 103 s. + bil. (Skolförvaltningen Leksands kommun.)

176 Hedblom, Margaretha. Några glimtar ur Leksands sockens tidiga skolhistoria. (Dalfolk 1992:1, s. 12-13.)

177 Hofsten, Ingela. Bred början ger mer. (Lira 1999:3, s. 19.) - Om fiolundervisning på musikskolan i Leksand.

178 Jonsson, S. Inge G. Västannor-Smedby. Om skolan, bymagasinet, byprotokoll; en bydokumentation. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden samt Bystuguföreningen i Västannor-Smedby. Leksand 1986, s. 35-54. - "Skolan i Västannor."

179 Klingberg, Bengt. Siljansregionens samverkan i utbildningsfrågor. Av Bengt Klingberg och Jörgen Uhlman. 1991. 9 s. + bil. Duplic.

180 Montelius, Louise. Skola och skolgång i Rältlindor - ur folkundervisningens historia i Leksand. Gävle 1982. 41 s. Duplic. (Uppsats i folklivsforskning. B 1980/81 vid Högskolan i Gävle-Sandviken.)

181 Möller, Lennart. Leksands skolor för yrkesundervisning, Leksands yrkesskolor, Leksands yrkesskola, Leksands gymnasieskola, Kom Vux. Några skolglimtar 1950-1984. Leksand 1996. 55 bl. Duplic.

182 Rönnegård, Sam. Folkundervisningen i Leksand i äldre tid. [1660-1860.] - Tillägnad Per Johannes på hans sjuttioårsdag den 13 augusti 1966. Leksand 1966. 104 s. - På s. 102 finns en förteckning över skrifter utgivna av Per Johannes. - Se även nr 284, 1014.

183 Rönnegård, Sam. Folkundervisningen i Leksand och Forshem i äldre tid. Av Sam Rönnegård och Uno Lundberg. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 46 (1966). Vol. 115. 129 s.)

184 Rönnegård, Sam. Prosten Uno Troilius och folkskolans grundläggning i Leksand och Dala-laget. (Västerås stiftsbok 1965, s. 56-70.)

185 Thors Hugosson, Christina. "Är det detta jag ska göra?". Tema: lärande, ledarskap. (Pedagogiska magasinet 1999:4, s. 23-27.) - Maria Granath-Nilsén, rektor i Djura, intervjuas om uppgiften att vara skolledare.

186 Winge, Olle. Skolhistorier från Leksand och Rättvik. Samlade av Olle Winge och Karin Andersson. (Dalfolk 1992:1, s. 21.)

Hantverkets folkhögskola

(Se även nr 353)

187 Hantverkets folkhögskola 40 år. 1953-1993. Leksand 1994. 53 s. - Med bidrag av bland annat Verner Helte.

188 Kurbitsen. Utgiven av folkhögskolan i Leksand. Leksand 1958-1971.

189 Burgman, Hans. Folkhögskolan i Leksand. (Tidskrift för svenska folkhögskolan 1955, häfte 1, s. 32- 36.)

190 Heijbel, Matts. Hantverkets folkhögskola [i Leksand]. (Pedagogiska meddelanden 1982:5, s. 19-23.)

191 Heijbel, Matts. Hantverkets högskola. (PM om utbildning 1982:5, s. 19-24.)

192 Tiberg, Bengt. Hantverkets folkhögskola i Leksand. (Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. Borlänge. Avesta. Upsala 1957, s. 299-300.)

Hantverkets folkhögskola: Instrumentmakarlinjen

193 Kvarnström, Eva. Gesällbrev efter fyra år. Elva stråkinstrumentmakare från Leksand. [Hantverkets folkhögskola i Leksand.] (Hemslöjden 1986:2, s. 10-13.)

194 Larsson, Mona. Unga musiker lär fiolbygge i Leksand. (Levande trä. Svenska turistföreningens årsbok 1987, s. 178-181.)

195 Ternhag, Gunnar. Tio svenska violinbyggare. Utgiven av Hantverkets folkhögskola. Leksand 1989. - Om Peder Källman, Leksand på s. [7-8].

196 Ternhag, Gunnar. Utbildning av pianotekniker vid Hantverkets folkhögskola. Arbetsrapport juni 1989. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 1989. 11 s. + bil. Duplic.

Siljansskolan och Siljansgården

197 Siljansgården och Siljansskolan i Tällberg. En presentation. Leksand 1955. 23 s.

198 Siljansskolan. Tällberg. Sthlm 1933. 35 s.

199 Alm, Harald. Kärlek på jorden. Siljansgården och Siljansskolan under femtio år. Minnen, tankar och drömmar. Falun 1969. 256 s. - Se även nr 897.

200 Björkman, Anna. Vad har väggarna på Siljansgården att berätta? (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2003, s. 221-226.) - Av Anna Björkman finns även: Byggnadsminnesutredning av loftboden på Siljansgården. Dalarnas museum 2002.

Västanviks folkhögskola

201 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 118-121. - "Västanviks folkhögskola."

202 Leufstadius, Birgitta. Ett nytt liv med teckenspråk. (Dövtidningen 2001:3, s. 12.) - Intervju med elever på invandrarlinjen, Västanviks folkhögskola. - Se även nr 1025.

Siljansnäs

203 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 96-105. - "Skolor." Med en rad skolkort. - På s. 106-110: Söndagsskolor.

204 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 56-61. - "Byskolan och Alviks privatskola."

205 Hanses, Erik. Skolor och undervisning. Av Erik Hanses och Nils Tägt. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 138-163.)

206 Hedlund, Lisa. Skolminnen från Alvik i Siljansnäs. (Dalfolk 1989:1, s. 7-10.)

207 Petterson, Agneta. Samarbete skola - fritids gammal nyhet i Siljansnäs. Målsättning? Vi bara gör! (Lärarnas tidning 1992, häfte 11, s. 16-17.)

208 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 111-114, 123-128. - "Gamla skolan. - På skolbänken."

Ål

209 Andersson, Pell Fredrik. Ål-Kilen förr och nu. By skolan. Busmor. Upprättad av Pell Fredrik Andersson. (Bidrag till Åhls sockens historia. 11. Insjön 2002.) - Ur innehållet: Byskolans historia (s. 249-268.) - Skolan berörs även på s. 39-41.

210 Halvarsson Lisra, Maria. En lektion i känslor. (ICA-kuriren 2000:45, s. 28-29.) - Om konfliktlösning i Insjöns skola.

211 Lindell, Birger. Folkundervisningen i Ål före 1919 samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Insjön 1975. 207 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 8.)

Sätergläntan

212 Vid Insjön blomstrar dalaslöjden. (Allmänna turisttidningen 1932, december, s. 30.)

213 Bergman, Ingrid. Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Dalarna 1922-1964. (Nyttoslöjd och ögonfröjd. SHR 1912-1992. Utgiven av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, SHR. Sthlm 1992, s. 12-14, 20.)

214 Bergman, Ingrid. Sätergläntan, Hemslöjdens gård. (Folkbildning. Hållbar idé - framtida förväntningar. Mora 2001, s. 39-42.) - (Kulturdagar i Bonäs bygdegård 2000.)

215 Holmqvist, Bert. Sätergläntan - en skön miljö för utbildning. (Tidskrift för yrkesutbildning 1972:9, s. 36-42.)

216 Johansson, Greta. Sätergläntan efter 1964. (Nyttoslöjd och ögonfröjd. SHR 1912-1992. Utgiven av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, SHR. Sthlm 1992, s. 15-20.)

217 Jonsson, Malin. Hemslöjd under industriell tid. Sätergläntans väverskor 1938-1959. Uppsala 2000. 37 s. + bil. Duplic. (Uppsala universitet. Ekonomisk-historiska institutionen. D-uppsats vt 2000.)

218 Lundahl, Gunilla. Utsiktspunkt för hemslöjden. Sätergläntan Hemslöjdens gård. (Hemslöjden 2002:5, s. 6-10.)

219 Sterner, Maj. Hemslöjd i Sverige. 2. uppl. 1939. - Ur innehållet: Sätergläntans hemslöjd, Insjön, Dalarna. (S. 206-215.)

220 Sterner, Maj. Sätergläntans hemslöjd och vävskola. (Hem i Sverige. Årg. 23(1930), nr 9, s. 11-14).

221 Sundblad, Brita A:dotter. Skolverksamheten vid Sätergläntan. Hemslöjdens gård - utbildningsprogram och resurser. (Hemslöjden 1975:6, s. 12-17, 24-25.) - Se även s. 5-7.

222 Sundblad, Brita A:dotter. Sätergläntan - en kursgård under utveckling. (Hemslöjden 1969, nr 6, s. 11-14.)

223 Ternhag, Gunnar. Att spinna vidare. En utredning om Sätergläntans framtid. Utgiven av Dalarnas forskningsråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Av Gunnar Ternhag, Gunilla Mattsson och Katarina Ågren. Falun 1994. 133 s. (DFR-rapport. 1994:7.) - Om Sätergläntan, den svenska hemslöjdsrörelsens kursgård.

Folkbildning

224 Bond, Erik. En ovanlig studiecirkel. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 56.)

225 Wiking-Faria, Pablo. Vad kan museerna lära av hembygdscirklar? (Svenska museer 1985:2, s. 29-32.) - Om erfarenheter från Leksand.

Folkbildning: Ål

226 Åhlman, Simon. Åhls diskussionsförening 1888-1892. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1959-1960. Falun 1962, s. 98-100.)

Ungdomsmöten

(Se även nr 345, 934, 935, 1352)

227 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 80-84. - "De entusiastiska ungdomsmötena."

228 Hedlund, Karl. Dalarnas ungdomsmöte i Leksand 1904. Några ord femtio år efteråt. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 3-9.) - Även i: Dalarnas spelmansförbunds medlemsblad 1954, julen, s. 9-13.

229 Hedlund, Karl. Dalarnas ungdomsmöte i Leksand år 1904. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 150-155.)

230 Hedlund, Karl. Dalarnes ungdomsmöten 1903-1909. Deras tid och deras betydelse. En återblick. Minneskrift utgiven till jubileumsmidsommaren i Leksand 1929. Falun 1929. 27 s. - Karl Hedlund har även berört ungdomsmötena enligt följande: Ungdomsmötenas tid i dikten. (Siljan. 1905-1955. Med anledning av folkhögskolekursernas 50-årsjubileum. Utgiven av Dalarnas bildningsförbund. Borlänge 1955, s. 2-3.)

231 Liljedahl, Ernst. Dalarnes ungdomsrörelse. Några intryck från Leksand. (Social tidskrift 1904 (4:7), s. 218-224.)

Namnforskning 232. - Dialekter 259.

(Namnforskning - se även nr 1442)

232 1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier med mera inom Kopparbergs län. Enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar. Med kommentar och register. Utgiven av Bror Lindén. Uppsala 1974. (Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. C. 1.) - Med register över bland annat gårdsnamn, personnamn och ortnamn. - Leksandsbygden berörs på s. 33-40, 149-152.

233 Bergfors, Erik Olof. Ortnamn i Hjortnäs och Sunnanäng tolkade av Erik Olof Bergfors. Hjortnäs-Sunnanäng 2003. [11] bl. Duplic. (Hjortnäs-Sunnanängs byalag för hembygdsvård.) - Utgiven i samband med byalagets sommarutställning "Från Sundsbäck till Magrösheden". - Av Hjortnäs-Sunnanängs byalag redovisas i Leksandsbibliografin ytterligare titlar, se nr 796, 1199, 1422, 1808.

234 Bergfors, Erik Olof. Ortnamnen i Dalarnas län. D. 7. Leksands kommun. Bebyggelsenamn. Uppsala 2001. 223 s. (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet. Namnavdelningen. Serie A: Sveriges ortnamn.) - Omslagstitel: Bebyggelsenamnen i Leksands kommun. - Med register och omfattande litteraturförteckning. - Boken och dess författare presenteras av Sune Björklöf i Dalfolk 2002:2, s. 5-7.

235 Bergfors, Erik Olof. Ortnamnsförklaringar. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 158-171.)

236 Bergfors, Erik Olof. Sockennamnet Leksand. (Namn och bygd 1992, s. 91-106.)

237 Berglund, August. Namnet Häradsbygden. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1925, s. 159-160.)

238 Björkman, Erik. Om bynamnen i Leksands socken. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 61-69.)

239 Björkman, Erik. Tusendalers Kari, Skampers Erik och Rovrygg Anna. Om gårdsnamnen i Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 95-100.)

240 Daun, Åke. Namnskicket [i Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 183-231.) - Även separat enligt följande: Namnskicket i Laknäs, Leksand. Utgiven av Institutet för folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet. Sthlm 1978. 47 s. - Nytryck Helsingborg 1993. - Av Åke Daun dessutom följande: Leksandsundersökningen. (Antropolognytt 1962, nr 3. Stockholms universitet.) - Namnskicket i Laknäs. En kultur-antropologisk studie. Trebetygsuppsats i folklivsforskning. Stockholms universitet. 1963. - Se även nr 1110, 1119.

241 Fries, Sigurd. Sjönamnet Sången. (Namn och bygd 1990, s. 33-40.) - Sjön Sången i Leksands socken berörs på s. 34.

242 Hellberg, Lars. "Tibble" - "Tybble" ... (Namn och bygd. 1985, s. 50-67.) - Även i: Nordiska namnstudier. Festskrift till Harry Ståhl. Uppsala 1985, s. 50-67. - Av Gunnar Ekholm finns följande uppsats som dock ej berör Tibble i Leksand: Ortnamnet Tibble i arkeologisk belysning. (Namn och bygd 1919:2, s. 54-60.)

243 Lindén, Bror. Bältergård och Duvlervål, Lekeräng och Tullerkitt. Gamla yrkesbeteckningar och dyligt ingående i gårdsnamn och ortnamn i Siljansbygden eller övre Österdalarna. (Namn och bygd 1975, s. 61-70.)

244 Lindén, Bror. Namnet Siljan. (Sool-Öen 1976, s. 8-11.)

245 Sahlgren, Jöran. Hednisk gudalära och nordiska ortnamn. 4. Lekslätt. (Namn och bygd 1950, s. 9-15.) - Uppsatsen berör bland annat namnet Leksand.

246 Ståhl, Harry. Från Mora mot Rumboland. Ortnamn längs en av Dalarnas huvudvägar mot Mälardalen. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 24-26 juni 1974 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1975, s. 17-32.) - Leksandsbygden berörs på s. 23-24.)

247 Ståhl, Harry. Ortnamn i Dalarna. Sthlm 1982. - Med ortnamnsregister som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Ål samt andra orter i Leksandsbygden.

248 Wennerholm, Johan. Namn på åkrar, ängar, bäckar, vägar, gårdar med mera (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 7-10.)

Namnforskning: Siljansnäs

249 Bergfors, Erik Olof. Limån i Siljansnäs, Dalarna, Lemland på Åland och därmed besläktade namn. (Namn och bygd 1995, s. 53-65.)

250 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 65-73. - "Gårdsnamnen berättar mycket om byn."

251 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 122-125. - "Namn på åkrar, ängar och vägar."

252 Persson, Kurt. Gårdsnamn i Björkens by, Siljansnäs s:n. (Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 12-13.) - "Utdrag ur skrift av Kurt Persson, Falun, 1993." Se nr 253.

253 Persson, Kurt. Smångs, Tägt och Årbäcks, en genomgång av gårdsnamnen i Björkens by, Siljansnäs socken. Falun 1993. 11 bl. + bil. Duplic. (Högskolan Falun/Borlänge. Dalarnas natur och kultur, 10 poäng. Vårterminen 1993.) - Se även nr 252.

Namnforskning: Ål

254 Eriksson, Manne. Ortnamnet Ål. (Namn och bygd 1936, s. 139-150.)

255 Eriksson, Manne. Ortnamnet Ål. (Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman. Uppsala 1935, s. 139-150.)

256 Forsslund, Karl-Erik. Ål eller Insjön? Och några andra namnfrågor. Av K-E. F. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1922, s. 26-27.)

257 Ståhl, Harry Nils i Söderby, Solbygubben. (Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1961, s. 3-9.) - Berör ortnamnet Ål.

258 Ståhl, Harry. Ortnamn i Åhl. (Bidrag till Åhls sockens historia. 3. Insjön 1962, s. 53-74.)

Dialekter

(Se även nr 5)

259 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 177-194. - "Ordlista."

260 Döhl, Inger. Täkt, vall och kya. Ord för inhägnade områden vid fäbodar i övre Dalarna. Uppsala 1990. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 26.) - Ur innehållet: Leksand (s. 80-83). - Siljansnäs (s. 83-84). - Ål (s. 85-86).

261 Forsberg, Kerstin. Dialekten. Av Kerstin Forsberg, Verner Glad med flera (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 175-188.)

262 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 11. Ljura och Gagnef. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Ljuramål och Jässpö (s. 43-51). Bland annat om djuramålet.

263 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Plintsberg och Hjortnäs (s. 39-46). Med ett avsnitt om sockenmålet.

264 Gustavsson, Bitte. Sanfrid [Blomquist ] översätter bibeln till dalmål. (Land 1987:39, s. 4.) - Översättning av "bibelord från grundtexten till dalmål av det slag som talas i byn Rönnäs".

265 Levander, Lars. Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd 1 ff. Av Lars Levander och Stig Björklund med flera Uppsala 1961 ff. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.) - I verkets förord anges att till de dalmålstalande socknarna räknas bland annat Leksand med Djura kapellbygd, Siljansnäs och Ål.

266 Nygård, Anders. Varför tala vi så konstigt i vår socken? (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 70-94.) – Se även nr 430. – Enligt Falu Kuriren 25/2 2004 planeras en utgivning och bearbetning av ett manuskript från 1917 av Anders Nygård med rubriken "Kort formlära över Leksandsmålet". Det finns även en komplettering av Anders Nygård som rör siljansnäsmålet.

267 Wennerholm, John. Ordbok över Leksands-mål. Sammanställd av John Wennerholm i samverkan med Erik Olof Bergfors och många andra Leksandsbor. Leksand 1994. 88 s.

Dialekter: Siljansnäs

268 Bergfors, Erik Olof. Siljansnäsmålet. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 293-312.)

Dialekter: Ål

269 Björklund, Stig. Åhlmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål. (Bidrag till Åhls sockens historia. 3. Insjön 1962, s. 5-51.) - Även i följande publikation: Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 19 februari 1994. Uppsala 1994, s. 86-132. (Härvid dock med stavningen "Ålmålet".)

270 Björklund, Stig. Åhlmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål. Av Stig Björklund. - Ortnamn i Åhl. Av Harry Ståhl. Insjön 1962. 74 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 3.) - De bägge uppsatserna redovisas även separat, se nr 258, 269.

271 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Ålmål och låtar (s. 174-188).

Särskilda författare 275.

272 Furuland, Gunnar. Nutida daladiktare. En hembygds- och studiebok. Malung 1938. - Med personregister som bland annat upptar Gustaf Ankarcrona, August Berglund, Per Johannes, Erik Axel Karlfeldt, Johannes Linnman, Sam Rönnegård och Simon Åhlman.

273 Hemström, Elisabet. Litterär vägvisare genom Dalarna. Sammanställd av Elisabet Hemström. Utgiven av Stads- och länsbiblioteket i Falun. Falun 1989. - Ur innehållet: Leksands kommun (s. 87-101). - Rör Erik Axel Karlfeldt, Johan Nordling och Rune Lindström. - I mer begränsat omfång även utgiven 1983.

274 Tideström, Anders. Vägvisare genom dalapoesin och poetisk vägvisare genom Dalarna. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26-28 juni 1972 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1973, s. 15-76.) - Innehållet berör bland annat Leksandsbygden.

Särskilda författare

Andersen, H. C.

275 Hedlund, Karl. H. C. Andersen i Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 78-80.) - Efter artikeln återges "Midsommar i Leksand" av H. C. Andersen.

276 Kristiansen, Erling. Om dalahästar och pepparkakor. (Hemslöjden 1999:6, s. 20.) - H. C. Andersen i Leksand.

277 Wieslander, Henning. Hans Christian Andersen och pepparkakorna i Leksand. (Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande nr 13. 1945, s. 73-76.)

Bååth, Albert Ulrik

278 Hedlund, Karl. Albert Ulrik Bååth och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 116-120.) - Se även nr 385.

279 Wennerholm, John. Hade Rune Lindström läst "Marit Valkulla"? (Dagsverket 2001:2, s. 10.) - Om följande arbete av Bååth: Marit Vallkulla. Dikt från Dalarne på 1600-talet (1887). Se nr 385.

Ekner, Reidar

280 Degerman, Bo. Leksand i dikt som ingen vet. (Dala-Demokraten 6/4 1992.) - "Reidar Ekner var själv tvungen att rannsaka sina diktsamlingar innan han vid en svårförglömlig lördagseftermiddag i Leksands kulturhus kunde påvisa vad han hela tiden vetat men aldrig riktigt förklarat: Intrycken från Leksand har avsatt sig i hans diktning."

Engström, Mikael

281 Åberg, Berit. Full av figurer. (Vi 2001:25, s. 46-48.)

Forsslund, Karl-Erik

(Se även nr 9)

282 Hedlund, Karl. Karl-Erik Forsslund och Leksand. Omkring 1918. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 175-176.) - Se även nr 9.

Hammar-Moeschlin, Elsa

Se nr 499, 500

Heidenstam, Verner von

283 Hedlund, Karl. Verner von Heidenstam och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 160-165.)

Johannes, Per

284 Bråmå, Anna Maria. Per Johannes. Personliga intryck. Hedemora [1979]. Folder. (Dalarnas författarförbund. Dala-författare. 6.) - Se även nr 182, 1014.

Jändel, Ragnar

285 Jändel, Bengt. Ragnar Jändel. En levnadsskildring. Utgiven av Jändelsällskapet, Jämjö i samarbete med Blekinge läns bildningsförbund. Karlskrona 1998. - Med förord av Birgit Jändel. - På s. 80-82 berörs Ragnar Jändels anknytning till Dalarna och Leksand genom hustrun Anna Lind från Leksand. Ytterligare hänvisningar till Anna Lind, sedermera Anna Jändel i bokens personregister. - På s. 81 återges följande citat av Ragnar Jändel: "Näst det lilla undanskymda Blekinge längst nere i sydost är Dalarna för mig det käraste av svenska landskap."

Karlfeldt

(Se även nr 10 ff. med kommentar samt nr 328, 350, 398, 946, 1331)

286 Karlfeldt, Erik Axel Fridolin på prosa. Av Finn. (Dagens Nyheter. Bihang till söndagsnumret 6/4 1924.) - Intervju med Karlfeldt som bland annat rör Sångs.

287 Karlfeldt - synpunkter och värderingar. Red. av Majt Banck. 2. oförändrade upplagan. Malung 1989. 199 s. - Ursprungligen utgiven 1971.

288 Karlfeldt-bladet. 1975 ff. - Ursprungligen svarade Ingegerd Fries för utgivningen. Från och med 1984 utges Karlfeldt-bladet av Karlfeldtsamfundet.

289 Karlfeldts Sjugare. Red. av Majt Banck. Malung 1975. 47 s. - 2. uppl. 1988. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 6.) - Innehåller bidrag av bland annat följande: Anders Yngve Pers, Einar Lunell, Lars Lunell.

290 Kring Siljan och Sångs. Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden. Redaktör: Christer Åsberg. [Sthlm] 2002. 128 s. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 34.) - "Kring Siljan och Sångs innehåller äldre texter, intervjuer och reportage, samt en nyskriven essä som belyser Karlfeldts anknytning till Leksand och Sångs i Sjugare." - Med följande innehåll: Karlfeldt vid Siljan. Förord. Av Christer Åsberg. - Erik Axel Karlfeldt - Dalarnas sångare. Av Anders Österling. - Erik Axel Karlfeldt och Leksand. Av Karl Hedlund. - Karlfeldts första sjugaresommar. Av Einar Lunell. - Och färden gick till Sjugare. Några minnesbilder. Av Ulla Karlfeldt-Barenthein. - Sångs i Sjugare by. Ett besök på Karlfeldts sommargård. Av Carl Mangård. - När flaggan sänktes över Sjugarebyn ... Av Barbro Alving. - Att bevara eller inte bevara. Ett meningsutbyte om Sångs. Av Torsten Fogelqvist och Torgny Segerstedt. - Hos Gerda Karlfeldt i Leksand, där skaldeminnet lever. Av signaturen Th. Ö. - Berätta om Karlfeldts änka, sa Vennberg. Av Lars Vestman. - Ynglingen och jungfrun - i dikt och verklighet. Ett motiv i Erik Axel Karlfeldts författarskap. Av Gunbritt Berggren. Med selektiv bibliografi. (Detta bidrag är nyskrivet.)

291 Leksandsmotiv i Erik Axel Karlfeldts diktning. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 128-139.) - Efter artikeln återges dikten Plantering ur Karlfeldts samling Hösthorn.

292 Öppna dörrar. Guide till 56 författares hus och miljöer. Red.: Marianne Enge Schwartz. 2. uppl. Sthlm 2002. - Ur innehållet: Erik Axel Karlfeldt (s. 96-99). - I avsnittet berörs bland annat Sångs i Sjugare.

293 Attorps, Axel. Gösta. På svenska vägar. Sthlm 1942. - Kapitlet "I Fridolins spår" (s. 133-148) berör bland annat Sångs.

294 Berggren, Gun Britt. Diktningens och blomstrens hägnade hemvist i Sjugare by. (Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker. 1999:3, s. 37.) - Parnass 1999:3 är ett temanummer med en rad artiklar om Karlfeldt.

295 Björman, Olle. Karlfeldt och hembygden. (Dalarnes jul [1964], s. 28-30.)

296 Brinck, Lotta. Än blommar det vid Sångs. (Vi 1987:8, s. 13-15.)

297 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 109-114. - "Karlfeldts Sångs."

298 Clayhills, Harriet. Diktaren och hans trädgård. (Allt i hemmet 1977:8, s. 32-35.) - Om Sångs i Sjugare.

299 Degerman, Bo. Den store vid Opplimen. Leksands kulturhus gör utställning om Karlfeldt. Men man vill hålla en slant på Gerda, hustrun. (Dala-Demokraten 17/5 2002.)

300 Fries, Ingegerd. Böckerna på Sångs. (Karldfeldt-bladet nr 12(1977), s. 50-52.) - Om Karlfeldts efterlämnade bibliotek.

301 Fries, Ingegerd. Karlfeldt och dalmålarna. Malung 1996. 127 s. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 28.) - Ur innehållet: Leksandsmåleriet i Gagnef - Floda (s. 23-30). - Elie himmelfärd (s. 40-48). - Jungfru Maria (s. 57-63).

302 Fries, Ingegerd. Sångs i Sjugare. En bok om Karlfeldts trädgård. Sthlm 1970. 118 s. (Karlfeldt-samfundets skriftserie. 2.)

303 Hagberg, Knut. I Fridolins lustgård. (Svenska Dagbladet 30/6 1955.) - Om Sångs i Sjugare. - Även i följande arbete av Knut Hagberg: Linneansk linje. 1963, s. 134-137.

304 Hage, Berndt. På Fridolins stigar. I Folkare, Pungmakarbo och Sjugare. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 205-209.)

305 Hedlund, Karl. Erik Axel Karlfeldt och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 165-175.)

306 Hedlund, Karl. Från Tolvmansgården i Karlbo till Sångsgården i Sjugare. (Kamratringen. Organ för Malungs folkhögskola och dess kamratförening. Årg. 10(1947), nr 2(40), s. 7-8, 26.)

307 Hedlund, Karl. Karlfeldt och Dalarne. Med anledning av 60-årsdagen. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1923 och 1924. Falun 1925, s. 146-149.)

308 Holmberg, Lars. Välkommen till Karlfeldt i Sjugare by. Foto: Sven Gillsäter. (Året runt - Vårt hem, 1959, nr 12, s. 26-27.)

309 Johannes, Per. Karlfeldts Sångs i Sjugare, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 105.) - Fotografi på s. 104.

310 Johannes, Per. Sångsgården i Sjugare. Ett hem där traditionerna vårdas. (Hemkultur 1937, nr 3, s. 37-39.)

311 Johannes, Per. Sångsgården. Skaldehemmet, där traditionerna vårdas. (Svenska hem i ord och bilder 1942:7/8. s. 162-165.)

312 Lassas Jonsson, Bibbi. Diktarens hus får nytt ljus. Text: Bibbi Lassas Jonsson. Foto: Christer Vallstrand. (Hus & hem 1996:4, s. 24-27.) - Om utbyggnad av Erik Axel Karlfeldts Sångs.

313 Lunell, Einar. Karlfeldts första sjugaresommar. Ett ungdomsminne. (Västmanlands-Dala nations skriftserie. 12(1973), s. 61-66.)

314 Mangård, Carl. Sångs i Sjugare by. Ett besök på Karlfeldts sommargård. (Vestmanlands läns tidnings julnummer 1930, s. 16-19.)

315 Mjöberg, Jöran På 40-talet genom Karlfeldts landskap. (Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker. 1999:3, s. 46-50.) - Rör bland annat ett besök i Sjugare. - Parnass 1999:3 är ett temanummer med en rad artiklar om Karlfeldt.

316 Nilsson, Kerstin. Gården som uppfyllde Karlfeldts drömmar. [Sångs i Sjugare.] (Året runt 1985:49, s. 20-21, 23.)

317 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 7-9. - "Sångs, skaldehemmet vid Opplimens sjö."

- Även i: Svenska journalen 1943, nr 36.

318 Peterson, Karl. Sångs i Sjugare. En minnesvärd skildring av ett besök i Erik Axel Karlfeldts hem i Dalarna. (Hemmets veckotidning 1952, nr 44, s. 3-5, 11.)

319 Reimers, Gerd. Berömda boningar i Norden. Sthlm 1981. - Karlfeldtsgården Sångs berörs på s. 307-316.

320 Rying, Matts. På Karlfeldts Sångsgård. (Röster i radio 1957:32, s. 6-7.)

321 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 157-163. - "Jul hos Karlfeldts." Rör Sångs i Sjugare.

322 Schiller, Harald. Tomma hövdingahus och andra minnen. Sthlm 1945. - På s. 188-198 ett kapitel med följande rubrik: Vårkväll på Sångsgården.

323 Sonnerman, Ann. Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB. Sthlm 1984. 33 s. + bil. Duplic. (D-uppsats i litteraturvetenskap. Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.)

324 Svärdström, Svante. Karlfeldt och dalmålningarna. (På Karlfeldts vägar. 3. Malung 1983, s. 59-68.)

325 Sydow, Carin von. Jag ville ha sagt dig de ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt. Sthlm 1999. 267 s. (Karlfeldtsamfundets skriftserie. 31.) - Med anknytning till bland annat Sångs. - Innehåller selektiv bibliografi och personregister.

Leffler, Anne Charlotte

326 Hedlund, Karl. Anne Charlotte Leffler. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 129-131.) - Om berättelsen "Giftermål av tycke" av Anne Charlotte Leffler. Den har motiv från Leksand och återges efter artikeln om henne. Ursprungligen ingår den i hennes efterlämnade skrifter 2 (1893). Se nr 365.

Lindström, Rune

(Se även nr 13 med kommentar samt nr 379, 755 ff. Ytterligare hänvisningar genom registren.)

327 Rune Lindström. En minnesbok sammanställd av Majt Banck. Malung 1990. 56 s.

328 Banck, Majt. Dalmåleriet förnyas. Rune Lindström i Karlfeldts fotspår. (Karlfeldt och 1900-talets klassiker. Elva uppsatser om tidiga 1900-talsdiktares relationer till Karlfeldt och hans diktning. Redigerade av Jöran Mjöberg. Falun och Malung 1992, s. 129-135.)

329 Banck, Majt. Rune Lindström. Författaren, skådespelaren, tecknaren och dalmålaren. (Västmanlands-Dala nations skriftserie. 13(1977), s.76-86.)

330 Bergström, Bernt. Roll och verklighet. Rune Lindström - ett vänporträtt. (Västerås stiftsbok 1978, s. 54-62.) - Efter artikeln återfinns "Arbogaspelet" (1962) av Rune Lindström.

331 Dicander, Jörgen. Rune Lindström och Himlaspelet. Några fakta och synpunkter med förslag till samtal. (Västerås stiftsbok 1981/82, s. 122-151. - Se även s. 115-121.

332 Dicander, Jörgen. Rune Lindström som serietecknare, hans kontakt med Studiescenen samt något om hans personlighet. (Västerås stiftsbok 1982/83, s.119-126.)

333 Dicander, Jörgen. Rune Lindströms förebilder samt några religionspsykologiska synpunkter på hans personlighet. (Västerås stiftsbok 1983/84, s. 49-53.)

334 Flodström, Åke. Julkort - Strålins tryckeri. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 237. - Med bild på s. 236. - Berör bland annat de julkort som tecknades av Rune Lindström.

335 Lindström, Martin. Rune Lindström & filmen. Sthlm 1986. 32 s. Duplic. (Stockholms universitet, Institutionen för teater och filmvetenskap. Cl:3, ht 1986.) – Se även nr 758, 771.

336 Peterson, Bertil. Dalamålaren Rune Lindström blev Nalle Puh med Sverige. (Vestmanlands läns tidnings julnummer 1966, s. 4-5.)

337 Rying, Matts. Hos Himlaspelets diktare. (Röster i radio 1957:32, s. 5, 32.)

338 Thunstedt, George. Rune Lindström. Vänporträtt av George Thunstedt. Utan ort och år. [3] s. Folder. (Dalarnas författarförbund. Dalaförfattare. 10.)

Linnman, Johannes

339 Hedlund, Karl. Johannes Linnman. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 189-193.) - "Johannes Linnman föddes i Hedby i Djura kapellförsamling år 1881." - I artikeln berörs följande arbete av honom: Sordin. Dikter. Se nr 403.

Mellin, G. F.

340 Hedlund, Karl. Den gamle i Östannor. 1865. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 94-96.) - Om G. F. Mellin (1803-1876) och hans bok "Den gamle i Östannor" (1865).

Moeschlin, Felix

341 Hedlund, Karl. Felix Moeschlin: Amerika-Johan. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 179-181.) - Berör den schweiziske författaren Felix Moeschlin och hans bok som 1944 kom i svensk översättning: Amerika-Johan. En bonderoman från Dalarna. Se nr 369.

Nordling, Johan

342 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 118-122. - "Bestsellerförfattaren Johan Nordling." - Med anknytning till Skeberg.

343 Forsslund, Karl-Erik. Hos Johan Nordling i Skeberg. (Idun 20 oktober 1918.) - Med elva fotografier.

344 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Skeberg (s. 171-180). I detta kapitel ingår följande avsnitt: Hos Johan Nordling i Skålhol.

345 Gawell, Bengt. En roman om Dalarnas ungdomsrörelse. En studie över Johan Nordlings "Siljan". (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 65-82.) - Se nr 372.

346 Hallonstén, Knut. Johan Nordling och Skebergsbygden. (Mora Tidning 19/10 1923.) - Namnet på artikelförfattaren ej utsatt.

347 Hedlund, Karl. Johan Nordlings "Siljan". (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 176-179.)

Antologier 348. - Romaner, berättelser med mera. 357. - Himlaspelet 379. - Dikter och diktsamlingar 380. - Barnböcker 413. - Dialektlitteratur 425.

Antologier

348 Dalahistorier. Samlade och med teckningar av Rune Lindström. Sthlm 1948. - Ur förordet: "Några av de ursprungligste historierna i samlingen har lämnats av Anders Westgärds i Sjugare."

349 Dalkulan. Lyrik och prosa. 34 dalaförfattare 1994. Gagnef 1994. - Ur innehållet: Bond Jerk, den gamle ringaren. Av Gunnar Harding. S. 110-115. - Med biografiska uppgifter om Gunnar Harding. - Artikeln om Bond Jerk redovisas även under avdelningen "Särskilda personer" (nr 901).

350 Dikter till och om Karlfeldt. Malung 1978. 92 s. (Karlfeldtsamfundets skriftserie. 9.) - Ur innehållet med anknytning till bland annat Sångs: I Fridolins lustgård. Av August Berglund. - Liksom liljor vill vi buga oss. Av Alf Henrikson. - De kommer ej till ängarna vid Sjugare by. Av Göran Ekblom. - Sjugare by. Av Maiken Ekman-Atterlöf. - Dalmålning på frimärke. Av Harald Sandahl. I anslutning härtill uppgift om det frimärke som utkom 1964 och som anknyter till Karlfeldts dikt Elie himmelsfärd.

351 Hemkärt. Tankar i dikt, prosa och teckningar av folk i bygden. Utgiven av Siljansnäs hembygdsförening. Redigerad av Åke Alm. Siljansnäs 1999. 133 s. - Huvudsakligen dikter samt teckningar. Bidrag av ett femtiotal personer. Innehåller bland annat Siljansnäs hembygdssång med text av Olle Wikström.

352 I Dalarna. Prosa och poesi. Sthlm 1952. - Ur innehållet: I Dalarne. Av Erik Axel Karlfeldt. S. 9-27. - Midsommarfesten i Leksand. Av H. C. Andersen. S. 64-69. - En student upptäcker sitt land 1835. Av [Gunnar] Olof Hyltén-Cavallius. S. 173-180. - Ungdomskvarn och kurbits. Av Svante Svärdström. S. 192-201.

353 Kärlek. Några tankar om kärlek av människor på vår folkhögskola. Utgiven av Hantverkets folkhögskola, Leksand. Leksand 1983. 192 s.

354 Röster i Dalarna. En antologi av Siv Hågård. Sthlm 2000. (En bok för alla.) - Med separat studiehandledning. - Innehåll med anknytning till Leksand på s. 164-173 enligt följande: Visor från Leksand. Av Anders Jobs och Margareta Jonth. - Den vackra dalkullan. Av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. - Jungfru Maria. Av Erik Axel Karlfeldt. - Kyrkbåtar i Leksand. Av Gerda Boëthius. - Prologen i Himlaspelet. Av Rune Lindström. - Leksand, midsommar. Ur: Dalarapsodi. Tidebok. Av Hans Bing.

355 Scripta amicorum. Sewed Sjöholm på femtioårsdagen. [Leksand] 1954. 46 s. - "Upplagan är tvåhundrafemtio numr exemplar." - Med texter av Rune Lindström, Lille Bror Söderlundh, Kjell Löwenadler, Gustaf Lodhammar och Peer Jobs. Redaktör: Rune Lindström. - Endast följande bidrag har innehållsmässigt någon direkt anknytning till Dalarna och Leksand: Lodhammar, Gustaf, Näktergalen och nötskrikan (s. 31-38). I artikeln berörs kontakterna mellan Harry Blomberg och Ragnar Jändel samt Ragnar Jändels besök i Leksand.

356 Hedlund, Karl. Dalarnas diktare. Läsebok. Uppsala 1931. - Med texter av bland annat Erik Axel Karlfeldt, Johannes Linnman och Johan Nordling.

Romaner, berättelser med mera.

357 Bremer, Fredrika. I Dalarna. Sthlm 1845. - Med begränsad anknytning till Leksand.

358 Danielson, Oscar. Siljans konditori. En kärleksroman. Sthlm 2002. 223 s. - "Oscar Danielsons debutroman Siljans konditori är en berättelse om ett försvunnet folkhem, om kärlek och vänskap, om tidens gång ..."

359 Gabrielsson, Jan. Förflugen ängel eller En grop på en wäg som till himla bär. En halvdokumentär, nostalgisk berättelse om och med himlaspelare ... Malung 1980. 164 s.

360 Hambraeus, Axel. En adjunkt i Leksand och andra historier. Sthlm 1946. 144 s. - 2. uppl. 1947.

361 Hambraeus, Axel. En adjunkt i Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 34-51.)

362 Harding, Gunnar. Luffaren Svarta Hästen och det hemska rånmordet i Leksand. Sthlm 1977. 195 s. - Skönlitterär bok med autentiskt underlag. - Ny något omarbetad utgåva 1978. - 3. omarbetad upplaga 1997.

363 Johannes, Per. Gamla gården. Hembygdsspel i två akter. Falun 1935. 35 s. - 2. uppl. 1944. - Med prolog av August Berglund i Dalarnas hembygdsbok 1936, s. 5.

364 Johannes, Per. Sista aklejan. Dalska bonde- och emigrantöden. Leksand 1972. 77 s. - Romantiserad framställning.

365 Leffler, Anne Charlotte. Giftermål av tycke. Skiss från Dalarna. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 131-143.) - Berättelsen med motiv från Leksand ingår ursprungligen i Anne Charlottes efterlämnade skrifter (1893). Se även nr 326.

366 Lindström, Rune. Den underbara kyrkbåten. En Leksandslegend. (Dalarnes jul 1991, s. 9-11.)

367 Lunell, Lars. Från Siljans sagoland. Berättelser från Dalarne. Sthlm 1911. 380 s. - Även senare upplagor.

368 Lunell, Lars. Från Siljansbygd. Berättelser av Lars Lunell. Falun 1924. 198 s.

369 Moeschlin, Felix. Amerika-Johan. En bonderoman från Dalarna. Översatt av Sven Stolpe. Illustrerad av Rune Lindström. Uppsala 1944. 410 s. - Se även nr 341.

370 Moltke-Hoff, Anne-Marie. När marken gläds. [Rättvik] 1977. - Små naturlyriska betraktelser. Ur innehållet: Böle Leksand. S. [9-11].

371 Nordling, Johan. Det gamla bruket och andra dalaberättelser. Sthlm 1923. 248 s. - Berättelsen "Gamla bruket" med anknytning till Skeberg omfattar s. 5-155.

372 Nordling, Johan. Siljan. En bok om Sveriges hjärta. Sthlm 1907. 2 vol. 200 s. + s. 203-430. - Utgiven i en rad upplagor. Se även nr 345.

373 Rönnegård, Sam. Dalfolk. Saml. [1]-2. Sthlm 1941-1944. - Med viss anknytning till Leksandsbygden. Innehåller bland annat artikeln "När Petrus och Paulus kom till Leksand". (Saml. 2, s. 27-56.)

374 Rönnegård, Sam. En kyrkfärd för hundra år sedan. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 25-33.)

375 Rönnegård, Sam. I by och buda. Berättelser från Dalarna. Sthlm 1936. 2. uppl. 1936. - Med viss anknytning till Leksandsbygden. Här finns bland annat en avdelning med rubriken "Om kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder".

376 Sjöholm, Elsa. Mordet på golfklubben. Sthlm 1992. 245 s. - Med miljö från Leksand. - Se även nr 1375.

377 Svensson, Carin. Kanonväder. Sthlm 2000. 241 s. - Bokens första kapitel utspelar sig i Leksand där huvudpersonerna möts på restaurang Bosporen.

378 Wahlborg, John. Kolarkojan vid Siljan. Sthlm 1898. 191 s. - Även senare upplagor.

Himlaspelet

(Litteratur om Himlaspelet förtecknas under nr 755 ff.)

379 Himlaspelet Lindström, Rune. Ett spel om en väg som till himla bär. Sthlm 1941. 97 s. - Upplaga 17 (1981) har på titelsidan en felaktig uppgift, nämligen: 16. uppl. - Finns i bland annat engelsk översättning. Vissa partier även tonsatta. Närmare uppgifter i Rune Lindströms bibliografi av Jörgen Dicander, se nr 13.

Dikter och diktsamlingar

(Se även nr 425, 426, 429, 430, 432)

380 Fyra högst lärorika och vackra wisor tryckta i år. Utgiven av Dalarnas spelmansförbund, Vissektionen. Falun 1992. Folder. - Faksimil av fyra skillingtryck. - Ur innehållet: Lissens höga visa och om den nyupptäckta kometen Liss Olof Larsson.

381 Berglund, August. Beckoxar gå på Siljan. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 196.) - Även i Dalarnas hembygdsbok 1945, s. 5-6. - Med beckoxar avses kyrkbåtar.

382 Berglund, August. Gamla vägar. Dikter. Falun 1947. 62 s.

383 Berglund, August. Trefaldighetskällan. Dikter. Av August Berglund, Per Johannes och Sam Rönnegård. Uppsala 1936. 157 s.

384 Bing, Hans. Dalarapsodi. Tidebok. Borlänge 1963. 30 s. - Innehåller några dikter med direkt anknytning till Leksand. - 1976 utgav Hans Bing bearbetade versioner av sina 60-talsdikter under titeln: "Vem sålde dig mitt landskap?"

385 Bååth, Albert Ulrik. Marit Vallkulla. Dikt från Dalarne på 1600-talet. Sthlm 1887. 124 s. - Se även nr 278-279.

386 Eriksson, Eskil. Tankar, ord och verklighet. [Leksand] 1982. 28 s. - Av Eskil Eriksson finns härutöver bland annat följande samling: 32 dikter (1983). - Han uppmärksammas i Dala-Demokraten 29/7 2003 och i Falu Kuriren 30/7 2003.

387 Eriksson, Gustaf. Dalaminnen. Tjugofyra sonetter. Sthlm 1906. - Ur innehållet: Leksand (s. 11).

388 Forsberg, Greta. Mamma och jag. Dikter. Av Greta Forsberg och Solweig Agnas. Teckningar: Kjell Löwenadler. Leksand [1984]. 40 s.

389 Forsslund, Karl-Erik. Till ett bergfolk. Dikter. Sthlm 1919. - Ur innehållet: I Skebergstugans gästbok. Till Johan Nordling. (S. 107-108.) - I bland annat Karl-Erik Forsslunds samling "Daldikter och vandringsvisor" (1913) finns det även dikter med någon anknytning till Leksand.

390 Gahrn, Lars. Arbetshästen. En dikt om dalahästen "Brunte" från Norr Lindberg. Mölndal 1992. 10 bl. Duplic. - Inspirerad av en trähäst från Bosses Träslöjd, Norr Lindberg. Se även nr 627.

391 Gahrn, Lars. Dalahästar. Dalmålningar i ord och rim. Mölndal 2002. 48 s.

392 Gahrn, Lars. En stolt tupp från Norr Lindberg. Dalmålning i ord och rim. Mölndal 1993. 10 bl. Duplic. - Inspirerad av en tupp från Bosses Träslöjd, Norr Lindberg.

393 Gahrn, Lars. Färgglädjens hästar. Dalmålningar i ord och rim. Mölndal 2002. 52 s. - Denna titel även enligt följande: Mölndal 1991. 13 bl. Duplic.

394 Harding, Gunnar. Det brinnande barnet. Sthlm. Originalupplaga 2003. - De första dikterna i samlingen under rubriken "Ögonblick i Tibble".

395 Hedlund, Karl. Höstfärd. [Dikt.] (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 195.) - Ursprungligen i författarens bok: Psalmodikon. 1925.

396 Jacobson, Robert. Motljus. Dikter. Leksand 2002. 76 s. - Till boken hör en CD-skiva.

397 Johannes, Per. När höstlöven falla. Vers: Per Johannes. Bild: David Tägtström. Leksand 1969. 23 s. - Med bland annat följande dikter: Till min kära. - Till en hemslöjderska i Leksand. (Till Stenback Anna i Hälla, då hon slutade sin tjänst i Leksands hemslöjd.) - Farväl till gammal flottbro. Leksand, midsommar 1925. - Till en spelman. (Till Leksands sockens spelmanslag vid dess 20-årsfest 1969.) - Se även nr 2143.

398 Karlfeldt, Erik Axel. Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim. Sthlm 1901. - I denna samling, som ursprungligen utkom 1901, finns i avdelningen "Dalmålningar på rim" två dikter med påtaglig anknytning till Leksand: "Elie Himmelsfärd" och "Jungfru Maria". - Separat utgavs 1920 "Dalmålningar utlagda på rim" med träsnitt av Jerk Werkmäster. - År 2001 utkom som nummer 33 i Karlfeldt-samfundets skriftserie Karlfeldts Samlade dikter med kommentarer av Johan Stenström. – När det gäller Karlfeldts omfattande produktion hänvisas till hans bibliografi, se nr 10.

Se även nr 286 ff.

399 Lindström, Martin. Orkar förundras. Älvdalen 1999. [114] s.

400 Lindström, Rune. Dikt om hur Himlaspelet kom till. (Land 1981:25, s. 9.)

401 Lindström, Rune. Dikter. Malung 1991. 80 s. - "Under sin livstid strödde Rune Lindström med slösande hand dikter omkring sig, ibland i tidskrifter men ofta bara till vänner och familj. Det är mycket glädjande att dessa nu har samlats och ges ut." - En CD-skiva utgavs 2000 enligt följande: Vart än du går. Rune Lindströmdikter i tonsättning av Maria Hulthén med flera.

402 Lindström, Rune. Johannesnatten. Dansspel i fyra tavlor. Sthlm 1948. 124 s. + 4 pl-bl.

403 Linnman, Johannes. Sordin. Dikter. Sthlm 1913. 134 s. - Ett avsnitt med rubriken "Hembygden. Pan och Eros" på s. 51 ff. - Författaren född 1881 i Djura. - Se även nr 339.

404 Lundh, Paul. Leksandskullan och Vår Herre. (Ingår i författarens samling: Fjällvind. Dikter i urval. Sthlm 1960.) - Även återgiven i: Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 107. - Calle Sunesson har tonsatt denna dikt, se nr 2142.

405 Munthe, Alf. Nyårsrim. Lekattgården, Leksand 1959. Leksand 1962. [8] bl.

406 Munther, Olle. Dikter. Leksand 1970. 74 s. - Innehållet rör i första hand Floda, dock finns även en begränsad anknytning till Leksandsbygden.

407 Nordling, Johan. Berg och buda. Daladikter. Sthlm 1921. 159 s. - Innehåller dikter med anknytning till Skeberg och Skinnaråsen. Bokens omslag med Skebergsmotiv av Ivan Constantin.

408 Nordling, Johan. Samlad låga. Dikter. Sthlm 1917. 166 s.

409 Nygård, Anders. Augustinätter. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 194.)

410 Olsson, Bertha. Tankar. Dikter. 1996. [40] s. Duplic.

411 Persson, Jones Mats. Några ord om Dalarne i obunden form. Leksand 1902. 2 bl. - "Sammansatt och uppläst af Jones M. Persson i Dalarne vid invigningen af utsigtstornet Rundablick i Dalarne, som ligger på Källberget, Leksand, äfven i Dalarne. Invigningen egde rum den 16 Maj år 1897 i Dalarne."

412 Rönnegård, Sam. Högmässa vid Siljan. [Leksand] 1973. 23 s.

Barnböcker

413 Engström, Mikael. Kaspar, Atom-Ragnar och gäddkungen. Sthlm 1997. 155 s. - Fortsättes av: Atom-Ragnar och snömannen. 1998. - Atom-Ragnar och mordbrännaren.

414 Hammar-Moeschlin, Elsa. Blom-Kari. En liten bok för stora och små barn. Leksand 1998. [38] s. - Ursprungligen utgiven 1911. - "Denna upplaga, som är en kopia av originalupplagan, utkommer nu liksom 1911 i en svensk och en svensk/engelsk version. Arbetet har genomförts av Leksands kulturförvaltning i samarbete med familjen Moeschlin." - Se även nr 499.

415 Hammar-Moeschlin, Elsa. Kalle Rasks äpplen. Sthlm 1924. 21 bl. - Även utgiven: Norrköping 1940. - Elsa Hammar-Moeschlin har även utgivit en barnbok på tyska och engelska: Das rote Pferd (Berlin 1927). - The Red Horse (New York 1929)Z

416 Hammar-Moeschlin, Elsa. Vad jag vill bli. Av Elsa Hammar. Sthlm 1921. [37] s.

417 Hellberg, Hans-Eric. Men mars är kall och blåsig. Sthlm 1968. 141 s. (Önskeboken.)

418 Husáhr, Owe. Jerk och dalmålningen. Sthlm [1957]. 128 s. - Ny utgåva Sthlm 1971. Förkortad och bearbetad av Maj Husáhr och Bengt Polo Johansson.

419 Jahnsson, Margareta. Barnen på Bastberg. Text och bilder. Sthlm 1930. 12 pl. - [Ny utgåva] Leksand 1979. Omslagstitel: Barnen på Bastberg. En bilderbok från Dalom av deras mamma. Av Margareta Jahnsson Blidberg.

420 Knutsson, Gösta. Heja, Pelle Svanslös! Sthlm. Originalupplaga 1946. Faksimilutgåva 1997. - Kapitel tolv har rubriken "Midsommar i Leksand". - Även kapitel tretton, fjorton och femton rör Pelle Svanslös midsommarbesök i Leksand. - Text ur författarens Heja, Pelle Svanslös! återges i följande bok: Peller Svanslös firar midsommar (2000). Bild Lisbeth Holmberg-Thor. Även tidigare utgivning. - Ingår även i följande samlingsvolym: Pelle Svanslös och hans vänner (2000). - Ur innehållet: Pelle Svanslös firar midsommar i Leksand och introduceras i kattgemenskapen av Backa Mats Matsson, en vänsäll vit katt med röda tofsar på alla fyra ben.

421 Lindström, Rune. Pelles och Anna Elisabets julafton. Ritad och berättad av Rune Lindström. Falun 1965. 36 s.

422 Persson, Erkers Marie. Sommarlovet hos Karl-Anton. Leksand 1988. [50] s. - Med färgillustrationer.

423 Rönnegård, Sam. Ungarna i Trollbo. Berättelser från Dalarna. Sthlm 1942. - Med viss anknytning till Leksandsbygden.

424 Talgre, Maarja. Babianen i Munthes trädgård. Av Maarja Talgre och Ilon Wikland. Sthlm 2002. 39 s. - Se även nr 1404 ff.

Dialektlitteratur

425 Björs, Brita. Dag ätt´ dag. Dikter från Leksand. Leksand 1972. [74] s.

426 Björs, Brita. Daggkåpebyn. Dikter från Leksand. Leksand 1970. [36] s. - 2. uppl. 1971.

427 Danielsdotter, Spegel Anna. Många av Spegel Annas historier jämte hennes levnadshistoria författad av Per Johannes. Sammanställda, kommenterade, illustrerade, delvis översatta och utgivna av John Wennerholm. [Tällnäs] 1996. 166 s. - Omslagstitel: Spegel Annas historier.

428 Lissåkers, Oskar. Oskar Lissåkers, 1908-1993, berättar på Näsbymål. (Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 139-141.)

429 Lundberg, Hampus Britta. Hemma. Minnen från min barndom. Falun 1971. 23 s. - Dikter på Leksandsmål.

430 Nygård, Anders. En lyckönskans Midsommars-Tuppqwast. En bröllopsdikt från 1923. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1971, s. 1-26.) - Även som särtryck: En lyckönskans Midsommars-Tuppqwast i all enfald ihopsatt af bygdens blomster plockade wid wägkanten i hjärtans wälmening framräckt åt tvenne unga personer wälaktade dannemannen Arvids Anders Andersson och dygädla jumfrun Björs Karin Ersdotter uppå deras bröllop som skedde i Leksand söndagen näst efter midsommardagen anno MCMXXIII af deras trofaste vän A O S. En bröllopsdikt från 1923. Av Anders Nygård. Utgiven av Leksands hembygdsfond. Leksand 1971. 26 s. - Med ordförklaringar samt kommentar av Manne Eriksson. - På s. 20-26: Anders Nygård 1889-1970. Av Stig Björklund.

431 Olsson, Rut. "Puck." Mormos missa (leksandsmål). Leksand 1992. 32 s. - Originalets titel: Mumunes Masse (älvdalsmål). - Boken är översatt till leksandsmål av en studiecirkel inom Vuxenskolan i Leksand. Boken är dessutom översatt till en rad andra dialekter.

432 Sahlin, Gun. [Dikter på djuramål.] (Hur kunde vi bli som vi blev & 51 andra texter ur Rum för ord. Västerås 2001, s. 55-60.) - Ur författarnotis på s. 76: "I flera årtionden har jag bott i Västerås men mina rötter finns i Dalarna och Djura-målet är mitt hemspråk." - Den inledande dikten har anknytning till "Skinnaråsn".

Dalmålningar och allmogekonst 457. - Särskilda dalmålare 480. - Särskilda konstnärer 496. - Kyrkor, kyrklig konst och kyrkogårdar 544. - Konsthantverk och hemslöjd 585. - Träslöjd och möbelkonst 621. - Dräkthistoria 628. - Musik 651. - Särskilda musiker 700. - Teater med mera 751. - Himlaspelet 755. - Film 781.

(Se även nr 137, 138, 334, 1281)

433 Konstnärer - bilder av konstverk. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 235.) - "Först förtecknas dalmålare i Leksand, därefter övriga konstnärer, ordnade i båda grupperna efter födelseår och med angivande av sidor för bilder."

434 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 41-49. - "Bildkonst. Arkitektur. Inredning."

435 Leksandsbor i konsten. Utgiven av Leksands Lions club. Leksand 1961. 33 s. Duplic.

436 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 100-101. - "Konstnärer och konsthantverkare."

437 Backlund, Gösta. Dalmålare i Leksand. (Borlänge Tidning 15/7 1963.)

438 Berglund, August. Några ord om konstnärer i Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 1-4.)

439 Bond, Nils. Musik och konst. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 66-68.)

440 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Leksandsmålare och deras tavlor (s. 84-93). - I kapitlet "Holen i Tällberg" (s. 29-38) finns därtill följande avsnitt: Målarstugan.

441 Hamrin, Örjan. Åhlénstiftelsens konst. Av Örjan Hamrin och Rune Bondjers. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1998, s. 53-69.) - I samlingen ingår verk av bland annat Gustaf Ankarcrona, Helmer MasOlle, Emerik Stenberg och Sam Uhrdin samt Bengt Nordenberg med oljemålningen "Midsommarfirande i Leksand".

442 Karnfält, Barbro. Konstnärskolonierna i Leksand. Sthlm 1979. 74 s. Duplic. (Stockholms universitet, Institutet för folklivsforskning. Uppsats för påbyggnadskurs C 1, vt 1979.)

443 Karnfält, Barbro. Konstnärskolonierna i Leksand. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 177-211.) - På s. 206 ff. uppgifter om konstnärer, författare, musiker och artister som bott eller vistats i Leksandsbygden. - Ett avsnitt ur artikeln om Skebergs konstnärskoloni redovisas var för sig, se nr 455.

444 Lindell, Sune. Herrarbetsskulptur i Leksand. (Dagsverket 1999:4, s. 5.) - "Förebilden är en skulptur gjord av framlidne Leksandsskulptören Axel Snis. - Skulpturen, som är under arbete, är circa 2 meter hög och ett verk av träsnidaren Lasse Gudmundsson." - Foto: John Ingels (ej Sune Lindell som felaktigt angivits i texten).

445 Münter, Rudolf. Tal av Rudolf Münter vid öfverlämnandet af ett antal skisser och konstverk till Leksands konstsällskap ur Gustaf Ankarcronas kvarlåtenskap den 11 maj 1936. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 3.)

Leksands konstgalleri

446 Leksands konstgalleri. (Dalarnas hembygdsbok 1931, s. 101-102.) - På s. 100 foto med David Tägtströms oljemålning av Gustaf Ankarcrona.

447 Berglund, August. Ett besök i Leksands konstgalleri. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 107-112.)

448 Berglund, August. Leksands konstgalleri 25 år. Minnesskrift. Falun 1954. 66 s.

449 Berglund, August. Leksands konstgalleri. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1938, s. 12-13.)

450 Berglund, August. Leksands konstsällskap och dess galleri. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 63-66.)

Leksands konstmuseum

451 Leksands konstmuseum. Text: Sune Björklöf. Leksand 2003. Folder. - Programmet för planeringen av Leksands konstmuseum presenterades i en folder med text av Sune Björklöf enligt följande: Från rättsliga mål till mål för konstupplevelser. Konstmuseum i Leksands Tingshus. Program. Leksand 2002. - Inför den utställning som ägde rum i Leksands konstmuseum 30 juni-14 september 2003 utarbetades bland annat följande presentationer: Leksands konstsällskap. Leksandsrummet. Med inledande text av Ann-Sofi Topelius. - Leksands konstsällskap. Tingssalen. Med inledande text av Ann-Sofi Topelius. - Leksandskonstnärer idag. - Eric Grate 1896-1983. Med inledande text av Pontus Grate. - Hilding Linnqvist 1891-1984. Med inledande text av Inger Lindell. - Agneta Svensk.

452 Rönnblad, Mats. "Små museer är bäst." Martin Olin är ny chef på Leksands konstmuseum. (Dala-Demokraten 2/10 2003.)

453 Törner, Marianne. En sal med potential. Leksand har landets nyaste konstmuseum. Det är inte var dag Sverige får ett nytt konstmuseum, men nu har det hänt - i Leksand. (Falu Kuriren 18/7 2003.) - "Att det blivit möjligt att förvandla tingshuset till konstmuseum beror i hög grad på att Leksand haft tre stora svenska konstnärer verksamma inom kommungränsen: Målaren Hilding Linnqvist, skulptören Eric Grate och textilkonstnären Alf Munthe. Och att Leksands Konstsällskap alltsedan bildandet 1930 samlat på sig tusentals verk från 1800- och 1900-talen."

Skebergs konstnärskoloni

454 Revystjärna besöker Skebergsdagarna. (Falu Kuriren 18/7 2003.) - "Sylva Perne var känd revyartist under 40- och 50-talet och har sommarhus i Skeberg. I går invigde hon utställningen om Ulla Billquist, Nils Perne och henne själv i Skebergs bygdegård." - "Det finns massor av material om andra intressanta personer med anknytning till Skeberg, berättar Elisabet Sannesjö i föreningen Skebergs bygdegård. Sångaren Sven-Olof Sandberg, Thor Modéen, Sven ´Helan´ Helin och många fler." - De hyllar Skebergs kändisar. Av Johanna Alfreds. (Falukuriren 15/7 2004). - Minne från utställningar i Skebergs bygdegård 2003 och 2004. Skeberg 1004. [15] s. (Folder nr 1.) "Utställningarna gjordes för Skebergs bygdegård av Birgitta Lindström och Elisabet Sannesjö. Denna folder, som bjuder på axplock från utställningarna, sammanställdes 2004 av Elisabet." Rör följande personer: Ulla Billquist, Nils Perne, Sylva Åkesson, Thor Modéen, Sven "Helan" Helin, John Wilhelm Hagberg, Rune Larsson." Med fristående vishäfte.

455 Karnfält, Barbro. Konstnärskolonierna i Leksand. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 177-211.) - Skebergs konstnärskoloni berörs på s. 184-185. - På s. 206 ff. uppgifter om konstnärer, författare, musiker och artister. I förteckningen redovisas följande personer med anknytning till Skeberg: Ulla Billquist, Gunnar Bohman, Signe Bohman, Ivan Constantin, Eric Grate, John Wilhelm Hagberg, Sven Helin, Thor Modéen, Gerda Nordling, Johan Nordling, Nils Perne, Sune Rehn, Sven-Olof Sandberg, Sven Sköld.

Tällbergs konsthall

456 Bergh, Rolf. Konsthall Tällberg. Rolf Bergh Ib Arkitektkontor AB. [Vid Green Hotel.] (Arkitektur 1988:10, s. 16-21.) - Med kommentar av Gunnar Mattsson.

Dalmålningar och allmogekonst

(Se även nr 6, 301, 324, 328)

457 Dalmålare 1770-1870. Sthlm 1960. (Liljevalchs konsthalls katalog. 239.) - Ur innehållet: Målare från Leksand (s. 35-49).

458 Dalmålningar i jämförande perspektiv. Föreläsningar vid bildsymposiet i Falun och Leksand den 13-16 september 1992. Utgiven av Nils-Arvid Bringéus och Margareta Tellenbach. Falun 1995. 207 s. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter. 33.) - Med bland annat följande artiklar: Var finns dalmålningarna? Av Roland Andersson. (Leksandsmålarna berörs på s. 29-30.) - Forskning om dalmåleriet - en historisk exposé. Av Kersti Jobs-Björklöf. - Om dalmålningar och stilpåverkan. Av Maj Nodermann. - Dalmålningar i poesi och dramatik. Av Stig Tornehed.

459 Lima by. Leksand 1984, s. 124-126. - "Limamålarna."

460 Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland. Edited by Charles Holme. London. Studio. 1910. - Med visst bildmaterial från Leksand, dock ej något samlat avsnitt. Innehåller bland annat fotografier av J. B. Philip och målningar av Emerik Stenberg.

461 Swedish folk art. All tradition is change. Edited by Barbro Klein and Mats Widbom. New York 1994. (H.N. Abrams in association with Kulturhuset, Stockholm.) - Med visst bildmaterial från Leksand, dock ej något samlat avsnitt. I en artikel av Per-Uno Ågren "Country photographers" (s. 113-127) berörs bland annat Gerda Söderlund.

462 Andersson, Roland. Vem minns dalmålaren Prins Anders? (Museer som minnen - minnen av museer. Seminarium till minne av Göran Rosander. Sthlm 1999, s. 98-114.) - Om dalmåleriet ur etnologisk synvinkel. I artikeln berörs bland annat Leksand. - Noter med mera på s. 147-148, 151-152. - Delavsnitt om Prins Anders redovisas separat, se nr 495.

463 Bengts, Lisa. Vingårdsmannen och de goda grannarna i Ullvi by. Falun 2001. [6] bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Dalarnas natur och kultur I, ht 2000.)

464 Boere, J. Henri. Dalmålningar, Swedenborg och Bonaventura. En undersökning om vilken (vilka) ideologi(er), som kan ha styrt motivvalet och utsmyckningen inom Leksands ikonmåleri 1781-1858. [Uppsala 1990.] 129 s. - Fotokopia, lösblad insatta i pärm.

465 Bondjers, Rune. Ett trossbottenfynd. (Dalarnas hembygdsbok 1985, s. 45-56.) - Om målningar av Winter Carl Hansson och Back Olof Andersson som påträffats i Insjön.

466 Bosaeus, Ernst. Tafvelgalleri från stugor i Dalom. [3. uppl.] Sthlm [1905]. 20 pl. - Även med tyskt, engelsk och fransk text. - Ursprungligen utgiven 1870. - 2. uppl. 1882. - 3. uppl. 1905. - 4. uppl. 1911. - Med anknytning till bland annat Leksand. - Se även nr 475.

467 Dandanell, Birgitta. Dalmålningar. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 128-129.) - Som Leksandsmålare redovisas följande: Winter Carl Hansson, Yttermo. - Back Olof Andersson, Ullvi. - Back Erik Andersson, Ullvi. - Jufwas Anders Ersson, Ullvi. - Snarf Anders Andersson, Ullvi. - Kers Erik Jönsson, Lima. - Hjelt Per Persson, Lima. - Saras Per Persson, Laknäs. - Larshans Per Olsson, Björkberg. - Larshans Per Persson, Björkberg. - Lind Lars Matsson, Östanmor. - Sömskar Lars Larsson, Tibble.

468 Ehrling, Anna Sara. Dalmålare i Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 55-57.)

469 Johnssén, Christer. Kurbitsen som försvann. En dalmålarfamilj under 1800-talet i leksandsbyn Laknäs. Sthlm 1994. 29 s. Duplic. (Stockholms universitet. Uppsats för fortsättningskurs. Etnologi. Institutet för folklivsforskning. Vårterminen 1994.)

470 Knutsson, Johan. Winter Carl, Back Erik, Rosenberg och de andra. (Fataburen 1994, s. 159-168.) - Rör allmogemålningar som förvärvats till Nordiska museet genom dess vänförening. Följande dalmålare från Leksand berörs: Back Erik Andersson, Back Olof Andersson, Hjelt Per Persson, Sömskar Lars Larsson och Winter Carl Hansson.

471 Lindström, Rune. Dalmålningarnas värld. (Västerås stift i ord och bild. Sthlm 1951, s. 299-306.)

472 Sjöndin, Åke. Något om Dalamåleriet och några dalamålare. (Hembygden. Organ för Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1997:2, s. 10-11.) - Med anknytning till Lima by i Leksand.

473 Svärdström, Svante. Dalmålningar i urval. Sthlm 1957. 51 s. - En stor del av innehållet berör leksandsmålare. - Boken finns även i engelsk och tysk upplaga.

474 Svärdström, Svante. Dalmålningar. Samlade och kommenterade. Sthlm 1944. - Ur innehållet: Leksand (s. 53-143, 227-229.) - Följande leksandsmålare berörs i denna ordning: Winter Carl Hansson, Jufwas Anders Ersson, Back Olof Andersson, Snarf Anders Andersson, Back Erik Andersson, Kers Erik Jönsson, Saras Per Persson, Larshans Per Olsson, Larshans Per Persson, Lind Lars Matsson, Hjelt Per Persson, Sömskar Lars Larsson. - Uppgifter om dalmålningar från bland annat Leksand även på s. 230-232.

475 Svärdström, Svante. Dalmålningarna och deras förlagor. En studie i folklig bildningsgestaltning 1770-1870. Sthlm 1949. (Nordiska museets handlingar. 33.) - Diss. Lund. - Berör bland annat Leksand, dock ej i något samlat avsnitt. - På s. 101 ff.: Motivregister. - På s. 161-162: Dalmålningar publicerade av E. L. Bosaeus 1870-1905. - Se även nr 466.

476 Svärdström, Svante. Jufwas Anders Ersson och Winter Carl Hansson. Två dalmålare från Leksand. (Rig 1948, s. 1-20.)

477 Svärdström, Svante. Men se min kurbits. (Svenska turistföreningens årsskrift 1972, s. 156-171.) - En stor del av innehållet med anknytning till Leksand.

478 Svärdström, Svante. Ting som tala i Dala fornsals samlingar. (Dalarnas hembygdsbok 1948, s. 7-128.) - Ur innehållet: Häradsrättens avslutande i Leksand, dalmålning 1863 av Larshans Per Persson från Björkberget, Leksands socken (s. 100-102). - Prins August. Ångfartyget Prins August, dalmålning av Sömskar Lars Larssson i Tibble, Leksand (s. 104-107).

479 Wilstadius, Gun. Dalmålningar i Blekinge - finns dom? (Blekingeboken 1978, s. 81-95.) - Rör bland annat målningar av Snarf Anders Andersson som påträffats i Blekinge.

Särskilda dalmålare

(Se även nr 6)

Andersson, Back Olof

480 Svärdström, Svante. Salomos kröning. (Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1950, s. 10-11.)

Ersson, Jufwas Anders

481 Naiv dalmålningscharm lyser upp hem i Grytnäs. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1955-1958. Falun 1959, s. 158-160.)

482 Bondjers, Rune. Si således ser en Pappekoia ut ... (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1998, s. 105-107.) - "Dalmålaren Jufwas Anders Erssons (1757-1834) bild av en papegoja ingår i en hel rumsinteriör, som museet år 1984 köpte av Torsten Lennerthson."

483 Bondpä, Kajsa. En leksandsmålare i Västerdalarna. (Öfre Gäldet 1981:2, s. 10-13.)

484 Svärdström, Svante. Gustaf IV Adolf och Fredrika - en uppmärksammad dalmålning. (Hemslöjden 1978:3, s. 4-5.)

485 Svärdström, Svante. Leksandsmålaren Jufwas Anders Ersson i Västerdalarna. (Fataburen 1966, s. 81-98.)

Hansson, Winter Carl

486 Jansson, Irene. Något om dalmålaren Winter Carl Hansson och om byn som älven tog. Av Irene Jansson och Ingemar Jansson. (Västerås stiftbok 1965, s. 71-77.) - Den omnämnda byn är Utby i Leksand som utplånades 1794.

487 Svärdström, Svante. Dalmålaren Winter Carl Hansson 1777-1805. (Dalarnas hembygdsbok 1970/71, s. 7-158.) - Även utgiven separat: Falun 1970. 158 s.

488 Svärdström, Svante. Danielsgården i Bingsjö, Rättvik. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 65.) - Fotografi på s. 64. - Rör leksandsmålaren Winter Carl Hansson.

489 Svärdström, Svante. En dalaknekt från början av 1800-talet. (Kungl. Dalregementets kamratförenings medlemsblad. Nr 5(juni 1938), s. 2.)

490 Svärdström, Svante. Ålderstrappan. (MS-brevet. Organ för Svenska MS-föreningarnas riksförbund. Årg. 5(1958), nr 1, s. 1-3.)

Jönsson, Kers Erik

491 Svärdström, Svante. Kers Erik Jönsson och Hyttnäsmålningarna. (Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum. 12(1937), s. 104-125.)

492 Svärdström, Svante. Tidiga dalmålningar av Kers Erik Jönsson. (Folk-liv. T. 7/8(1943/1944), s. 91-99.) - Även i: Kulturart och folkliv. Sthlm 1943, s. 91-99.

Kers Lars

493 Tottmar, Anna-Lena. Kers Lars. En sentida dalmålare från Lima by i Leksand. Sthlm 1982. 30 bl. + bil. Duplic. (Institutet för folklivsforskning. Stockholms universitet. Uppsats för fortsättningskurs. Etnologi. Höstterminen 1982.)

Persson, Larshans Per

494 Svärdström, Svante. Häradsrättens avslutande speglat i en Leksandsmålning. (Fataburen 1963, s. 34-44.)

Prins Anders

495 Andersson, Roland. Vem minns dalmålaren Prins Anders? (Museer som minnen - minnen av museer. Seminarium till minne av Göran Rosander. Sthlm 1999, s. 98-114.) - Ur innehållet: Prins Anders (s. 107-111). Dalmålaren Prins Anders föddes i Tällberg 1816. Flyttade 1871 till Kullsbjörken.

Särskilda konstnärer

Ankarcrona, Gustaf

Se nr 911 ff.

Boberg, Ferdinand

496 Böttiger, John. "Begrafning i Leksand." Tapet af Anna och Ferdinand Boberg. (Svenska slöjdföreningens tidskrift. Årg. 5(1909), s. 27-28.)

Dahlander, Maud

497 Karlsson, Gerlinde. Svenska silhuettklippare. Lund 1994. - På s. 82-85 berörs Maud Dahlander, Leksand.

Gahn, Greta

498 Rådström, Anne Marie. Greta Gahn 100 år. (Hemslöjden 1994:6, s. 31-33.) - Greta Gahn skapade tillsammans med Alf Munthe textilateljén Lekatt-gården i Tibble. - Se även nr 589, 910.

Hammar-Moeschlin, Elsa

499 Hammar-Moeschlin, Elsa. Hjärtat och paletten. Text och teckningar. Av Elsa Hammar. Sthlm 1937. - På s. 182 ff. om vistelsen i Leksand. - Se även nr 414 ff.

500 Hedlund, Karl. Elsa Hammar-Moeschlin. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 155-160.)

Hådell, Anna

501 Agdler, Christina. Kaktusblomma. Anna Hådells verksamhet i Leksand. (Hemslöjden 1985:3, s. 23.) - Textilkonstnär.

Jobs

502 Rådström, Anne Marie. Jobs. Berättelsen om en konstnärsfamilj. Hedemora 1989. 210 s. - "Namnet Jobs förknippas numera mest med Leksandsbyn Västanvik, där Lisbet och Gocken skapat så många underbara textila mönster och sådan omisskännlig keramik. Hos dem har det linneanska och det dalska ingått en märklig förening. I Västanvik finner vi även brodern Peers skapelse Jobs Handtryck, som skänkt textiltrycken deras unika kvalitet." - Se även nr 503-506, 597-608, 742-744.

Jobs, Gocken

503 Björkman, Gunvor. Gocken Jobs - en blommande gren på ett anrikt träd. (Hemslöjden 1975:1, s. 8-10, 33.)

504 Lindgren-Fridell, Marita. Hemma hos familjen Jobs. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1941, s. 6-9.)

505 Lundgren, Tyra. Jobs. (Svenska hem i ord och bilder 1945, s. 60-63.)

Jobs, Peer

506 Gylder, Ragnvi. Romantik på riktigt. (Svenska hem och trädgårdstidningen 1962, s. 184-187).

Julin, Björn

507 Hård af Segerstad, Ulf. Björn Julin. Målaren i Dundergården. Utgiven av Leksands konstsällskap. Leksand 1992. Folder. - Utgiven inför en utställning i Leksands kulturhus.

Leksell, Johan

508 Leksell, Johan. I Leksand. Sommaren 1918. Sthlm [1918]. 12 lösa blad i kartong. - Även som bok: I Leksand. Sommaren 1918. 12 blad efter original av Johan Leksell. Sthlm 1918.

509 Montan, Arne. Vagabonden Johan Leksell klippte också leksingar. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 93-95.) - Kortfattad uppgift om bland annat silhuettkonstnären Johan Leksell (1874-1932) och hans leksandsmotiv.

Lodén, Dagmar

510 Liedholm, Alf. Fynd i överkant. Hos Dagmar Lodén i Leksand. (Svenska hem och trädgårdstidningen. Årg. 46(1958), s. 28-31.)

511 Törner-Jeschke, Marianne. Dagmar Lodén från 40-tal till 80-tal. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 203-205.)

Lodén, Mats

512 Furumark, Erik. In i kulturriket. Berättelser om konstnärer och skulpturer i sex svenska län. Av Erik Furumark och Göran Andstedt. Örebro 2000. - Ur innehållet: Mats Lodén (s. 14-15).

Malmeström, Akke Hugh

513 Jäder, Astrid. Mosaikmästaren i Leksand ... (Svenska journalen - Hemmet och familjen. 1959, nr 3, s. 18-19, 33.)

MasOlle, Helmer

514 I MasOlles dalaby. På visit hos Helmer och Aina MasOlle i Björken - ett stycke bevarad gammal dalakultur. Av W. (Vecko-journalen 1936, nr 17, s. 22-23, 34.)

515 Asplund, Karl. MasOlle gör publiksuccès. (Vecko-journalen 1936, nr 43, s. 26-27, 37.)

516 Johannes, Per. Helmer MasOlle. (Västmanlands-Dala nations skriftserie. 12(1973), s. 27-36.)

517 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 185-190. - "Helmer MasOlle - en konstnär i byn."

Munthe, Alf

Se nr 589

Nordenberg, Bengt

518 Furuland, Lars. Målaren Bengt Nordenberg på Dalaresa. (Dalarnes jul 1978, s. 24-26.) - Med besök i bland annat Siljansbygden.

Persson, Jobs Per

519 Dandanell, Birgitta. En Leksandskarl återvänder från Amerika. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1998, s. 117-119.) - Om antikviteter från Dalarna som inköpts i Sverige av H. G. Thomas från Portland under åren 1904-1905. Samlingen köptes i sin tur av Gustaf Tenggren i en antikaffär i Portland och genom testamente blev Dalarnas museum därefter ägare av föremålen. I samlingen ingår en målad träskulptur av en Leksandskarl i kyrkrock som utförts av Jobs Per Persson (1872-1954) från Källbergets by i Leksand.

Prins, Hans

520 Johannes, Per. Hans Prins. Monografi över en sentida dalmålare. Leksand 1980. 32 s.

Segerdahl, Lilly

521 Ingels, Nils. Ett konstnärsöde. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 158-160.) - "På en auktion nyligen ropade jag in en tavla av Leksands-målarinnan Lilly Segerdahl."

Snis, Axel

522 Bond, Nils. Byns egen "Döderhultare". (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 69-70.) - Axel Snis levde 1918-1994.

Stenberg MasOlle, Aina

523 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 66-74. - "Adventskalendern kommer från Dalarna." - Om Aina Stenberg MasOlle och hennes teckningar. Teckningar av henne finns på s. 77, 82, 103.

Stenberg, Emerik

524 Sjöblom, Eva. Emerik Stenberg. Porträttmålare och folklivsskildrare 1873-1927. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Sthlm 1991. 124 s. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 1991. Konstvetenskaplig uppsats, 60 p.)

Sunesson, Stina

525 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 106-108. - "Flickan som endast målar det hon tycker om."

526 Carlswärd, Margaretha. Bymålare Stina Sunesson i Tällberg - en modern dalamålare. Sthlm 1976. 148 bl. Duplic. (C 1 - Uppsats i konstvetenskap framlagd vid professor Gunnar Berefelts seminarium vid Stockholms universitet höstterminen 1976.) - På blad 136-141 förtecknas artiklar, intervjuer, recensioner med mera rörande Stina Sunesson.

527 Ekdahl, Mats. "Bymålare Stina Sunesson i Tällberg." Varje tavla jag målar är en fantasi! (Veckojournalen 1978:26, s. 44-47.)

Svensk, Agneta

528 Bergquist, Anders G. Svensk design sprids över hela världen. (Smålandsposten 27/8 2002.) - Om textilformgivaren Agneta Svensk från Insjön inför hennes 50-årsdag. – Se även nr 451, 557.

529 Söderberg, Monnica. Agneta Svensk till minne. (Smålandsposten 30/6 2003.)

530 Söderberg, Monnica. Från Insjön ut i världen. I Agneta Svensks textilkonst blommar det året om. (Falu Kuriren 19/2 1998.)

Thollander, Leif

531 Degerman, Bo. En ypperlig bok har fin form ... (Dala-Demokraten 6/4 1992.) - Om formgivaren Leif Thollander vid en utställning i Leksands kulturhus. Inför utställningen har en skrift framställts: "På läsarens uppdrag".

Tägtström, David

532 Bergström, Sigge. David Tägtström flyttar hem. (Svenska hem i ord och bilder. Årg. 30(1942), nr 7/8, s. 169-173.) - Tägtströms sommarhem Näsgården.

533 Borglind, Stig. Album. Tio etsningar med motiv från Dalarne. Beskrivande text av Petrus Envall. Av Stig Borglind, Axel Fridell och David Tägtström. Falun 1924. - Med tio planscher, en av dessa återger David Tägtströms etsning av Leksands kyrka.

534 Lindhagen Nils. David Tägtström. Porträttmålaren. Katalog utgiven till utställningen i Dalarnas museum, Falun, 18 december 1980 - 18 januari 1981. Falun 1980. [20] s.

535 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 18-21. - "David Tägtström."

536 Tägtström, David. David Tägtström berättar om sin ungdom för Per Johannes. Falun 1979. 28 s. (Dalarnas museums serie av småskrifter. 20.)

Uhrdin, Sam

537 Genberg, Micael T:son. Sam Uhrdin 1886-1964, en konstvetenskaplig studie. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1986. 64 s. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen. Uppsala 1986.)

538 Pepa, Bertil. En Dalamålare. Med pensel och palett på parnassen. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1930, s. 12-13.)

Wallén, Gustaf Theodor

539 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997, s. 193-203. - "Gustaf Theodor Wallén."

540 Storerkers, Nils Gunnar. Han forskar om den "okände" G. Th. Wallén. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1991-1994. Falun 1996, s. 83-85.) - Berör Urban Windahls forskning om Gustaf Theodor Wallén (1860-1948).

541 Windahl, Urban. Gustaf Theodor Wallén. Sthlm 1992. 85 s. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. HT 1992.)

542 Windahl, Urban. Gustaf Theodor Wallén. Skåne, Concarneau, Capri, Stockholm, Leksand. Utgiven av Stiftelsen Walléngården. Leksand 1993. 104 s. - Gustaf Theodor Wallén tillhörde konstnärskolonin i Leksand och var bosatt där från 1907 till sin död 1948. Han ritade sitt eget hus i Leksand som nu ägs av Stiftelsen Walléngården. - Ur innehållet: Stockholm-Leksand 1900-1907. Leksand 1907-1948. (S. 62-89.)

Wedel-Allgulin, Josefin

543 Falu konstgrafiska verkstad 1991. Falun 1991. - Med uppgifter om en rad konstnärer, bland dessa Josefin Wedel-Allgulin, Leksand.

Kyrkor, kyrklig konst och kyrkogårdar

(Se även nr 533)

544 Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Utgiven av Leksands församling. Falun 1982. 178 s. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter. 25.) - Med följande innehåll: Förord. Av Erik Hofrén. - Minnen. Av Knis Karl Aronsson. - Kyrkvall och kyrkoliv. Av Kersti och Sune Björklöf. - Kyrka och kyrkorum. Av Åke Nisbeth. - Restaureringen - princip och praktik. Av Carl Axel Acking. - Arkeologiska undersökningar 1971. Av Inga Serning. - Fyndgravar och gravfynd. Av Inga Serning. - Textilfynden. Av Margareta Nockert. - Myntfynden. Av Kenneth Jonsson. - Skelettfynden. Av Torstein Sjövold. - Några av dessa uppsatser förtecknas även separat.

545 Vid Leksands kyrka. Av Herm. H-g. (Svenska familj-journalen 1875. Bd 14, häft. 10, s. 305-306.)

546 Ahlberg, Hakon. Dalarnas kyrkor i ord och bild. Text: Hakon Ahlberg. Foto: Staffan Björklund. Illustrationer: Birger Eriksson. Falun 1996. - Ur innehållet: Djura kyrka (s. 44-47). - Leksands kyrka (s. 163-167). - Siljansnäs kyrka (s. 242-244). - Åhls kyrka (s. 354-356).

547 Ahlberg, Hakon. Dalarnas kyrkor. Utgiven av Dala-Demokraten. Falun 1977. - Ur innehållet: Djura kapell centrum för kyrksamheten (s. 24-26). - Leksands kyrka - kristet tempel från heden tid (s. 104-106). - Glädjetårar när Siljansnäs fick sin kyrka (s. 154-156). - Kyrkklocka ur Ål ringer ur djup bäck (s. 228-230).

548 Andersson, Pellas Maria. Kyrkogårdsmuren. Ett utdraget byggnadsärende för sockenstämman i Leksand. Sthlm 1985. 19 s. Duplic. (Stockholms universitet. Historiska institutionen. B-uppsats (40 p), 5 p. VT 1985.) - Rör tiden 1815-1839.

549 Bergman, Eric. Leksands kyrka restaurerad. (Västerås stiftsblad 1971:7/8, s. 20-22.)

550 Bergman, Eric. Leksands kyrka. Kort historik och beskrivning. Av Eric Bergman och Knis Karl Aronsson. Leksand 1964. 7 s. - Även med senare utgivning. Med engelsk och tysk text 1968.

551 Boëthius, Gerda. Dalarnas högsta kyrktorn. (Dalarnas hembygdsbok 1942, s. 54-64.) - "Leksands kyrka är för många höjdpunkten av en intensiv svensk stämning och idyll."

552 Boëthius, Gerda. Kyrkor i Leksands och Gagnefs tingslag. Konsthistoriskt inventarium. Sthlm 1916. 146 s. (Sveriges kyrkor.) - Del av: Dalarne. Bd 1. Leksands tingslag, Gagnefs tingslag, Falu domsagas norra tingslag, Falu domsagas södra tingslag. Av Gerda Boëthius.

553 Edman, Frida. Kristnandeprocessen i Dalarna. Umeå 2000. (Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. CD-uppsats i arkeologi.) - I uppsatsen berörs bland annat Leksands kyrka.

554 Ekström, Gunnar. Kyrksilvret i Västerås stift genom tiderna. Vol. 1-5. Västerås 1977-1983. - Ur innehållet: Leksand i vol. 3, s. 425-433. - Siljansnäs i vol. 4, s. 639-641. - Ål i vol. 5, s. 891.

555 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Barkdalen och kyrkan (s. 47-58).

556 Homblad, Inger-Britt. Hören Herrens röst! Svenska missionsförbundets kyrkobyggande fram till 1915 med tonvikt på Gävle-Daladistriktet. Sthlm 2002. - Index på s. 330 ff. med hänvisning till bland annat Leksand och Ål.

557 Klockarås, Christer. Munthes kormattor skänktes till kyrkan. (Falu Kuriren 2/12 2003.) - "Söndagen blev en festdag i Leksands kyrka. Inte minst med tanke på familjen Munthes gåva i form av fyra stycken kormattor. En för varje årstid och kyrkoårsfärg. - De vackra kormattorna är tillverkade av Agneta Svensk."

558 Liljas, Erik. Leksands kyrka. Restaurering 1995-96. Iakttagelser och teorier omkring västtornet och södra vapenhuset. Leksand 1997. 8 bl. + bil. Duplic.

559 Lindberg, Sven. Leksands kyrka. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 5-13.)

560 Lindberg, Sven. Några data ur Leksands kyrkas historia. Leksand 1952. [3] s. - Även 1956. [4] s.

561 Lindström, Rune. I andakt, glädje, sorg och vrede. (Röster i radio-TV 1962: 51, s. 42-43.)

562 Montan, Birgitta. Barndomens kyrkogård har gett mycket värdefullt för vuxenåren. (Kyrkogården 1985:4, s. 4-5.)

563 Montan, Erik. I Leksands kyrka. (Julbok för Västerås stift 1934, s. 76-86.)

564 Nisbeth, Åke. En spegel av prakten i Guds boningar. [Leksands kyrka.] (Historiska nyheter. Utgiven av Statens historiska museum. Nr 33 (1985), s. 9.)

565 Nisbeth, Åke. Leksands kyrka. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 144-146.)

566 Nisbeth, Åke. Leksands kyrka. Västerås 1988. 24 s. (Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté. 33.)

567 Nisbeth, Åke. Leksands kyrka. Utgiven av Leksands kyrkoråd. Leksand 1999. 24 s.

568 Rannug, Gunnar. Leksands kyrka. Av Gunnar Rannug med flera Leksand 1977. [6] s.

569 Rönnegård, Sam. Tornet som utmanade himmelens vrede och blev en takryttare. (Västerås stiftsbok 1965, s. 30-40.)

570 Åmark, Mats. Dalarnes kyrkklockor nu och fordom. Sockenvis skildrade. Sthlm 1924. (Dalarnes hembygdsförbunds skrifter. 4.) - Ur innehållet: Leksand med Djura kapell (s. 153-167). - Siljansnäs (s. 250-251). - Ål (s. 357-363).

571 Åmark, Mats. Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Dalarne. En studie över Dalarnes kyrkklockor i historien, kulten och folktron. Sthlm 1928. (Dalarnes hembygdsförbunds skrifter. 6) - Register med hänvisning till bland annat Leksand, Siljansnäs och Ål.

572 Östberg, R. Om Leksands kyrka. (Teknisk tidskrift. 1893. Afd. för byggnadskonst, häfte 5. s. 44-45.)

Djura kyrka

573 Djura kapell. Falun 1978. [2] s.

574 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 11. Ljura och Gagnef. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Sjöbotten och kyrkbyn (s. 9-20). I detta kapitel berörs bland annat Djura kapell.

575 Garmo, Sune. Djura kyrka. Västerås 2003. 16 s. (Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté. 66.)

576 Renheim, Fritz. Djura kyrka. (Julbok för Västerås stift 1954, s. 170-172.)

Kyrkor, kyrklig konst och kyrkogårdar: Siljansnäs

577 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. - Ur innehållet: Kring Björkberget och kyrkan (s. 146-153).

578 Regenberg, Margit. Siljansnäs kyrka och församling - några drag i deras historia. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 48-78.)

Kyrkor, kyrklig konst och kyrkogårdar: Ål

579 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Tunsta och kyrkan (s. 111-121).

580 Jonsson, Bengt. Åls kyrka. (Västerås stiftsbok 1968, s. 148-152.)

581 Jonsson, Bengt. Åls kyrka. Historik och vägledning. Utgiven av Åls kyrkoråd. Malung 1974. 42 s.

582 Lindgren-Fridell, Marita. Den heliga släkten i Amsberg och Ål. Några ikonografiska sammanhang. (Dalarnas hembygdsbok 1940, s. 27-46.)

583 Redelius, Gunnar. Åhls kyrka. Västerås 1991. 20 s. (Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté. 39.)

584 Söderberg, Monnica. Vitt silke, guldhalsband och rödaste rask. (Hemslöjden 2002:2, s. 29-31.) - De kyrkliga textilierna i Åhls kyrka.

Konsthantverk och hemslöjd

(Se även nr 2067. Titlar rörande Sätergläntan redovisas under nr 212 ff.)

585 Tennfigurmuseum, Hjortnäs, Leksand. 1979. 13 s. Broschyr. - Därtill finns det en katalog utan årtal.

586 Berglund Brasch, Ulla. Folklig knyppling i Dalarna. Utgiven av Dalarnas museum i samarbete med Dalarnas hemslöjd, Falun. Av Ulla Berglund Brasch och Hams Ulla Danielsson. Falun 1987. (Dalarnas museums serie av småskrifter. 48.) - Ur innehållet: Leksand (s. 47-49).

587 Bergström-Granquist, Emy. Svartstick från Leksands socken, Dalarna. [Sthlm 1942.] 8 pl. (Svenska mönsterboken. 14.)

588 Björkroth, Maria. Svartstick. (Dalarnas hembygdsbok 1982, s. 105-121.) - Berör bland annat Ål, Leksand, Djura och Siljansnäs. - Se även nr 591.

589 Florén, Anna-Karin. Med textilen som uttrycksmedel. En studie av utvecklingslinjer och ideal i Alf Munthes textila produktion. Sthlm 1998. 29 s. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen vid Stockolms universitet. VT 1998.) - "Uppsatsen behandlar textilkonstnären Alf Munthe (1892-1971)." 1953 startade han tillsammans med Greta Gahn egen verkstad på Lekattgården utanför Leksand. De arbetade främst med textilkonst för offentlig miljö." - Se även nr 498, 910.

590 Huldt, Åke H. Honnör för Leksand. (Form. Årg. 50(1954), s. 146-147.)

591 Hådell, Anna. Svartstick. Sthlm 1980. 104 s. - "Alla modeller finns tillgängliga i Leksands hemslöjdsförsäljning." - Se även nr 588.

592 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 53-57. - "...där vilar uppå strå." Om halmslöjd i Leksand.

593 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 58-65. - "Flinka fingrars julpynt." Om pappersprydnader som tillverkas av Margareta Lindblom, Hildasholm.

594 Thorman, Elisabeth. Väfnad och bandväfnad i Leksand. (Fataburen 1914, s. 105-124.)

595 Trotzig, Liv. Knypplade spetsar från Dalarna. Västerås 1957. - Ur innehållet: Leksand (s. 16-18). - Ål (s. 20-21).

596 Zickerman, Lilli. Om hemslöjd. Föredrag vid ungdomsmötet i Leksand sommaren 1904. (Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1904:2, s. 5-14.)

Jobs handtryck och konsthantverk

(Se även nr 502 där ytterligare hänvisningar ges)

597 Jobs handtryck i Leksand. Leksand 1994. 23 s. - Jobs handtryck 50 år. - Med bidrag av Anne Marie Rådström.

598 Jobs keramik och textil. Sthlm 1986. 16 s. (Nationalmusei utställningskatalog. 492.)

599 Björkman, Gunvor. Lisbet och Gocken Jobs. Från keramik till textil. Mönstertryck på textil. Sthlm 1984. 133 s. Duplic. (Uppsats för fördjupningskurs i konstvetenskap. Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen, ht 1984.)

600 Björkman, Gunvor. Lisbet och Gocken Jobs. Keramiskt 30-tal. Keramiska verk av systrarna Lisbet och Gocken Jobs. Sthlm 1984. 60 s. Duplic. (Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap. Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen, ht 1984.)

601 Lindgren-Fridell, Marita. Där marken hon gläds ... Hos konsthantverkarfamiljen Jobs i Västanvik i Leksand. (Västmanlands-Dala nations skriftserie. 12(1973), s. 95-107.)

602 Lindgren-Fridell, Marita. I syskonen Jobs´ verkstad. (Konstvärlden. Årg. 11(1942), s. 403-407.)

603 Lindgren-Fridell, Marita. När skönheten kom till byn... Familjen Jobs' konsthantverk på NK. (Form. Svenska slöjdföreningens tidskrift. Årg. 41(1945), s. 75-76.)

604 Lindvall-Nordin, Christina. Lisbet och Gocken Jobs. Blomstertryck. (Hemslöjden 1988:2, s.25-27.)

605 Lorenz, Karin. Hos Jobs i Dalarna. Här blommar det året runt. (Antik & auktion 2000:6, s. 73-77.)

606 Persson, Gunnel. Jobs handtryck. Firman och hantverket. Uppsala 1987. 113 s. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. C-uppsats i konstvetenskap, höstterminen 1987.)

607 Rådström, Anne Marie. Jobs. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 51.) - Med bild på s. 49. - Om Jobs Handtryck i Västanvik.

608 Skarrie Wirtén, Susanna. The Swedish summer spends the winter in Jobs handtryck. (Form. Swedish design annual. 1986:7, s. 90-91.)

609 Törner, Marianne. Det blommar i Leksand. Stugrabatt, Trollslända och Granatäpplen - Jobs konsthantverk visas i stor utställning på konstmuseet. (Falu Kuriren 6/12 2003.)

Leksands hemslöjd

610 Ankarcrona, Gustaf. Leksands hemslöjdsförening, dess bakgrund och dess början. Till årets tjugoårsminne. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. Årg. 4(1924), s. 19-21.)

611 Ankarcrona, Gustaf. Leksands hemslöjdsförening. Hembygdsarvet, föreningen och Tällbergs Holen. Leksand 1933. 12 s.

612 Ankarcrona, Gustaf. Till 20-årsminnet av Leksands hemslöjdsförenings tillkomst 1904. Falun 1924. 38 s.

613 Björkman, Erik. Leksands hemslöjdsförening 50 år. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 27-33.)

- Tilläggsnotering, följande verk utges 2004: Leksands hemslöjd. 100 år av skaparglädje och gott hantverk. Av Sune Björklöf, Ingrid Bergman och Ulla Berglund Brasch. Formgivare: Marina Mattsson. Med bland annat följande kapitel: Hundra år med Leksands hemslöjdsförening. - Gustaf Ankarcrona och hemslöjdsrörelsen. - Konsulentverksamheten. - Affärsverksamheten och sortimentet. - Hemslöjdens hus.

614 Boëthius, Gerda. Ett hemslöjdsjubileum. (Hemslöjden 1954, s, 97-107.) - Leksands hemslöjdsförening.

615 Boëthius, Gerda. Hemslöjden i Leksand. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 35-40.)

616 Boëthius, Gerda. Leksand och Mora jubilera. (Hemslöjden 1945, nr 1, s. 1-19.)

617 Ignell, Tina. Rosengång, daldräll, siden, rask. Leksands hemslöjd. (Hemslöjden 2002:6, s. 46-51.)

618 Trotzig, Karl. En hemslöjdsutställning i Leksand. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. Årg. 4(1924), s. 87-88.)

619 Trotzig, Liv. Hemslöjdsutställning i Leksand. (Hemslöjden 1955, s. 77-79.)

620 Westgärds, Anders. Leksands hemslöjdsförening. (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1937, s. 97-103.)

Träslöjd och möbelkonst

621 Björklöf, Kersti. Tuppljusstaken. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 75. - Med bild på s. 74.

622 Björklöf, Knis Karin. Elin Larsson täljer i trä. Fågeldamen från Hjortnäs. (Hemslöjden 1995:1, s. 4-5.) - Träsnideri av flyttfåglar.

623 Husak, Hans. Dalskåp 1774-1870. Johanneshov 1987. (Rättviks kulturhus 17 maj-9 augusti 1987) - Ur innehållet: Leksand (s. 33-39).

624 Levander, Karin. Dalamöbler. Tillverkningen av dalamålade möbler i Dalarna under 1900-talet. Uppsala 1987. 47 s. Duplic. (Uppsats för fortsättningskurs C i etnologi. Uppsala universitet. Vårterminen 1987.)

625 Mosey, Chris. Dalahästar. Från träbit till nationalsymbol. Av Chris Mosey och Michel Hjorth. Svensk text Monica Norberg. Sthlm 1999. - Register som upptar Leksand. - Boken finns även i engelsk utgåva. - Se även nr 627.

626 Nessle, Olle. Leksands träslöjd håller på traditionerna. Veva med vinden. (Hemslöjden 1996:2, s. 16-19.) - Intervju med Lasse Gudmundsson, Leksands träslöjd, som tillverkar vindflöjlar.

627 Rådström, Anne Marie. Dalahästen. Vår mesta och minsta folkkonst. Hedemora 1991. - Ur innehållet: Var socken sin dalahäst (s. 97-103). - I detta avsnitt berörs bland annat John Gudmunds och hans leksandshäst samt Bosse Kristenson (Bosses Träslöjd), Norr Lindberg. - Litteraturförteckning på s. 126-127. Se även nr 390 ff. och nr 625.

Dräkthistoria

(Se även nr 1121)

628 Afbildningar af nordiska drägter. Sådana de burits eller bäras uti olika landskap. Utgifna af H. Thulstrup. Med en kort svensk och fransk text af J. H. Kramer. H. [1-5]. Sthlm 1886-1888. - Även i en volym 1895. - Texten till största delen från Vilh. Kôersners "Dalarne" (1885). - Berör bland annat Leksand (sommdräkt och vinterdräkt). Planscher i litografiskt färgtryck samt textblad. - Även i något annorlunda form enligt följande: Afbildningar af svenska nationaldräkter sådana de burits eller bäras i olika landskap. Sthlm 1908. Även med engelsk, fransk och tysk text. Ur innehållet: "Dalarna, Leksands socken, vinterdräkt - sommardräkt."

629 Almanacka för leksandsdräkten med bilder av David Tägtström. Utgiven av Leksands hemslöjdsförening. Sthlm 1978. 38 s. - Se även nr 644.

630 Att bära Leksandsdräkt. Några goda råd. (Hembygden 1941, nr 7, s. 109.)

631 Costumes nationaux des provinces de la Suède avec un aperçu des moeurs et coutumes de leurs habitans. Traduction de Gustave Backman. Nytt titelblad: Pittoreska folkdrägter, från Sveriges provinser. Med kort upplysande text. Sthlm 1850. - Ur innehållet: Paroisse de Leksand - Leksands socken. S. 10-11. Planschblad 3.

632 Siljansbygdens folkdräkter. Mora 1956. 55 s. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård 1995.) - Med följande innehåll: Folkdräkter i Siljansbygden. Av Ingrid Bergman. S. 7-22. - I budar skulle man krusa och sticka sockor. Av Birgitta Dandanell. S. 23-30. - Nutida folkdräktsarbete i Dalarna. Av Erik Thorell. S. 31-45. - Barnkoltar i Siljansbygden. Av Eva Nicklasson. S. 46-55.

633 Sockendräkter i Dalarna. Falun [1973]. - "Denna presentation av Dalarnas sockendräkter utgör en sammanställning av en färgbildserie som publicerades i Dala-Demokraten under 1973." Socknarna presenteras i alfabetisk följd med ett planschblad för varje socken. Ur innehållet: Leksand. - Ål.

634 Alm, Albert. Dräktalmanacka för Leksands socken eller Reglerna för leksandsdräktens rätta användning jämte beskrivning av dräkten. Oskarshamn 1923. 120 s.

635 Ankert, Kerstin. Ur sophögen. (Dalarnas hembygdsbok 1985, s. 39-43.) - Om ett linneplagg från Leksand.

636 Björklöf, Kersti. Dräkten. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 124-125.)

637 Eskeröd, Albert. Konfirmation, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 159.) - Fotografi på s. 158. - Om konfirmationsdräkten.

638 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Sockendräkten (s. 71-83).

639 Hazelius-Berg, Gunnel. Brudklädsel i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1950, s. 5-24.)

640 Hellquist, Lena. Folkligt dräktskick i Leksands socken. Språkliga och etnografiska anteckningar. 1946. 92 bl. Duplic. - Uppsats för nordiska proseminariet 1946.

641 Johannes, Per. Kyrkoåret i Leksands kvinnodräkt. (Julbok för Västerås stift 1958, s. 91-96.)

642 Lindström, Rune. Leksands kvinnodräkt. (Kurbitsen. Utgiven av folkhögskolan i Leksand. 1960, s. 25-27.)

643 Nylén, Anna-Maja. [Rec. av] Wilhelm Söderbaum: Leksandsdräktens utveckling under tvåhundra år 1750-1950. (Rig 1970, nr 1, s. 29-30.) - Se även nr 644.

644 Söderbaum, Wilhelm. Leksandsdräktens utveckling under tvåhundra år 1750-1950. Illustrationer av David Tägtström. Sthlm 1967. 200 s. - I särskild mapp: 6 planscher som visar dräkten i helg och söcken. [Tällberg] 1967. - Se även nr 629, 643.

645 Thorman, Elisabeth. Utställning av leksandsdräkter i Nordiska museet. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1924, s. 190-191.)

646 Trotzig, Liv. Sockendräkter Dalarna. Av Liv Trotzig, Hams Ulla Danielsson och Gösta Andersson. [Falun 1976.] (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skriftserie. 19.) - Ur innehållet: Leksand (s. 86-87, 161-164, 191-192). - Siljansnäs (s. 171). Endast med uppgiften: Samma dräkter som i Leksand. - Åhl (s. 146-147, 177-179, 197).

647 Åkerström, Anna. Kolhagsgårdens tröja - en vardagströja från 1800-talets slut i Leksand. Uppsala 1996. 57 bl. Duplic. (Uppsala universitet. Institutionen för hushållsvetenskap. Textilt hantverk. Formgivning och sömnad. Examensarbete 10 p. Höstterminen 1996.)

Dräkthistoria: Ål

648 Bergman, Ingrid. Kring dräktskicket i Åhl. Insjön 1969. 164 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 7.) - Se även nr 650Z

649 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Kring Wattberget (s. 122-137). I detta avsnitt berörs bland annat mansdräkten och kvinnodräkten.

650 Svensson, Sigfrid. [Rec. av] Ingrid Bergman: Kring dräktskicket i Åhl. Bidrag till Åhls sockens historia. 7. (Rig 1970, nr 1, s. 56-57.) - Se även nr 648.

Musik

(Se även nr 177, 193-196)

651 Det var en gång en fiol ... Om Leksand och spelmansrörelsen i Dalarna. [Utställningskatalog.] Leksands kulturhus 9 juni - 9 september 1990. Leksand 1990. 23 s.

652 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 51-79. - "Musik."

653 Orglarna i Leksands kyrka. Historik och presentation. Leksand 1985. 14 s.

654 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 171-173. - "Sång och musik."

655 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 168-185. - "Sång och musik."

656 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 115-116. - "Sång och musik."

657 Aronsson, Knis Karl. Beväringslåtar i Leksand. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 119-136.)

658 Aronsson, Knis Karl. Låtar och spelmän i Leksand. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 67-72.)

659 Aronsson, Knis Karl. Om arbetsvandringens visor och musik. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 24-26 juni 1974 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1975, s. 67-81.)

660 Aronsson, Knis Karl. Tingsmarschen i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1957, s. 125-138.) - Rör de högtidliga tingsavslutningarna.

661 Fahlander, Thomas. Pelle har gjort över 3000 horn. (Dalarnas spelmansblad 1998:2/3, s. 8-9.) - Om Pär Pettersson, "Horn-Pelle", i Västanvik, tillverkare av kohorn och bockhorn.

662 Gudmundsson, Carl. Olarsbo-lurn. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. Årg. 4(1924), s. 129-130.) - Om ett vallhorn som användes i Olarsbodarna i Leksand.

663 Gudmundsson, Carl. Om Leksandslåten. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. Årg. 7(1927), s. 83-84.)

664 Gudmundsson, Per. Säckpipan - igen! (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1998, s. 129-131.) - I artikeln berörs bland annat musikdirektören och spelmannen Ture Gudmundsson (1908-1979) från Leksand som gjorde inspelningar av säckpipemusik samt Leif Eriksson i Insjön som tillverkade säckpipor.

665 Hülphers, Abraham Abrahamsson. Historisk afhandling om musik och instrumenter. Särdeles om orgwerks inrättningen i allmännhet, jemte Kort beskrifning öfwer orgwerken i Swerige. Af Abrah. Abrah:s Son Hülphers. Westerås 1773. - Kort avsnitt om orglar i Leksand och Djura på s. 285. - Faks. utgiven med inledning av Thorild Lindgren. Sthlm 1969.

666 Ingels, John. 1900-talets spelmän i Leksand - några prominenta. Leksand 1990. [15] s. Duplic.

667 Ingels, John. Anders Ingels orglar i Leksand. Leksand 1990. [26] s. Duplic. - "Föreliggande häfte utgör en presentation av affärsmannen och instrumentvårdaren Anders Ingels katalog över piporglar och orgelharmonier, som denne konserverat i Leksand från 1930-talet jämte andra instrument."

668 Ingels, John. Tonsättare i Leksand före 1950. Några autografer. Leksand 1989. [12] s. (Ingels´ samling Leksand.) - "Förslag till utställning i Leksands bibliotek under Musik vid Siljan 1989. Tonsättare i Leksand före 1950. Några autografer."

669 Jersild, Margareta. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Av Margareta Jersild och Ingrid Åkesson. Hedemora 2000. - Ur innehållet: Dalarna (s. 74-78). I detta avsnitt om bland annat Knis Karl Aronsson, Tibble, Björs Olof Larsson, Heden och Anna Dalström (1878-1954), Skeberg. - Dalarna (s. 130-138). I detta avsnitt om bland annat Björs Olof Larsson, Knis Karl Aronsson och Gustaf Tillas, den senare från Djura. - Till boken hör en CD-skiva med inspelningar från bland annat Leksand.

670 Karlsson, Seth. Sångare i Dalarna. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1994, s. 201-234.) - Ur innehållet: "Prästsonen från Leksand" (s. 201). Om Fritz Arlberg (1830-1896). - På s. 228 om Lille Bror Söderlundh (1912-1957) och på s. 229 om Merit Hemmingson, född 1940, "Leksandskulla från slutet av 1970-talet och många år framåt".

671 Ling, Jan. Exkursion i svensk folkmusik 31.5-5.6 1963. [Med] Översikt av inspelat material. Av Jan Ling, Olle Enander och Krister Malm. (Svensk tidskrift för musikforskning. Årg. 46(1964), s. 135-146.) - Musikforskarna intervjuade spelmän i bland annat Leksand.

672 Ling, Jan. Tradition och förnyelse i svensk spelmansmusik. Leksandsspelet förr och nu. Av Jan Ling och Märta Ramsten. (Musik och kultur. Red.: Owe Ronström. Lund 1990, s. 211-246.)

673 Lundberg, Dan. Folkmusik i Sverige. Av Dag Lundberg och Gunnar Ternhag. Hedemora 1996. - Leksand berörs kortfattat i följande avsnitt: Spelmansrörelsen (s. 82-83).

674 Lärnemark, Lars-Erik. Kultförklarad duo ut ur granskogen. (Lira 2000:1, s. 24-25.) - Duo med två kvinnor från Solberga i Ål: Gunnel och Paula Lärnemark.

675 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 29-30. - "Den gamla folkmusiken."

676 Ramsten, Märta. Folkmusiken. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 122-123.)

677 Ternhag, Gunnar. "Amerikanskt oväsen" och Knis Karls musik. (Dalarnas spelmansblad 2003:4, s. 22-23.) - Gunnar Ternhag återger och kommenterar en artikel ur Dala-Demokraten för tisdagen den 31 juli 1945 av signaturen Nitram. Artikeln rör musikevenemang i Leksand.

Leksands kyrko- och hembygdskör

678 Olsson, Erik. Leksands kyrko- och hembygdskör femtio år. Falun 1939. 43 s. - Omslagstitel: Femtio år och litet till med Leksands kyrko- och hembygdskör. Minnesskrift utgiven till jubileumskonserten i Leksands kyrka söndagen den 4 juni 1939. - Med historik på s. 5-24 av Erik Olsson.

679 Olsson, Erik. Leksands kyrko- och hembygdskör sjuttiofem år. Siljansbygdens körförbund sextio år. Minnesskrift. Leksand 1964. 63 s.

680 Leksands kyrko- & hembygdskör 100 år. 1889-1989. Leksand 1989. 40 s. - Omslagstitel: Hjärtats nyckel ... Med Leksands kyrko- och hembygdskör genom 100 år.

Leksands orkesterförening

681 Ingels, John. Leksands orkesterförening 1923/1924. Några anteckningar. Leksand 1989. [17] s. Duplic

682 Ingels, John. Leksands orkesterförening och andra musiksammanslutningar under 1900-talet. Leksand 1992. 34 s. - Med personregister.

Leksands spelmanslag

683 Ingels, John. Leksands spelmanslag 1948. [40-års-jubileum.] Leksand 1988. [20] s. Duplic.

684 Ingels, John. Spelmän i Leksand. Ny utökad uppl. Leksand 1998. 37 s. Duplic. - Ur innehållet: Föreningen Leksands spelmanslag. Pionjärerna under seklets första årtionden. Föreningen Leksands spelmanslag från 1948 - dess äldre ledargestalter. - Tidigare utgåva med något annorlunda titel publicerad 1991.

685 Liljas, Stina. Spelmän i Leksand. Leksands spelmanslag 50 år. Leksand 1998. 136 s. - "Leksands spelmanslag har funnits i 50 år. Genom åren har spelmännen varit en viktig symbol för Leksand, samtidigt som de gjort den traditionella musiken välkänd och utvecklat den. Med den här jubileumsskriften vill vi ge en bild av vad spelmännen har gjort och därmed visa vilken roll laget har spelat." - Inspelningar och böcker med Leksandsmusik redovisas på s. 134. - Boken anmäls av Thomas Fahlander i Dalarnas spelmansblad 1999:1, s. 4. - Dessutom utgavs en CD-skiva 1998 enligt följande: Leksands spelmanslag 50 år. Producent: Mats Hellberg. Text:

Gunnar Ternhag, Kungs Levi Nilsson. Foto: Thomas Fahlander.

Musik vid Siljan

686 Johansson, Elisabeth. Musik vid Siljans programutbud. En undersökning av kammarmusik och folkmusik i ett musikhistoriskt och kulturpolitiskt perspektiv. Uppsala 1998. 55 s. Duplic. (Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap. Uppsats Musikvetenskap C.)

687 Jonth, Margareta. Musik vid Siljan - en god affär. (Johan Gottlieb Gahn akademien. Årsbok 1994/1995, s. 17-19.) - Artikeln har ursprungligen varit publicerad i Svenska Dagbladet 17/3 1994.

688 Karlsson, Seth. Ett 20-årsminne: Musik vid Siljans idé föddes i Wales. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 222-225.)

689 Ternhag, Gunnar. Musik vid Siljan - en vägvisare. Text: Gunnar Ternhag; foto: Thomas Fahlander; grafisk form: Eva Kvarnström. Falun 1984. 56 s.

Nedansiljans manskör

690 Bond, Nils. Nedansiljans manskör och dess rötter. (Min verksamhets historia. Människor, händelser och föreningar i 1900-talets Dalarna. Falun [2000], s. 9-12.)

691 Bond, Nils. Nedansiljans manskör och dess rötter: Insjöns manskör, Leksands manskör, Rättviks manskör. Av Nisse Bond. [Leksand 1999?] 25 bl. Duplic.

Siljansbygdens körförbund

(Se även nr 700 ff.)

692 Alfvén, Hugo. När grunden lades till Siljansbygdens körförbund. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 40-44.)

693 Olsson, Erik. Leksands kyrko- och hembygdskör sjuttiofem år. Siljansbygdens körförbund sextio år. Minnesskrift. Leksand 1964. 63 s. - Även utgiven med titeln: Siljansbygdens körförbund sextio år.

Siljanskören

(Se även nr 700 ff.)

694 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997. - Siljanskören berörs på s. 77-135.

695 Olsson, Erik. Siljanskören. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 45-53.)

Västanviks stråkkapell

696 Gudmundsson, Carl. Västanviks stråkkapell i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 97-112.)

Musik: Siljansnäs

697 Gudmundsson, Ture. Folkmusiken. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 313-372.)

Musik: Ål

698 Edholm, Dag. Kring Oskar Lindbergs hemorglar i Insjön och bygdeorgelbyggeriet i Dalarna under 1800-talet. (Orgelforum 1993 (15:3), s. 6-11.)

699 Sandin, Bo Harry. Oskar Lindberg - en Guds spelman. En monografi. Sthlm 2000. - Ur innehållet: Dispositionsbeskrivning av hemorglarna i Buan på Knippoberget i Insjön (s. 227-231).

Särskilda musiker

Alfvén, Hugo

700 Alfvéngården - till minne av en stor konstnär. Av G. Sthlm 1962. 7 s. - Särtryck ur Sångartidningen nr 6, 1962. Omslagstitel: Hugo Alfvéngården.

701 Alfvéngården i Tibble, Leksand. Leksand 1992. Folder. - Finns även på engelska och tyska.

702 Alfvéniana, Utgiven av Hugo Alfvénsällskapet. 1986, 1990 ff. - Med högst 4 nummer per år. - Alfvénbibliografi för åren 1990-95 i 1996:2/3; för åren 1996-99 i 2000:1/2, s. 19-22. Av Jan Olof Rudén.

703 Hugo Alfvén. Målare i färg och ton. Utställning hösten 1996. Utgiven av Tällbergs konstförening. Tällberg 1996. 13 s.

704 Alfvén, Hugo. Final. Sthlm 1952. - Innehåller ett kapitel med rubriken "Dalarapsodien". - Alfvéns självbiografiska serie omfattar följande böcker: Första satsen. Ungdomsminnen. 1946. - Tempo furioso. Vandringsår. 1948. - I dur och moll. Från Uppsalaåren. 1949. - Final. 1952. - "Tempo furioso" innehåller ett avsnitt om Gustaf Ankarcrona och "I dur och moll" ett kapitel med rubriken "Siljansbygdens körförbund".

705 Alfvén, Hugo. Hugo Alfvén berättar. Radiointervjuer utgivna av Per Lindfors. Sthlm 1966. - Ur innehållet: Svensk ton i min musik - Siljanskören (s. 95-109).

706 Alfvén, Hugo. Med hälsning och handslag. Brev om musik med mera. Utgivna och kommenterade av Gunnar Ternhag. Hedemora 2001. 120 s. - Se även nr 721.

707 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 84-88. - "Hugo Alfvén och Siljanskörens födelse."

708 Gylder, Ragnvi. Vackrast i landet. Alfvéngården. (Svenska hem och trädgårdstidningen 1964, s. 38-41.)

709 Hedwall, Lennart. Hugo Alfvén. En bildbiografi. Arboga 1990. 95 s. - Utgiven i samarbete med Hugo Alfvénstiftelsen. - Med litteraturförteckning på s. 93-94. - I boken framförs ett tack till bland annat Leksands bibliotek för bistånd med bildmaterial.

710 Hedwall, Lennart. Hugo Alfvén. En svensk tonsättares liv och verk. Sthlm 1973. 428 s. - "Liten Alfvén-bibliografi" på s. 411-412. - Diskografi på s. 413.

711 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997. - Hugo Alfvén berörs på s. 77 ff.

712 Karlsson, Seth. Hugo Alfvén stockholmaren som blev dalkarl. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 215-218.)

713 More, Anders. Hugo Alfvén 85 år. (Dalarnas hembygdsbok 1957, s. 113-116.)

714 More, Anders. Hugo Alfvén och körerna kring Siljan. Sthlm 1952. (Leksands kyrko- och hembygdskör femtio år. Falun 1939, s. 37-40.)

715 Olsson, Erik. Hugo Alfvén och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 197-208.)

716 Olsson, Erik. Hugo Alfvén och Siljansbygden. (Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 532-535.)

717 Olsson, Erik. Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Omslag och porträttskisser: David Tägtström. Malung 1975. 94 s. - Hugo Alfvén berörs på s. 41-94.

718 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 31-32. - "Hugo Alfvén och Siljanskören."

719 Rudén, Jan Olof. Alfvéniana eller Var finns vittnesbörden om Hugo Alfvén? En handledning att lokalisera källorna. [Stockholm] 1988. 1 vol. (lösbl.)

720 Rudén, Jan Olof. Hugo Alfvén och Leksand. En sammanställning av Jan Olof Rudén. (Alfvéniana 2001:1/2, s. 3-9.)

721 Ternhag, Gunnar. Överlägset och ödmjukt hos brevskrivaren Hugo Alfvén. (Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor. Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1999. Uppsala 1999, s. [313]-324.) - Se även nr 706.

Aronsson, Knis Karl

722 Arbetade för Dalarnas samlade hembygdsrörelse. Knis Karl Aronsson. (Dagsverket 1987:3, s. 10.) - I anslutning till artikeln berörs Stiftelsen Knis Karl Aronssons minne, dessutom redovisas mottagare av stipendier ur minnesfonden. På s. 11 återges Sune Björklöfs tal vid Knis Karls begravning den 16 mars 1980.

723 Aronsson, Knis Karl. Appendix. Spelmannen Knis Karl Aronsson berättar. (Folkmusikboken. 1980, s. 328-335.)

724 Aronsson, Knis Karl. Knis Karl Aronsson, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1979, s. 73-82.) - Självbiografisk presentation.

725 Björklöf, Sune. Knis Karl Aronsson 28/9 1913 - 7/3 1980. (Dagsverket 1980:1, s. 4-5.) - "Tal vid Knis Karls begravning den 16 mars 1980." - Även i: Dagsverket 1987:3, s. 11.

726 Björsson, Nils-Eric. Knis Karl - nu får han Ragnar Oldberg-stipendiet. (Land 1979:24, s. 4-5.)

727 Björsson, Nils-Eric. Tacka Knis Karl för alla unga och goda spelmän. (Land 1977:26, s.1-3.)

728 Britten Austin, Paul. Knis Karl - the man and his music. (Sweden now. 14(1980), häfte 4, s. 42-43.)

729 Moberg, Lars. Knis Karl. Spelman - traditionsbärare. (Hembygden 1978:4, s. 4-5.)

730 Storerkers, Nils Gunnar. Knis Karl Aronsson död: En av länets största personligheter. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s.122-124.)

Bond, Anders

731 Forsberg, Roland. Tonsättaren Anders Bond. Av Roland Forsberg och Birger Olsson. (Bond, Anders, Sju sakrala sånger för blandad kör. Slite 1982, s. 3.) - Uppgifter om Anders Bond på denna sida.

732 Karlsson, Seth. Dalarnas äldsta tonsättare död. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s.156-157.)

733 Olsson, Birger. Anders Bond. (Västerås stiftsbok 1981/82, s.155-163.)

734 Olsson, Birger. Hundra år sedan Anders Bond föddes. Skrev musiken till Himlaspelet. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 73-75.)

Carlsson, Peter

735 Boberg, Anita. Smultronstället. Av Anita Boberg och Thomas Fahlander. (Turist. Svenska turistföreningens svenska resemagasin 1999:1, s. 6-7.) - Musikern och skådespelaren Peter Carlsson från Grycksbo intervjuad i fäboden Björnberget i Leksands socken.

Gudmundsson, Carl

736 Brodin, Knut. Carl Gudmundsson. (Dalarnas hembygdsbok 1951, s. 113-115.)

737 Fraser, Maxwell. Carl Gudmundsson, collector of peasant tunes. (The Scandinavian review. 1(1938/39), s. 300, 311.)

738 Hage, Berndt. Pan blåser vid Siljan. Folkmusikens apostel, Carl Gudmundsson, är lärjunge till Zorn och herre på fädernegården i Västanvik, som tillhört släkten i tolv generationer. Av Berndt Hage, pseudonym för Paul Gustafsson. (Vecko-journalen 1937, nr 25, s. 20-21, 50.)

739 Storerkers, Nils Gunnar. En folkmusikens storman. Carl Gudmundssons arkiv öppnas för musikforskning. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 78-80.) - Berör den dokumentation av Carl Gudmundsson (1882-1950) som utförts av John Ingels.

Gudmundsson, Olof

740 Storerkers, Nils Gunnar. Bortglömt liv dammas av. Frivilligt arbete värdefull insats. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 172-174.) - Berör den dokumentation av Olof Gudmundsson (1880-1950) som utförts av John Ingels.

Hagberg, John Wilhelm

741 Mesta grammofonsångaren är etablerad Leksandskarl. Av signaturen -man. (Falu Kuriren 2/8 1967.) - Med anknytning till Skeberg.

Jobs, Anders

742 I Siljansbygd. Glimtar av natur och folkliv. Tonsättning för soloröster, kör och orkester av Anders Jobs. Ord av Jenny Petersson. Falun 1933. - I en inledande uppsats behandlas verket och dess upphovsman.

743 Bäckström, Agne. Den jobska donationen. (Gamla falukamrater 1987, s. 14-15.) - Donationen innehåller bland annat kompositioner och arrangemang av Anders Jobs.

744 More, Anders. Anders Jobs. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 205-211.) - "Jobs Anders Andersson föddes i Leksand den 29 oktober 1876."

Jobs, Lars

745 Risberg, Rune. Jag gnider och gnider ... Av R. R. (Dagsverket 1989:3, s. 9.) - Intervju med Lars Jobs, ordförande i Dalarnas spelmansförbund.

Lindström, Pelle

746 Engström, Ulf. Pelle Lindström - the bluesspelman. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2003, s. 63-73.) - Denna titel även i: Dalarnas spelmansblad 2003:2, s. 22-25. - I Falu Kuriren 13/12 2003 om Ulf Engströms fotografier av Pelle Lindström.

Lööw, Anton

747 Söderbäck, Per. Anton Lööw efter 25 år som kyrkomusiker i Leksands församling: Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb. (Västerås stifts tidning 1993:1, s. 8-9.)

Söderlundh, Lille Bror

748 Lassas Jonsson, Bibbi. Vedboden som växte till ateljé. Text: Bibbi Lassas Jonsson. Foto: Christer Vallstrand. (Hus & hem 1996:7/8, s. 40-44.) - Familjen Lillebror Söderlundhs hem i Leksand.

749 Mattsson, Christina. Lillebror Söderlundh. Tonsättare och viskompositör. Sthlm 2000. 460 s. - Berör bland annat tiden i Leksand och äktenskapet med Lisbet Jobs. - Med följande kapitelrubriker: Till Dalarna. - Folkmusiken. - Musiklivet i Siljans- och Tunabygden. - Boken innehåller verkförteckning och en omfattande litteraturförteckning. Till boken hör en CD-skiva.

750 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 25-27. - "Hos Lille-Bror i Leksand. Husfadern komponerar visor medan kvinnorna dreja lerfat."

Teater med mera

751 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 91-108. - "Teater. - Dans."

752 Andersson, Malin. Hilda Munthe och Leksandsspelen. Säregen amatörteater i 1930-talets Leksand. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 133-147.)

753 Björklund, Per-Ola. Dalanöjen. Falun 1999. - "Dalanöjen - en bok om revy, teater och film i Dalarna under 102 år." - Leksandsbygden berörs på följande sidor: 40-44, 51, 55, 68-73, 75, 133-139, 152, 159-160, 168-170.

754 Tidholm, Po. Om bygdens spel. Text: Po Tidholm. Bild: Thomas Fahlander. (Svenska turistföreningens årsbok 1997, s. 95-111.) - Bland annat om Himlaspelet i Sammilsdal och Äreporten i Siljansnäs.

Himlaspelet

(Se även nr 13, 359, 379, 734, 754, 2138)

755 Dalaspelen. 3 x Rune Lindström. Skinnarspelet. Ingmarsspelen. Himlaspelet. 2003. - Exempel på ett omfattande programblad. Himlaspelet berörs på s. 56 ff. På s. 63 redovisas mottagare av Rune Lindströms stipendiumZ

756 Bergström, Bernt. Roll och verklighet. En studieplan till "Ett spel om en väg". Falun 1981. 23 s.

757 Björklund, Per-Ola. Bygdespel i Dalarna. Handling, bakgrund, tillkomst. Sthlm 1983. - Ur innehållet: Himlaspelet i Leksand av Rune Lindström (s. 11-49).

758 Björklund, Per-Ola. Dalanöjen. Falun 1999. - Om Himlaspelet på s. 68-73. Om filmatiseringen av Himlaspelet på s. 168-170. – Se även nr 335, 771.

759 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 88-92. - "Ett Spel om en väg som till Himla bär."

760 Cassel, Gustav. Karlfeldt, Rune Lindström och Himlaspelet. (Svenska Dagbladet 12/1 1942.)

761 Gabrielsson, Jan. Förflugen ängel eller En grop på en wäg som till himla bär. En halvdokumentär, nostalgisk berättelse om och med himlaspelare ... Malung 1980. - Ur innehållet: "Råskiss till en bakgrund" (s. 161-164) med uppgifter om Himlaspelet.

762 Garmo, Sune. Vem är vem i Himlaspelet. Sthlm 1997. 40 s.

763 Gustafsson, Nils. "Är det riktigt säkert med himmeln å de där, eller är det bara sånt, som vi tänkt oss?" (Västerås stiftsbok 1981/82, s. 152-154.)

764 Gustafsson, Nils. Himlaspelet 40 år. Människor, episoder och minnen. Malung 1981. 191 s.

765 Hadjigeorghiou, Ylva. Anna Eiding, en Marit i Himlaspelet. (Svenska journalen 1984:13, s. 16-17, 39-40.)

766 Hedlund, Karl. Leksands himlaspel. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 185-189.)

767 Ingels, John. Himlaspelet i Leksand. Författaren Rune Lindströms impulsgivare "en gammal leksandskarl". Presentation av händelser och arkivalier i tidsföljd. Leksand 1998. 23 s. Duplic. - Även enligt följande: Himlaspelet i Leksand. Författaren Rune Lindströms impulsgivare i Leksand Hallmans Aron Karlsson. Presentation av händelser och arkivalier i tidsföljd. Leksand 1994. 13 s. Duplic.

768 Ingels, Nils. Ett spel om en väg. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 113-116.)

769 Karlsson, Seth. Nils Gustafsson. Han har vandrat som "Vår Herre" i fyra decennier. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 178-180.)

770 Karlsson, Seth. Så föddes Himlaspelet. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1973-1977. Falun 1985, s. 24-26.)

771 Lindström, Martin. Skillnaden mellan filmen Himlaspelet från Den väg som upp till himla bär. Sthlm 1986. 9 bl. Duplic. (Stockholms universitet. Institutionen för teater- och filmvetenskap. B-uppsats. VT-86.) – Se även nr 335, 758.

772 Lindström, Rune. Himlaspelet, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 167.) - Fotografi på s. 166.

773 Lindström, Rune. Rune Lindström berättar om Himlaspelet och Körkarlen. (Kurbitsen. Utgiven av Folkhögskolan i Leksand. 1958, s. 4-5, 31.)

774 Mattsson, Kerstin. Mer än ett bygdespel. Några litterära reflexioner kring Rune Lindströms Ett spel om en väg som till Himla bär - sex dalmålningar. Uppsala 1996. 15 bl. Duplic. (Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet VT-93, med smärre tillägg och förändringar våren -96.)

775 Ottander, Annika. Himlaspelet - sommartingets höjdpunkt. (Landskapsposten 1989:2, s, 14-16.)

776 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 15-17. - "Himlaspelet."

777 Weinstock, William. Ett spel om en wäg genom 40 år ... (Västerås stiftsbok 1981/82, s. 116-121) - En bildkavalkad.

778 Wejryd, Harald. Nils Gustafsson. Född 26/2 1910. Död 30/1 1989. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 159-161.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - "I rollen av ´Vår Herre´ i Himlaspelet blev Nils Gustafsson ... unik i teatervärlden. Den här rollen spelade han allt ifrån början, det vill säga från uruppförandet den 3 aug. 1941 fram till och med sommaren 1988, inte endast i Sammilsgropen i Leksand utan även på Dramaten i Stockholm och dessutom även i Finland, Norge och USA."

779 Ytterberg, Claes-Bertil. En färd genom tron och historien. Resa i Västerås stift. (Pilgrimsvandringar i Sverige. Sthlm 1995, s. 91-102.) - I artikeln berörs Himlaspelet på s. 94-96.

780 Åkerlund, Glen. 46 somrar med Himlaspelet. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 251-252.)

Film

(Se även nr 335, 758, 771)

781 Kultur i Leksand. Kulturpolitiskt program. D. 1. Leksand 2003, s. 81-90. - "Film."

782 Furberg, Kjell. Svenska biografer. Sthlm 2000. - På s. 256-258 berörs biografen Visir i Leksand.

783 Jonsson, S. Inge G. Biografföreståndarens ensamhet. Kartläggning av biograferna i Dalarna 1992. Sthlm 1993. Duplic. - Leksand berörs på blad 46-51.

J. Arkeologi

784 Från den arkeologiska undersökningen i samband med riksväg 70 Tunsta-Leksand-Krökbacken. Sthlm 1983-84. 4 häften. Duplic. (Information från Riksantikvarieämbetet-UV. Maj, augusti, december 1983, oktober 1984.) - Se även nr 819.

785 Burman, Marie. Från Gästrikekusten till Siljan. En jämförande studie mellan två gropkeramiska boplatser, Södra Mårtsbo, Raä 397, Valbo sn i Gästrikland och Orsand, Raä 31, Leksands sn i Dalarna. Umeå 1996. 56 s. + bil. Duplic. (Umeå universitet. CD-uppsats. Ht-96.)

786 Cadario, Johanna. Hedningar eller kristna? - tolkningsproblem kring gravarna under Leksands kyrka. Sthlm 1995. 27 s. Duplic. (Uppsats i fördjupningskurs, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.)

787 Dardel, Erik. Det långa landskapet. Materiell kultur och social identitet vid Siljan och i Dalarna under sen vikingatid och tidig medeltid. Sthlm 2000. 24 s. Duplic. (Stockholms universitet, Arkeologiska institutionen. C-uppsats hösten 2000.)

788 Drejholt, Åsa. Medeltida läderskor - på landet och i staden. Sthlm 1995. 40 s. Duplic. (Uppsats i påbyggnadskurs, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.) - Berör bland annat arkeologiska fynd från Leksand.

789 Ericson, Per G. P. Senatlantiska faunalämningar från en boplats vid Leksand, Dalarna. (Fornvännen 1994:4, s. 251-256.) - Om en boplats belägen vid Limsjön. Se även nr 805.

790 Ersgård, Lars. Det starka landskapet - en arkeologisk studie av Leksandsbygden i i övre Dalarna från yngre järnåldern till nyare tid. (Det medeltida Dalarna. En forskningskatalog och bibliografi. Red. Anna Götlind. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 1995, s. 19-20.)

791 Ersgård, Lars. Det starka landskapet. En arkeologisk studie av Leksandsbygden i Dalarna från yngre järnåldern till nyare tid. English summary. Sthlm 1997. 143 s. (Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter. 21.)

792 Ersgård, Lars. Gård eller by? En dalabygd i vägen. Av Lars Ersgård och Bent Syse. (Populär arkeologi 1984:1, s. 4-8.)

793 Gustafsson, K. A. Lerskärvorna vid Orsand lämningar efter 4 000 år gammal stenåldersboplats. Dr K. A. Gustafsson har undersökt fyndplatsen, intressanta rön. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1934, 1935 och 1936. Falun 1937, s. 166.)

794 Gustin, Ingrid. Gravar från tidig modern tid under St Petri kapell, Dalarna, Leksand. Sthlm 1996. 79 s. (Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Stockholm. Rapport 1996:104.)

795 Hedlund, Hoff Sven. Forntida järntillverkning i Hjortnäs-Sunnanäng - en ovetenskaplig sammafattning. (Stenbiten 1999:3, s. 27-33.)

796 Hedlund, Hoff Sven. Vår okända historia. 500 år av järntillverkning i Hjortnäs-Sunnanäng. Med teckningar av Bo Svärd. Hjortnäs-Sunnanäng 2003. 15 s. (Hjortnäs-Sunnanängs byalag för hembygdsvård.) - Ytterligare titlar från Hjortnäs-Sunnanängs byalag redovisas i Leksandsbibliografin, se nr 233, 1199, 1422, 1808.

797 Hjärtner-Holdar, Eva. Bytomter i Leksand. Av Eva Hjärtner-Holdar med flera (Fjölnir. Medlemstidning för arkeologiska föreningen Fjölnir, Uppsala. 1984:3, s. 15 ff.)

798 Hyenstrand, Åke. Järn och bebyggelse. Studier i Dalarnas äldre kolonisationshistoria. (Dalarnas hembygdsbok 1974.) - Leksandsbygden berörs på bland annat s. 117-127, 242-243, 248-249, 254-255.)

799 Hällberg, Annki. Rena skattkammaren. 167 fornfynd har hittats i de östra delarna av Leksands kommun bara i år. (Falu Kuriren 28/11 2003.) - Rör området kring Hackmora.

800 Jonsson, Kenneth. Myntfynden. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 159-164.)

801 Karlén, Arild. Leksands fornminnen, och vad de berätta. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 51-61.)

802 Landström, Klas-Håkan. Gravarna under vapenhuset i Leksands kyrka. Sthlm 1977. 116 bl. Duplic. (Trebetygsuppsats framlagd i seminariet för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet höstterminen 1977.)

803 Landström, Klas-Håkan. Schaktkontroll vid Leksands kyrka. Av Klas-Håkan Landström och Eva Carlsson. Falun 1989. 4 bl. + bil. (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport 1989:5.)

804 Lannerbro, Ragnar. Stenålder och bronsålder i Leksand. Leksand 1984. 109 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 8.)

805 Larsson, Mats. Stenåldersjägare vid Siljan. En atlantisk boplats vid Leksand. (Fornvännen 1994:4, s. 237-250.) - Om en boplats belägen vid Limsjön. Se även nr 789.

806 Lundström, Agneta. En ålderdomlig begravningsplats. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 147.) - Om en begravningsplats som påträffades 1971 under vapenhuset i Leksands kyrka.

807 Lögdqvist, Anna. Arkeologisk schaktövervakning, Kyrkudden, vid iordningställande av promenadväg i anslutning till raä 47, 48 och 906 i Leksands socken och kommun, Dalarna. Falun 2003. 11 s.

808 Nockert, Margareta. Textilfynden. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 143-157.)

809 Nordin, Ann-Catrin. Arkeologisk förundersökning vid Leksands kyrka, Leksands socken och kommun, Dalarna. Falun 1995. 10 s. (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport 1995:10.)

810 Serning, Inga. Arkeologiska undersökningar 1971. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 69-70.)

811 Serning, Inga. Dalarnas järnålder. Sthlm 1966. - Leksand på s. 143-149 med plansch 12-17; Siljansnäs s. 183; Ål s. 226-229 med plansch 102-105.

812 Serning, Inga. Fyndgravar och gravfynd. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 71-141.)

813 Serning, Inga. Förhistorisk järnhantering i Dalarna. Fältundersökningar och tekniska undersökningar. Sthlm 1973. - Leksands socken på s. 35-84 med följande platser: Gryssen, Kråkbodarna, Sunnanäng. - Siljansnäs socken på s. 85-101 med följande platser: Truts udde, Oxmyren.

814 Serning, Inga. Några fynd från gravar under Leksands kyrka. (Fornvännen 1963, s. 213-218.)

815 Sjövold, Torstein. Skelettfynden. (Tusen år på kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Falun 1982, s. 165-178.)

816 Skyllberg, Eva. Blandbyarna Dammskog-Skallskog, Leksands socken, Kopparbergs län. Inventering, pollenanalys och 14C-dateringar. Utgiven av Riksantikvarieämbetet. Av Eva Skyllberg med pollenanalys av Marie Emanuelsson. Sthlm 1996. 24 s. Duplic.

817 Skyllberg, Eva. Specialinventering av fäbodlämningar vid Gränsberg, RAÄ 472, Leksand sn, Dalarna. Sthlm 1994. 7 bl. Duplic. (Riksantikvarieämbetet. Fornminnesavdelningen. Enheten för arkeologisk registrering.)

818 Svedjemo, Gustaf. Dalarnas yngre järnålder och Leksands kyrkudde. En analytisk forskningsöversikt med förslag till alternativa tolkningar. Sthlm 1994. 27 s. (Uppsats i fördjupningskurs, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.)

819 Syse, Bent. En bygd i vägen. Arkeologisk undersökning. Riksväg 70. Delen Tunsta-Leksand-Krökbacken, Leksands socken, Dalarna. Av Bent Syse. Med bidrag av Lars-Erik Englund med flera Sthlm 1996. 120 s. (Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala. Rapport 1996:46.) - Se även nr 784.

820 Trotzig, Karl. Gravröset på Tjuvholmen vid Tällberg i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 193-195.)

821 Trotzig, Karl. Harpunjägare med kastvapen från benåldern. Rådman Trotzig om fyndet i Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 44-45.)

822 Waldén, Eva. Skyddsbränning. Lek, magi eller brist på tändstickor? Sthlm 1995. 41 s. Duplic. (Uppsats i fördjupningskurs, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.)

Västannor och Västannorstjärn

823 Vardagsliv i en medeltida bondby. Fynd från Västannorstjärn i Leksand, Dalarna. Redaktör: Janken Myrdal. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1984. 59 s. Duplic.

824 Carlsson, Eva. Västannorstjärn. (Det medeltida Dalarna. En forskningskatalog och bibliografi. Red. Anna Götlind. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Falun 1995, s. 21-23.)

825 Ersgård, Lars. Västannorstjärn. En rituell plats från högmedeltid. (Plats och praxis. Lund 2002, s. 287-297.) – Se även nr 822.

826 Gustavsson, Bitte. Klas-Håkan står på en 700-årig soptipp. (Land 1984:45, s. 8-9.) - Om arkeologiska fynd i Västannor.

827 Påhlsson, Ingemar. Västannorstjärn. En pollenanalytisk undersökning. Med arkeologisk bakgrundsbeskrivning av Klas-Håkan Landström. Sthlm 1981. 24 s. Duplic. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport RAÄ 1981:6.)

828 Sandberg, Fredrik. Medeltida vikingaspännen - en egenart i Siljansbygden. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1998, s. 183-185.) - Berör fynd i bland annat Västannor.

Siljansnäs

829 Borkeby, Bengt. Fornminnen inom Näsbygge fjärding. Av Bengt Borkeby i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Siljansnäs hembygdsförening. Kungsängen 2000. 90 s.

830 Landström, Klas-Håkan. Utgrävningar och fornfynd. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 375-400.)

Ål

831 Carlsson, Eva. Arkeologisk förundersökning. Insjöns station. Utbyggnad av containerterminal raä 47, 48, 86, 89 och 90 i Åls socken, Leksands kommun, Dalarna. Av Eva Carlsson och Per Falkenström. Falun 2001. 20 s. (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport 2001:6.)

832 Carlsson, Eva. Arkeologisk utredning. Tunsta-Holen för trafikplats och industrimark i Åls socken, Leksands kommun, Dalarna. Av Eva Carlsson med bidrag av Anna Lögdqvist och Fredrik Sandberg. Falun 2002. 48 s. (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport. 2002:3.) Av Eva Carlsson finns även följande artikel i Dagsverket 2004:2, sid 8-9: Insjöns dolda historia.

833 Nilsson, Leif. Arkeologisk förundersökning vid Åhl kyrka, Åhls socken, Kopparbergs län, Dalarna. Falun 1994. 5 s. (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport 1994:17.)

834 Nordin, Ann-Catrin. Arkeologisk undersökning av kolningsgrop raä nr 9:2 vid riksväg 70 i Åls socken, Leksands kommun, Dalarna. Falun 1996. 11 bl. + bilaga (Dalarnas museum. Arkeologisk rapport 1996:2.)

835 Serning, Inga. Åhls sockens förhistoria. (Bidrag till Åhls sockens historia. 4. Insjön 1963, s. 57-87.)

Genealogi 836. - Biografiska uppslagsverk och matriklar 865. - Biografiska samlingar 880. - Särskilda personer 895.

Genealogi

836 Dalfolk. [Årg. 1](1988) ff. Leksand 1988 ff. (Dalarnas släkt- , hembygds- och emigrationsforskarförening.) - Det allra första numret med följande titel: Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad. - De artiklar i Dalfolk som rör Leksandsbygden redovisas var för sig.

837 Barrling, Lars. Leksandssläkten Grönstedt-Gezelius. En släktstudie utförd 1983-1985. Borlänge 1986. 57 s. Duplic. - 2. utökade upplagan 1993. 13 tabeller + 59 bl. + personreg. Duplic. - Efterkommande till Christina Grönstedt i hennes äktenskap med pedagogen Samuel Dicander har dock uteslutits i denna andra upplaga.

838 Björklöf, Sune. Leksandsbröd och släkten Jon. (Dalfolk 1999:4, s. 18-20.) - Se även nr 1924.

839 Bröms, Fr. Tollättlingar i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 136-144.)

840 Carlsson, Anna. Papperslapp - början till lyckosam släktforskning. (Dalfolk 1996:4, s. 3-7.) - Anna Carlsson från Leksand spårar släktingar i Amerika.

841 Eriksson, Gun. En åhlbo och hans förfäder. Av Gun Eriksson, f. Lindgren. (Dalfolk 1999:3, s. 5.) - Om Gun Erikssons far Martin Lindgren, f. 1911 i Åhl socken och dennes förfäder.

842 Hammarbäck, Gullbritt. Kärleksbrevet. (Dalfolk 2001:4, s. 16-17.) - Om ett brev skrivet 1824 av Anders Andersson i Hagen till Brita Hansdotter från Hästberg. - Med uppgifter om släkten.

843 Hansson, Olof. En släktforskarprofil. (Dalfolk 1999:4, s. 8-9.) - Rör Olof Hanssons släktforskning med anknytning till bland annat Leksand.

844 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Smederna Helgsten. Falun 1996. 19 bl. + bil. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - Släkt med anknytning till bland annat Leksand.

845 Petersson, Stenåke. Pettersson, Tommos, Volt och Westerberg. (Dalfolk 2003: 1, s. 10-11.) - Släkthistoria med viss anknytning till Leksand.

846 Petersson, Stenåke. Svinhufvuden i Leksand! (Dalfolk 1998:1, s. 6-7.) - En gren av släkten Cornelius Jönsson Svinhufvuds ättlingar rotade sig i Leksand.

847 Roos, Gunilla. En bunt gamla brev. (Dalfolk 1997:3/4, s. 12-14.) - Släkthistoria med anknytning till bland annat Ål och Leksand.

848 Thorsell, Elisabeth. Okända släkten. (Dalfolk 2002:2, s. 20-21.) - Elisabeth Thorsell har ägnat sig åt släktforskning i USA rörande släkten Torsell från Yttermo.

849 Trotzig, Karl. Anträdet i 4:e ledet, med 16 förfäder, för Gustaf Ankarcrona. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923, s. 60-61.)

850 Westgärds, Anders. En antavla upprättad av And. Westgärds. Med kommentarer av Erik Rönnell. Tryckt som manuskript. Sthlm 1933. Antavla + 5 s. - "Den antavla det här gäller är mina syskons och min. Den är upprättad av släktforskaren, hemmansägaren och före detta platsredaktören Anders Westgärds, Söder Bergsäng, Leksand."

851 Westgärds, Anders. Kersgården i Lima. Släktregister. 1931. Opaginerad. Duplic.

852 Åström, Birgit. Om en gravstensinventering. (Dalfolk 1999:2, s. 6-7.) - Inventering av gravstenar på Leksands kyrkogård.

Släktforskarnas hus

853 Släktforskarnas hus. The house of genealogy. Leksand. Leksand 2003. Folder. - Medtagen som exempel på informationsmaterial från Släktforskarnas hus. - "Nationellt centrum för släkt- och emigrantforskning sedan 1992."

854 Björklöf, Sune Dubbeljubileet. (Dalfolk 2002:4, s. 9.) - "Dalfolk firade uppnådda 15 år och Släktforskarnas hus 10 år." - I artikeln berörs bland annat Margaretha Hedbloms insatser. - Bildreportage på s. 10-11.

855 Dahl, Margareta. Jakten på det förflutna. (Veteranposten 2000:5, s. 22-23.)

856 Forss, Perhåkan. Delrapport från Huset. (Dalfolk 1999:4, s. 6-7.)

857 Forss, Perhåkan. Nu har flyttlasset gått! Av Perhåkan Forss och Bo Pettersson. (Dalfolk 2000:2, s. 12-13.) - "Släktforskarnas hus har bytt bostad." - På s. 10-12 om invigningsfesten: "Fest i dagarna två!"

858 Forss, Perhåkan. Släktforskarnas Mecka finns i Leksand. (Dalfolk 1999:4, s. 4-5.)

859 Hedblom, Margaretha Släktforskarnas hus i Leksand. Av Margaretha Hedblom och Bo Lindwall. (Dagsverket 1992:4, s. 11.)

860 Leino, Olle. Titta jag är släkt med Gustav Vasa! (Må bra 1995:10, s. 34-35.)

861 Leksell, Hans. Släktforskarnas Mecka ligger i Leksand. Det nya släktträdet. (Svenska kyrkans tidning 1992:39, s. 22-23.)

862 Svensson, Leif. Släktforskarnas hus. Invigningsanförande av länsrådet Leif Svensson. (Dalfolk 1992:2, s. 5-6.)

863 Svesse, Jöran. Smultronställe i Leksand för släktforskare. (Västerås stifts tidning 1993:3, s. 11.

Genealogi: Ål

864 Maritsfolket från Ål. (J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929, s. 167-188.)

Biografiska uppslagsverk och matriklar

865 Dalarna i porträtt och bild 1925. Utgiven av H. A. Ericson. Falun 1926. - Personregister på s. 387 ff. - Ur innehållet: Leksands socken (s. 203-212). - Siljansnäs socken (s. 279-280). - Ål socken (s. 361-366). - Porträtt av Karlfeldt under avdelningen "Några bemärkta dalasöner med sin verksamhet förlagd utom dalagränsen."

866 Dalregementets personhistoria. D. 1-5, Supplement. Falun 1984-2001. - D. 1. 1542-1699. Falun 1984. Sockenregister på s. 531 ff. med bland annat Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 2. 1700-1799. Falun 1989. Sockenregister på s. 726 ff. med Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 3. 1800-1899. Falun 1993. - D. 4. 1900-1949. Falun 1995. - D. 5. 1950-2000. Falun 2001. - Supplement med samlat namnregister. Falun [1998].

867 Domsagorna i Sverige. Sthlm 1944. - Ur innehållet: Nedansiljans domsaga (s. 281-286). I detta avsnitt redovisas bland annat nämndemän i Leksands och Gagnefs tingslag. Register på s. 871-872.

868 Från sockenstämma till storkommun. Kopparbergs län. Köpingar och landskommuner. Under red. av Fritz B. Lindström och S. Ivar Lundgren. Sthlm 1955. - Ur innehållet: Leksand (s. 217-233). - Siljansnäs (s. 336-343). - Ål (s. 454-460).

869 Porträttgalleri från Dalarna. Malmö 1935. - Personregister på s. 984 ff. - Ur innehållet: Leksand (s. 579-620). - Siljansnäs (s. 620-630). - Ål (s. 630-644).

870 Postkontor och postmästare. Sthlm 1951. - Leksand berörs på s. 280-281.

871 Upplysningskatalog för Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs, Leksboda, Häradsbygden. Utgiven av Eriksson & Sjöström. Gefle 1920. 55 s.

872 Långberg, John. Leksands kompanis personhistoria. Uppsala 1999. 8 vol. (Vetenskaplig information Uppsala. VIU.) - I kapsel med titeln: Leksands kompani. Arbetet berörs av John Långberg i Dagsverket 2002:2, s. 3. Dessutom presenteras det av Stenåke Petersson i Dalfolk 1999:2, s. 5 och i Dalfolk 1999:4, s. 6. Om Gustav Adolfsakademiens pris till John Långberg i Dalfolk 2001:4, s. 12. - Personnotiser med anknytning till Leksands kompani finns i: Dalfolk 1999:4, s. 16-17.

873 Lööw, Anton, Organister i Leksands kyrka. 1988. 7 s. - Se även nr 875.

874 Marklund, Pelle. Känt dalfolk i 20:e seklet. Av Pelle Marklund och Mikael Forslund. Falun 2003. - Med uppgifter om bland annat Hugo Alfvén, Knis Karl Aronsson, Bo Berggren, Jonas Bergqvist, Erik Axel Karlfeldt, Rune Lindström, Clas Ohlson, Johan Petter Åhlén.

875 Sjögren, Josef. Organisterna i Västerås stift. Sthlm 1958. - Ur innehållet: Leksands kyrka (s. 199-202). - Djura kapell (s. 202-203). - Siljansnäs kyrka (s. 203-204). - Åls kyrka (s. 206). - Se även nr 873.

Västerås stifts herdaminne

(Uppgift om stiftsmatriklar finns i följande arbete av Olle Wingborg: Litteratur om Dalarna. D. 2. 1975, s. 87-88.).

876 Muncktell, Johan Fredric. Westerås stifts herdaminne. D. 1-3. Upsala 1843-1846. - D. 2 (1844) berör Leksands kontrakt på s. 213-280. - D. 3 (1846) innehåller personregister.

877 Ljungberg, Per Adolf. Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880. 1-2. Örebro 1880-1881. - Leksands kontrakt berörs på s. 40-61. Personregister på s. 181 ff.

878 Ekström, Gunnar. Västerås stifts herdaminne. 1:1 ff. Västerås 1939 ff. - 1:1 (1939): Medeltiden och reformationstiden. Västerås stad. - 1:2 (1949): Medeltiden och reformationstiden. Återstående församlingar. - 2:1 (1971): 1600-talet. Med Bilagor. - 2:2 (1990): 1700-talet. Med Bilagor. - Verkets olika delar innehåller register av olika slag med hänvisning till bland annat Leksand. - Mer omfattande uppgifter enligt följande: D. 1:2 berör Leksands kontrakt på s. 454-487. - D. 2:1 med hänvisning till präster, pedagoger med flera på s. 24-25 (Leksand) och s. 43 (Ål). - D. 2:2 med motsvarande hänvisning på s. 30-31 (Leksand) och s. 57-58 (Ål). Till d. 2 separata bilagor med ortsregister.

Biografiska uppslagsverk och matriklar: Siljansnäs

879 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 70. - "Telefonabonnenter i Björken 1957."

Biografiska samlingar

880 Från Treffenbergs åskor till Tällbergs glans. Silhuetter från riksdagens dalabänkar. Av Koxman Läktarkik. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1930, s. 16-18.) - Se även nr 889.

881 Lima by. Leksand 1984, s. 123-132. - "Personer."

882 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 101-116. - "Personligheter."

883 Ur Leksands personalieböcker ... (Dalfolk 1990:1, s. 12.) - "Ur Leksands personalieböcker är följande berättelser hämtade." Rör tre kvinnoöden från 1700-talet.

884 Björklöf, Sune. Rikard Eronn och Erik Björkman. (Dalfolk 2003:4, s. 4.) - Rikard Eronn (1879-1957) var kommunalnämndens ordförande i Leksand 1936-1951. - Erik Björkman (1892-1961) var kommunalfullmäktiges ordförande 1939-1961. - Härutöver hade de bägge en rad andra uppdrag. Deras porträtt finns i Leksands kommunalhus.

885 Bråmå, Anna Maria. Axplock. Leksand 1999. 136 s.

886 Bråmå, Anna Maria. Vardagsfolk i helg och söcken. Episoder från flydda år nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Leksand 1997. 204 s.

887 Bäärnhielm, Mauritz. Häradsdomarna i Leksand. Kring en säregen porträttsamling. (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 43-54.)

888 Hedblom, Margaretha. Värmlänningar i Leksand för tre hundra år sedan. (Dalfolk 1995:3, s. 4-5.)

889 Johannes, Per. Leksandskarlar i Sveriges riksdag. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 119-128.) - Se även nr 880.

890 Johannes, Per. Stor Henrik och Mats Bjur. Dalska odlingsbragder i Norrland. Malung 1976. 51 s. - "Det har varit spännande att följa i spåren de två familjer, som för mer än 150 år sedan drevs av fattigdomen att från Böle i Leksand och från Sörskog i Bjursås söka sin utkomst genom att i Norrland bryta nya marker ..."

891 Jödahl, Erik. Den trånga porten. Människor och öden i ett tidningshus. Falun 1988, s. 73 ff. - I avsnittet "Forskare, diktare, politiker" finns kortfattade uppgifter om bland annat Per Johannes (s. 96) och Margaretha Hedblom (s. 102).

892 Pepa, Bertil. Leksandsprostar under fem århundraden. 1300-1700. Ur församlingens herdaminnen. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 220-223.)

Biografiska samlingar: Siljansnäs

893 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 133. - "Människor berättar." Med bidrag av bland annat Margit Regenberg, Alm Johan, Oskar Lissåkers, Ingrid Åkerlund, Anders Linders och Ulla-Britt Plars.

894 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 153-200. - "Människor med färg."

Särskilda personer

Ahlgren, Halvar, kyrkoherde, Siljansnäs

895 Åkerlund, Glen. Halvar Ahlgren. f. 31/5 1896. d. 12/4 1975. (Västerås stiftsbok 1975, s. 174-176.z

Alm, Harald, rektor, Tällberg

896 Jödahl, Erik. Harald Alm och kärleken. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 76-78.)

897 Stolpe, Sven. Harald Alm och Siljansskolan. (Perspektiv 1964, häfte 3, s. 117-119.) - Se även nr 199.

Almgren, Sven, vaktmästare

898 Lima by. Leksand 1984, s. 123-124. - Sven Almgren (1892-1974) har enligt detta avsnitt lämnat ett stort kulturellt arv efter sig genom sina fotografier. Han hade kameran med sig vid alla tillfällen då något hände i byn.

Andersdotter, Daniels Margareta

899 Herlenius, Emil. En leksandskullas underbara öden. (Meddelanden från Dalarnas fornminnesförening. 8. Falun 1923, s. 3-19.) - Om Daniels Margareta Andersdotter från Hjortnäs som gifte sig med greve Guido d'Erizzo dei Bandini.

900 Herlenius, Emil. Om leksandskullan som blev italiensk markisinna. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 9-10.)

Andersson, Bond Erik, ringare

901 Harding, Gunnar. Bond Jerk, den gamle ringaren. (Dalkulan. Lyrik och prosa. 34 dalaförfattare 1994. Gagnef 1994, s. 110-115.) - "Nu står Bond Jerk, huggen i granit [av Hans Reiss] bredvid klockstapeln i Leksand."

Andersson, Hjalmar, Insjön

902 Olsson, Daniels Sven. Hjalmar Andersson - Dalarnas förste olympiske medaljör 1912. (Dalarnas hembygdsbok 1983, s. 111-117.)

Andersson, Molars Anders, "Siljansnäsarn"

903 En gammal mästerbrottare berättar. Som impressario åt Siljansnäsarn - världens starkaste karl. Av Finn. (Finnbygdens jul 1954. Säffle 1954, s. 16-17.)

904 När starka siljansnäsarn tog ett nappatag med en ilsken björn. Av Mille. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1948-1950. Falun 1951, s. 57-59.)

905 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 123-127. - "Atleten Molars Anders Andersson."

906 Neubauer, Mats. Personligheter i Falun under 1900-talet. Falun 2002. - Ur innehållet: Siljansnäsarn (s. 65-68).

Andersson, Roland, kommunantikvarie

907 Lindahl, Ulf. Roland Andersson, kommunantikvarie. (Byggnadskultur 2001:2, s. 30-31.) - Intervju med Roland Andersson, kommunantikvarie i Leksand, som berättar om sitt arbete.

Andersson, Sparf Per, skolmästare, Söder Rälta

908 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Skolmästaren Sparf Per Andersson (1755-1855). (Dalfolk 2000:3, s. 3-6.) - På tidningens omslag foto med följande text: "Sparfgårdens källarstuga. Byggd i slutet av 1700-talet, under skolmästare Sparf Per Anderssons tid. Stugan finns nu på Djura hembygdsgård dit den flyttades år 1934."

Andersson, Stenback Olof, bonde, Hälla

909 Ankarcrona, Gustaf. Kyrkfolk - kärnfolk. (Julbok för Västerås stift 1930, s. 121-125.)

Andersson-Tollsten, Margit, vävlärare

910 Andersson-Tollsten, Margit. Mattorna i Siknäs. Ett minne ur en väverskas liv. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 127-131.) - Med anknytning till bland Greta Gahn och Alf Munthe. - Se även nr 498, 589.

Ankarcrona, Gustaf, hembygdsvårdare och konstnär

(Se även nr 849, 1888)

911 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 349-351. - "Gustaf Ankarcrona - naturaliserad dalkarl."

912 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 117-125. - "Gustaf Ankarcrona och Holen." - På s. 120-121 återges en artikel av Gustaf Ankarcrona "Tällbergs Holen" ur Mora Tidnings julnummer 1923.

913 Albrektson, Bengt Olov. På forntids grund ska framtid byggas. (Biblioteksbladet. 1989, s. 204.)

914 Andersson, Roland. Gustaf Ankarcrona. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2001, s. 209-213.)

915 Björklöf, Kersti. Om Gustaf Ankarcrona och Tällbergs-holen. Av Kersti Jobs-Björklöf. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27 och 28 juni 1983 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1984, s. 69-73.)

916 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 100-106. - "Hövdingen på Holen."

917 Eklund, Gun-Britt. Gustaf Ankarcrona. 1869-1933. Uppsats i konstvetenskap, Uppsala universitet 1982, bearbetad av Leksands kulturförvaltning 2001. Av Gun-Britt Eklund och Inger Thunell. Leksand 2001. 119 s. - Förord av Bo Pettersson och Kersti Jobs-Björklöf. - Med bland annat följande avdelningar: Konstnären. - Hembygdsvårdaren. - Arkitekten. - Förteckning över konstverk och litteraturförteckning.

918 Eklund, Gun-Britt. Gustaf Ankarcrona. Konstvetenskapligt projektarbete. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Av Gun-Britt Eklund och Inger Thunell. Leksand 1982. 159 s. Duplic. (C-uppsats. Institutionen för konstvetenskap. Uppsala universitet.)

919 Eriksson, Eva. Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890-1920. Sthlm 1990. - I kapitlet "Dalarna - ett svenskt ideal" berörs bland annat Gustaf Ankarcronas Holen.

920 Forsslund, Karl-Erik. Gustaf Ankarcrona in memoriam. (Dalarnas hembygdsbok 1933, s. 8-10.)

921 Forsslund, Karl-Erik. Gustaf Ankarcrona. En minnesruna. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 210-213.)

922 Furuland, Lars. Gustaf Ankarcrona. (Dalarnes jul. 1981, s.16-17, 27.) -"Lars Furuland presenterar konstnären och hembygdsvårdaren Gustaf Ankarcrona."

923 Hage, Berndt. Bygd och människor i Dalarna. Efterlämnade skrifter. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. Hedemora 1946, s. 207-211. - "Hövdingen på Holen."

924 Hazelius-Berg, Gunnel. Gustaf Ankarcrona - en föregångsman. (Hemslöjden. 1984:4, s. 4-5.)

925 Hedlund, Karl. Dalaslöjdens hövding. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 26-27.)

926 Hedlund, Karl. Gustaf Ankarcrona och Dalarna. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 11-26.)

927 Hedlund, Karl. Gustaf Ankarcrona och Dalarne. En hembygdsvårdargärning. (Ord och bild 1931, s. 437-450.)

928 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997, s. 53-76. - "Gustaf Ankarcrona."

929 Horn, Vivi. Hos Gustaf Ankarcrona på Holen. (Svenska hem i ord och bilder. Årg. 18(1930), s. 157-164.)

930 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona - ett sekelminne. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 58-60.)

931 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona - ett sekelminne. (Dagsverket 1989:4, s.14-15.) - I anslutning till artikeln anges att Per Johannes avled den 26 juni 1982.

932 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona och hemslöjdens renässans. (Hemslöjden 1969, nr 4, s. 12-13.)

933 Münter, Rudolf. Tal vid öfverlämnandet af ett antal skisser och konstverk till Leksands konstsällskap ur Gustaf Ankarcronas kvarlåtenskap den 11 maj 1936. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 3.)

934 Nyström, Per. Enhetssträvanden och nationalism. Ankarcrona och ungdomsrörelsen i Dalarna. Falun 1997. 43 s. Duplic. (Högskolan i Dalarna. Uppsats Histstoria C.)

935 Nyström, Per. Framtidsbygge på rotfast grund. Gustaf Ankarcrona och ungdomsrörelsen i Dalarna. (Akka, hösten 1999, s. 5-35.)

936 Näsström, Gustaf. Dalarna som svenskt ideal. Sthlm 1937, s. 225-258.) - "I Adrian Brushanes rike."

937 Näsström, Gustaf. I Adrian Brushanes rike. Gustaf Ankarcrona - ungdomsledare och hembygdsvårdare. (Bygd och natur 1971, s. 67-77.) - Har ursprungligen ingått i författarens "Dalarna som svenskt ideal" (1937). Se nr 936.

938 Olsson, Erik. En augustikväll på Holen. (Siljan. 1905-1955. Med anledning av folkhögskolekursernas 50-årsjubileum. Utgiven av Dalarnas bildningsförbund. Borlänge 1955, s. 4.)

939 Olsson, Erik. Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Omslag och porträttskisser: David Tägtström. Malung 1975. - Gustaf Ankarcrona berörs på s. 7-39.

940 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 10-11. - "Tällbergs Holen."

941 Reuter, Jonatan. Allehanda minnen. Ekenäs 1946, s. 278-282. - "Dalarnas Ankarcrona."

942 Stadius, Uno. Kampår och brytningstider i svenskt kulturliv. Sthlm 1936. - Gustaf Ankarcrona berörs på s. 113-120.

943 Svärdström, Svante. Holen i Tällberg, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 115.) - Fotografi på s. 114. - Om Gustaf Ankarcrona (1869-1933) och hans gård Holen.

944 Öhman, Peter. Ankarcronas Holen som uttryck för en livssyn. Sthlm 1973. 22 bl. Duplic. (Stockholms universitet. Institutet för folklivsforskning. Uppsats för 2 betyg/B1. Etnologi. Vårterminen 1973.)

Axelsson, Herbert, bibliotekarie, Insjön

945 Klockarås, Christer. Böcker är Herbert stora intresse. (Falu Kuriren 15/3 2003.) - "Herbert Axelsson, Solhem, fyller 100 år den 16 mars. - Han var bland annat med och byggde upp biblioteket i Malung och när han hamnade i Insjön tjänstgjorde han som bibliotekarie i 20 års tid."

Berggren, Gunbritt, Sångs

946 Berggren, Gunbritt. "Jag har ett heligt värv, att nyttja väl min tid ..." (Leksand. Djura. Siljansnäs. Församlingstidning. Juni 1995, s. 7.) - Gunbritt Berggren om sin roll på Karlfeldtsgården, Sångs i Sjugare by.

Bergman, Eric, kyrkoherde

947 Solén, Lennart. Eric Bergman. Född 5/10 1907. Död 4/6 1982. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 35-38.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Eric Bergman blev kyrkoherde i Leksand 1960.

Bergman, Wilhelm, köpman, Ål

948 Bergman, Wilhelm. Några enkla visor Ville Bergman tillägnade. Att sjungas vid hans sextioårsfest på Turisthemmet i Leksand den 10 april 1943. Insjön 1943.

Betulander, Margareta

949 Betulander, Margareta. Kalejdoskop och kornblixtar. Gagnef 1998. 213 s. - Margareta Betulanders dagboksanteckningar varav en del rör tiden i Leksand; ett avsnitt har rubriken "Livet i Leksand". Hennes anteckningar börjar på följande vis: "Varför skulle inte även jag sätta mig neder och blicka tillbaka så långt jag minnas kan? Liksom morfars far, prosten Daniel Edvard Boëthius i Ål som någon gång i mitten på 1800-talet skrev ned en lång minneskavalkad om sitt liv till glädje för sina efterkommande."

Björkman, Erik, hembygdsforskare, folkskollärare

950 Jobs, Verner. Erik Björkman. 24.10 1892 - 5.9 1961. (Dalarnas hembygdsbok 1962, s. 158-159.)

Boëthius, Daniel Edvard, kyrkoherde, Ål

951 Boëthius, Daniel Edvard. Levnadsminnen och valda brev. Utgiven med inledning och kommentarer av Bertil Boëthius. Sthlm 1970. 200 s. (Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. 39.)

Bortas Brita, vallkulla, Granberg

952 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 22-23. - "Bortas Brita."

Bråmå, Anna Maria

953 Bråmå, Anna Maria. Jag minns. Episoder från flydda år. Nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Malung 1986. 128 s.

Buffils Anna Ersdotter, Siljansnäs

954 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 127-131. - "Turistpionjären Buffils Anna."

955 Regenberg, Margit. Buffils Annas livsverk 50 år började med kaffe på "krita". En artikel i Falu Kuriren 23/5 1975 av Margit Regenberg. (Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 115-116.)

956 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 195-200. - "Buffils Anna - drottningen på Björkberget."

Bure, Margareta

957 Stormors i Dalom släkt i urval. (Svea rike. Sthlm 1930, s. 24-27.)

958 Lagergren, Helmer. Stormor i Dalom och hennes ättlingar. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1929 och 1930. Falun 1931, s. 100-193.) - "Stormor i Dalom" vars flicknamn var Margareta Bure gifte sig 1610 med prosten i Leksand Elaus Terserus och 1618 med dennes efterträdare Uno Troilius.

959 Linge, Karl. En prästdotter från Säbrå för 300 år sedan. (Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1957, s. 145-149.) - Släkten Bure berörs i följande arbete av Margareta Grafström, härvid dock med föga direkt anknytning till Leksand: Christoffer Hansson Bure. En norrländsk storbondes levnadsförhållanden i Säbrå socken under 1600-talet. Härnösand 1983. (Uppsats Umeå universitet.)

960 Uppström, Aivva. Stormor i Dalom. En kvinnlig livsbild från sextonhundratalet. Med efterskrift av professor H. Lundborg jämte 15 porträtt och en släkttavla. 3. uppl. Uppsala 1930. 180 s. - Romantiserad berättelse. Ursprungligen utgiven 1919, härvid utan efterskrift.

961 Wernstedt, Folke. Stormors i Dalom och biskop Jacobus Zäbråzynthius möderne. Ett inlägg. (Släkt och hävd 1953:2, s. 222-224.)

962 Westgärds, Anders. Stormor i Daloms leksandssläkt. (Dalarnas hembygdsbok 1932, s. 37-55.)

Carlsson, Liss Lars

963 Juhlin Dannfelt, Herman. Dalarnes lantbruk. Redogörelse utarbetad på uppdrag av Kungl. Landtbruksakademien. Sthlm 1929. - I det avsnitt som omfattar s. 134-139 berörs bland annat Liss Lars Carlsson. På s. 135 foto av honom med familj.

Cassel, Gustav, nationalekonom

964 Hedlund, Karl. Gustav Cassel och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 144-150.) - Med uppgifter ur följande arbeten: Giöbel-Lilja, Ingrid, Gustav Cassel. En livsskildring. 1948. - Cassel, Gustav, I förnuftets tjänst. En ekonomisk självbiografi. D. 1. 1940.

Dahl, Anna Linnéa, Skeberg

965 Jansson, Ann-Sofi. En kvinnas liv 1911-1989. Falun 1996. 8 s. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - En levnadsbeskrivning över författarens mormor.

Dahlinus, Laurentius, komminister

966 Alstrin, Laurentius. Tårefullt uthsäde hållit i lijfztijden sampt glädiefull skördand wunnen effter döden af den wyrdige och wällärde herren Hr Laurentio M. Dahlino, uti 24 åhr Gudz ordz trogne tienare i Lexand ... Sthlm [1691], s. [61-68]. - Han "beledsagades af förnämt mädföllie till sin hwijloplatz i Lexandz kyrckia den 10 augusti 1690".

Danielsdotter, Spegel Anna

967 Spegel Anna. En hyllningsskrift på 60 årsdagen den 12.3 1934. Leksand 1934. 51 s. - Spegel Anna var riksbekant för sin berättartalang. - Med bidrag av bland annat Karl-Erik Forsslund, Sven Lindberg, Kerstin Hed, Anders Westgärds, K.E. Hällsjö och Axel Hambraeus.

968 Danielsdotter, Spegel Anna. Många av Spegel Annas historier jämte hennes levnadshistoria författad av Per Johannes. Sammanställda, kommenterade, illustrerade, delvis översatta och utgivna av John Wennerholm. [Tällnäs] 1996. - "Spegel Anna" (1874-1951) porträtteras i bokens förord på s. 4-15 av John Wennerholm. Därtill på s. 106-109 ett avsnitt med följande rubrik: Spegel-Anna av vännen Per Johannes.

969 Johannes, Per. Spegel Anna och Anders Westgärds. (Dalarnas hembygdsbok 1952, s. 124-128.) - I artikeln med stavningen "Anders Wästgärds".

970 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 12-13. - "Spegel Anna. Holens nyckelpiga."

Danielson, Sven, Insjön, fotograf

971 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 92-95. - "Sven Danielson, Insjön."

Danielsson, Bäck Daniel

972 Grönberg, August. Delvis kring en kraftkarl. (Falu Länstidning. Dalpilen 1946, nr 21, s. 1, 13.)

973 Grönberg, August. En karl och tre skogsförläggningar. August Grönberg kåserar om Bäck Daniel och något av vad han uträttat. (Falu Länstidning. Dalpilen 1944, nr 4, s. 1, 9.)

974 Johannes, Per. Bäck Daniel. En dunderkarl. Leksand 1973. 38 s. - Berör bland annat Molnbyggen och Älgberget.

Dardel, Georges von

975 Kihlman, Einar. Styrsjöbo. (Svenska hem i ord och bilder 1942, s. 166-168.) - Arkitekt Georges von Dardels hem i Styrsjöbo.

Dardel, Simone de

976 Björkman, Gunvor. Styrsjöbo. (Svenska hem i ord och bilder 1943, s. 84-85.) - Simone de Dardels hem i Styrsjöbo.

Djurström, Maria Christina, f. von Berger

977 Dalgård, Walfrid. "Grevinnan" som blev djurabo. (Osmessa. Djura hembygdsförenings tidning. Falun 1938, s. 6-7.)

Ehlers, Anna f. Bröms

978 Ejdler, Karin. Storståtligt Leksandsbröllop. Av Karin Ejdler och Bengt Ejdler. (Dalfolk 1999:2, s. 13-14; 1999:3, s. 6-7; 2000:1, s. 4-5.) - Om bröllopet 1880 mellan häradsdomaren Bröms Olof Larssons dotter Anna och den tyske prästen Johannes Ehlers.

Eklund, Anna

979 Sterner, Maj. Fröken Anna Eklunds Rutgården i Styrsjöbo by, Dalarna. (Svenska hem i ord och bilder 1933, s. 235-242.)

Engdegård, Axel, komminister, Djura

980 Nordblad, Carl-Erik. Axel Engdegård. Född 15/6 1897. Död 24/10 1987. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 142-143.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Axel Engdegård blev 1927 komminister i Djura och fyra år senare kyrkoherde i Gustafs. Han var en av initiativtagarna till en hembygdsförening i Djura.

Eriksson, Land Per, jordbrukare, Gärde

981 Storerkers, Nils Gunnar. Land Per fyller 85. Original med åsikter. Av Nils Gunnar. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 62-63.)

Eriksson, Oskar

982 Neubauer, Mats. Personligheter i Falun under 1900-talet. Falun 2002. - Ur innehållet: Oskar Eriksson (s. 69-70). - Oskar Eriksson, f. 1907, bosatte sig i Hälla. Han blev känd som "Starke Oskar".

Ersdotter, Kerstin, Björken

983 Johansson, Egil. Kvinnorna och lästraditionen omkring 1700. Exempel från Sverige och Tyskland. (Dalfolk 1992:1, s. 8-11.) - Ur artikeln på s. 8: Kerstin Ersdotter ifrån Björken, Leksand, Dalarna. Uppgifter hämtade ur Leksands kyrkoarkiv.

Ersdotter, Marits Anna

984 Hedblom, Margaretha. Marits Anna Ersdotter - en "maid" från Ål berättar. (Dalfolk 1996: 1, s. 16-17.) - "Marits Anna Ersdotter, född 25/9 1859 i Övre Heden i Ål, utvandrade på våren 1880 till Grand Rapids i Michigan."

Ersdotter, Pilt Karin, Djura

985 Dalgård, Walfrid. Vackra dalkullan. (Dalarnas hembygdsbok 1950, s. 83-110.) - Pilt Karin Ersdotter (1814-1885) från Djura blev under 1830-talet känd i Stockholm för sin skönhet.

986 Gabrielsson, Jan. Det sällsamma Dalarna. Uppslagsbok för tillresande. Sthlm 1975, s. 202-207. - "Vacker-Kari."

987 Hage, Berndt. Djura-kullan, som var för vacker. Av Berndt Hage, pseudonym för Paul Gustafsson. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 53-55.)

988 Hage, Berndt. Sångerna om den vackra dalkullan. Av Berndt Hage, pseudonym för Paul Gustafsson. (Mora Tidning 10/7 1925.)

989 Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof. En student upptäcker sitt land 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne. Utgiven med förord av Sigurd Erixon. Sthlm 1942. - På s. 143-144 skildras mötet i Djura med den "vackra Dalkullan" (Pilt Karin Ersdotter). "Ryktet hade ej ljugit om hennes ovanliga skönhet, som öfverträffade allt, hvad jag hittils sett."

990 Scheutz, Lisbet. Berömda och glömda stockholmskvinnor. 7 stadsvandringar. Sthlm 1995. - Ur innehållet: Pilt Carin Ersdotter (s. 29-31).

Ersson, Pung Erik, Östanmor

991 Andersson, Kiltäpp Bertil. Anno 1756. (Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad 1988:1, s. 16-18.) - Pung Erik Ersson (död 1756) blev straffad för att han deltagit i dalupproret.

Ersson, Valsarfs Erik, gruvfogde, Ål

992 Boëthius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9. Insjön 1985.) - Ur innehållet: Valvsarfs Erik Ersson (s. 114-120). - Till Valsarfs Eriks karakteristik (s. 217-229).

Fant, Johan, prost

993 En leksandspolitiker från den gustavianska tiden. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 194-196.)

Fridén, Ola

994 Fridén, Ola. Att komma till Leksand. (Dalfolk 2002:4, s. 8.)

Fryking, Gottfrid, komminister, Djura

995 Garmo, Sune. Gottfrid Fryking. Född 17/12 1907. Död 5/1 1990. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 183-185.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Gottfrid Fryking blev 1937 komminister i Djura där han även blev ordförande i hembygdsföreningen. Kyrkoherde i Bjursås 1950.

Fältman, Anna, Övermo

996 Fältman, Anna Barndomsminnen. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 71.)

Gabrielsson, Johan, kyrkoherde, Siljansnäs

997 Gabrielsson, Samuel. Kyrkoherde J. Gabrielsson. (Julbok för Västerås stift 1924, s. 25-69.) - Har även varit kyrkoherde i Gagnef och i Orsa.

Gabrielsson, Samuel, prost

998 Gabrielsson, Samuel. Hågkomster och hörsägner från mina unga dagar jämte oförgripliga ålderdomsfynd. Sthlm 1954. - Berör bland annat barndomstiden i Siljansnäs där fadern var kyrkoherde. - Fortsättes av: Från Falun till Canterbury. Läroår och lärofäder. Uppsala 1955. - Se även nr 1468.

Grönstedt, Johan

999 Barrling, Lars. En beställning av järnplåt 1797. (Dalfolk 1989:2, s. 4-5.) - Bland annat med uppgifter om Johan Grönstedt (1761-1817). Åren 1758-1787 fungerade han som vice kronolänsman i Leksand.

Grönstedt, Johan Daniel

1000 Törnquist, Steffo. Sprit. Boken om en destillerad värld. Av Steffo Törnquist och Hélène Tolstoy. Sthlm 1995. - På s. 164-166 berörs Johan Daniel Grönstedt, född 1806 i Leksand, som blev vinhandlare i Stockholm.

Gustafsson, Alice

1001 Människor behöver tystnaden. På fäboden behöver man den. (Leksand. Djura. Siljansnäs. Församlingstidning. Juni 1995, s. 3.) - Om Alice Gustafsson i Ljusbodarna.

1002 Reberg, Arne. "Kossera, kossera kom." Kvinnokraften frodas på ett 30-tal fäbodar i landet. (Dagens Nyheter, resor, 25/7 1999.) - "Alice Gustafsson är tredje generationen fäbodstinta på Ljusbodarna." - Se även nr 1164.

Hambraeus, Axel, präst

1003 Svensson, Inge. Axel Hambraeus. Född 1/1 1890. Död 22/2 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 54-59.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - I artikeln berörs bland annat den period då Axel Hambraeus var kyrkoadjunkt i Leksand.

Hanngren, Ester

1004 Johansson, Helene. Några glimtar ur ett liv - möt Ester Hanngren. Falun 1996. 16 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. Historia A. HT 1996.) - "Prästdottern". - Ester Hanngren levde 1872-1966.

1005 Johansson, Helene. Prostens dotter. Några glimtar ur Ester Hanngrens liv. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 35-47.)

Hazelius, Artur

1006 Berg, Gösta. Artur Hazelius och dalfolket. (Från fyra kulturdagar i Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1967, s. 19-32.) - Med viss anknytning till Leksand.

Hedén, Alfred, fotograf, Insjön

1007 Blom, John-Erik. Skulle på jobb - då bet geten Alfred i örat! (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 72-74.)

Hedén, Anders

1008 Johan Gilbertson, Hans. Insjöpojken som blev sydindiens apostel. Anders Johan Hedéns livshistoria. Sthlm 1952. 119 s.

Hedlund, Karl, rektor

1009 Östberg, Karl. Karl Hedlund. f. 28.10 1887, d. 16.1 1962. (Dalarnas hembygdsbok 1963, s. 126-128.) - Medtagen eftersom Karl Hedlunds författarskap rör Leksand. Ytterligare hänvisningar till arbeten om Karl Hedlund finns i dalabibliografin.

Hellberger, Tore, kyrkoadjunkt

1010 Wedjesjö, Gösta. Kyrkoherden emeritus Tore Hellberger. 17/8 1889 - 17/9 1957. (Julbok för Västerås stift 1957, s. 201-203.)

Hertzman, Maria, Styrsjöbo

1011 Sterner, Maj. Ett kulturminne. (Svenska hem i ord och bilder 1935, s. 281-286.) - Maria Hertzmans sommarbostad i Styrsjöbo.

Hwasser, Gabriel, kyrkoherde

1012 Boëthius, Daniel Edvard. Likpredikan öfwer framl. kyrkoherden i Leksand ... Gabriel Hwasser, hållen i Leksands kyrka den 15 november 1864. Fahlun 1864. 18 s. - Med personalier.

Jakobsdotter, Jakobs Anna, Sjugare

1013 Eriksson, Lena. Jakobs Anna Jakobsdotter ifrån Sjugare. (Ursprunget. Hudiksvallsbygdens släktforskarförening. 2003:1, s. 6-8.) - Jakobs Anna Jakobsdotter gifte sig med Klas Johansson, stadsbyggmästare i Hudiksvall.

Johannes, Per, folkskollärare

1014 Weinstock, William. Per Johannes - en äkta leksing. (Falu Kuriren 21/12 1963, julläsning, s. 22-23.) - Se även nr 182, 284.

Jones, Anders, fotograf

1015 Alexander, Benedict. Anders Jones. Fotograf. Lund 1995. [10] bl. Duplic. (ETN 101:2 VT 1995 [Lunds universitet]. Arbetsuppgift 2. Rekonstruktion.) - I lokalhistoriska arkivet i Leksand finns 2 kassetter med intervjuer (nr 2.2.8).

Jonsson, Bengt, kyrkoherde, Ål

1016 Berglund, David. Bengt Jonsson. 2/12 1906 - 24/12 1983. (Västerås stiftsbok 1984/85, s. 160-162.)

1017 Berglund, David. Bengt Jonsson. Född 2/12 1906. Död 24/12 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 71-73.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992.

Jonsson, Karin, Tällberg

1018 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 179. - "Fröken Dalarna." - Pristagerskor vid Dalmasens skönhetstäfling år 1888. - Tidningen Dalmasen anordnade en skönhetstävling och bilden över de utvalda medföljde tidningen den 31 maj 1889. En av de utvalda var Karin Jonsson från Tällberg.

Jonsson, Stöt Anders, fotograf, Boda

1019 Bergin, Christer. Fotografen som försvann. (Dalfolk 1992:1, s. 24.) - Stöt Anders Jonsson föddes 1862 på Lenåsen i Boda socken. Under sin verksamhet som fotograf besökte han bland annat leksands- och gagnefsbyar. Härifrån finns det därför en hel del motiv av honom.

Kaj, Inga

1020 Kaj, Inga. Skriverier. En festskrift till författarinnan på 70-årsdagen den 2 september 1993. Borlänge 1993. 85 s. Tryckt i en upplaga av 70 exemplar. - Rör bland annat uppväxten i Leksand där Inga Kajs far Erik Montan var komminister.

Karlfeldt, Gerda

1021 Sydow, Carin von. Det lyser kring din panna. [Gerda Karlfeldt.] (Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker. 1999:3, s. 30-36.) - Parnass 1999:3 är ett temanummer med en rad artiklar om Karlfeldt.

1022 Sydow, Carin von. Jag ville ha sagt dig de ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt. Sthlm 1999. 267 s.

Karlsson, Margit, fotograf, Tibble

1023 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 233. - "Fotograf Margit Karlsson."

Knutsson, Anders, Tibble

1024 Storén, Lars. En bortglömd gravsten berättar. (Dalfolk 1999:2, s. 7-8.) - Rör gravstenen över Anders Knutsson (1875-1917), Tibble.

Kruth, Lars

1025 Kruth, Lars. En tyst värld - full av liv. Örebro 1996. 195 s. - Lars Kruth var verksam inom dövrörelsen och vid Västanviks folkhögskola. - Se även nr 202.

Larsson, Land Per, Gärde

1026 Larsson, Land Per. Vägen västerut. (Dalfolk 1996: 3, s. 13.) – Rör ett brev som Land Per Larsson från Gärde i Leksand sände hem under sin resa 1888 till Amerika.

Larsson, Liss Olof, riksdagsman

1027 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 257. - "Liss Olof Larsson. Dalarnas riksdagsman." - Liss Olof Larsson (1838-1896) föddes på gården Liss i Leksand. Liksom sin far Liss Lars Olsson var han riksdagsman.

1028 Liss Olof Larsson på sin rundresa i den gamla valkretsen 1887. Alla frihandlare tillegnad af författaren. Sthlm 1887. 8 s.

1029 Liss Olof Larsson. Av H. W. (Ny illustrerad tidning 1880, nr 17, s. 147-150.)

1030 Liss Olof Larssons politiska verksamhet. Skärskådad vid dagsljus af En danneman. Sthlm 1890. 48 s.

1031 Hedman, Pelle. En märklig dalaman. Text och illustrationer af P. Hedman. (För svenska hem 1896, s. 496-498.) - Se även nr 380.

1032 Johannes, Per. Liss Olof Larssons sista riksdagsår. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 201-203.)

1033 Johannes, Per. När Liss Olof Larsson till Stockholm for. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1964-1967. Falun 1968, s. 142-150.)

1034 Wieselgren, Harald. Liss Olof Larsson. (Svea. Folkkalender. Årg. 53(1897), s. 247-250.)

Larsson, Matt

1035 Linderholm, Lennart. Matt Larsson "King of the Swedes". (Dalfolk 1998:2, s. 4.) - Matt Larsson (1845-1915) från Yttermo emigrerade till USA 1873. På s. 5 antavla.

Larsson, Olars Lars, brukspatron

1036 Jagesten, Thore. Olars-korset på Leksands kyrkogård. (Dalfolk 2002:4, s. 4-6.) - Olars Lars Larsson (1864-1944) föddes i Västannor och verkade som brukspatron i Adolfsfors i Värmland. Minneskorset över honom restes 1956.

Liljas, Daniel, präst

1037 Åkerlund, Glen. Daniel Liljas. Född 9/7 1907. Död 20/1 1991. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 205-206.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Daniel Liljas växte upp i Ullvi. Aktiv som hembygdsforskare.

Lindberg, Sven, prost

1038 Lindberg, Sven. Minnen från mina leksandsår. (Västerås stiftsbok 1961, s. 60-73.)

1039 Montan, Erik. Kontraktsprosten emeritus Sven Lindberg. 18/6 1891 - 21/11 1960. (Västerås stiftsbok 1962, s. 189-199.)

1040 Rönnegård, Sam. Folkkyrkopräster - såningsmän. Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås 1961. Sthlm 1961, s. 155-163. - "Sven Ludvig Lindberg 18/6 1891 - 21/11 1960."

Lindwall, Gottfrid, Plintsberg

1041 Lindwall, Gottfrid. Gottfrid Lindwalls levnadsteckning. (Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 70-84.) - "Gottfrid Lindwall, 1904-1998, född i Plintsberg, Leksands socken. Levnadsteckningen är gjord av honom själv eller intalad på band, redigerad av hans dotter Kerstin Lindström."

Lööf, Anders, Siljansnäs

1042 Storerkers, Nils Gunnar. Storfiskaren Anders Lööf fyller 90 år. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 157-158.)

Matsdotter, Snarf Brita, lärarinna, Tibble

1043 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 95-99. - "Snarf-Brita. Lärarinna i Tibble 1870-1883."

1044 Andersdotter, Flygar Anna. Snarf-Brita. Efter anteckningar af hennes väninna, Flygar Anna Andersdotter. (Julbok för Västerås stift 1910, s. 90-101.)

Matsson, Liss Anders, hemmansägare, Siljansnäs

1045 Ahlgren, Halvar. Liss-far. (Julbok för Västerås stift 1938, s. 187-192.)

Montan, Erik, komminister

1046 Rönnegård, Sam. Erik Montan. f. 14.8 1895, d. 15.11 1968. (Västerås stiftsbok 1970, s. 158-162.) - Komminister i Leksand, därefter kyrkoherde i Lindesberg.

More, Anders, folkskollärare

1047 Storerkers, Nils Gunnar. Anders More minns provsänkningen som förorsakade folkstorm. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s. 178-180.)

Munthe, Axel "Puck"

(Se även nr 1404 ff.)

1048 Boken om Axel Munthe, Capri och San Michele. En minnesbok under medverkan av Arvid Andrén med flera Malmö 1957. - I texten återges ett uttalande av Axel Munthe om kyrkogården i Leksand: "Det är den underbaraste plats jag vet, det är den enda kyrkogård på jorden som förtar dödens fasa." - Boken utgiven med engelsk text 1959.

1049 Ericson, Alan. Axel Munthe - en legend både på Capri och i Leksand. (Falu Kuriren 23/10 1979.)

1050 Hage, Berndt. Bygd och människor i Dalarna. Efterlämnade skrifter. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. Hedemora 1946, s. 198-201. - "Puck Munthe i sin Leksandsgård."

1051 Jangfeldt, Bengt. En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe. Sthlm 2003. - I kapitlet "Villa Svezia" (s. 483 ff.) berörs Stengården (Hildasholm).

1052 Karlsson, Seth. Dubbelnaturen Axel Munthe. (Falu Kuriren 7/9 1999.) - Med anledning av seminarium den 5/9 1999 i Leksand om Axel Munthe.

1053 Munthe, Axel. Boken om San Michele. Sthlm 1930. - Denna biografi av Axel Munthe (1857-1949) medtagen trots att den ej har någon direkt anknytning till Hildasholm och Leksand. Den utkom första gången i London 1929 och har därefter översatts till ett femtiotal språk och tryckts i otaliga upplagor.

Nauclérus, Olaus, prost

1054 Lagergren, Helmer. Delsboprosten Olof Nauclérus versifierade ansökan till Leksands pastorat år 1730. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 150-152.)

1055 Lindgren-Fridell, Marita. En originell ansökan. Några notiser kring en dikt. (Julbok för Västerås stift 1940, s. 180-186.)

Nils i Söderby, bergsman, Ål

1056 Åhlman, Simon. Var bodde Nils i Söderby? (Dalarnas hembygdsbok 1932, s. 117-120.)

Nilsson, Bond Anders, orgelbyggare, Övermo

1057 Bond, Erik. Orgelbyggaren Bond Anders Nilsson. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 27-32.)

Nordman, Johan, prost

1058 Johnsson, P. Leksandsprosten, som dog av hunger. Av P. Jn. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1921 och 1922. Falun 1923, s. 85-86.)

Norén, Sven, kyrkoherde, Ål

1059 Kebbón, Nils. Kyrkoherden Sven Norén. 28/1 1908 - 14/1 1960. (Västerås stiftsbok 1961, s. 195-197.)

Nygård, Anders, språkforskare

1060 Björklund, Stig. Anders Nygård 1889-1970. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1971, s. 20-26.) - Föregås av följande bidrag av Anders Nygård: En lyckönskans Midsommars-Tuppqwast. En bröllopsdikt från 1923.

Näsmark, Sven, kyrkoadjunkt

1061 Åkerlund, Glen. Sven Näsmark. Född 12/3 1908. Död 4/10 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 68-70. - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Sven Näsmark var under en period kyrkoadjunkt och kontraktsprost i Leksand. 1961 blev han kyrkoherde i Lindesberg efter Erik Montan.

Nöjd, Nils, sjukvårdssoldat

1062 Berglund, August. Nöjd. Ett gammalt leksandsoriginal. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1937, 1938 och 1939. Falun 1940, s. 53-56.)

Olsson, Erik (Krök Jerk)

1063 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997. 263 s. - Några avsnitt ur boken förtecknas separat.

1064 Olsson, Erik. Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Omslag och porträttskisser: David Tägtström. Malung 1975. 94 s. - Två avsnitt ur boken förtecknas separat.

Olsson, Erik, kyrkvärd, Djura

1065 Garmo, Sune. Krutgubben Erik Olsson i Djura. (Dalfolk 1995:3, s. 10.) - Erik Olsson (1638-1721) deltog som soldat i kriget mot Danmark.

Pepa, Bertil, redaktör

1066 Jödahl, Erik. Platsredaktören som jagade spökflyg och nattredaktören som förgick sig. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1991-1994. Falun 1996, s. 207-209.) - I artikeln berörs på s. 207-208 Bertil Pepa (1902-1960) som 1934 blev Falu Kurirens platsredaktör i Leksand.

Persson, Daniel, riksdagsman, Tällberg

1067 Nanstad, Per. Per Olsson i Fläsbro och rösträttsfrågan jämte några biografiska uppgifter. Linköping 1985. Duplic. (Uppsats i historia 60 poäng. Linköping university, Samhällsvetenskapliga institutionen, ht 1985.) - På s. 41 ff. behandlas riksdagsman Daniel Persson.

1068 Pers, Anders Yngve. Daniel Persson i Tällberg. Av Rustik. (Vestmanlands läns tidnings julnummer 1909, s. 2-4.)

Persson, Eric Aron, korpral, Torrberg

1069 En sorglig trafikolycka i Torrberg. (Dalfolk 2002:2, s. 5.) - Rör Eric Aron Persson från Torrberg som 1842 omkom i en trafikolycka.

Persson, Hans Per, fotograf, Djura

1070 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 39-44. - "Mästerfotografen från Kanngårdarna." - Om fotografen Hans Per Persson (1876-1959).

1071 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 10-37. - "Hans Per Persson, Djura." - I detta avsnitt berörs på s. 32-33 Margaretas Daniel Danielsson från Djura och hennes mor "Vackra dalkullan" Pilt Karin Ersdotter.

1072 Thunell, Eva. Han förvaltar ett unikt kultur-arv. (Dala-Demokraten 15/7 1999.) - "Pionjärfotografen Hans Per Persson från Kanngårdarna i Djura levde mellan 1876 och 1959." Han var aktiv som fotograf 1895-1953. Glasnegativen omhändertogs av Lars Liss, Gagnef.

Persson, Lassas Per, präst

1073 Åkerlund, Glen. Lassas Per Persson. Född 22/7 1906. Död 12/8 1988. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 149-150.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Lassas Per Persson hade sitt föräldrahem i Alvik, Siljansnäs.

Persson, Åhl Anders, Plintsberg

1074 Persson, Åhl Anders. Åhl Anders Perssons dagbok. (Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 43-57.)

Petersson, Erik Lorents, prost

1075 Forsell, Heimer. Från Lorents Peterssons hem i Leksand. (Från gamla prästhem i Västerås stift. Minnen samlade och utgivna av Joel Olsson Garpe. Lund 1936, s. 230-242.)

1076 Garpe, Joel Olsson. Erik Lorents Petersson. 1849 3/10 - 1930 12/2. (Julbok för Västerås stift 1930, s. 126-147.)

Prosell, Gunnar

1077 Storerkers, Nils Gunnar. Redan på 30-talet avslöjade Gunnar "flygande tefaten". (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 146-147.)

Rannug, Gunnar, kyrkoherde

1078 Hansson, Gösta. Gunnar Rannug. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 24-25.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Gunnar Rannug (1915-1981) var komminister i Leksand 1960-1973, därefter kyrkoherde.

1079 Hansson, Gösta. John Gunnar Rannug. (Västerås stiftsbok 1981/82, s. 188-189.)

Rosen, Otto Vilhelm von, major

1080 Jagesten, Thore. Major von Rosen i Tibble. (Dalfolk 1995:3, s. 6-7.) - Otto Vilhelm von Rosen (1711-1799) var chef för Leksands kompani med boställe i Tibble under åren 1749-1760. Chef för Kronobergs regemente 1772-1777. Bosatt på Orraryds gård 1780 till sin död 1799. Begravdes i Nöbbele.

Siljeström, Lars, kyrkoherde

1081 Lindberg, Sven. Något om Lars Siljeström och hans epitafium. (Leksandspojken 1936. Orsa 1936, s. 4-5.)

Simonsson, Zacharias

1082 Persson, Kurt. En svedjefinnes bittra öde. Om finnen Zacharias Simonssons kortvariga bosättning i Leksand. Härnösand med flera 1997. 9 bl. Duplic. (Mitthögskolan. Svedjefinnar i Norden. Våren 1997.) - Även i: Dalfolk 1997:3/4, s. 16-18.

Stenback, Åke, präst

1083 Axelsson, Lennart. Åke Stenback. Född 9/3 1927. Död 10/3 1985. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 96-97.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Åke Stenback hade sina rötter i Leksand.

Svedelius, Wilhelm Erik, professor

1084 Hedlund, Karl. Wilhelm Erik Svedelius. 1830-talet. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 70-72.)

1085 Svedelius, Wilhelm Erik. Anteckningar om mitt förflutna lif. 2. uppl. Sthlm 1894. - Författaren berättar bland annat om sina förfäder i Dalarna samt om ett par ungdomsår i Leksand på s. 7-10, 184-192.

Söderlund, Gerda, fotograf

1086 Ejendal, Sten. Gerda återfunnen efter 75 år. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 140-142.) - Om Gerda Söderlund och hennes fotografier.

1087 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 84-91. - "Gerda Söderlund, Leksand."

1088 Hård af Segerstad, Ulf. Fängslande inblick i gammal dalakultur. (Svenska Dagbladet 29/7 1967.) - Om leksandsfotografen Gerda Söderlund (1874-1949) som ägnas en minnesutställning. "Hedern av att Gerda Söderlunds bilder omhändertagits och i utvalda delar nu ställts ut tillkommer i första hand konstnären Bror Stormats." - Fotoutställningen berörs även i Dala-Demokraten 20/7 1967 och i Borlänge Tidning 22/7 1967.

Tell, Olof Andersson, Tällberg

1089 Nyberg, Bo. Tre värdefulla donationer till Dalarnas museum våren 2003. (Dagsverket 2003:1, s. 10-11.) - Berör bland annat Olof Andersson Tell (1859-1939), instrumentmakare och orgelbyggare i Tällberg. - Uppgifter om släkten Tell i Tällberg även i Dagsverket 2003:2, s. 15 och 2003:3, s. 14.

Terserus, Elaus, prost

1090 Hedlund, Karl. Elaus Terserus. 1600-talet. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 9-15.)

Thorell, Axel, kommunalman

1091 Björklöf, Sune. Axel Thorell, länsman, bankman och kommunalpolitiker. (Dalfolk 2003:3, s. 2-3.) - Axel Thorell (1861-1938) var kommunalstämmans ordförande i Leksand 1909-1931 men hade härutöver en lång rad uppdrag. I Leksands kommunalhus hänger en målning av honom, utförd 1931 av Sam Uhrdin. Bild av målningen på omslaget till Dalfolk 2003:3.

Thorslund, Per, professor

1092 Lundholm, Tore. Per Thorslund fyller 80 år: Cykeltur runt Siljan 1923 väckte geologiintresset. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s.147-150.) - Se även nr 1382, 1383, 1387.

Tillquist, Hilda, rektor vid Sätergläntan

1093 Kolterjahn, Birgitta. Hilda Tillquist. (Tunum 1988, s. 35-42.)

Toll, Elisabeth

1094 Bond, Erik. Kärlek, krig, katastrofer. (Dalfolk 2000:2, s. 14-15.) - Om majorsdottern Elisabeth Toll från Tibble och hennes äktenskap med Hans Tillberg.

Troilius, Uno, prost

1095 Troil, Valter von. Uno Troilius. Prost i Leksand. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1930, s. 3-9.)

Weidlitz, Anders, kyrkoherde, Siljansnäs

1096 Heimgård, Elis. Anders Weidlitz. Född 26/1 1897. Död 23/4 1984. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 79-82.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Anders Weidlitz lämnade sin tjänst i Siljansnäs 1950 för att bli kyrkoherde i Järna.

Westgärds, Anders, hembygdsforskare

1097 Johannes, Per. Anders Westgärds 1877-1977. Minnesskrift till 100-årsdagen av hans födelse. På Leksands hembygdsförenings uppdrag. Leksand 1977. 39 s. - Skriften återger arkivhandlingar som insamlats av Anders Westgärds och som förvaras i Leksands sockenarkiv.

Wetterstedt, Eric af

1098 Svenskar är rädda för överheten. (Vår bostad 1995:12, s. 59-60.) - Om Eric af Wetterstedt, bosatt i Leksand, flitig insändarskribent i lokalpressen och kritiker av myndigheter. "Medborgarrättskämpe" enligt telefonkatalogen.

1099 Gunnarsson, Rolf. På lunch med Eric af Wetterstedt. Leksandsbaronen som talar för gräsrötterna. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1991-1994. Falun 1996, s. 41-44.)

Yrgård, Erik Mattias

1100 In memoriam. (Landskapsposten 2000:5, s. 6.) - Erik Mattias Yrgård från Leksand var lärare och trubadur.

Åhlén, Johan Petter, köpman

(Se även nr 1938 ff.)

1101 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 353-359, - "J. P. Åhlén i Insjön."

1102 J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929. 235 s. - Johan Petter Åhlén grundade postorderfirman Åhlén & Holm i Insjön. - Arbetet innehåller bland annat en uppsats "Mannen och hans verk" av Waldemar Swahn.

1103 Idestam-Almquist, Bengt. J. P. Åhlén. Grundaren av och chefen för Åhlén & Holm och Tempo aktiebolag. En minnesskrift. Sthlm 1939. 99 s. - Utgiven även 1969.

1104 Ullman, Magnus. Så levde de. Om några framgångsrika första generationens affärsmäns liv och leverne i slutet av 1800-talet och framöver. D. 2. Sthlm 1999. - Om Johan Petter Åhlén på s. 78-109.

Åhsbom, Ernst, kyrkoherde, Ål

1105 Åkerlund, Glen. Ernst Åhsbom. f. 11.12 1890. d. 7.3 1977. (Västerås stiftsbok 1977/78, s. 148-150.)

Åkerlund, Glen, präst

1106 Lund, Berit. Personliga röster berättar om 1900-talet i Västerås stift. En intervjubok. Västerås 1998, s. 61-69. - "En präst ska leva nära sina församlingsbor." - Glen Åkerlund, f. 1908, var präst i Bjursås, i Leksand och slutligen i Rättvik.

Åkerlund, Ingrid, Siljansnäs

1107 Lund, Berit. Personliga röster berättar om 1900-talet i Västerås stift. En intervjubok. Västerås 1998, s. 128-131. - "När Kristi namn nämndes, neg gummorna." - Ingrid Åkerlund, f. 1913, blev Siljansnäs första kvinnliga student.

Åman, Holger

1108 Hedblom, Margaretha. Dalfolk i Minneapolis. Amerikansksvenska institutet, en viktig mötesplats. (Dalfolk 1996:1, s. 20-28.) - Ur innehållet: Holger Åman från Tibble i Leksand - Axel H. Ohman i Minneapolis. (S. 25-28.)

Östberg, Nils, präst

1109 Ödman, Sven. Nils Östberg. Född 11/1 1901. Död 17/8 1980. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 12-13.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Nils Östberg bodde efter sin pensionering i Leksand där han på mödernet hade sina rötter.

Fäbodar 1142. - Bebyggelse och byggnader 1184. - Herrarbete och arbetsvandringar 1197. - Bystugor 1209. - Folktro och sägner 1214. - Folkliga fester 1221.

1110 En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. Redaktör: Åke Daun. Leksand 1971. 231 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4.) - De olika uppsatserna i boken förtecknas separat. - Se även nr 240, 1119.

1111 Hur man levde i leksands- och gagnefstrakten på 1860-talet. Två gamla provinsialläkarerapporter ha visst kulturhistoriskt intresse. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 142-143.)

1112 Alm, Albert. Folkseder från Leksand. (Folkminnen och folktankar. Bd 11 (1924), s. 135-137.)

1113 Andersdotter, Målar Brita. Allmogeliv i Leksands socken före 1870-talet. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1924, s. 101-124.)

1114 Aronsson, Knis Karl. Danser från Leksand. Upptecknade av Knis Karl Aronsson, Tibble, Leksand. (Aktuellt från Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund. Årg. 3(1979), nr 1, s. 12-13.) - Publikationen där denna artikel ingår erhöll från och med nr 2 1979 titeln "Dagsverket".

1115 Bond, Per. I hårda tider. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 100-102.)

1116 Brück, Ulla. Byorganisationen [i Leksandsbyn Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 19-54.) - Även följande: Byorganisation i Laknäs. 1968. 40 bl. Duplic.

1117 Brück, Ulla. Bystämma i en dalaby vid sekelskriftet. (NEFA-Debatt. 1. Khvn 1969, s. 22-25.) - Berör Laknäs. - Häftet har titeln "Etnologiska aspekter på studiet av politik". Ingår även i Nord-Nytt. 2. 1969.

1118 Celander, Hilding. Gammelpigorna på Glasberget. (Folkminnen och folktankar. Bd 30 (1943), s. 110-112.)

1119 Daun, Åke. Med rörligt sökarljus. Den nya etnologins framväxt under 1960- och 1970-talen. En personlig tidsskildring. Eslöv 2003. - Berör bland annat tillkomsten av arbetet "En svensk by" (se nr 240, 1110) med anknytning till Laknäs. – Register som upptar Laknäs samt Kersti Jobs (Björklöf) och Sune Björklöf.

1120 Eriksson, K. A. En gammal hantverkare berättar. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 58-62.)

1121 Grafström, A. Dräkt. Tingsavslutning. Bröllop. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 58-63.) - Ur: Ett år i Sverge. Taflor af Svenska Almogens klädedräkt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter; tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. Stockholm 1827.

1122 Granlund, John. Rote och tunnlag som folkliga lagbildningar. Leksand 1971. 47 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 3.)

1123 Hagberg, Louise. "Stora rofvor och långt lin." Gamla seder och bruk i förbindelse med linodlingen. (Fataburen 1913, s. 129-166.) - Leksand berörs på bland annat s. 147-148.)

1124 Hammarbäck, Gullbritt. En ung mans wäg till ena pigo. Om nattfrierier i Leksand på 1800-talet. Falun 1991. 28 s. Duplic. (Högskolan Falun/Borlänge. Dalarnas forskningsråd. Lokalhistoria 10 poäng.) - Även i: Dalfolk 1993: 2, s. 10-15.

1125 Jacobsson, Bengt. Nils Månsson Mandelgren i Dalarna. Utgiven i samarbete med Folklivsarkivet i Lund och Dalarnas museum, Falun. Sthlm 1981. - Med ortregister på s. 170 som upptar Leksand och Ål.

1126 Jepsen, Dorthe. Vilket liv! På hembygdsgårdarna vid Leksands kyrka. En studie av hur en grupp av människor upplevde att för en sommar få engagera sig i gestaltningen av livet i 1800-talets bondesamhälle. Sthlm 1997. 63 s. Duplic. (Institutet för folklivsforskning. Stockholms universitet. Uppsats för påbyggnadskurs. Etnologi. Vårterminen 1997.)

1127 Levander, Lars. Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 1-4. Av Lars Levander med biträde av Ola Bannbers [med flera]. Sthlm och Uppsala 1943-1953. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning.) - 1. Självhushåll. - 2. Förvärvsarbete. - 3. Hem och hemarbete. - 4. Folkdräkter i Övre Dalarne. Av Ella Odstedt. - Verket har anknytning till bland annat Leksand även om detta endast undantagsvis direkt anges.

1128 Långberg, John. Gagnef - Leksand - Rättvik. En kulturhistorisk och demografisk informationsbank i teoretisk och metodologisk belysning. Uppsala 1990. 19 bl. Duplic. (Uppsats framlagd vid Etnologiska institutionen i Uppsala 1990.) – Uppsatsen även redovisad under nr 57.

1129 Molin, Adrian. Landskapskynnen. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 182-184.) - Avsnitt ur Adrian Molins bok: Landskapskynnen. 1930.

1130 Montelius, Sigvard. Sockenhistoria i kyrkvallsperspektiv. Tal på kyrkvallen i Leksand midsommardagen 1978. (Västerås stiftsbok 1978, s. 163-170.)

1131 Rosander, Göran. Sparkstöttingar. Utgiven av Nordiska museet. Sthlm 1995. - Ur innehållet: "Laknäsarn - sparkarnas Rolls Royce" (s. 26-27).

1132 Tjeder, Tord. Björnland. Vildmarksberättelser. 1984. - Ur innehållet: Naturläkaren Zingdin (s. 132-138). Om ett original i Leksandsbygden som kallades "Ormdoktorn".

1133 Westgärds, Anders. Gamla märken, plägseder och anekdoter. Utdrag ur uppteckningar av Anders Westgärds. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 176-180.)

1134 Westgärds, Anders. Hiskakällans hemlighet. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 197-198.)

Hjortnäs dansbana

1135 Hällberg, Annki. 60 år av dansglädje i Hjortnäs. (Falu Kuriren 9/7 2003.) - Hjortnäs brygga fyller 60 år. "Många är de som träffats på dans i Hjortnäs strax norr om Leksand. Länge var man den enda dansbanan som ordnade dans mitt i veckan och folk vallfärdade."

1136 Rydén, Marianne. Hjortnäs brygga, en dansplats. Sthlm 1974. 14 bl. + bil. Duplic. (Institutet för folklivsforskning, kulturhistoriska undersökningar vid Nordiska museet.) - (Forskningsprojektet Turismen och den folkliga kulturen. Forskningsrapport 6. 1974.)

Siljansnäs

1137 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 119-122. - "Traditioner."

1138 Regenberg, Margit. Livet på en bondgård omkring sekelskiftet. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 227-233.)

Ål

1139 Andersson, Pell Fredrik. Bondens år 1913 i Åls socken i Dalarna upplevt och berättat. Med förord av Bertil Boëthius. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1959, s. 31-122.) - Se även nr 1140.

1140 Andersson, Pell Fredrik. Bondens år 1913 i Åls socken upplevt och berättat. Med förord av Bertil Boëthius. Insjön 1960. 94 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 2.) - Särtryck ur Svenska landsmål och svenskt folkliv 1959, se nr 1139.

1141 Bergman, Ingrid. Hackskog, Ål. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 131.) - Fotografi på s. 130. - "Alltsedan sommaren 1957 anordnar Åhls hembygdsförening en hackslogdag i början av juli på Knippoberget, 3 km från Insjöns samhälle."

Fäbodar

(Se även nr 3, 1001, 1002, 1271, 1353)

1142 Granbergs fäbodar - om livet förr till i dag. Av Britta Dovåker med flera Leksand 2000. 51 s. - "Fäbodlagets protokoll, personligheter, arkivhandlingar samt djur och natur har bidragit till en del av grunden för våra anteckningar."

1143 Levande fäbodar. 17 restips i Dalarna, Hälsingland och Jämtland-Härjedalen. Östersund 1986. (Informationskampanjen för bevarandet av levande fäbodar.) - Ur innehållet: Ljusbodarna/Leksand (s. 7). Endast en kort uppgift.

1144 Lima by. Leksand 1984, s. 37-47. - "Fäbodar."

1145 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 22-26. - "Fäbodar."

1146 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 39-42. – "Buffring och fäbodliv."

1147 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 41-43. - "Tällbergs fäbodar." - Utdrag ur en intervju med Lennart Hållander november 1982.

1148 Upptäck Dalarnas fäbodar. Text: Margareta Andersson. Illustrationer: Roland Andersson. 2. uppl. Falun 2001. Broschyr med karta. - Broschyren är framtagen av länsstyrelsen i Dalarnas län. Texten även på engelska och tyska. Berör bland annat fäbodar i Leksands kommun.

1149 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 206-229. - "Fäbodliv."

1150 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 39-45. - "Fäbodar."

1151 Aronsson, Knis Karl. Forsbodarnas fäbodlag i Leksands socken. (Nordiskt fäbodväsen. Sthlm 1977, s. 133-136.)

1152 Aronsson, Knis Karl. Fäbodar i Leksandsbygden. (Borlänge Tidning 1/2 1960.)

1153 Dalmalm, Gustaf. Djurafolket gick bortom sjön. (Mora Tidning 1/8 1977.) - Om Djuras fäbodar.

1154 Dalmalm, Gustaf. En buffring till Bjönnberget för femtio år sedan. (Borlänge Tidning 22/5 1968.) - Om Bjönnbergets fäbod.

1155 Dalmalm, Gustaf. Fäbodliv i Dalom. (Fäbodar. Sthlm 1963, s. 196-200.)

1156 Dalmalm, Gustaf. Matsbofolket stiftade sträng fäbodlag år 1803. (Mora Tidning 16/8 1976.) - Om Matsbodarna.

1157 Dalmalm, Gustaf. När våren kom buffrade vi till budom. (Mora Tidning 31/5 1976.) - Om Bjönnbergets fäbod.

1158 Dalmalm, Gustaf. Så minns jag Matsbodarna. (Mora Tidning 14/8 1974.)

1159 Florén, Sven. Fäbodförälskelser. Från Djura kapellförsamling i Dalarna. (Fäbodminnen. Sthlm 1965, s. 261-270.)

1160 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Fäbodar berörs i bland annat följande kapitel: Omkring Ejen (s. 181-189). - Hos Skinnarås Gullra (s. 190-204).

1161 Frödin, John. Siljansområdets fäbodbygd. Lund 1925. 317 s. (Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund. 5.) - Bilagor: Bebyggelsekartor över Leksand, Siljansnäs, Rättvik, Mora, Våmhus, Orsa. - Med innehållsförteckning på s. 314.

1162 Jagesten, Thore. Långväga budar. (Smålandsposten 19/10 1994.) - Berör bland annat Skinnaråsen.

1163 Jagesten, Thore. Profeternas fäbodvall. (Smålandsposten 29/2 1996.) - "Än en gång har det förunnats mig att göra en resa till Skinnaråsen i Leksand - en av Dalarnas vackraste fäbodar."

1164 Kukka, Jarmo. En fäbod för franska finsmakaren. (Bygd och natur 2000:3, s. 21.) - Om Ljusbodarna och fäbodstintan Land-Alice Gustafsson. Fäboden har uppmärksammats av den franska turistguiden Guide Michelin.

1165 Lange, Ulrich. Dammskog och Skallskog. Bebyggelsehistoria i två av Dalarnas blandbyar. (Bebyggelsehistorisk tidskrift 1993:25, s. 7-24.) - Dammskog och Skallskog var fäbodar till flera byar i Leksand.

1166 Lange, Ulrich. Fäbodens kulturmiljö. Ny kunskap om gamla värden. (Kulturmiljövård 1993:6, s. 28-30.) - Berör Dammskog och Skallskog.

1167 Lange, Ulrich. Hemfäbodar - Dammskog och Skallskog, Dalarna. (Läsa landskap. En fälthandbok om svenska kulturmiljöer. Sthlm 1994, s. 46-47.)

1168 Lange, Ulrich. Kolonisation och markutnyttjande vid fäbodar och blandbyar i siljansområdet. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1996, s. 53-62.) - Berör Dammskog och Skallskog.

1169 Montelius, Sigvard. Fäbodarna. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 136-138.)

1170 Montelius, Sigvard. Fäbodväsendets sönderfall. (Nordiskt fäbodväsen. Sthlm 1977, s. 137-141.)

1171 Montelius, Sigvard. Leksands fäbodar. (Ingår i foldern: Fäbodvandring. Vandringsled vid Ljusbodarna i Leksands kommun. 1982.) - Även utgiven senare.

1172 Montelius, Sigvard. Leksands fäbodar. Leksand 1975. 292 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 7.) - "Den intresserade som efterlyser ytterligare specialuppgifter kan i noterna i slutet av boken finna anvisning på var ytterligare vetande om Leksands fäbodar finns att hämta och även varifrån jag hämtat mina uppgifter. I slutet av boken finns också ett register över Leksands fäbodar och byar. Det är min förhoppning, att boken med registrets hjälp skall kunna bli ett litet uppslagsverk om Leksands fäbodar och byar i gången tid." - Som bilaga karta över Leksands fäbodar omkring år 1970.

1173 Rydén, Marianne. Från fäbod till miljonärskoloni. Av Marianne Rydén och Karla Werner. (Dalarnas hembygdsbok 1976, s. 163-176.) - Om Bastberg i Leksand.

1174 Wall, Karl Johan. Markanvändnings förändring vid Leksandsåsens fäbod 1824-1996. Linköping [1996]. 15 s. + bil. Duplic. (Linköpings universitet. Institutionen för Tema, avdelningen för geografi. B-uppsats i geografi.)

1175 Wanbo, Carl-Magnus. Med slägga, spett och spade ... genom Leksands fäbodskogar. Sthlm 2002, s. 42-47. - "Fäbodliv i Dammskog."

1176 Winge, Olle. Korpholens fäbodlag 1974-1999. 1999. 4 s. Duplic. - Rubriktitel: Korpholens fäbodlag 25 år.

Fäbodar: Siljansnäs

1177 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 71-79. - "Kyrkbåtar och fäbodliv." Med bland annat följande innehåll: "Minnen från fäbodliv i Lundbjörken."

1178 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 36-39. - "Fäbodarna."

1179 Borkeby, Bengt. Fäbodarna i Siljansnäs. Kungsängen 2003. 37 s.

1180 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. - Ur innehållet: Fäbodar på utskogen (s. 127-136).

Fäbodar: Ål

1181 Andersson, Pell Fredrik. Ål-Kilen förr och nu. By skolan. Busmor. Upprättad av Pell Fredrik Andersson. (Bidrag till Åhls sockens historia. 11. Insjön 2002.) - Ur innehållet: Busmor (s. 269 ff.). "Busmor är den enda levande fäboden i Åhl."

1182 Vestlund, Gösta. Fäbodväsendet i Ål socken. (Dala-Demokraten 30/11 1945.)

1183 Vestlund, Gösta. Om fäbodväsendet i Åls socken, Kopparbergs län. Uppsala 1941. 22 s. - Uppsats vid Geografiska proseminariet.

Bebyggelse och byggnader

1184 Timmerhuskultur - en tusenårig byggnadstradition. Timmerhussymposiet i Leksand och Rättvik 14-15 september 2000. Red.: Sune Björklöf. Utgiven av Leksands kommun, Kulturförvaltningen. Leksand 2001. 152 s. - Ur innehållet: Siljansbygden under medeltiden och början av nyare tid. Av Lars Ersgård. S. 33-39. - Människorna och den byggda miljön. Av Ulf Sporrong. S. 40-48. - Kulturism och timmerhus. Av Ulf Löfvall. S. 142-148.

1185 Upptäck Siljansbygdens timmerhuskultur. Text: Margareta Andersson, Roland Andersson med flera Illustrationer: Roland Andersson. Falun 1998. Broschyr med karta. (Projektet Siljansbygdens timmerhuskultur.) - Broschyren är framtagen av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Texten även på engelska och tyska.

1186 Albrektson, Eva. Kulturturismens trävagga. (Tidevarv 1998:6, s. 14-15.) - Projektet Siljansbygdens timmerhuskultur.

1187 Almqvist, Boel. Bostadsskicket [i Leksandsbyn Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 169-182.)

1188 Andersson, Nils. Ljusbodarna i Leksand har unikt skvaltkvarnmuseum. (Falu Kuriren 4/8 1964.)

1189 Andersson, Roland. Byggnadskultur i övre Dalarna. (Bygga och bo i Dalarna. Hedemora 1989, s. 9-51.) - Med anknytning till bland annat Leksand. - Boken även utgiven 1991.

1190 Andersson, Roland. Byggnadstyper. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 139-143.)

1191 Andersson, Roland. Dalarnas tätbyggda byar. (Tradition i trä. En resa genom Sverige. Sthlm 2002, s. 156-169.) - Med anknytning till bland annat Leksand.

1192 Andersson, Roland. Gården och byn. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 134-135.)

1193 Björklöf, Kersti. Studier i Leksands och Siljansnäs timmerbyggnadskonst 1550-1630. Av Kersti Jobs-Björklöf. Sthlm 1962. 48 bl. Duplic. (Uppsats framlagd för seminariet för Nordisk och jämförande folklivsforskning vid Stockholms universitet den 15 februari 1962.)

1194 Johansson, Hans. Timmerhus och turister. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 284-296.)

1195 Wennerholm, John. En ängslada berättar. (Dagsverket 1995:1, s. 10-11.) - "Den gamla ängsladan står i skogen söder om Laknäs i Leksands socken."

Bebyggelse och byggnader: Siljansnäs

1196 Gudmundsson, Lars. Ollas Pers härbre från Alviks by i Siljansnäs socken. (Dalfolk 2003:2, s. 10.)

Herrarbete och arbetsvandringar

(Se även nr 659)

1197 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 26-31. - "Herrarbete - arbetsvandringar."

1198 Lima by. Leksand 1984, s. 69-76. - "Limabor på herrarbete."

1199 Om trädgårdskullor och andra säsongsarbetande unga kvinnor från Hjortnäs, Sunnanäng och några andra leksandsbyar. Red. av Hoff Sven Hedlund. Hjortnäs-Sunnanäng 2003. 55 s. (Hjortnäs-Sunnanängs byalag för hembygdsvård.) - På omslaget citeras en gammal bonad: "Och när som vi hem till Dalarna kom; där möta vi våra gossar. God dag du gossen min! God dag du kullan min! Hur har du nu framlefvat?" - Skriften presenteras i Falu Kuriren 22/1 2004. - Av Hjortnäs-Sunnanängs byalag redovisas i Leksandsbibliografin ytterligare titlar, se nr 233, 796, 1422, 1808.

1200 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 27-29. - "Herrarbete."

1201 Bolin, Edvard. Dalfolk i Alvik. (Brommaboken 1982, s. 22-29.) - Rör bland annat Leksandsfolk.

- Tilläggsnotering. Av Bo Widne finns följande artikel: Dalfolk och blekingar i Alvik. (Brommaboken 2004, s. 59-64.)

1202 Lindberg, Einar. Seasonal migration of labour from the Siljan area and its economic background. (Geografiska annaler 1960, s. 262-266.)

1203 Rosander, Göran. Dalska arbetsvandringar före nya tidens genombrott. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 24-26 juni 1974 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1975, s. 83-108.) - Rör bland annat Leksand.

1204 Rosander, Göran. En leksandssågare i Stockholm. Ur en kassabok från 1840-talet. Falun 1972. 24 s. (Dalarnas museums serie av småskrifter. 3.) - "Under tiden september 1843 - maj 1847 förde Alfwarsams Erik Eriksson från Alfwarsamsgården i Tällberg, Leksand, kassabok över sina utgifter som vedsågare i Stockholm."

1205 Rosander, Göran. Herrarbete. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 132-133.)

1206 Rosander, Göran. Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande belysning. Uppsala 1967. Akad. avh. (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B:13.) - Innehållsförteckning på s. 7 ff. som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Ål. - Ur innehållet: Herrarbetet i en Leksandsby (Ytterboda) 1840-1960 (s. 219 ff.). - Leksandsbor i arbete på främmande ort 2.10-8.10 1960 (s. 232 ff.).

Herrarbete och arbetsvandringar: Siljansnäs

1207 Rosander, Göran. Siljansnäsbor på arbetsvandring. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 193-211.)

Herrarbete och arbetsvandringar: Ål

1208 Rosander, Göran. Dalfolket kan sägas lefva på nomadisk fot." Arbetsvandringar från Stora Tuna, Gagnef och Ål. (Armborstet. Årsskrift 1962, s. 129-144.)

Bystugor

1209 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 149-152. - "Bystugans historia."

1210 Lima by. Leksand 1984, s. 105-115. - "Bystugan."

1211 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 62-77. - "Från skola till bystuga." -

1212 Rolands, Magnus. Skolan Skebergs nav. (Falu Kuriren 22/7 2002.) - Med intervju av Elisabet Sannesjö, ordförande för föreningen Skebergs bygdegård.

1213 Rundberg, Sören. Bystugor i Leksands kommun. Ett projektarbete vid Datorteket, Leksand utfört av Sören Rundberg, Bengt Thörnberg och Anette Daniels. Leksand 1997. 42 s. Duplic. - "I Leksands kommun finns 38 bystugor. Gemensamt för de flesta bystugor är att de tidigare varit skolor eller godtemplarlokaler." De olika bystugorna redovisas i alfabetisk följd.

Folktro och sägner

1214 Björka trollkyrka. Av Matsgöran. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1921 och 1922. Falun 1923, s. 33-34.)

1215 Leksandspojke "flög upp i luften" och lärde sig förvända synen på folk. Några historier om den trollkunnige soldaten Klubba. (Falu länstidning. Dalpilen. 1942, nr 37, s. 6.)

1216 Alm, Albert. Hörgröt och kuckelvälling. Gamla sägner och historier från Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1923 och 1924. Falun 1925, s. 69-71.)

1217 Hagberg, Louise. Sägner om den förborgade kitteln. (Fataburen 1914, s. 250-254.)

1218 Lunell, Bertil. Några historier från Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 125-126.)

1219 Lunell, Lars. "Dalsbergs-Jullra." (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 41-43.)

Folktro och sägner: Ål

1220 Huru Åls kyrka fick sin första klocka. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1923 och 1924. Falun 1925, s. 81-82.)

Folkliga fester

1221 Degerström, Kerstin. "Kerstin Degerström, dotter till klockare Wallgren i Leksand, berättar följande." (Dalfolk 1990:1, s. 15.) - Om en tradition, som levde kvar in på 1960-talet: förstamajtåget upp till Käringberget. Med foton.

1222 Hedblom, Margaretha. Anna och Anders - namnsdagsfirande i Dalarna. (Kvällsstunden 6/12 2002.) - Med illustrationer av gratulationstavlor från Leksands kulturhus och Åhls hembygdsförenings samlingar.

1223 Olsson, Erik. En Leksandsjul. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 20-24.)

1224 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996. 232 s. - En stor del av innehållet - såväl text som bilder - har anknytning till Leksandsbygden. Boken innehåller uppgifter om medverkande fotografer, bildkällor, käll- och litteraturförteckning samt personregister. I bokens avdelning "Dalaförfattare om julen" återges bland annat Johan Nordlings dikt "En Dalajul, en Leksandsjul ..." - Fotografier med familjeinteriörer från Leksands socken på bland annat s. 43 (Hanses Anders Persson i Djura), s. 105 (Knis Karl Aronsson med släkt i Tibble) och s. 125 (släkten Jobs i Västanvik). - Några av bokens kapitel redovisas separat, se nr 321, 523, 592, 593, 1916, 1946, 1947.

1225 Söderlundh, Lille Bror. En dalajul, en Leksandsjul. (Sotarens jul 1952, s. 24-26.) - Med teckningar av Lisbet Jobs.

Bröllop

(Se även nr 978, 1121)

1226 Ett leksandsbröllop för 50 år sedan. En intressant avhandling i Nordiska museet. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1923 och 1924. Falun 1925, s. 76-80.)

1227 Bergman, Ingrid. I lammskinnsperuk och muff. Om frierier och bröllop i Siljansbygden. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2003, s. 237-248.)

1228 Du Chaillu, Paul Belloni. Ett bröllop i Dalarna på 1870-talet. (Dalarnes jul 1983, s. 6-8.) - Se även nr 1232 samt nr 1541 för ytterligare hänvisningar.

1229 Ersson, Alm Mats. Några ord om gamla bröllop i Dalarna. (Meddelanden från Nordiska museet 1897, s. 122-125.) - Berör bland annat Leksand.

1230 Hagberg, Louise. Nygårds Brita Ersdotters bröllop i Leksand, Dalarna, år 1863. (Fataburen 1922, s. 117-131.)

1231 Hedblom, Margaretha. Specifikation över bröllopskostnader på 1600-talet. (Dalfolk 1990:1, s. 17-21.) - Med förteckning från 1686 av Maria Hagensköld: Specifikation Uppå dhet iagh hafuer kostadt på mina barn, bådhe medh Brölups Kåst och annat som efterfölgier.

1232 Jagesten, Thore. Ett storbröllop i Leksand. (Dalfolk 2003:2, s. 12-15.) - Rör Paul B. Du Chaillu och hans skildring av ett bröllop i Leksand. - Se även nr 1228 samt nr 1541 för ytterligare hänvisningar.

1233 Rylander, Ulla. Bröllopstavlor i Leksand. Uppsala 1986. 10 bl. + bil. Duplic. (Uppsala universitet. Uppsats för fortsättningskurs AB i Etnologi. Vårterminen 1986.)

1234 Ödman, Nils Petrus. Vexlande bilder. Prosa och vers. Sthlm 1893. - Ur innehållet: Ett kyrkbröllop i Leksand (s. 230-252). - Se även uppgifter om bröllopsbeskrivningar av N. P. Ödman med flera i följande arbete: I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund.

Leksand 1960, s. 108-109.

Midsommar och majstång

1235 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 88-94. - "Traditioner." - Bland annat om midsommarfirandet.

1236 Andersen, H. C. Midsommar i Leksand. Av. H. C. Andersen. 1849. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 80-84.)

1237 Björklöf, Kersti. Midsommar och majstång. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 126-127.)

1238 Eskeröd, Albert. Majstången reses, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok. 1965, s. 165.) - Fotografi på s. 164.

1239 Holm, Thorsten H. Majstångsresning i Leksands kommun midsommaren 1996. En dokumentär rapport. Leksand 1996. 110 s. - Med förord av Kersti Jobs Björklöf och Roland Andersson. - Redovisningen bygger på inkomna enkätsvar, det insamlade grundmaterialet finns i Leksands kulturhus.

1240 Holm, Thorsten. Majstången i Tällbergs by. En kulturhistorisk/etnologisk studie om majstången som symbol för lokal, regional och nationell identitet. Östersund 1993. 51 bl. Duplic. (Högskolan i Östersund. Institutionen för socialt arbete och humaniora. Uppsats Etnologi C. Vårterminen 1993.)

1241 Holm, Thorsten. Majstångsresning i Tällberg - och i övriga världen. Utgiven av Tällbergs byalag för hembygdsvård. Leksand 1994. 20 s.

1242 Rosenius, Ruth. Midsommardagar i Dalom. (Svenska turistföreningens årsskrift. 1913 s. 190-197.)

1243 Rönnegård, Sam. Midsommar i Leksand, en storhelg med traditioner. (Dala-Demokraten 19/6 1964.)

1244 Storén, Anne-Marie. Midsommarfirande i Leksand - 60 år i Sammilsdal 1939-1998. Leksand 1999. 83 s. - Omslagstitel: Midsommar i Leksand. 60 år i Sammilsdal 1939-1998.

Folkliga fester: Siljansnäs

1245 Regenberg, Margit. Siljansnäsminnen från forna jular. (Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 135.)

(Leksand 1246.) - Siljansnäs 1480. - Ål 1502.

1246 Alla tiders landskap Dalarna. Riksintressen för kulturmiljövården i Kopparbergs län. (Dalarnas hembygdsbok 1990.) - Flertalet av de avsnitt som redovisas nedan har författats av Roland Andersson. Författarnamn anges endast i de fall som texten ej skrivits av honom. - Ur innehållet: Digernäset (s. 48). Av Fredrik Sandberg. - Lissön (s. 58). Av Fredrik Sandberg. - Almo-Alvik (s. 116-117). - Björkberg (s. 118). - Dalälvsbyarna (s. 123-127). - Djura (s. 128-129). - Hisvåla-Grytberg (s. 136). - Leksands Noret (s. 138-139). - Sjöbotten (s. 146-147). - Västanvik (s. 152-153). - Linnévägen (s. 230-232). Av Daniels Sven Olsson.

1247 Dalarna. Redaktion: Richard Holmström och S. Artur Svensson. Text Inga Serning, Erik Forssman, Sven Rydberg, Sigvard Montelius, Svante Svärdström. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1971. 128+234+[276] s. - Trots att detta verk ej innehåller något sammanhållet avsnitt om Leksandsbygden har det likväl medtagits här eftersom det på spridda håll innehåller väsentliga uppgifter om bygden. Allra väsentligast i detta sammanhang tycks mig Sigvard Montelius bidrag vara, det har följande titel: "Vid Älvom, på Berg och i Dalom. Kulturhistorisk rapsodi genom fem sekler." I text och bild (s. II:1-II:234) presenteras landskapet med bland annat resenärer, författare, konstnärer och musiker - innehållet berör bland annat Leksand.

1248 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Red. av Alf Sagnér. Malmö 1962. - Med innehållsförteckning på s. 6 ff. som bland annat redovisar inslag med anknytning till Leksandsbygden. Register på s. 577 ff. Några artiklar i boken förtecknas separat.

1249 En presentation av Leksands kommunblock. Kopparbergs läns lokaliseringsråd. Falun 1965. 12 s.

1250 Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström under flera författares medverkan. Falun 1954. 76 s. - "Denna skrift är utgiven med anledning av Leksands Hemslöjd Förenings och Siljanskörens 50-årsjubileum samt Leksands Hantverksförenings och Leksands Konstsällskaps 25-årsjubileum." - Bokens olika uppsatser förtecknas separat.

1251 Från fars och farfars tid. En bokfilm om Dalarna. Huvudred.: Mats Rehnberg; Carl-Eric Ohlén; förord och inledning: Björn Hallerdt; bildred.: P.-H Rosenström. Vänersborg 1960. - Med ortregister som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Ål.

1252 I det leende Leksand ... (Allmänna turisttidningen. 1932, december, s. 14-18.)

1253 I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960. 238 s. - Med följande innehåll: Peder Swarts krönika. 1500-talet. Av Karl Hedlund. - Elaus Terserus. 1600-talet. Av Karl Hedlund. - 1700-tals resenärer. Av Karl Hedlund. - Anders Tidström. 1754. - Abraham Abrah:son Hülphers. 1757. - Bröderna Gahn och Johan Isac Adelsvärd. 1765. - Resenärer omkring 1800 och framöver. Av Karl Hedlund. - Johann Wilhelm Schmidt. 1799. - Jacques-Louis de Bougrenet de la Tocnaye. 1798-1800. - Ernst Moritz Arndt. 1804. - J. C. Linnerhielm. 1807. - Fr. Wilh. von Schubert. 1817. - J. M. Bergman. 1820. - Dalmålare i Leksand. Av Anna Sara Ehrling. - A. Grafström. 1827. (Dräkt, Tingsavslutning, Bröllop). - Otto Sebastian von Unge. 1825-1833. - Jon Engström. 1834. Av Karl Hedlund. - Wilhelm Erik Svedelius. 1830-talet. Av Karl Hedlund. - Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 1835. - Resenärer omkring 1850 och framöver. Av Karl Hedlund. - H. C. Andersen i Leksand. Av Karl Hedlund. - Midsommar i Leksand. Av H. C. Andersen. 1849. - Maximilian Axelson. 1853. Av Karl Hedlund. - Frederik Barfod. 1862. Av Karl Hedlund. - Den gamle i Östannor. 1865. Av Karl Hedlund. - Resan till Dalarne år 1866. Av Gustaf Abraham (Wistrand). - Artur Hazelius och Leksand. 1857, 1861, 1872. Av Karl Hedlund. - Paul B. Du Chaillu. Av Karl Hedlund. - Ett bröllop i Leksand. Av Paul B. Du Chaillu. - Albert Ulrik Bååth och Leksand. Av Karl Hedlund. - Georg Nordensvan. 1872. Av Karl Hedlund. - Emil Låftman. 1877. Av Karl Hedlund. - William Widgery Thomas Jr. 1855. - Anne Charlotte Leffler. Av Karl Hedlund. - Giftermål efter tycke. Av Anne Charlotte Leffler. - Gustav Cassel och Leksand. Av Karl Hedlund. - Dalarnas ungdomsmöte i Leksand år 1904. Av Karl Hedlund. - Elsa Hammar-Moeschlin. Av Anna Sara Ehling. - Verner von Heidenstam och Leksand. Av Karl Hedlund. - Erik Axel Karlfeldt och Leksand. Av Karl Hedlund. - Karl-Erik Forsslund och Leksand. Av Karl Hedlund. - Johan Nordlings "Siljan". Av Karl Hedlund. - Felix Moeschlin: Amerika Johan. Av Karl Hedlund. - Fredrik Böök. 1924. - Adrian Molin. 1930. - Leksands himlaspel. Av Karl Hedlund. - Johannes Linnman. Av Karl Hedlund. - Anders Nygård: Augustinätter. - Karl Hedlund: Höstfärd. - August Berglund: Beckoxar gå på Siljan. - Hugo Alfvén och Leksand. [Av] Erik Olsson. - Anders Jobs. Av Anders More. - Sett och sagt kring Leksands sparbank. Av Karl Hedlund. - Till läsaren. Av Karl Hedlund. - Konstnärer - bilder av konstverk. - Litteraturanvisningar. - Flertalet av de olika artiklarna redovisas separat. Registren hänvisar därför endast till de olika delavsnitten.

1254 Kultursevärdheter i Leksand! En kort beskrivning av ett antal utvalda sevärdheter i Leksands kommun. Leksand [omkring 2000?]. Duplic. 18 s. - Följande objekt berörs i denna ordning: Åhls minnesgård, Mas-Olles gammelgård, Fräsgården, Djura hembygdsgård, Holen i Tällberg, Rönnäs kyrkbåthus, Skebergsån, Limå bruk, Sammilsdal, Skinnaråsens fäbodar, Ljusbodarnas fäbodar, Sjöbotten, Käringberget.

1255 Leksand. En handledning utgiven av Leksands turistförening. Falun 1932. 23 s.

1256 Leksands sockenbeskrivning. D. 1 ff. Falun 1965 ff. - D. 1. 1965. Leksands socken 1539-1572. Sockenbor, skatter och tionde. De äldsta skattelängderna och uppbördsregistren utgivna och kommenterade av Gunnar T. Westin. - D. 2. 1968. Tingsstället i Leksand. Av Ernst Leche. - D. 3. 1971. Rote och tunnlag som folkliga lagbildningar. Av John Granlund. - D. 4. 1971. En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. Redaktör: Åke Daun. - D. 5. 1974. Berg och malm i Leksand. Av Per Thorslund och Erik Åhman. - D. 6. 1974. Jord och vatten i Leksands socken. Av Carl-Gösta Wenner och hans seminarium vid Stockholms universitet. - D. 7. 1975. Leksands fäbodar. Av Sigvard Montelius. - D. 8. 1984. Stenålder och bronsålder. Av Ragnar Lannerbro. - D. 9. 1987. Turisternas Leksand. Turism i Leksand, Siljansnäs och Ål genom tiderna. Redaktör: Göran Rosander. - D. 10. 1995. Marken, gården, släkten och arvet. Om jordägandet och dess konsekvenser för människor, landskap och bebyggelse i Tibble och Ullvi byar, Leksands socken 1734-1820. Av Ulf Sporrong och Elisabeth Wennersten. - D. 11. 1999. Folkmusik i Leksand, Djura och Siljansnäs. Uppteckningar av Karl Sporr 1916-47. Inledning och kommentarer av Märta Ramsten. Utgiven av Leksands kommuns kulturförvaltning i samarbete med Svenskt visarkiv. - De olika delarna redovisas separat - i vissa fall även delavsnitt härur.

1257 Naturen i Leksand. Guide. Leksand [2001]. 16 s. Folder.

1258 Siljansleden. Vandringsguide för Siljansleden. En vandring genom Leksands, Rättviks, Mora och Orsa kommuner. 1984. 15 s.

1259 Svenska gods och gårdar. D. 21. Norra Dalarna. Uddevalla 1940. - Ur innehållet: Leksand med Djura (s. 242-404, 1217-1220). - Siljansnäs (s. 926-970, 1226-1227). - Ål (s. 1099-1123, 1228-1229). - Fyra konstnärshem i Dalarna. Av Harry Blomberg. (S. 31-36.) Rör bland annat Sångs.

1260 Svenska turistföreningens resehandböcker. [Dalarna.] Sthlm 1894 ff. - De olika utgåvorna har register som bland annat hänvisar till Leksand, Siljansnäs och Ål, de redovisas här i kronologisk följd: Svenska turistföreningens resehandbok. 1. Kopparbergs, Gefleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Av F. Schenström. Sthlm 1894. 214 s. - 2. uppl. Av F. Schenström. Sthlm 1895. 224 s. - 3. uppl. Av F. Schenström. Sthlm 1900. 258 s. - Svenska turistföreningens resehandböcker. 12. Dalarna. Av A. Ihrmark. Sthlm 1904. 106 s. - 2. uppl. Av Karl Trotzig. Sthlm 1908. 187 s. - 3. uppl. Av Karl Trotzig. Sthlm 1912. 214 s. - 4. uppl. Av Karl Trotzig. Sthlm 1916. 256 s. - 5. uppl. Av Karl Trotzig. Sthlm 1922. 251 s. - 6. uppl. Av Karl Trotzig. Sthlm 1934. 248 s. (Med seriebeteckning men utan nummer.) - Svenska turistföreningens resehandböcker. Dalarna, Värmland, Bergslagen. Av Birgitta Ahlberg. Sthlm 1945. 446 s. - Svenska turistföreningens resehandböcker. Dalarna och Bergslagen. Utgör en andra, omarbetad upplaga av en del av den resehandbok som utgavs 1945 och som utarbetats av Birgitta Ahlberg. Sthlm 1949. 291 s. - Svenska turistföreningens resehandböcker. Vad skall jag se i Dalarna. Av Birgitta Ahlberg. Sthlm 1964. 270 s. - En artikel om de olika utgåvorna finns enligt följande: Wingborg, Olle, Svenska turistföreningens resehandböcker om Dalarna. (Resandets historia i Dalarna - några glimtar. Red. Gunnar Ternhag. Dalarnas forskningsråd i samarbete med Högskolan i Falun/Borlänge. 1992, bl. 16-21.) - Dessutom finns bland annat följande karta: Siljansdalen. Öfversiktskarta utarbetad af E. Peterson-Berger. Andra fullständigt omarbetade upplagan. Sthlm 1910. (Svenska turistföreningens kartor. VIII.) - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883. – Av Birgitta Ahlberg finns dessutom följande artikel: Om sommaren sköna. (Svenska turistföreningens årsbok 1945, s. 140-160.)

1261 Sverige. Geografisk beskrivning. D. 5. Utgiven av Otto Sjögren. Sthlm 1935. - Ur innehållet: Leksands och Gagnefs tingslag (s. 247-251).

1262 Sverige. Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet. 2. Dalarne och Norrland. 2. uppl. Sthlm 1886. - Omslagstitel: Illustreradt Sverige. Dalarne och Norrland. - Leksand med Siljansnäs och Ål berörs på s. 134-138. - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883.

1263 Vår hembygd, Siljansnäs, Djura, Åhl. Ansvarig utgivare: Alf Ericson. Norrköping 1999. 544 s. (Produktion: Bygdedokumentation Öst.) - Register på s. 514 ff. - Skildrar bebyggelsen i Siljansnäs, Djura och Åhl. "Ambitionen har varit att dokumentera alla fastigheter med åretruntboende. Även en del fäbodar och fritidshus, som haft historisk betydelse för bygden, har medtagits." - Bidrag av bland annat Roland Andersson, Kersti Jobs-Björklöf och Stina Liljas. - Fastigheterna redovisas byavis och föregås av en kort bybeskrivning. Nedan anges på vilken sida de olika avsnitten finns. -

- Siljansnäs (s. 14 ff.): Almo s. 20, Alvik s. 38, Backbyn s. 56, Björken s. 86, Fornby s. 122, Gassarvet s. 132, Hallen s. 140, Hjulbäck s. 152, Klockarberg s. 166, Mon s. 170, Nybingsbro s. 176, Näsbyggebyn s. 178, Tasbäck s. 190, Limå bruk s. 208. Hus i fäbodar s. 212. Fritidshus s. 218. - - Djura (s. 226 ff.): Djura s. 232, Fors s. 268, Hedby s. 274, Leksands Gråda s. 284, Norr Rälta s. 288, Söder Rälta s. 294. Fritidshus 306. -

- Åhl (s. 308 ff.): Brenäs - Bäckeberg - Bäckebo s. 314, Djuptjärnsbo - Efferarvet - Floholm s. 320, Helgbo s. 322, Helgnäs - Holen s. 328, Knippbodarna - Knåpbodarna - Kvarnberg - Mårtanberg s. 364, Nedre Heden s. 368, Oxberg - Rexbo - Sörskog s. 400, Solarvet - Solberga s. 404, Sätra s. 408, Tunsta s. 424, Varåsen - Vålberg - Ålbyn s. 448, Ål-Kilen s. 452, Ål-Tällberg - Östra Insjö s. 462, Övre Heden s. 468. Fäbodar i Åhl s. 500. Hyreshus - Fritidshus - Offentliga byggnader s. 503.

1264 Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Med anslag av Leksands sparbank och under medverkan av flera författare. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938. 183 s. - Bokens olika artiklar redovisas separat.

1265 Vägvisare till naturen i Dalarna. Utgiven av länsstyrelsen i Kopparbergs län. Sthlm 1978. - Register som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Insjön.

1266 Öfre Dalarna förr och nu. Utgiven under medverkan af F. Schenström med flera. Sthlm 1903. - Ur innehållet: Leksand (s. 121-126). - Siljansnäs (s. 126-128). - Ål (s. 116-118).

1267 Aldskogius, Hans. Studier i siljansområdets fritidsbebyggelse. Uppsala 1968. 202 s. (Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Geografiska regionstudier. 4.)

1268 Allgefält, Ulrika. Kulturvägar i Dalarna - kulturhistorisk inventering av allmänna vägar. Falun 2002. (Länsstyrelsen Dalarna rapport 2002:21.) - Ur innehållet: Nedansiljan (s. 105-126).

1269 Andersson, Gudrun. Leksandsutredningen 1963. Av Gudrun Andersson med flera. 1963. 137 bl. Duplic.

1270 Andersson, Roland. Bebyggelse i Leksands Noret 1826-1979. Kulturhistorisk miljöanalys. Utgiven av Dalarnas museum. Leksands kulturnämnd. Falun 1979. 101 s. (Dalarnas museums serie av rapporter. 8.)

1271 Andersson, Roland. Byar och fäbodar i Leksands kommun. Kulturhistorisk miljöanalys. Utgiven av Dalarnas museum och Leksands kommun. Falun 1983. 336 s. (Dalarnas museums serie av rapporter. 13.) - Ur förordet av Erik Hofrén: "Dalarnas museum har på uppdrag av Leksands kommun utfört en kulturhistorisk miljö- och bebyggelseanalys för Leksands kommun. Samtliga byar, fäbodar och andra bebyggelsemiljöer har dokumenterats, analyserats och värderats. Ett urval av dessa miljöer har ansetts ha ett sådant kulturhistoriskt och miljömässigt värde att ett bevarande av karaktär och helhetsupplevelse för framtiden bör framhävas. Vilka dessa miljöer är och vad ett bevarande av dessa innebär berättas i denna rapport. Materialet utgör i första hand ett underlag för kommunens planering av markanvändningen. Det historiska materialet är trots det omfattande, liksom dokumentationen, och bör kunna intressera ortsbor och andra, som är engagerade av bebyggelse- och miljöfrågor." -

- Redovisar byar och fäbodar som bedöms vara av riksintresse, av regionalt intresse eller av lokalt intresse. Innehållsförteckning på s. 3 med hänvisning till följande orter: Almberg, Almbergsbjörken, Almo, Alvik, Axmor, Balkbodarna, Berg, Bjönnberget, Björkberg, Björken, Brömsbodarna, Busmor, Böle, Djura Se Ljura, Faxberg, Fors, Forsbodarna, Getsarvet, Granberg, Grytberg, Gråda, Gyllingberget, Hackmora, Hedby, Heden, Hisvåla-Grytberg, Hyttkvarn, Hälla, Häradsbygden, Hästberg, Jordberg, Korpholen, Kråkbodarna, Kullsbjörken, Kyrkbol, Källberget, Laknäs, Limå, Lindbodarna, Lissbjörken, Ljura, Ljusbodarna, Lycka, Middagsbodarna, Norr Bertilsbo, Norr Lindberg, Norr och Sör Rälta, Näsbyggebyn, Oxberg, Plintsberg, Pransbodarna, Risa, Romma, Rälta, Rältlindor, Rönnäs, Sjugare, Skeberg, Skinnaråsen, Skäppsjöbodarna, Solberga, Stormo, Sundsnäs, Sångberget, Säterbodarna, Sör Bergsäng, Sör Bertilsbo, Sör Lindberg, Tibble, Ullvi, Västanvik,Västberg, Västra och Östra Rönnäs, Ytterboda, Yttermo, Åkerö, Ål-Kilen, Åsen, Östanhol, Överboda.

1272 Andersson, Roland. Bygga och bo i Dalarna. Av Roland Andersson, Örjan Hamrin och Daniels Sven Olsson. Redaktör: Gunnar Ternhag. Hedemora 1989. - Även utgiven 1991. - Ortregister som bland annat upptar Leksand.

1273 Aronsson, Knis Karl. Leksand. (Hembygden 1950, nr 2/3, s. 36-39.)

1274 Aronsson, Knis Karl. Leksand. (Böcker om Dalarna. Litteraturvägledning från Dalarnas biblioteksförbund. Red.: Olle Wingborg. Häfte 4. Borlänge 1967. 4 s.)

1275 Arosenius, Fredrik Reinhold. Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedan Siljans fögderi. H. 2. Beskrifning öfver Leksands socken och Djura kapell. 68 s. - H. 3. Beskrifning öfver Åhls socken. 38 s. Falun 1863. - Faksimilutgåva av verket i dess helhet 1978. Med efterskrift av Göran Rosander.

1276 Balmori, Rachel. Leksand. Turistbroschyr. Utgivare: Leksands hembygdsgemenskap. Falun u.å. 43 s.

1277 Beckman, Bjarne. Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet. Göteborg 1930. - Leksand berörs på bland annat s. 173-200.

1278 Bergendahl, Ulf. Kvantitativ landskapsanalys vid kommunal fysisk planering. Exemplet Leksand. Av Ulf Bergendahl och Stefan Fogelvik. (Plan 1973:3, s. 154-177.)

1279 Berglund, August. Leksand av i dag. (Dalarnas turisttidning 1931, nr 5, s. 8, 10.)

1280 Berglund, August. Leksand av idag. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 73-76.)

1281 Bernhard, Waldemar. Dalarna. Kulturhistoriskt bildverk. 100 originalträsnitt. Sthlm [1938-41]. - "Varje motiv är uppsökt och avtecknat av konstnären, som sedan själv granskat och tryckt bilderna." - Med följande motiv från Leksand: Leksands kyrka. - Karlfeldts "Sångsgården" i Sjugare by. - Holen, Tällberg. - Från Tibbleberget. - Yxbodarnas fäbod.

1282 Björklund, Stig. Referat från utfärden genom Siljansbygden. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 23-24 juni 1986 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1987, s. 67-76.)

1283 Björklöf, Sune. Siljanskommunernas vapen. (Dalfolk 2003:4, s. 11.) - Se även nr 1380.

1284 Björklöf, Sune. Vändland. Två sekelskiften. Två landskap. Bilder från Leksand 1890-1920 och 1990-92. Text: Sune Björklöf. Foto: Olle Norling. Leksand 1992. 130 s. - I boken skildras Nedansiljans landskap vid förra sekelskiftet och den bygd vi upplever idag. Användningen av marken och vattnet och den samtida synen på de två landskapen fokuseras i korta prosalyriska stycken. Hundraåriga fotografier ställs mot nytagna. - Uppgifter om de fotografer som svarat för bokens äldre bilder liksom uppgifter om deras samlingar finns på s. 123-126. Fotograferna är följande: Gustaf Ankert, Ola Bannbers, Gösta Berg, Carl Curman, Daniels Eric Oscarsson, Dunder Anders Matsson, Hans Per Persson, Per Kjellin, John Lindros, Sven Risberg, Siljedal & Co (firmanamn), Gerda Söderlund, Bröderna Tell.

1285 Blom, Magnus. Utsiktstornen vid Siljan. (Dalarnas hembygdsbok 1976, s. 87-110.) - Även som uppsats vid Institutet för Folklivsforskning, Stockholms universitet, vårterminen 1974. - Berör bland annat följande platser: Källberget, Granberget, Ljusbodarna, Käringberget, Norr Bergsäng, Plintsberg samt Björkberget (Siljansnäs).

1286 Blomberg, Harry. Dalarna. Sthlm 1950. - Leksandsbygden berörs på bland annat följande sidor: 39-42, 137-142. - Texten tidigare publicerad i följande arbete: Sverige. De svenska landskapen skildrade i ord av svenska författare och i bilder av Eigil Schwab. D. 4. Sthlm 1939.

1287 Boëthius, Gerda. Dalarna. Skildringar av natur, folk och kultur. Sthlm 1929. - Ur innehållet: Leksand (s. 49-63). - Ål och Gagnef (s. 74-80).

1288 Brag, Eva. Leksand. (Svea. Folkkalender för 1879. Årg. 35. Sthlm 1878, s. 109-120.)

1289 Bruno, Björn. En soldatfamiljs öden kring år 1700. (Dalfolk 1988:2, s. 15-17.)

1290 Bråmå, Anna Maria. I näverskor och skimp. Berättelser från gamla tiders Leksand. Falun 1969. 69 s. - 2. utökade upplagan med titeln: I näverskor och skimp. Berättelser från äldre tiders Leksand. Falun 1972. 127 s.

1291 Burman, Eva. Dalälven. Från havet till källorna. Text: Eva Burman. Bild: Henry Eriksson. Sthlm 1987. - Karl-Erik Forsslunds verk "Med Dalälven från källorna till havet" citeras och kommenteras. - Ur innehållet: Siljansbygden (s. 98-106). – Se även nr 1301.

1292 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Text: Eva Burman. Foto: Henry Eriksson. Sthlm 1985. - Leksandsbygden inklusive Gråda berörs på s. 29-135. Personregistrer på s. 342 ff. - Några av bokens avsnitt redovisas separat.

1293 Burman, Eva. Utflykter i Dalarna. Text: Eva Burman. Bild: Henry Eriksson. Sthlm 1993. - En LL-bok med korta kapitel om Dalarna. Leksandsbygden berörs på s. 55-67.

1294 Carlsson, Liss Lars. Något om Leksand för 400 år sedan. Av L.C. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 113-114.)

1295 Christoffersson, Birger. Farfars Dalarna. Av Birger Christoffersson och Lars-Åke Winberg. Hudiksvall [1983]. - Leksand berörs på s. 49-53.

1296 Dalgård, Walfrid. Något om hembygdsforskning. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 6-9.) - Bland annat om Djura. I artikeln berörs även Dov Hans från Skeberg.

1297 Ejendal, Sten. 276 år sedan åtta män förliste på Siljan. Vilket var deras ärende i Stumsnäs? (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 190-192.) - Om en olycka på Siljan då åtta leksandskarlar omkom.

1298 Elg, Johan. Leksand. (Ord och bild 1893, s. 392-402.)

1299 Engström, Mats G. På strövtåg i Siljansbygden. (Plats, landskap, karta. En vänatlas till Ulf Sporrong. Sthlm 2001, s. 94-95.)

1300 Forssell, Christian Didrik. Ett år i Sverige. Taflor af svenska allmogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter. Tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgiven af C. Forssell. Sthlm 1827-[1835]. Ett band med text och ett band med planscher. - Leksand berörs på s. 9-22, dessutom fyra planscher med motiv från Leksand. - Arbetet även utgivet i något annorlunda form 1864 och 1979.

1301 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. Sthlm 1918-1939. - Följande delar av verket berör Leksandsbygden: D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. - D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. (Även i faksimilutgåva 1983.) - D. 1. Öster-Dalälven. Bok 11. Ljura och Gagnef. Sthlm 1923. - Dessa utgåvor förtecknas även var för sig, dessutom redovisas några delavsnitt. - Verkets samtliga titlar förtecknas i följande skrift som även innehåller Karl-Erik Forsslunds vision i utgångsläget: Med Karl-Erik Forsslund från Dalälvens källor till Falun. Av Olle Wingborg. (Böcker om Dalarna. Litteraturvägledning från Dalarnas Biblioteksförbund. H. 11. 1969.) – Se även nr 1291.

1302 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållsförteckningen: - Åsbyggebyar kring Knytberget: Slättbergs gruvor. Risholn. Norr och Sör Lindberg. Böle. Risa. Björkberg och Torrberg. – Kring Bergsängs backar: Bodlindor och Boda. Omkring Opplimen. Bergsäng och Kullsbjörken. Östanhol och Laknäs. Tällberg. – Holen i Tällberg: Stall och fäjs, lada och loft. Målarstugan. Holens herre och hans gärning. I Tällberg. – Plintsberg och Hjortnäs: Från Plintsberg till Hjortnäs Heden. Näsbacken och Dalsberget. Käringberget och sockenmålet. – Barkdalen och kyrkan: Orsand och Barkdalen. Kyrkan. Kyrkans inre. Sakristian och kyrksången. Klockstapeln och kyrkogården. – Noret: Från Gästis till Fisk Eriks. "Häradsrättens afslutande i Tingshuset." Nya tingshuset. Noret. Leksandskarlar. – Sockendräkten: Mansdräkten. Kvinnodräkten. Band och spetsar. Hassklä och snöllöv. Majd och kjortelsäck. Dräktens hälgd. – Leksandsmålare och deras tavlor: Manlig slöjd. Minnestavlor. Ullviskolan. Kers Erik, Hjelt Per och Petrus Petrifilius. Sämskar Lars och Kers Lars. – Fäst och jässpöd: Oppsittarkväll och "Dra långt lin". Hälg och högtid. Rustning till jässpöd. Vigseln. Bröllopsmåltiden. Brudmarsch och skänklåt. Jässpöstalln. "Granna efter" och barndop. – Låtar och visor: "Leksandslåten." Danslåtar. Skämtlåtar och nidvisor. Polska och vals med ord. Kulldansen och gånglåtar. Visor. – Rönnäs fjärding: Åsleden och Lima. Tibble. Ullvi. Hälla. Romma och Berg. Rönnäs. Tronsbo Kilen och Mobergsgubben. Från Kyrkbol till Wålberg. – Västra Häradsbygden: Sundsnäs och Grytnäs. Wästanvik. Styrsjöbo. Hästberg. Heden. Paradisdalen och Helvetesgropen. – Östra Häradsbygden: Åkerö. Jones Mats´ Gammelgård. Lisselby och Källberget. Yttermo och Mjällbyn. – Gärde och Ytter Åkerö. Svanor, lokor och fornfynd. Hagen, Smedby och Wästannor. – Skeberg: Östanmor, Backen och Gropen. Hos Johan Nordling i Skålhol. Liesmedjan och Skeberget. Skebergsån. (Kapitlet om Skeberg avslutas på s. 180 med: Gammal låt. Efter Hilda Horn. Uppteckn. av Axel Hambraeus.) – Omkring Ejen: Brändskog, Skallskog och Dammskog. Ejen och Danshol. Gränsberget och Oppejen. Älgberget och Björbergshällan. – Hos Skinnarås Gullra: Ljursbo Ljusen och Skinnarås Gullra. Vall-låtar. Hornlåtar. Visor. Rådn. Tydor och trolltyg. Rundsyn från Skinnaråsen. - Källskrifter. - Bildförteckning. - Förteckning över låtar.

1303 Fries, Carl. Svensk bygd. Odlarens verk i vår natur. Sthlm 1957. - I kapitlet "Iter dalekarlicum" (s. 381 ff) berörs Leksandsbygden med bland annat Björkberget på s. 394-398. På s. 389 återges en oljemålning av J. F. Höckert "Höskörd vid Siljan under sommardimma". Enligt Gerda Boëthius är denna tavla måhända "den vackraste och mest lyriska landskapsbild vi ha från Dalarna".

1304 Fries, Carl. Utblick över siljansdalen. (Dalarna, ett vida berömt landskap. Sthlm 1951, s. 63-69.)

1305 Gabrielsson, Jan. Det sällsamma Dalarna. Uppslagsbok för tillresande. Sthlm 1975. - Alfabetiskt uppställd, avsnitt med anknytning till Leksandsbygden på bland annat s. 97-100, 158-160, 195-196, 202-207, 214-216.

1306 Gabrielsson, Jan. Till Siljan. En vägvisare. Sthlm 1987. 104 s. - Ur innehållet: Urgammal bygd mitt i tiden. Om Leksand med Djura, Åhl/Insjön och Siljansnäs. S. 31-45.

1307 Gabrielsson, Samuel. Lustvända op te Dalom mä bondkärra å vinghäst. Malung 1959. - "Boken är ... inte alls avsedd att vara nån sån där högtidlig och korrekt principiell undersökning eller beskrivning." - Leksandsbygdens tre socknar berörs på s. 26-59.

1308 Garmo, Sune. Reformationstidevarvet - sett från Siljans horisont. (Västerås stiftsbok 1993/94, s. 27-34.) - Rör Rättvik och Leksand.

1309 Gidstam, Björn. Dalarna. Bilder från ett kulturlandskap. Sthlm 1987. - "Björn Gidstam svarar för både text och bilder i denna rika och vackra landskapsbok." - Ur innehållet: Strövtåg i Leksand (s. 96-109). - Ortregister på s. 293 ff. med hänvisningar till bland annat Leksand, Siljansnäs och Ål.

1310 Greider, Göran. Fucking Sverige. Byn, bruket, skogen - en modern Dalaresa. Sthlm 2001. - Leksand berörs på bland annat s. 316-318.

1311 Hamrin, Örjan. Sex resor i Dalarna. (Dalarna. Red. Bo Tynderfeldt. Sthlm 1991, s. 147-170.) - Siljansbygden berörs på s. 156-162. - Ny utgåva av denna bok planeras under 2004.

1312 Hedblom, Margaretha. Leksand: "Med then oroliga hopenom". (Dalarnas hembygdsbok 1993, s. 47-60.) - Margaretha Hedbloms artikel rör 1743 års daluppror med anknytning till Leksand. En rad personer berörs, bland andra Pung Erik Ersson från byn Östanmor i Skeberg. - Dalarnas hembygdsbok 1993 med ett antal artiklar om dalupproret har följande titel: Fem tusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror. - På s. 175-179 finns följande bibliografiska förteckning: Litteratur om 1743 års daluppror. Sammanställd av Olle Wingborg. - 2002 utkom en bok om dalupproret av Alf Åberg: Tragedin på torget.

1313 Hedblom, Margaretha. Människoöden i Leksand i slutet av 1600-talet. (Dalfolk 1998:4, s. 4-6.)

1314 Hedlund, Karl. Leksand genom tiderna sett utifrån. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1955-1958. Falun 1959, s. 49-61.) - Se även nr 1253.

1315 Hedlund, Karl. Peder Swarts krönika. 1500-talet. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 5-8.)

1316 Hermansson, Inger. Specialarbete i svenska. Upptagningar i Leksand läsåret 71-72. Klass G3h. [Leksand 1972?] 23 bl. Duplic. - Intervjuer med Per Johannes, Greta Söderbaum och Maria Glad. Till arbetet hör 2 kassetter.

1317 Ingels, John. Gamla Leksand. Kända attraktioner - okända grundläggare. Leksand 1994. 113 s. Duplic. - Ur innehållet: Kyrkbåtstävlingen 1936-1946, Himlaspelet 1941, Leksands spelmansförening 1948, Europapriset för folkkonst 1974, Folkmusikens läromästare, Dalarnas spelmansförbund 1943, Den kommunala kulturinformationen från 1950-talet. - Utredningar åren 1988-1993, grundade på upptäckter i privata och kommunala arkiv tillsammans med arkiven hos Zornsamlingarna, Himlaspelet, Mora Tidning, Dala-Demokraten och Falu Kuriren.

1318 Ingels, John. Litet historiskt om Leksand fram till år 1950. Festligheter och kulturliv. Leksand 1996. [4] s. Duplic.

1319 Ingelström, Lars. Tyck om hus. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2001, s. 259-288.) - "Under detta år 2001 sker en allmän omröstning om hus vi tycker om i Dalarna och andra delar av landet. Det är en riksomfattande omröstning om arkitektur med rubriken Tyck om hus. - I denna årsbok presenteras de 79 hus som kommunerna i länet nominerat för omröstning. Husen är från de senaste femtio åren på 1900-talet." - Leksands kommun redovisas på s. 270-273. Rör följande hus: Kulturhuset, Leksand. - S:t Persgården, Leksand. - Leksands gymnasium. - Övre Martinagården, Tällberg. - Förädlingsverket, Bergkvists sågverk, Insjön. - Missionskyrkan, Insjön. - Konsthall, Tällberg. - Biografen "Visir", Leksand.

1320 Isaksson, Olov. Leksandsbygden. En vägvisare. Utgiven av Ordkompaniet i samarbete med Leksands kulturnämnd. Sthlm 1991. 177 s. - Med följande huvudavsnitt: Tidsbilder. - Vägval. - Traditioner. - I det senare avsnittet berörs i korthet bland annat folkmusik, dräkten, dalmålningar, båtar, herrarbete, fäbodar, byggnadstyper, kyrka, begravningsplats, kulturhus och ortnamn. Dessa artiklar av olika författare redovisas separat.

1321 Isaksson, Roger. Inventering och analys av den odlade bygden kring Siljan. D. 1-2. Av Roger Isaksson, Christer Landenhed och Thomas Olsson. (Meddelande från Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Naturvårdsenheten. N 1976:5.)

1322 Johannes, Per. Från Rödklöv till Vädertupp. Några geografiska uppgifter om Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 155-162.)

1323 Johannes, Per. Leksand - en gammal kulturbygd. (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1937, s. 74-78.)

1324 Johannes, Per. Näringar och utkomstmöjligheter i Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 169-175.)

1325 Johannes, Per. På upptäcktsfärder i Leksands natur. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 163-168.)

1326 Johannes, Per. Siljansbygden. Sthlm 1948. 82 s. - Leksand berörs på bland annat s. 25-38 och Siljansnäs på s. 72-74

1327 Johannes, Per. Tal på Leksands kyrkovall midsommardagen 1972. Leksand 1972. 7 s. (Leksands hembygdsfonds skriftserie. 2.) - "På mångas enträgna begäran publicerad."

1328 Johannes, Per. The Siljan district. Sthlm 1949. 79 s.

1329 Kalkback, Gerd. På upptäcktsfärd i Siljansbygden. Vagnhärad 1985. 48 s. - Med fristående studieplan.

1330 Kamlén, Charlotte. Ett arbete i lokalhistorisk forskning om huset "Bönan", Noret. Av Charlotte Kamlén, Nina Larsson och Anders Eriksson. Falun 1995. 10 bl. + bil. Duplic. (Högskolan Falun/Borlänge. Grundskollärarprogr. 1-7. Historia. 10 p.)

1331 Karlfeldt, Erik Axel. I Dalarne. (Svenska turistföreningens årsskrift 1926, s. 1-30.) - Artikeln har därefter återgivits i flera olika sammanhang, den ingår i bland annat följande arbete: Karlfeldt, Erik Axel, Tankar och tal. Med ett lyriskt bokslut. Utgivna av Torsten Fogelqvist. Sthlm 1932. - Dessutom enligt följande: Karlfeldt, Erik Axel, I Dalarne. Lukt och doft. Utgiven av Karlfeldtsamfundet. Uppsala 1995. 48 s. Även tryckt 1999.

1332 Karlin, Erik. Dissertatio de paroecia Leksand in Dalekarlia. P. 1-2. Ups. [1813-15]. 18 s. - Akad. avh. Uppsala. Preses: Erik Michael Fant. - Maskinskriven översättning till svenska av Ejnar Haglund. 1973.

1333 Klein, Ernst. Siljansbygden. Leksand-Rättvik-Mora-Orsa. Utgiven av Svenska turistföreningen. Sthlm 1925. 23 s. (Svenska turistområden. 4.)

1334 Kôersner, Vilhelm. Dalarne. En vägvisare för resande. Sthlm 1885. (Svenska reseböcker. 1.) - Leksand berörs på s. 58-62; Siljansnäs på s. 62-63 och Ål på s. 56-57. Ytterligare hänvisningar genom bokens register. - Ur avsnittet Några råd för resande: "Fotvandrare, som ämna besöka från de stora stråkvägarna aflägsna trakter, böra medföra något konjak och choklad, eller dylikt, ty det kan lätt hända att detta blir vandrarens enda förfriskning under en stor del av dagen." - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883.

1335 Kôersner, Vilhelm. En söndag vid Leksands kyrka. (Sveriges folk 1900, s. 95-99.) - Tryckt i Chicago.

1336 Lagerqvist, Lars O. Kungliga besök i Dalarna. Både välkomna och mindre välkomna resor i landskapet alltifrån Olav den helige till Carl XVI Gustaf. Uppspårade och kommenterade av Lars O. Lagerqvist och Nils Åberg. Sthlm 1986. - Ortregister som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Ål. - Se även nr 1543.

1337 Leufstadius, Birgitta. Runt Siljan. Sthlm 1999. 64 s. - Register som upptar Leksand, Siljansnäs och Ål.

1338 Lind, Magnus. Turista med barn. Dalarna. Sthlm 1985. - Leksandsbygden berörs på s. 31-39.

1339 Ljung, Tomas. Sankt Olof i Dalarna. Kult och vallfart. Falun 2001. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skriftserie. 36.) - "Det är författarens förhoppning att denna bok skall bringa både den hemmasittande bokläsaren och den vallfartstörstande vandraren inblickar och stimulans till egna upptäckter." - I kapitlet "På pilgrimsfärd genom Dalarna" berörs Ål och Leksand på s. 85-86. Ytterligare hänvisningar ges i bokens register på s. 124 ff. 

1340 Ljung, Tomas. Vägvisare till naturen i Leksand. Leksand 2003. 120 s. (Leksands kommun, Miljökontoret.) - "Redaktionen för denna bok har utgjorts av författaren och Leksands kommuns kulturvårdssekreterare Åsa Rydell." - "Med en fantastisk känsla och kunskap skriver Tomas Ljung om Leksandsnaturen. Boken är den första av sitt slag och man kan läsa om olika naturtyper som beskrivs från 71 olika områden. För varje område finns hänvisning till kartor i slutet av boken. Låt dig inspireras av Tomas beskrivningar och ge dig ut i vår vackra Leksandsnatur!" - Se även nr 2093.

1341 Loewinski, Margarete. Leksands kommun - Dalarnas Gnosjö. (SAF-tidningen 1986:40, s. 12-15.)

1342 Lo-Johansson, Ivar. Siljan. En trakt i skapelse, en trakt i förfall. (Stockholms-Tidningen 28/9 1930.) - Även i: Dagsverket 1988:3, s. 6-7.

1343 Lundin, Claës. Ströftåg här och der i Sverige. Sthlm 1875. - I kapitlet "Långt in i Dalarne" (s. 202-220) berörs bland annat Leksand.

1344 Martinsson, Petra. Dalmåligt. I över hundra år har Siljansbygden varit ett måste för varje sverigeturist. (Populär historia 2001:4, s. 45-50.)

1345 Meyerson, Gerda. Bland kullor och masar. Sommarbild från Leksand. (Idun 1902, nr 30, s. 478-480.)

1346 Moltke-Hoff, Anne-Marie. Cecilia vid Siljan. 1981. 27 s.

1347 Montelius, Sigvard. Om kulturlandskapets förutsättningar i Siljansdalen. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26-28 juni 1972 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1973, s. 130-137.) - Avsnittet ingår i följande artikel: Utfärd till Sollerön, Gesundaberget och Siljansnäs.

1348 Montelius, Sigvard. Wetterhäll - ett urgammalt råmärke mellan Järna och Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s. 91-95.)

1349 Mossberg, Nils. Leksands sockenstämma och kyrkoråd 1732-1799. En dalasockens politiska kultur i ett jämförande perspektiv. Uppsala 1998. 48 s. Duplic. (Uppsala universitet, Historiska institutionen. C-uppsats i historia vt 1998.)

1350 Nordling, Jarl. Spillopipa, ja, men ingen lyra - skaldemöte väl, men ingen yra. (Blåklockan. Nytt och gammalt från Floda hembygdsförening. Nr 10 (1976), s. 2-5.) - Om en vandring från Skeberg till Järna som företogs av Johan och Jarl Nordling omkring 1925.

1351 Nygren, Åsa. En byggnads historia. Av Åsa Nygren och Marie Jönsson. Falun 1994. 11 bl. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. vid Högskolan Falun/Borlänge.) - Om den byggnad i Leksand som inrymmer Carl Ohlsons herr- och damekipering.

1352 Näsström, Gustaf. Dalarna som svenskt ideal. Sthlm 1937. - Ur innehållet: Hazelius och Dalarna (s. 59-87). - Fridolins lustgård (s. 133-154). - De stora ungdomsmötenas tid (s. 197-223). - I Adrian Brushanes rike (s. 225-258). Om Gustaf Ankarcrona. - Boken även utgiven 1972 med titeln "Mitt Dalarna".

1353 Olmås, Gunnar. Myten om Leksands fäbodar. (Genklang nr 14(2000), s. 22-25.) - Gunnar Olmås motbevisar påståendet att Garsås by i Mora en gång i tiden skulle ha tillhört Leksands socken.

1354 Olsson, Anders. Siljansdalen. (Svenska stadsmonografier. Falun. Säter. Hedemora. Ludvika. Borlänge. Avesta. Upsala 1957, s. 287-289.)

1355 Olsson, Erik. Adventstid i Leksand. (Dalarnes jul [1962], s. 3-5.)

1356 Pehrson, Jan. Ägoförhållanden i Siljansdalen. (Ymer 1951, s. 129-137.)

1357 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944. 31 s. - Flertalet av bokens artiklar redovisas separat.

1358 Persson, Jobs Per. Leksandshistorier. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1929, s. 63-65.)

1359 Persson, Jörgen. 9 x Dalarna. (Vi bilägare 2000:7, s. 36-42.) - Nio förslag till utflyktsmål i Dalarna, däribland Leksands träslöjd i Västanvik och Ljusbodarna.

1360 Pihl Atmer, Ann Katrin. Sommarnöjen vid vatten. Foto: Jan Tham. Sthlm 2002. - Ur innehållet: Till Siljan står vår håg (s. 172 ff.) - Ur detta avsnitt: Noret, Tällberg och Ullvi (s. 178-187).

1361 Randel, Ane. I världens hjärta: Siljansdalen. Några dalaminnen från världskrigets första vår. (Svensk turisttidning. Årg. 1(1922), s. 215-217; årg. 2(1923), s. 7-9.)

1362 Rehnberg, Mats. Siljan. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 s. - Med litteraturförteckning på s. 134-135.

1363 Roos, Anna Maria. Dalarna. 2. uppl. Uppsala 1921. (Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.) - Leksand, Siljansnäs och Ål berörs på s. 56-66, 67-69, 99-102. Innehållet har till viss del hämtats ur olika verk. På s. 69 dikten "Tröskkullan från Siljansnäs" av Kerstin Hed.

1364 Rosén, Bo. Dalarna. Sthlm 1981. - Med register som bland annat upptar Leksand.

1365 Rosén, Bo. Siljan en skridskodag. (Skid- och friluftsfrämjandet. Årsbok 1963, s. 79-84.) - Se även nr 1377.

1366 Rosén, Bo. Siljan. En presentation i text och bild. Sthlm 1965. 79 s. - Med bildförteckning på s. 79.

1367 Rosén, Bo. Siljansbygden i närbild. Utgiven i samarbete med Svenska turistföreningen. Sthlm 1965. 128 s. - Med ortförteckning på s. 80 ff.

1368 Rosén, Bo. Siljansbygden måste bevaras. (Bygd och natur 1959:2 (Årsbok), s. 47-51.)

1369 Rosén, Bo. Siljansbygden. Färdvägar och vandringsleder. Sthlm 1982. 144 s. - Med ortförteckning på s. 89 ff.

1370 Rosén, Elsbeth. Siljansbygden. Natur och kultur kring Siljan och Orsasjön. Av Elsbeth Rosén och Bo Rosén. Västerås 2000. 103 s. - Register som bland annat upptar Leksand, Siljansnäs och Ål.

1371 Rova, Greta. Lokalhistoria. Bjurlings, Fyrkanten 3, Noret. Falun 1995. 4 bl. + bil. Duplic. (Högskolan Falun/Borlänge. Historia 10 p. Grundskollärarlinjen. VT 95.)

1372 Ruin, Påhl. Nätverk och ledarskap ledde Leksand rätt. Årets tillväxtkommun. (Kommunaktuellt 1998:13.)

1373 Rydberg, Sven. Älven kraften bygden. Dalälvens vattenregleringsföretag 1916-1966.

Uppsala och Falun 1966. - Berör bland annat Leksandsbygden.

1374 Rönnegård, Sam. Ester, flickan med stjärnögon. Drama i sju akter. (Julbok för Västerås stift 1954, s. 12-29.) - Bland annat om en baptistfamilj i Leksand i slutet av 1800-talet.

1375 Sellberg, Lena. Gården, golfen och Gärda. (Svensk golf 1997:9, s. 66.) - Om en gård i Vargnäs - "Fält Gärdas" - som renoverats av Leksands golfklubb. - Se även nr 376.

1376 Stedingk, Margit von. Skidfärden i Leksand. (På skidor 1902/1903, s. 179-182.)

1377 Stenlund, Håkan. Marstur på Mashavet. (Utemagasinet 1998:1, s. 36-41.) - Långfärdsskridskoåkning på Siljan. - Se även nr 1365.

1378 Strindberg, August. Svensk natur. (Samlade skrifter av August Strindberg. D. 27. Prosabitar från 1890-talet. Sthlm 1917.) - Om Siljan med bland annat Leksand på s. 52-54.

1379 Svensson, Jan-Erik. Bebyggelseutvecklingen i Leksands socken 1539-1573 - ett försök till kartläggning med det kamerala materialet som grund. Sthlm 1987. 92 s. Duplic. (Historiska institutionen vid Stockholms universitet ht 1987. Påbyggnadskurs i historia.)

1380 Svärdström, Svante. Dalarnas vapenbok. Sammanställd till Kopparbergs läns sparbanks hundraårsminne. Nittonhundrafemtioett. Falun 1951. - Ur innehållet: Leksand (s. 83-84). - Siljansnäs (s. 103-104). - Ål (s. 135-136). Se även s. 147-148. - Ytterligare en titel som berör Siljanskommunernas vapen redovisas under nr 1283.

1381 Sylwan, Georg. Dalarna. Sveriges hjärta. En vän på färden till budom och sommarens glädje. Sthlm 1918. - Ur innehållet: Mora - Leksand (s. 52-58). Med följande uttalande: "Leksand har inga sevärdheter av större betydelse att bjuda på - den har endast sin natur."

1382 Tengnér, Björn. Cykelvägsprojektet Siljansbygden runt. (Cykel- och mopednytt 1977:1, s. 4-5.) - Se även nr 1092, 1383, 1387.

1383 Tengnér, Björn. Siljansbygden runt. Planering av vandrings- rid-, och cykelled i Siljansbygden. (Meddelande från Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Naturvårdsenheten. N 1975:2.) - Se även nr 1092, 1382, 1387.

1384 Tuneld, Eric. Geographie öfver Konungariket Swerige samt därunder hörande länder. Om Dalarne eller Stora Kopparbergs höfdingdöme. Sthlm 1963. - Faksimil av 7. uppl. 1793. - Med ortregister som bland annat upptar Leksand, Djura och Ål.

1385 Tägt, Nils. Turist kring sekelskiftet: Sågs inte alltid med blida ögon. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 106-111.) - Berör bland annat Leksandsbygden med utgångspunkt från de utgåvor av Svenska turistföreningens resehandböcker för Dalarna som redigerats av Karl Trotzig. - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883.

1386 Wenner, Carl-Gösta. Jord och vatten i Leksands socken. Av Carl-Gösta Wenner och hans seminarium vid Stockholms universitet. Leksand 1974. 315 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6.) - De olika uppsatserna i boken förtecknas separat.

1387 Wingborg, Olle. En cykeltur längs Siljansleden. 1-3. (Smålandsposten 14/8, 15/8, 16/8 1985.) - Se även nr 1092, 1382, 1383.

1388 Åkerlund, Glen. Sällsamma möten i kyrkoarkivet. (Dalfolk 1992:2, s. 10-12.) - Berör bland annat Leksand.

1389 Ödman, Nils Petrus. Från svenska småstäder och svensk landsbygd. Ny uppl. Sthlm 1900. - Om bland annat Leksand på s. 252-334.

1390 Ögren, Mats. Bryggan mellan Leksand och världen. (Entreprenör 2002, häfte maj, s. 50-51.)

1391 Örjangård, Sigurd. Anor och minnen. Svenska släktgårdar genom sekler. Sthlm 1947. - Förtecknar släktgårdar med ägarelängder. Kopparbergs län berörs på s. 509-512. Avsnittet innehåller bland annat uppgifter om släktgårdar i Leksandsbygden.

Djura

1392 Välkommen till Djurabygden. Natur. Kultur. Tradition. Utveckling. Djura 2003. [15] s. - "Bakom denna broschyr står organisationen Djura Byutveckling, vars syfte är att hålla bygden levande ... Djura Byutveckling har sitt eget nyhets- och informationsblad, Djurabladet, som regelbundet delas ut till alla hushåll." - "Djuras byar är Kyrkbyn, Söder Rälta, Norr Rälta, Gråda, Fors och Hedby."

1393 Dalgård, Walfrid. Om Djurabygden på 1500-talet. (Dalarnas hembygdsbok 1943, s. 61-76.)

1394 Dalmalm, Gustaf. Djura och Skebergsbygden i saga och hävd. Upptecknat och samlat av Gustaf Dalmalm. Förnamnets stavning enligt verket: Gustav. Utan ort och år. 411 bl. Duplic. - Arbetet som finns i Leksands bibliotek avslutas med innehållsförteckning som upptar drygt 130 rubriker. - I Falu stadsbiblioteks katalog förtecknas circa 90 tidningsartiklar med lokal anknytning av Gutaf Dalmalm (född 1902).

1395 Dalmalm, Gustaf. Tvister och motstånd då Djura fick tullkvarn för 100 år sedan. Av Emanuel. (Borlänge Tidning 8/10 1963.)

1396 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 11. Ljura och Gagnef. Sthlm 1923. 193 s. - Djura berörs på s. 7-51. - Ur innehållsförteckningen: - Sjöbotten och kyrkbyn: Lindor och Norr Rälta. Sjöbotten och Sör Rälta. Kyrkbyn. Majstången och kapellet. - Gråda och Flogen: Gråda by. Grådaforsarna. Flogen och Ljuraån. Hälgsta och Wäst Ljura. Hedbyn. Brända och Fors. - Hälg och söcken: Lin och säd. Hemsysslor. Jul och spinnfäjs. - Ljuramål och Jässpö: Ljuramål. Visor. Bröllop. Dop och gravöl. - Källskrifter. Bildförteckning. Förteckning över låtar.

Fiskgårdarna

1397 Bergman, Linda. Fiskgårdarna 17. Av Linda Bergman med flera. Falun 1996. 9 bl. + bil. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. på grundskollärarprogrammet vid Högskolan Falun/Borlänge.)

1398 Tägtström, Anne. Gården Fiskes. Av Anne Tägtström, Camilla Mattsson och Seppo Kokkonen. Falun 1995. 24 bl. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. på grundskollärarprogrammet vid Högskolan Falun/Borlänge.) - "Vi har valt att forska i en gård i Leksands Noret som heter Fiskes, Fiskgården."

Gråda

1399 Olsson, Erik. Min barndoms Gråda - några minnesbilder. (Bergslaget 1957, nr 1, s. 12-16.)

Hedby

1400 Berg, Edit. Hedby-Brända. Vår hembys historia. Falun 1996. 11 s. + bil. Duplic. (Dalarnas natur och kultur, I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.)

1401 Dalmalm, Gustaf. Hedby var redan år 1539 den största byn i Djura. Av Emanuel. (Borlänge Tidning 20/11 1963.)

Hedbäcken

1402 Clason, Fredrik. Hedbäcken i Leksand. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921, s. 3-8.)

Heden

1403 Wahrenstedt, Marie. Målargården, Heden, Leksand. Av Marie Wahrenstedt, Mikael Halvarsson och Maria Friberg. Falun 1995. 9 bl. + bil. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. på grundskollärarprogrammet vid Högskolan Falun/Borlänge.)

Hildasholm

(Se även nr 424, 593, 1048 ff.)

1404 Axel Munthes Hildasholm i Leksand. En rundvandring med Malcolm Munthe. Leksand. John Ingels, cop. 1999. 33 s. Duplic.

1405 Boken om Axel Munthe, Capri och San Michele. En minnesbok under medverkan av Arvid Andrén med flera Malmö 1957. - Ur innehållet: Legender i Leksand (s. 258-260). - I avsnittet berörs Stengården, senare benämnd Hildasholm. Byggnaden ritad av Torben Grut.

1406 Guide över Hildasholm, Leksand. Leksand 1979. [8] s. - Endast medtagen som exempel på broschyr över Hildasholm.

1407 Parker & trädgårdar. Lund 1997. - Kortfattade uppgifter om Hildasholm och Sångs i Sjugare på s. 213.

1408 Björklöf, Sune. Munthes hus i Leksand. Om "Munthes", "Stengården" och "Hildasholm". (Artes 1994:4, s. 133-142.)

1409 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 92-97. - "Hildasholm - en älskad bröllopsgåva."

1410 Dandanell, Birgitta. Axel Munthes Hildasholm. Falun [1998]. 30 s. (Länsstyrelsen Dalarnas län.) - Omslagstitel: Hildasholm.

1411 Ekberg, Micael. Torben Grut. En arkitekt och hans ideal. Göteborg 2000. - På s. 98-100 berörs Hildasholm.

1412 Kindblom, Maria. Utflykter i det gröna. Guide till svenska trädgårdar och parker. Av Maria Kindblom och Johan Kindblom. Fotografier: Åke E:son Lindman. Sthlm 2003. - Ur innehållet: Hildasholm, Leksand (s. 148-154).

1413 Lefvert Arnroth, Anna. Hildasholm förbereder sin vintervila. (Smålandsposten 5/10 2002.)

1414 Lindh, Carin. Sommarnöje för en engelsk lady. Av Carin Lindh och Ylva Lindh. Bild: Thomas Fahlander. (Julstämning 2001, s. [48]-53.)

1415 Nilsdotter, Gunnel. Munthes morgongåva ... blev Hildas gröna rum. (ICA-kuriren 2001:29/30, s. 36-37.)

1416 Persson, Mats. Axel Munthes Hildasholm. Ett byggnadsminne i Leksand. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1996, s. 139-152. )

1417 Persson, Mats. Foto i smyg: här är hela familjen Munthe. (Kulturens värld 1999:2, s. 66.) - Artikel med anknytning till Stengården (Hildasholm). Med foto från 1934 av Gunvor Ekman som var husa på Stengården.

1418 Stenmark, Cajsa. Vilt och tuktat sida vid sida. (Vi 2003:17, s. 22-25.) - Hildasholm.

1419 Storerkers, Nils Gunnar. Munthes Hildasholm. I juli öppnas anläggningen igen efter renovering. (Falu Kuriren 2/5 1998.)

1420 Sundelin, Karin. Det glömda äktenskapet. (Månadsjournalen 2000:7, s. 68-73.) - Rör Hildasholm och Axel Munthes hustru Hilda Pennington-Mellor-Munthe. - Se även nr 752.

Hisvåla

1421 Rooth, Marcus. Hisvåla - kort historik. Falun 2002. 10 bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Dalarnas natur och kultur.)

Hjortnäs och Sunnanäng

1422 Backlund, Per. Ett par Leksandsbyars historia. Hjortnäs [1999]. 21 s. (Hjortnäs-Sunnanängs byalag för hembygdsvård.) - Avskrift av de anteckningar som ursprungligen gjordes av Per Backlund (1862-1938) om Hjortnäs och Sunnanäng. - Av Hjortnäs-Sunnanängs byalag redovisas i Leksandsbibliografin ytterligare titlar, se nr 233, 796, 1199, 1808.

1423 Klockarås, Christer. Hoff Sven Hedlund, Hjortnäs, har långt gångna planer på att förvandla den gamla tröskverksbyggnaden till ett bymuseum för Hjortnäs och Sunnanäng. (Falu Kuriren 20/8 2003.)

Hälla

1424 Rönnblad, Mats. Hällabok på gång. (Dala-Demokraten 15/11 2003.) - "Vi är över 20 personer som jobbat med de gamla namnen i byn. Över 70 namn på gårdar och hus har vi tecknat upp. Snart kommer boken om Hälla, berättar Gunnel Juvas." - (Den aviserade boken hade ej utkommit vid slutet av år 2003.)

Käringberget

1425 Dalgård, Walfrid. Käringberget. Ett Leksandsberg med traditioner. Sthlm 1946. 19 s.

1426 Wennerholm, John. Käringberget - Hagbacken i Leksands-Noret. Om hus och folk i begynnelsen. Leksand 1997. 114 s. - Med bland annat följande avsnitt: Hur utsiktstornet kom till. - Serveringen med mera - Tobaksfabriken. - Pensionat Gläntan. - Boken redovisar fastigheter med personhistoria, bland andra berörs fotografen Gerda Söderlund (s. 53).

1427 Wennerholm, John. Käringberget i Leksand inte bara häxornas berg. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 140-144.)

Laknäs

1428 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Utgiven av Laknäs bycirkel och Leksands kulturnämnd. Leksand 1987. 190 s. Duplic. - Flera av de olika avsnitten i boken redovisas separat.

1429 Wiktorin, Daniel. Biografi och uppteckningar om Laknäs med mera. 1962. 127 bl. Duplic.

Lima

1430 Lima by. Utgiven av Lima bycirkel och Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1984. 152 s. - Med inledning av Britt Jansson och Margareta Ohlis. - Några av bokens avsnitt redovisas separat.

Limsjön

1431 Aronsson, Knis Karl. Om Limsjön. (Leksands fågelklubb. Informationsblad. 1978, nr 4, s. 5-7.)

Limsjöområdet

1432 Limsjöområdet. Leksand. Allmän idétävling. (AT. Arkitekttidningen. 1980, häfte 6, tävlingsblad 3, s. 1-8.)

Plintsberg

1433 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Red. Birgit Jernberg. Leksand 2002. 195 s. - Projektarbete av elever vid Siljansutbildarna och Leksands gymnasiums mediaprogram. - "Vår förhoppning är, att vi till framtidens plintsbergare lämnar ett dokument om det gamla Plintsberg, som det var under många generationer, men inte finns längre." - Byns gårdar berörs på s. 116 ff. - Till boken finns en CD-skiva.

Rälta

1434 Rönnblad, Mats. Rälta - klungbyarnas klungby. (Dala-Demokraten 11/8 2003.)

Rältlindor

1435 Hult, Anna. Rältlindor - en by i Dalarna. Göteborg 1977. 53 bl. + bil. Duplic. (Munkebäcksgymnasiet. N3b. Ett specialarbete i historia.)

Rönnäs

1436 Rönnäs. Var ligger Vanthagen och Röd Ladu? En karta med namn på platser och gårdar i Västra och Östra Rönnäs. Text: Gunhild Liss Dalman, Maria Granath-Nilsén, Per-Inge Mill och Ragnar Östlund. Foto: Per-Inge Mill med flera Rönnäs 2003. Broschyr med karta. (Rönnäsbyarnas bystugeförening.) - "Denna karta har tagits fram för att dokumentera många gamla namn och ge den som vill en möjlighet att lära sig dem på nytt."

1437 Elfqvist, Nalle. Bort i Rönns. Där Nöktesfar, Nilses Per och Spännar fasmor vaggades. Sthlm 1981. 204 s. - En skildring i ord och bild om västra och östra Rönnäs.

1438 Johannes, Per. Förändringens sekel i en dalaby. Monografi över Västra och Östra Rönnäs i Leksands socken. Borås 1966. 36 s. - "Utgiven som hyllningsskrift till Anders Karén den äldre på hans 100-årsdag den 12 juni 1966."

Sjöbotten

1439 Dalgård, Walfrid. Sjöbotten. En forntida sjö, som under medeltiden torrlagts och förvandlats till bördig ängsmark. (Dalarnas hembygdsbok 1951, s. 39-66.)

Skeberg

(Se även nr 8 samt nr 1478. Ytterligare hänvisningar i ortregistret.)

1440 Här är de fyra byarna runt Skeberget. (Dala-Demokraten 15/2 2003.) - "Dom ligger som små molntussar runt Skeberget. Östanmor, Backen, Gropen och Skålhol. Fyra byar som lite slarvigt klumpas ihop och kallas Skeberg."

1441 Dalmalm, Gustaf. Djura och Skebergsbygden i saga och hävd. Upptecknat och samlat av Gustaf Dalmalm. Förnamnets stavning enligt verket: Gustav. Utan ort och år. 411 bl. Duplic. - Arbetet som finns i Leksands bibliotek avslutas med innehållsförteckning som upptar drygt 130 rubriker.

1442 Norberg, Jens. Räddar gamla namn. Nu finns kartan med alla ursprungliga namn i byn Skeberg. (Falu Kuriren 26/10 2002.) - "Bakom den nya kartan står två genuina skebergsbor - Erik Leek och Nils G. Andersson. - Den nya kartan finns nu i tryck och blir givetvis årets julklapp i Skeberg." - Kartan finns som vykort men även i större format. (Kart-Bosse AB, Leksand.) "Säljes av och till förmån för Skebergs bygdegård."

Styrsjöbo

1443 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994. 191 s. - Med bland annat följande innehåll: Byns äldsta historia. - Den gamla gården. - Gårdsbeskrivningar. - Jordbruk och kreatursskötsel. - Bystämmoprotokollen berättar. - Soldater. - Arbete och hantverk. - Organisationer. - Skolan. - Bystugan. - Majstångsresning. - Idrott och lekar. - Ideella föreningar. - Herrskapsturismen. - Första cykeln och bilen i Styrsjöbo. - Bertil Johannesson berättar. - Luffare och tattare. - Arvsskifte och fattigvård. - Äganderättsutredningen. - I mått mätt. - Några av avsnitten förtecknas separat.

Sätra

1444 Lärfars, Kristina. Sätra by. Fördjupningsarbete i historia. [Leksand 1999.] 13 s. + bil. Duplic. - Utfört i gymnasiet i Leksand.

Tibble

1445 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990]. 240 s. - Innehållsförteckning på s. 239-240. Några av bokens artiklar redovisas separat.

1446 Aronsson, Knis Karl. Kaptensbostället i Tibble. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 57-68.)

1447 Aronsson, Knis Karl. Om Tybbele i Lexand sokn fanns skrivet redan år 1318. (Mora Tidning 28.1 1963.)

1448 Erixon, Sigurd. Från mina byundersökningar. (Folk-liv. T. 30 (1966), s. 32-47.) - Bland annat om Tibble, "Dalarnas nordligaste by med solskifte."

1449 Fredlund, Jane. Knisgården i Tibble by. (Antik & auktion. 1987:2, s. 14-19.)

1450 Nilsson, Sture. En dalabys utveckling och dess historia under 1800-talet. Tibble by i Leksand. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1929, s. 41-58.)

1451 Rådström, Anne Marie. Jul kring Siljan. Knis Karl spelar upp till jul. (Folket i bild 1955, nr 50, s. 4-6, 52.) - Om Knisgården i Tibble.

1452 Sporrong, Ulf. Marken, gården, släkten och arvet. Om jordägandet och dess konsekvenser för människor, landskap och bebyggelse i Tibble och Ullvi byar, Leksands socken 1734-1820. Av Ulf Sporring och Elisabeth Wennersten. Leksand 1995. 364 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 10.) - (Meddelande nr B 91, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.) - Med följande avdelningar: 1. Det äldre kulturlandskapet i övre Dalarna. Av Ulf Sporrong. - 2. Realarvets sociala regelverk - om släkten, gården och jorden i Ullvi by. Av Elisabeth Wennersten. - 3. Övre Dalarna i ett jämförande perspektiv. - "Boken om marken, gården, släkten och arvet handlar om de speciella förhållanden i övre Dalarna före 1962, vilka sedan urminnes tider byggde på den så kallade likarättsprincipen. Alla barn delade arvet och blev markägare, något som har lett till ett socialt sett jämlikt samhälle. Vi beskriver här gårdens och släktens strategier för överlevnad samt vilka konsekvenser dessa strategier fått för bygd och miljö - alltså det som är typiskt för landskapet runt Siljan."

1453 Storén, Lars. Gårdar i Leksandsbyarna Tibble och Lycka. Släkter. Historia. Registerförteckning och kartbilder av Kicki Tull. Leksand 2003. 441 s. - "Arbetet, som utförts ideellt för Tibble-Lycka byförenings räkning, påbörjades i maj 2001 genom en enkät i Tibble-Lycka bladet riktad till alla fastighetsägare i de båda byarna. - Under sommaren 2002 togs de flesta bilderna på de hus som ingår i kartläggningen. - Förutom att alla sidor numrerats har varje gård ett löpande nummer, som även återfinns på kartbilderna." - Bokens inledande avsnitt har rubriken "Vår hembygd och byarnas framväxt". - Den presenteras av Sune Björklöf i: Dalfolk 2003:4, s. 8.

1454 Westgärds, Anders. En gammal Leksandsgård genom tiderna. (Hembygden 1934, nr 11/12, s. 24-25.) - Om Modigsgården i Tibble.

Torrberg

1455 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Av Anna Greta Liljas och Erik Liljas med flera. Leksand 1999. 176 s. + bil. - Några av bokens artiklar redovisas separat. - Den presenteras av Marlene Sjörs i: Dalfolk 1999:3, s. 9.

Tällberg

1456 Historien om en gård i Tällbergs by. Gatugården i Tällberg från 1400-talet till dagens moderna Åkerblads hotell och gästgiveri. [Tällberg] 1991. 106 s. - Anders Åkerblad berörs på bland annat s. 71 och 73.

1457 Tällberg. Från bondby till turistby. Resultatet av bycirklarnas arbete. Utgiven av Tällbergs byalag för hembygdsvård. Tällberg 1986. 192 s. - Några av bokens avsnitt redovisas separat.

1458 Bruno, Björn. Bebyggelseutvecklingen i Tällberg under 1600- och 1700-talen. (Dalfolk 1991:1, s. 13-18.)

1459 Bruno, Björn. Gårdsplatser i Tällberg omkring år 1620. (Dalfolk 1993:1, s. 14-16.)

1460 Laszlo, Birgitta. Pålle i Tällberg har också en dröm. (STF:s tidning 1991:2, s. 2-6.) - "Om dagens Tällberg."

1461 Mattsson, Gunnar. Övre Martinagården, Tällberg. (Arkitektur 1988:3, s. 40-45.) - Med kommentar av Krister Bjurström.

Ullvi

(Se även nr 1452)

1462 Gårdar och släkter i Ullvi. Utgiven av Ullvi bycirkel. Ullvi 1998. 126 nr. - "I stället för sidnummer har vi gett varje gård ett löpande nummer." - Det är alltså 126 gårdar som redovisas. Inledning av Monica Rönnkvist som betonar att publikationen tillkommit genom ett kollektivt arbete av Ullvi bycirkel.

1463 Ullvibor i 350 år. Utgiven av Ullvi bycirkel. Ullvi 2002. 375 s. - Med förord av Monica Rönnkvist. Innehåller en systematisk genomgång av gårdarna i Ullvi med redovisning av vilka som bott i dem. Register över gårdsnamn på s. 1-2. - Ytterligare en publikation planeras av Ullvi bycirkel.

1464 Andersson, Rönnäs Olof. Ullvi by i Leksand. (Dalabyar. Några byar i Dalarna skildrade av bybor. Falun 1947, s. 35-40.) - Uppsatsen återfinns även i: Falu Länstidning. Dalpilen. 1944, nr 43.

1465 Brusk, Gunnel. En gammal dalaby i dag. Ullvi by i Leksand. (Kamratringen. Malungs folkhögskolas årsbok 1950, nr 41, s. 54-61.)

1466 Elvingsson, Birgitta. Bevarande och nytillskott i byn Ullvi, Dalarna. Av Birgitta Elvingsson och Barbro Parck. Sthlm 1982. 92 s. Duplic. (Examensarbete KTH, Stockholm 1982-12-03.)

1467 Hansson, Olof. En krönika om Berggården i Ullvi och Bergsläkten. [1991.] 34 bl. + bil. Duplic.

1468 Hägglund, Lillie. Bilder från Ullvi by. Examensarbete i arkitektur. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1983. 65 s. - Omslagstitel: Bilder från Ullvi by. Byggnadstraditionen - med tanke på framtiden.

Västannor-Smedby

1469 Jonsson, S. Inge G. Västannor-Smedby. Om skolan, bymagasinet, byprotokoll; en bydokumentation. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden samt Bystuguföreningen i Västannor-Smedby. Leksand 1986. 70 s. Duplic.

Västanvik

1470 Västanvik. By vid Siljan. Utgiven av Västanviks byalag. Västanvik 1988. 239 s. - Några avsnitt i boken förtecknas separat.

Ytterboda

(Se även nr 70, 71, 1476)

1471 Westgärds, Anders. En märklig Leksandsgård. Fräsgården i Ytterboda, en ännu bevarad odalgård från 1800-talets mitt. (Hembygden 1935, nr 5, s. 78-79.)

Yttermo

1472 Yttermo by. Beskrivning över gårdarna. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1995. 142 s.

1473 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988. 123 s. + bil. - Med förord av Jobs Anna Ersdotter. - Några avsnitt i boken förtecknas separat.

1474 Bråmå, Anna Maria. När man bröt upp och flyttade en hel by. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 175-181.) - Yttermo by.

Östanhol

1475 Skommar, Erik. Östanhols by. Från äldsta tid till nutid. Leksand 1998. 146 s. - "Boken är utgiven av Östanhols by i samarbete med Erik Skommar." - Några avsnitt i boken förtecknas separat.

Över- och Ytterboda

(Se även nr 1471)

1476 Ericson, Leif. Över- och Ytterboda byar 1869-1972. Falun 2001. 5 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. Dalarnas natur och kultur.)

Övermo

1477 Övermo förr i tiden. Utgiven av Övermo bycirkel. Leksand 1996. 80 s. - Bycirkelns huvudsekreterare har varit Nils Bond. - Några av bokens avsnitt förtecknas separat. - Den presenteras av Margaretha Hedblom i: Dalfolk 1996:2, s. 9.

1478 Sannesjö, Ingela. Dalströmsgården. Falun [2001?]. [6] bl. (Högskolan Dalarna.Dalarnas natur och kultur.) - Gård med fastighetsbeteckning Övermo belägen i Skeberg.

Övermo gård

1479 Blom, Tarras. Övermo gård, Edshult, Korsnäsgården. Om en särpräglad miljö i Leksandsbygden. Utg. av Leksands hembygdsförening. Leksand 1974. 39 bl. + bil. Duplic.

Siljansnäs

(Se även nr 351)

1480 Barn och ungdomar i Siljansnäs tycker och tänker. Utgiven av Siljansnäs sockenförening. Siljansnäs 1999. 80 s. - "Vi ville veta vad våra barn och ungdomar tycker om att växa upp och bo i Siljansnäs, Leksands kommun, Dalarna."

1481 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Utgivare: Björkens vägars samfällighetsförening. Siljansnäs 2003. 150 s. + 3 kartbilagor. - Omslagstitel: Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med tonvikt på perioden 1825-2003. - Ur Ulla-Britt Plars förord: "Hösten 1999 startade vi en bycirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi, som resulterade i denna bok. - Med följande avsnitt: 1. Bybeskrivning. - 2. Skatter. - 3. Gårdsnamn. - 4. Bomärken från storskiftet. - 5. Soldater. - 6. Gårdar. - 7. Föreningar med mera - 8. Fäbodar med mera - 9. Gamla hantverk och arbeten. - 10. Jordbruk och boskapsskötsel. - 11. Industrier och företag. - 12. Skolor. - 13. Söndagsskolor. - 14. Service. - 15. Turism. - 16. Traditioner. - 17. Jakt, fritid, sport. - 18. Utflyttade 1875-1984. - 19. Människor berättar. - Flera av bokens artiklar redovisas separat.

1482 En bok om Siljansnäs. Red. Nils Tägt. Uppsala 1981. 471 s. - De olika avsnitten i boken redovisas separat.

1483 Svenska gods och gårdar. D. 21. Norra Dalarna. Uddevalla 1940. - Ur innehållet: Siljansnäs (s. 926-970, 1226-1227).

1484 Utfärd till Sollerön, Gesundaberget och Siljansnäs. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26-28 juni 1972 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1973, s. 127-144.) - Ur innehållet: Om Buffils Anna, Siljansnäs socken och Masolles gammelgård. Av Per Johannes. S. 138-144.

1485 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. 182 s. - Siljansnäs berörs på s. 125-182. Dessutom ett avsnitt om Siljan och Silurkransen på s. 9-23. - Ur innehållsförteckningen för Siljansnäs: - Fäbodar på utskogen: Sjöar och berg. Fäbodar. Bästa. Troll och tomar. - Kring Limån: Råbäck. Brahammar och Limå bruk. Olsnäs. Vall-låtar. - Kring Björkberget och kyrkan: På Björkberget. Stenskär och fruktträd. Östra och Västra Björken. Kyrkan och kyrkbåtar. - Kring Alviken och Byrviken: Almo och Alvik. Bröllopslåtar och brudmalla. Fornby och Tasbäck. - Mon och Hjulbäck: Starke Siljansnäsarn. Stolmakare och rocksvarvare. Till grannas med byklubban. Gårdar i Hjulbäck. Rolig Pers låtar. - Källskrifter. - Bildförteckning.

1486 Gabrielsson, Samuel. Hågkomster och hörsägner från mina unga dagar jämte oförgripliga ålderdomsfynd. Sthlm 1954. - Ur innehållet: Siljansnäs (s. 85-213). - Med en rad minnesbilder av både bygden och personer. - Se även nr 998.

1487 Lindén, Bror. Till Gotpungen eller Bunkmorskällan - en jättekälla på siljansnässkogen. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 152-164.)

1488 Lundgren, Petter. Natur- och kulturlandskapets utveckling i Siljansnäs. Uppsala 1993. 25 bl. Duplic. (Uppsala universitet. Natur- och kulturgeografiska institutionen.)

1489 Nilsson, Staffan. Se - vad bra det kan gå. (Dagsverket 2002:4, s. 11.) - Om ett dokument "Pastorstionde smör 1857, 1858, 1859" med anknytning till Siljansnäs - avbildat på omslaget till Dagsverket 2002:3. Med uppgifter av Tomas Renander.

1490 Regenberg, Margit. Människor och händelser. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 401 ff.)

1491 Tägt, Nils. Siljansnäs - bygd, skog och sjö. En topografisk översikt. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 9-20.)

Alvik och Almo

1492 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993. 211 s. - Med sakregister, ortnamnsregister och förteckning på fäbodar. - Några av bokens avsnitt förtecknas separat.

1493 Hedman, Pär-Erik. Alvik en by med riksintresse. Falun/Borlänge 1994. 5 bl. Duplic. - Uppsats i lokalhistoria från en kurs för lärare vid Högskolan Falun/Borlänge vt 1994.

1494 Tunander, Ingemar. Almo-Alvik, Siljansnäs. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 51.) - Fotografi på s. 50.

1495 Tunander, Ingemar. Hus och gårdar i två siljansbyar. (Dalarnas hembygdsbok 1958, s. 65-106.)

Björken

1496 Larsson, Maria. Björken 120:1. Siljansnäs. Av Maria Larsson och Marie-Louice Ollars. Falun 1996. 10 bl. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. på grundskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.)

1497 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Utgivare: Siljansnäs hembygdsförening. Siljansnäs 2000. 251 s. - "I arbetet med boken har jag upplevt en stor glädje och tacksamhet. Glimtar ur en gammal historia har fått nytt liv." - Några avsnitt i boken förtecknas separat.

Hallen

1498 Gårdar och släkter i Hallens by Siljansnäs. Utgiven av Hallens bycirkel. Siljansnäs 2001. 118 s. + kartor.

Limå

1499 Lange, Ulrich. Bebyggelsen vid Limå bruk. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 262-279.) - Se även de artiklar som finns i boken på s. 257-261 och 280-283.

1500 Montelius, Sigvard. Om Limå bruk och Ickholmen samt två Leksandsfäbodar i förvandling. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27 och 28 juni 1983 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1984, s. 61-67.)

1501 Rönnblad, Mats. Jag hör träskor på Limåns grusväg. (Dala-Demokraten 30/8 2003.)

Ål

1502 Bidrag till Åhls sockens historia. Utgiven av Åhls hembygdsförening. 1 ff. Insjön [1960] ff. - 1. Vad vi veta och vilja veta om Åhls historia. En orientering och ett program. Av Bertil Boëthius. 1960. - 2. Bondens år 1913 i Åls socken upplevt och berättat. Av Pell Fredrik Andersson. 1960. - 3. Åhlmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dalabergslagsmål. Av Stig Björklund. Ortnamn i Åhl. Av Harry Ståhl. 1962. - 4. Åhlbygdens geologi och förhistoria. 1963. - 5. Befolkningen i Åhl 1650-1960 med en utblick över byarnas historia. Av Svenerik Bäckström. 1966. - 6. Skogen. 1967. - 7. Kring dräktskicket i Åhl. Av Ingrid Bergman. 1969. - 8. Folkundervisningen i Ål före 1919 samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Av Birger Lindell. 1975. - 9. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Av Bertil Boëthius. Genomsedd av Åke Kromnow. 1985. - 10:1. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Tiden 1729-1825. Av A. Martin Bortas. 2001. - 10:2. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Tiden 1826-1862. Av A. Martin Bortas. 2001. - 11. Ål-Kilen förr och nu. By skolan. Busmor. Upprättad av Pell Fredrik Andersson. 2002. - De olika titlarna förtecknas även separat varvid innehållet i vissa fall redovisas utförligare.

1503 Svenska gods och gårdar. D. 21. Norra Dalarna. Uddevalla 1940. - Ur innehållet: Ål (s. 1099-1123, 1228-1229).

1504 Åhlbygdens geologi och förhistoria. Insjön 1963. 87 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 4.) - Med följande innehåll: Åhls sockens geologi. Av Nils H. Magnusson. - Gruvdriften i Åhls socken. Av Gösta Boëthius. - Åhls sockens förhistoria. Av Inga Serning. - Uppsatserna redovisas även separat.

1505 Ål. (Svenska bygder. Årg. 1 (1904), s. 97-102.)

1506 Arosenius, Fredrik Reinhold. Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedan Siljans fögderi. H. 3. Beskrifning öfver Åhls socken. Falun 1863. 38 s. - Faksimilutgåva 1978.

1507 Bergfeldt, Anna Karin. Solarfsgården. Av Anna Karin Bergfeldt och Tove Bråthen. Falun 1995. 12 bl. + bil. Duplic. (Uppsats i svensk och nordisk historia 10 p. på grundskollärarprogrammet vid Högskolan Falun/Borlänge.)

1508 Bergman, Ingrid. När Åhl blev Insjön. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård den 24 och 25 juni 1991. Uppsala 1992, s. 27-38.)

1509 Boëthius, Bertil. Vad vi veta och vilja veta om Åhls historia. En orientering och ett program. Föredrag i Åhls hembygdsförening den 19 juli 1959. Insjön [1960]. 15 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 1.)

1510 Bortas, A. Martin. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll tiden 1729-1825. Med register. Upprättat av A. Martin Bortas. Utgiven av Kulturförvaltningen i Leksands kommun. Leksand 1998. 155 s. Duplic.

1511 Bortas, A. Martin. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Tiden 1729-1825. Med register upprättat av A. Martin Bortas. Insjön 2001. 173 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 10:1.)

1512 Bortas, A. Martin. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Tiden 1826-1862. Med register upprättat av A. Martin Bortas. Insjön 2001. 441 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 10:2.)

1513 Bäckström, Svenerik. Befolkningen i Åhl 1650-1960 med en utblick över byarnas historia. Insjön 1966. 74 s. + bil. (Bidrag till Åhls sockens historia. 5.)

1514 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. 192 s. - Arbetet även i faksimilutgåva 1983. - Ål berörs på s. 109-194. - Ur innehållsförteckningen: - Tunsta och kyrkan: Tunsta. Ålbyn. Kyrkan. Altarskåpet och prästgården. Ål och Insjön. - Kring Wattberget: Wattberget. Holen. Övra och Nedra Holen. Åls minnesgård. I minnesgården. Ålfolk. Mansdräkten. Kvinnodräkten. - Från Sätra till Wrebo: Sätra. Brenäs och Hälgnäs. Östra Insjön och Solberga. - Höglandsbyar. Wrebro. - I Ålmarken: Tällberg och Kvarnberg. Oxberg och Rexbo. Djuptjärnbo och Hälgbo. Koppargruvor. Järngruvor. Öster Dalarnas Bergslag. - Från Hälgsjön till Kilen: Omkring Hälgsjön. Halgås och Knippbodarna. Kilen. Sveriges sista häxprocess 1757. - Ålmål och låtar: Sockenmålet. Fäbofärden. Visor. Jässpä. Valser och polskor. "Gammel svenska." Skänklåtar. - Källskrifter. - Bildförteckning. - Förteckning över låtar.

1515 Gebhard, Johannes. Promenad i Åhl. (Svenska Dagbladet 15/7 1950.) - Enligt Bring, Itineraria Svecana: Svenska Dagbladet 16/7 1950.

1516 Granér, Cyrus. Falun - Insjön - Stockholm. Norrlandsfärden. Mälaren rundt. (Julstämnings pristagares bilfärd genom Sverige 1912. 1912, s. 24-39.)

1517 Johnsson, Pehr. När Ål och Bjursås söndrades från Gagnef. Av -n. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 104-105.)

1518 Kjellin, Dan. Beskrifning ... öfver Åhls socken ... (J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929, s. 147-166.) - Även i särtryck och även med titeln "Åhls socken på farfars tid."

1519 Åhlén, Ragnar. Syraksgården i Östra Insjö. En historik. Om livet i en gammal dalgård, om sedvänjor och gammal tro, om människor, händelser och bygd - i Ål och kring Ål - i gången tid och i våra dagar. Ur gamla släktpapper. Falun 1964. 55 s.

1520 Åslund, Margaretha. Insjön - planering i industriort. (Stadsbyggnad 2002:6, s. 16-19.)

Sätra

1521 Sätra by i Åhls socken. Utgiven av Sätra by i Åhls socken och Leksands kommun, kulturnämnden. Leksand 1986. 276 s. Duplic.

Ål-Kilen

1522 Andersson, Pell Fredrik. Ål-Kilen förr och nu. By skolan. Busmor. Upprättad av Pell Fredrik Andersson. Insjön 2002. 307 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 11.)

1523 Andersson, Pell Karl Fredrik. Ål-Kilen förr och nu. Gagnef 1955. 235 s. Duplic. - På s. 64 anges "Andra delen" - Omfattande innehållsförteckning i bokens slut.

Partiväsen 1578. - Förvaltning 1580. - Rättsväsen 1591. - Laga skifte och skiftesförhållanden 1603. - Häxprocesser 1612. - Sociala frågor och socialvård 1628. - Arbete och arbetsmarknad 1646. - Emigration 1649. - Invandring och flyktingmottagning 1660. - Nykterhetsfrågor 1663. - Befolkningsfrågor 1671. - Sjukkassa 1678 - Kooperation 1680.

1575 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 167 ff. - "Tibblekamraterna."

1576 Ekström, Örjan. Vänortsboken. Sthlm 1995. - Ur innehållet rörande Leksand (s. 82-88): "Vårt japanska vänortssamarbete började med småhusleveranser." Av Ingrid Sahlin. - "Så här ser Tobetsu på samarbetet med Leksand." Rapport från Tobetsu.

1577 Solén, Brita. Sveasalen i Leksand. Ett föreningarnas hus. (Högskolan i Falun/Borlänge. Dalarnas forskningsråd. Vårterminen 1990. Duplic.)

Partiväsen

1578 Borgs, Martin. Politikens entreprenörer. Av Martin Borgs och Maria H. Rankka. Sthlm 1996. - "I denna skrift kartläggs alla 123 lokala partier som har tagit plats i kommunfullmäktige." Med notis om Leksand på s. 74.

1579 Johansson, Arndt. Arbetarrörelsen i Dalarna. Falun 1955. - Leksand berörs bland annat i kapitlet "Men fåglarna sjöng" (s. 99 ff.) och i kapitlet "Den fortsatta agitationen" (s. 111 ff.). Personregister med hänvisning till bland annat Liss Olof Larsson.

Förvaltning

(Se även nr 1249)

1580 Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna. Under redaktion av Maths Isacson, Staffan Nilsson, Anna Götlind och Leif Borgert. Falun och Hedemora 2003. (Landstinget Dalarna i samarbete med Gidlunds förlag.) - Personregister på s. 312 ff. som bland annat upptar namn med anknytning till Leksand.

1581 Ordnings-reglor för wissa fall antagna af Leksands och Djura församlingar. Falun 1865. 7 s.

1582 Siljansplaneringen. Gemensam kommunal planering runt Siljan. Siljansgruppen. D. 1-3. Mora 1982. - D. 1. Markanvändningsplan. - D. 2. Utvecklingsprogram. - D. 3. Turistekonomisk utredning.

1583 Alinder, Ernst. Utredning och yttrande i ärende angående överflyttning i kommunalt, ecklesiastikt och administrativt hänseende till Bjursås socken av två till hemmanet n:o 1 i Ullvi inom Leksands socken hörande, inom Sågens by i Bjursås socken belägna fäbodeägor. [Falun 1924.] 27 s.

1584 Johansson, Sven-Gunnar. Hur Leksands räddningstjänst fick ökade resurser med mindre pengar. (Kommunaktuellt 2001:14, s. 14-15.)

1585 Ruin, Påhl. Nätverk och ledarskap ledde Leksand rätt. Årets tillväxtkommun. (Kommunaktuellt 1998:13, s. 8.)

1586 Westgärds, Anders. Leksands-krönika. Av A. W. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1921 och 1922. Falun 1923, s. 10-13.) - I artikeln återges ordningsregler för Leksands och Djura församlingar, antagna 1863, samt instruktioner för ordningsnämnden inom Leksands socken.

1587 Wiking-Faria, Pablo. Register till Leksands sockenstämmoprotokoll 1732-1840. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden, Leksand. Leksand 1988. 204 s. Duplic.

Kommunsammanläggning

1588 Johannes, Per. Tre kommuner blir en ... Leksand 1973. 14 s. - "Leksand, Siljansnäs och Åhl förenas från och med årsskriftet 1973-74 till en storkommun. Men alla tre socknarna kommer även efter detta samgående att behålla sin egenart och vårda sina egna minnen och sevärdheter."

Förvaltning: Siljansnäs

1589 Lindbergh, Gudrun. Siljansnäs kommun 1876-1973. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 21-47.)

Förvaltning: Ål

1590 Alinder, Ernst. Utredning och yttrande i ärende angående ifrågasatt indelningsändring beträffande Vrebo och Näsets byar inom Åls socken. [Falun 1929.] 28 s.

Rättsväsen

(Se även nr 362, 660, 867, 887, 1121)

1591 De besegrade Bolstada skälen, eller rättegångshandlingar i twisten emellan Marnäs byamän och Swärdsjö öfrige socknemän, å ena, samt Leksands och Bjursås socknars innewånare å andra sidan, angående rätter skilnad i skog och mark. Utgiven av C. G. Kröningsswärd. Fahlun 1825. 91 s. - Med bilagor och anmärkningar.

1592 Almquist, Joh. Ax. Nordiska museets pergamentsbref från tiden före år 1600 med angifvande af innehållet. (Meddelanden från Nordiska museet 1902, s. 147-183.) - Häradstingsbrev från Åls socken år 1482 (s. 155), Laknäs år 1491 (s. 158), Hjortnäs år 1494 (s. 159).

1593 Aronsson, Knis Karl. En "daldans". (Dalarnas hembygdsbok. 1952 s. 5-10.) - Om ett dansgille i Tibble 1865 och dess rättsliga konsekvenser.

1594 Bernhardsson, Carl Olof. Brottets krönika. D. 3. Sthlm 1959. - Ur innehållet: Dalkullan i dödscellen (s. 80-104).

1595 Gullnäs, Ingvar. Om lag och rätt i Dalarna genom tiderna. (Om advokater, andra jurister och den rättshistoriska utvecklingen i Dalarna. Tre uppsatser av Ingvar Gullnäs, Bertil Sylwan, Staffan Noréus. Falun 2002, s. 7-48.) - Leksand berörs på s. 33-34 (Luffaren Svarta Hästen), dessutom kort uppgift om häradshövding Ernst Leche på s. 43.

1596 Leche, Ernst. Tingsstället i Leksand. Leksand 1968. 171 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 2.)

1597 Noréus, Staffan. En advokatbyrå i Dalarna. (Om advokater, andra jurister och den rättshistoriska utvecklingen i Dalarna. Tre uppsatser av Ingvar Gullnäs, Bertil Sylwan, Staffan Noréus. Falun 2002, s. 74-128.) - Om Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog i Falun. På s. 85-87 berörs Leksand.

1598 Rundberg, Lilian. Arv och ägande [i Leksandsbyn Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 101-122.) - Även följande: Om arv och äganderätt till heminägor i Laknäs. 1967. 29 bl. Duplic.

1599 Sjöberg, Maria. Kvinnors jord, manlig rätt: Äktenskap, egendom och makt i äldre tid. (Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler. Mora 2002, s. 7-16.) (Stiftelsen Bonäs bygdegård.) - Berör bland annat ett arvsärende i Leksand under rubriken "Arvsföljden i Torbergahemmet". - Av Maria Sjöberg finns dessutom följande bok (samma titel som artikeln) med exempel från bland annat Leksand: Kvinnors jord, manlig rätt: Äktenskap, egendom och makt i äldre tid. Hedemora 2001.

1600 Svedberg, Henry. En tragisk händelse i Leksands prostgård år 1741. (Dalfolk 1991:2, s. 18-20.) - Uppgifter hämtade ur tingsprotokoll.

1601 Öst, Henry. Den som gapar över mycket - mister kanske livet. (Dalfolk 1990:1, s. 13, 16.) - Uppgifter hämtade ur rättegångsprotokoll från slutet av 1600-talet.

1602 Öst, Henry. Kalabaliken på Jonheden eller Hur beter man sig för att näpsa en inflyttad svågerspoling? (Dalfolk 1989:1, s. 15-17.) - Uppgifter hämtade ur rättegångsprotokoll från 1800-talets första hälft.

Laga skifte och skiftesförhållanden

(Se även nr 1356)

1603 Bortas, A. Martin. Från storskifte till äganderättsutredning. Förändringar i markägoförhållanden 1827-1971 i byn Hagen, Leksands socken. Utgiven av Kulturförvaltningen i Leksands kommun. Leksand 1996. 165 s.

1604 Bortas, A. Martin. Storskiftet i Dalarna 1803-1894. Med exempel från Leksands och Åhls socknar. Utgiven av Kulturnämnden. Av A. Martin Bortas. Sammanfattning av Erik Skommar. Leksand 1992. 129 s. Duplic. - Ny utgåva med tillägg 1996. 148 s.

1605 Gahn, Gunnar. Arvsskiftena i södra Siljansbygden. (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1946, s. 6-12.)

1606 Rudhe, Helge. Vad bör och kan göras för bättre skiftesförhållanden i Siljansbygden? (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1944, s. 153-166.)

1607 Skommar, Erik. Jordförhållanden i Leksands socken. [Sthlm 1941?]. 151 s. Duplic. (Examensarbete i ämnet jorddelningsrätt vid Kungl. Tekniska högskolan, utfört åren 1940-1941.)

1608 Skommar, Erik. Östanhols by. Från äldsta tid till nutid. Leksand 1998, s. 22-32. - "Storskiftet 1819-1830."

1609 Sporrong, Ulf. Siljansbygden före 1850 - ett samhälle baserat på social stabilitet och ekologisk uthållighet. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1996, s. 63-71.)

Laga skifte och skiftesförhållanden: Siljansnäs

1610 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 32-33. - "Storskiftet 1819-26."

1611 Skommar, Erik. Laga skiftet på Siljansnäs skifteslag. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 234-256.)

Häxprocesser

1612 Dalarnas häxprocesser. Mora 2000. (Stiftelsen Bonäs bygdegård.) - Publikationens uppsatser berör ej i första hand Leksandsbygden men där finns likväl någon anknytning. Uppsatserna bygger huvudsakligen på anföranden som hölls vid Stiftelsen Bonäs bygdegårds kulturdagar 1999.

1613 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 49-55. - "Landets sista häxprocess."

1614 Fries, Ellen. Sveriges sista häxprocess i Dalarne 1757-1763. (Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif. 13:6. Uppsala 1893. 73 s.)

1615 Hedblom, Margaretha. "En trollkohna skall tu icke låta leffua." (Dalfolk 1995:2, s. 14-17.) - Med denna artikel "låter Margaretha Hedblom oss ta del av tidigare opublicerat material om häxprocesserna på 1600-talet". - Även på s. 17 berörs häxprocesser i Leksand.

1616 Herlenius, Emil. Ett häxerimål i Leksand 1916. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1934, s. 5-13.)

1617 Johannes, Per. Häxbålen - dystert 300-årsminne. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 148, 150-151.) - Med anknytning till bland annat Käringberget.

1618 Johansson, Yngve. Sveriges sista häxprocess. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1955-1958. Falun 1959, s. 150-153.)

1619 Kröningssvärd, Carl Gustaf. Blåkullefärderna eller Handlingar om trolldomsväsendet i Dalarne åren 1668-1673. Ny och tillökad upplaga. Sthlm 1972. - Faksimilieutgåva av det arbete som utkom 1845-1849. Med uppgifter som bland annat berör Leksandsbygden.

1620 Lagerlöf-Génetay, Birgitta. De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1688-1671. Bakgrund i övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext. Sthlm 1990. (Acta universitatis Stockholmiensis.) - Diss. Stockholms universitet. - Rör huvudsakligen Älvdalen, Mora och Orsa. På s. 172-173 berörs dock Leksandstrakten. - En förkortad version av arbetet enligt följande: Blåkulleprocesserna i Övre Dalarna på 1600-talet. (Fenix 1993:1, s. 72-143.)

1621 Malmquist, H. Om hexprocessen i Dalarne 1757-1763, jemte öfversigt af föregående hexprocesser. Lund 1877. 45 s. - Diss. Lund.

1622 Rosenström, Per Henrik. Färder till Blåkulla. Häxprocesser i Leksandsbygden under tre sekler. (Armborstet. Årsbok 1961, s. 137-148.)

1623 Swahn, Jan-Öjvind. Ärkebiskopen och de tretton häxorna. Vår sista häxprocess. (Dagens Nyheter 19/3 1967. Söndagsbilagan.)

1624 Särman, Marianne. Charlotta Taube och den sista häxprocessen. Ett 1700-talsdrama i flera akter. Sthlm 1996. - Med bland annat följande kapitelrubriker: De anklagade kvinnorna i Åhls socken (s. 127 ff.) - Rättegångarna i Leksand (s. 140 ff.). - Ännu en rättegång i Leksand (s. 147 ff.). - Omfattande litteraturförteckning på s. 330 ff. - Margaretha Hedblom presenterar boken i: Dalfolk 1997:3/4, s. 20. - Av Marianne Särman finns även: Charlotta Taube och den sista häxprocessen. En studie i frihetstidens brytning mellan gamla idéer och nya. Lund 1994. Lic.-avh.

Häxprocesser: Ål

1625 Handlingar rörande trollväsendet uti Åhls socken i Dalarne åren 1757 och 1758. (Juridisk och ekonomisk läsning. Häfte 5. Uppsala 1814, s. 1-48.)

1626 Processen mot de förmenta trollpackorna i Åls församling på 1700-talet. Några mindre kända detaljer från denna rättegång, den sista i sitt slag i Sverige. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927-28. Falun 1929, s. 210-212.)

1627 Bortas, A. Martin. Ärenden och beslut i Åhls sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll. Tiden 1729-1825. (Bidrag till Åhls sockens historia. 10:1. Insjön 2001.) - Ur innehållet: Sveriges sista häxprocess (s. 170-173).

Sociala frågor och socialvård

1628 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 85-87 - "Fattigvård."

1629 Äldreomsorgen i Leksands kommun. En framtidsstudie. Av Niclas Axelsson med flera Falun 1999. 82 s. (Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd.) – Dalarnas forskningsråd har även utgett följande rapport som redigerats av Anna Götlind: Att skriva livet. Rapport från en studiecirkel i kvinnohistoria för personal inom hemtjänsten i Leksand. 2004.

1630 Eriksson, Ljusk Sven. Leksands veteranklubb. (Min verksamhets historia. Människor, händelser och föreningar i 1900-talets Dalarna. Falun [2000], s. 23-27.) - Pensionärsförening.

1631 Geertsen, Karen. Efter lönskaläge - om återintegrering efter sedlighetsbrott i siljanssocknarna Leksand och Åhl 1708-1712. Falun 1999. 33 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. Institutionen för kultur och lärande. Historia C. Höstterminen 1999.)

1632 Geertsen, Karin. Efter lönskaläge. Om sociala läkningsprocesser i 1700-talets Dalarna. (Akka 2000:1, s. 23-49.) - Karin Geertsen har studerat hur det fortsatta livet blev för kvinnor och män som dömts för lönskaläge i Leksand och Åhl.

1633 Hedblom, Margaretha. Barnhemsbarnen i Leksand åren 1885-1902. (Vårdens historia i Dalarna - några glimtar. Dalarnas forskningsråd i samarbete med Högskolan i Falun/Borlänge. Redigerad av Gunnar Ternhag. 1992, bl. 70-78.)

1634 Hedblom, Margaretha. Leksands barnhem åren 1885-1902. (Plintsberg. En by med vy

över Leksand. Leksand 2002, s. 92-94.)

1635 Hedblom, Margaretha. Leksands barnhem åren 1885-1902. Falun 1989. 34 bl. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Dalarnas forskningsråd. 10 poängskurs i Lokalhistoria. Vårterminen 1989.)

1636 Hedblom, Margaretha. Leksands barnhem åren 1886-1902. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1997, s. 93-102.)

1637 Hedblom, Margaretha. Om Leksands fattigvård på den gamla hårda tiden. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1973-1977. Falun 1985, s. 213-215.)

1638 Johansson, Likagod Birgitta. Rönnäsflickorna på Karlsborgs fästning. Rapport från ett pågående forskningsarbete. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 79-85.)

1639 Johansson, Thomas. Föräldragrupper i praktiken. Av Thomas Johansson och Ingegerd Jons. Sthlm 2002. 126 s. - I boken presenteras arbetet med föräldrastöd i Leksand.

1640 Johansson, Ylva. Frivilliga organisationers insatser för äldre. En studie av sociala insatser och intresseorganisering i Leksands kommun. Falun 2003. 55 s. (Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd.)

1641 Jons, Ingegerd. FamiljeCentrum 2000. (Jordemodern 2000:1/2, s. 14-16.) - Om föräldrautbildning i Leksand.

Knotgården

1642 Abrahamsson, Anna-Lisa. DHR Nedansiljan 25 år. Knotgården. Leksand [1992?]. 49 s. - Från 1985 utgavs ett månatligt informationsblad "Knotbladet".

1643 Karis, Ruth. Knotgården. En fritidsgård för handikappade. (Min verksamhets historia. Människor, händelser och föreningar i 1900-talets Dalarna. Falun [2000], s. 67-72.)

Personalstiftelsen Hornet

1644 Mossberg, Nils. 50 år. 1951-2001. Jubileumsskrift från Personalstiftelsen Hornet. Postpersonalens semesterhemsförening. Personalstiftelsen Hornet. Sthlm [2002]. 15 s. - Rör bland annat postens semesterhem i Tällberg.

1645 Mossberg, Nils. Postpersonalens semesterhemsförening. Personalstiftelsen Hornet 50 år 1951-2001. Sthlm [2002]. 38 s. - Rör bland annat postens semesterhem i Tällberg.

Arbete och arbetsmarknad

1646 Utvecklingsplan för mål 5B-området: Västerbotten, Gävleborg, Dalarna 1995-99 i Sverige. Utgiven av Arbetsmarknadsdepartementet. Sthlm 1995. 54 s. - Fyra dalakommuner berörs, bland dessa Leksand.

1647 Hallonstén, Knut. En kulturbild från Leksand anno 1932 ... Fahlun 1933. 32 s. - Polemisk skrift som huvudsakligen handlar om Leksands arbetslöshetsförening.

Arbete och arbetsmarknad: Siljansnäs

1648 Lundback, Olle. Landbönder på kolartorpen vid Limå bruk 1833-1870. En studie kring några landbönders ekonomiska relation till bruksägarna i en tid då behovet av träkol var en stor näringsgren för bönderna. Falun 1999. 48 bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Uppsats Historia C.)

Emigration

(Se även nr 840, 848, 1026, 1035, 1108)

1649 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 32-34. - "Emigrationen."

1650 Lima by. Leksand 1984, s. 76-81. - "Emigration."

1651 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 30-31. - "Emigranter."

1652 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 134-158. - "Resan till Amerika."

1653 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 20-25. - "Utvandrare."

1654 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 24-27. - "Emigration."

1655 Björklund, Stig. Dalfolk i Nordamerika. Anteckningar från en rundresa till emigranter från Siljansbygden hösten 1967 efter Anders Olsson och Per Holger Eriksson sammanställda och utgiven av Stig Björklund. Malung 1971. 111 s. (Folklivsskildringar och bygdestudier utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 8.)

1656 Hedblom, Margaretha. Hälsa dem därhemma. Malung 1998. - Med personregister och ortregister. I ortregistret finns en rad hänvisningar till Leksand. - På s. 23 ett avsnitt med rubriken "Leksandsbor i Kansas". På s. 81 ff. om Cora Berglund (Karin Lund) från Leksand och på s. 87 ff. om byggmästare Axel Ohlman (Holger Åman) från Leksand.

1657 Hedblom, Margaretha. Utvandrare från socknarna runt Siljan berättar. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård 1996. Mora 1997, s. 36-51.) (Omslagstitel: Dalfolk i Amerika.)

1658 Wallén, Maria. The emigration from Hedby to the United States of America between 1890 and 1907. Utan ort. 1998. 23 bl. Duplic. (Special project. ES3a. VT 1998.)

Emigration: Siljansnäs

1659 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 204-205. - "De flyttade till norra Amerika."

Invandring och flyktingmottagning

1660 Alwall, Jonas. Bosnier i Leksand 1993-2000. Flykt, mottagande, integration. Utgiven av Socialnämnden i Leksands kommun. Leksand 2000. 23 bl. + bil. Duplic. (Sköndalsinstitutet, Ersta-Sköndal högskola.)

1661 Hedblom, Margaretha. Språket är det som bygger broar mellan kulturer och människor ... (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 1999, s. 235-242.) - Om Jovica Marceta - han kom som flykting från före detta Jugoslavien till Leksand.

1662 Järvinen, Aino. Kylä, joka valitsi kohtaaamisen. Tutustumisretki Leksandiin, bosnialaispakolaisten uuteen kotiin toukokuussa 2000. - Byn, som valde att möta och bli bemött. Utflykt till Leksand, de bosniska flyktingarnas nya hem i maj 2000. [2000?] 21 bl. Duplic.

Nykterhetsfrågor

1663 Lima by. Leksand 1984, s. 93-104. - "Templet Linnea - NTO."

1664 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 156-170. - "NTO - en folkrörelse."

1665 Johansson, Arndt. Nykterhetsrörelsen i Dalarna. Utgiven till den absolutistiska nykterhetsrörelsens 100-årsjubileum i Dalarna 1982. Falun 1982. (Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. 26.) - Leksand berörs i korthet på bland annat s. 176.

1666 Laszlo, Carlo. Alkoholist blir nykter på kvällskurs. (Kommunaktuellt 1988:31 s. 11.) - Om "Leksandsmodellen".

1667 Laszlo, Carlo. Kvällskurs mot alkoholism. (Alkohol och narkotika 1989:2, s. 22-23.) - Intervju med Nisse Räsänen, alkoholrådgivare i Leksand.

1668 Lind, Johan. Nykterhetsrörelsen. (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 167-170.)

1669 Westgärds, Anders. Folkresning vid Siljan. (Godtemplarminnen. Red. av Mats Rehnberg. Sthlm 1951, s. 107-136.) - Även utgiven 1979.

Nykterhetsfrågor: Siljansnäs

1670 Nygårds, Helmer. Nykterhetsrörelsen - NTO och IOGT. Av Helmer Nygårds och Nils Tägt. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 99-105.)

Befolkningsfrågor

1671 Friberg, Nils. Dalarnas befolkning på 1600-talet. Geografiska studier på grundval av kyrkböckerna med särskild hänsyn till folkmängdsförhållandena. Sthlm 1954. (Särtryck ur: Geografiska Annaler häfte 3-4, 1953.) - Endast med kortfattade uppgifter om Leksand, se s. 29, 34, 59-60.) - Se även nr 1513 (rör Ål).

1672 Hedblom, Margaretha. Härads fjärding i Leksands socken 1741-1751 - en demografisk undersökning. Uppsala 1971. 32 bl. Duplic. (Professor S. A. Nilssons 3-betygsseminarium den 26 april 1971.)

1673 Knutes Petersson, Birgitta. Hemflyttare. Ett välkänt fenomen i Siljansbygden. Falun 1998. 41 bl. Duplic. (Dalarnas forskningsråd. Arbetsrapport.) - "Syftet med studien är att försöka förstå varför dessa pensionärer återvänder till den plats där de har vuxit upp."

1674 Kåks, Helena. En plats i tillvaron. Studier av flyttning till landsbygden. Utgiven av Dalarnas forskningsråd. Av Helena Kåks och Erik Westholm. Falun 1994. 114 s. (DFR-rapport. 1994:8.) - Studien bygger på intervjuer i 50 hushåll som flyttat till Dalarna. Med anknytning till bland annat Leksand.

1675 Westgärds, Anders. Leksands befolkningsförhållanden för 300 år sedan. En titt i gamla papper och ett par anlinjer. (Spegel Anna. En hyllningsskrift på 60 årsdagen den 12.3 1934. Leksand 1934, s. 9-12.) - I artikeln med stavningen "Anders Västgärds".

Befolkningsfrågor: Siljansnäs

1676 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 130-131. - "Utflyttning och inflyttning från Björken 1875-1894."

1677 Persson, Kurt. Bygd och bruk. Något om befolkningen vid Limå bruk i Leksands socken åren 1804 - 1861. Falun 1990. 8 s. + bil. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge; Dalarnas forskningsråd. Lokal historia - forskningsmetodik. 10 poäng. Vt 1990.)

Sjukkassa

1678 20 år med Leksands erkända sjukkassa. 1934-1954. Förvaltnings- och revisionsberättelse 1953. Leksand 1954. 16 s. - Historiken omfattar s. 9-16.

1679 Sjukkasserörelsens ursprung och sjukkasseverksamheten inom Leksand, Ål och Siljansnäs till och med 1961. Leksand 1962. 24 s.

Kooperation

1680 Påhlman, Axel. Kooperationen i Leksandsbygden. En minnesskrift. Av Axel Påhlman och Walter Sjölin. Sthlm 1939. 37 s.

Hantverk och småindustri 1687. - Bergsbruk 1702. - Fotografi 1706. - Byggnadsteknik och byggnadsindustri 1712. - Siljans reglering 1716. - Transportmedel, kommunikation och vägar 1724. - Järnvägar 1743. - Fartyg och sjöfart 1749. - Kyrkbåtar och kyrkbåtsrodd 1763. - Bränder och brandväsen 1781.

1681 Back, Jenny. Leksands kommun. Bioresurser. Tillgångar och möjligheter. Av Jenny Back med flera Östersund 1994. 50 s. + bil. Duplic. (Sektion Ekoteknik. Mitthögskolan Östersund 1993/94.)

1682 Götlind, Anna. Vardagens teknik. Exemplet Dalarna 1700-1900. Hedemora 1999. (DFR-rapport. 1999:3.) - Ortregister på s. 293 ff. som upptar Leksand, Siljansnäs och Ål.

1683 Knutsson, Stefan. Leksands amatörradioklubbs repeaterprojekt. (QTC. Medlemstidskrift och organ för Föreningen Sveriges Sändareamatörer. 1999, nr 6, s. 12-13.) - Om montering av en mast på Yxberget.

1684 Rinaldo, Lars-Gustaf. Leksand-Rättvik. En bygd med kraft. Energiutveckling under 100 år. Utgiven av Leksand-Rättvik Energi. [Leksand] 1997. 167 s. - Med bland annat följande huvudavdelningar: Vattenbruk under århundraden, Elkraftproduktion, Eldistribution samt Strukturomvandlingar. - Bygdens vattendrag och kraftverk presenteras såsom exempelvis Skebergsån och Skebergs vattenkraftverk (s. 17, 48-51, 74).

1685 Rydberg, Sven. Dalarnas industrihistoria. 1800-1980. Några huvudlinjer. (Dalarnas hembygdsbok 1992.) - Register på s. 299 ff. som hänvisar till kortfattade uppgifter om Leksand, Siljansnäs och Åhl. - Arbetet även utgivet separat.

1686 Thorell, Erik. "Här spinnes ock mycken bomull." Om bomullshantering i Dalarna under 1700- och 1800-talen. Uppsala 1990. 72 s. + bil. (Uppsala universitet. Uppsats för Fortsättningskurs C i Etnologi. Vårterminen 1990.) - Berör Munktells bomullsspinneri i Leksand på s. 23-28 och Bergs strumpfabrik i Åhl på s. 27.

Hantverk och småindustri

1687 Brömsgården. Information om hantverkskvarteret Brömsgården i Leksand. Leksand [1998]. [8] s.

1688 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 86-88. - "Kakelugnstillverkningen i Laknäs-Östanhol." - Se även nr 1691, 1697.

1689 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 95-97. - "Hantverkare och hemslöjdare."

1690 Bondjers, Rune. Leksandsstolar. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 89. - Med bild på s. 88.

1691 Hellspong, Mats. Småindustrierna [i Leksandsbyn Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 123-167.) - Berör bland annat tegelslagning och kakelugnstillverkning. - Se även nr 1688, 1697.

1692 Lamm, Jan Peder. Om liar och liesmide. (Fataburen 1977, s. 107-140.) - Berör bland annat Skebergs liefabrik. Författaren har intervjuat den siste ägaren Viktor Horn (1882-1973).

1693 Lamm, Jan Peder. Om liar. Studier i svenskt liesmide med särskild hänsyn till det industriella liesmidet i Leksands socken i Dalarna. Sthlm 1964. 54 bl. Duplic. (Uppsats framlagd för seminariet i Nordisk och jämförande folklivsforskning vid Stockholms universitet vårterminen 1964.) - Bland angivna meddelare finns Viktor Horn, liesmed i Skeberg.

1694 Levander, Lars. Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 2. Förvärvsarbete. Av Lars Levander med biträde av Ola Bannbers. Sthlm 1944, s. 213-215. - "Svarvningsarbete i Leksand."

1695 Lundqvist, Gösta. Tegeltillverkningen. (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 79-85.) - Gösta Lundqvist står ej som författare till de två första sidorna.

1696 Pettersson, Ove. Låt stå! Torrberg utan år. [16] s. - Bilder och text om en smedja.

1697 Skommar, Erik. Östanhols by. Från äldsta tid till nutid. Leksand 1998, s. 74-78. - "Kakelugnstillverkning i Östanhol och Laknäs." - Se även nr 1688, 1691.

1698 Svennerman, S. Leksands hantverksförening. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 55-58.)

Hantverk och småindustri: Siljansnäs

1699 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 80-87. - "Gamla hantverk och arbeten."

1700 Bergfors, Marianne. Spinnrocks- och stoltillverkning i Hjulbäck. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 212-220.)

1701 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 132-135. - "Spinnrockstillverkningen i de små svarvstugorna." Med anknytning till Hjulbäck.

Bergsbruk

1702 Winge, Knut. En myrjärnssmälta, funnen i Leksands socken. (Blad för bergshandteringens vänner. Bd 28 (1947/1949), s. 253-256.)

Bergsbruk: Ål

1703 Boëthius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Insjön och Sthlm 1985. 232 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9.)

1704 Boëthius, Gösta. Ett blad ur bergshanteringens historia. Gruvdriften i Åls socken i Dalarna. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1921, s. 98-111.)

1705 Boëthius, Gösta. Gruvdriften i Åhls socken. (Bidrag till Åhls sockens historia. 4. Insjön 1963, s. 43-56.)

Fotografi

(Se även nr 898, 1007, 1015, 1019, 1023, 1070-1072, 1086, 1284, 1426)

1706 Året på landet. Arbetsbilder från Dalarna 1890-1930. Redigering, text och bildval: Kurt Blomquist. Falun 1990. - Register med biografiska uppgifter över de fotografer som förekommer i boken på s. 116 ff. Rör bland annat följande fotografer: Hans Per Persson, Djura (1876-1959). - Valfrid Samuelsson, Insjön. - Gerda Söderlund, Leksand (1874-1949).

1707 Andersson, Ingrid. Foto i Dalarna. Inventering av fotografiskt material. Falun 1977. Duplic. (Kulturarvet. Rapport. 1.) - Ur innehållet: Leksands socken (s. 32-39) med Djura kapellförsamling (s. 38-39). - Åls socken (s. 40-42). - Siljansnäs socken (s. 43-45).

1708 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983. - Personhistoria om fotografer och deras modeller. Ur innehållet: Hans Per Persson, Djura. S. 10-37. - Gerda Söderlund, Leksand. S. 84-91. - Sven Danielson, Insjön. S. 92-95. - De olika avsnitten redovisas även separat.

1709 Hällberg, Annki. Leksandsfotografer visas i utställning. (Falu Kuriren 2/12 2003.) - "Fotografier av Leksandsfotograferna Anders Bodin och Bond Anders visas just nu på Kulturhuset. Båda var verksamma här i bygden i början av 1920-talet." - Även en artikel härom i Falu Kuriren 23/2 2004.

1710 Léon, Auguste. Med hyrbil och kamera till Dalarna 1910. Färgfotografier ur Albert Kahns arkiv, Paris. Utgiven av Leksands kulturnämnd. Red.: Hans Kruse. Leksand 1994. 119 s. - Text på svenska, engelska och franska. År 1910 besökte Kahns utsände fotograf, Auguste Léon, Dalarna. I boken presenteras 150 bilder, merparten från Dalarna och Siljansbygden.

1711 Strosova, Olga. Vykortet som turistpropaganda. (Dalarnas hembygdsbok 1976, s. 147-162.) - I artikeln berörs bland annat Johan Petter Åhlén och Eric Gerhard Pettersson.

Byggnadsteknik och byggnadsindustri

1712 Nytt trä i gammalt hus. (Villa & hem i Sverige. Årg. 60(1967), s. 304-309, 333.) - "I denna artikel berättas om hur familjen Björn Lidholm i Tällberg gick tillväga med sitt timmerhus från 1700-talet."

1713 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 98-99. - "Byggnation."

1714 Vit betong i falurött Leksand. (Villa och hem i Sverige. Årg. 58(1965), s. 16-20.)

1715 Ekman, Asta. Timmerhusindustrin i Leksand. Av Asta Ekman och Hans Johansson. Sthlm 1977. 19 bl. (Forskningsprojektet Turismen och den folkliga kulturen. 13.)

Siljans reglering

1716 Svenska naturskyddsföreningens yttrande angående utvidgad reglering av Siljan. (Sveriges natur. Svenska naturskyddsföreningens tidskrift 1949, nr 5, s. 65-71.)

1717 Bjernulf, Arne. Siljans storöring. - Gamla fiskare berättar. Falun 1989, s. 25-27. - "Något om Siljans regleringar samt kraftverken i Dalälven."

1718 Fries, Carl. Halt inför Siljan! (Dagens Nyheter 2/7 1949.)

1719 Lundgren, Åke. Siljans reglering - en återblick och en framtidsbild. (Bergslaget 1965, nr 2, s. 12-17, 30-32)

1720 Mellquist, Sven A. Halt inför Siljan! - Framåt marsch vid Hovran. (Sveriges natur. Svenska naturskyddsföreningens tidskrift 1955, nr 2 A. Årsbok. S. 40-54.) - Ett inslag med rubriken "Halt inför Siljan" finns dessutom i: Bygd och natur 1950, nr 2. Årsbok. S. 137.

1721 More, Anders. Fakta och synpunkter rörande Siljans reglering. Leksand 1948. 6 + [8] s.

1722 Rydberg, Sven. Naturen, industrin och kraften. (Industriförbundets meddelanden 1959:6, s. 178-187.) - Behandlar bland annat Siljans och Dalälvens reglering.

1723 Serrander, Mauritz. Siljans reglering. (Teknisk tidskrift 1927. Allmänna avdelningen. 29, s. 245-252.)

Transportmedel, kommunikation och vägar

1724 Byamännen byggde själva 50-årsjubilerande väg. (Falu Länstidning. Dalpilen. 1943, nr 31, s. 8.) - Om hur vägen Siljansnäs-Leksand kom till.

1725 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 143-147. - "Vägar och gärdsgårdar."

1726 Lima by. Leksand 1984, s. 116-122. - "Kommunikationer."

1727 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 67-70. - "Byns vägar."

1728 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 129. - "Vår första busslinje."

1729 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 104-109. - "Vägar."

1730 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 54-74. - "Kommunikationer."

1731 Andersson, Olle. Linjetrafiken med bilar och bussar mellan Sågmyra och Leksand. En liten historik. Falun 1997. [27] s. Duplic. (SBV. Sågmyra Bygdens Vänner.)

1732 Björklund, Anders. Flottbroar. (Dalarnas hembygdsbok 1975, s. 33-76.) - I artikeln berörs bland annat Leksand och Tunsta. Bilder på s. 90-94.

1733 Boëthius, Gösta. Leksands flottbro. Några data ur dess historia. På uppdrag av kommunfullmäktige upptecknade. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1925, s. 93-113.) - Denna titel även enligt följande: Hedemora 1925. 22 s.

1734 Hedblom, Margaretha. Leksandsbron invigd i "högstämda ordalag". (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 278-280.)

1735 Jönses, Karin. Debatten 1899-1924 om brobygget i Leksand. Uppsala 1983. Duplic. 13 bl. (Uppsala universitet. Historiska institutionen. Seminarium den 25:e maj 1983.)

1736 Lundquist, Torbjörn. Personbilsgarage. Om bilens utveckling i Leksand och personbilsgaragens användning. Utgiven av Nordiska museet. Sthlm 1996. 138 bl. Duplic.

1737 Marklund, Pelle. Full fart framåt - nu är nya riksvägen invigd. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 174-175.)

1738 Storerkers, Nils Gunnar. Leksands 75-åriga älvbro var Sveriges näst längsta. (Falu Kuriren 4/8 2000.)

1739 Wanbo, Carl-Magnus. Med slägga, spett och spade ... genom Leksands fäbodskogar. Sthlm 2002. 86 s. - 2. uppl. 2003. - Rör bland annat tillkomsten av Järnavägen 1933-1935.

Transportmedel, kommunikation och vägar: Siljansnäs

1740 Askensten, Åke. Att minska trafiken i glesbygd. (Miljömagazinet 2002:31, s. 10.) - Bland annat om ett EU-projekt med anknytning till Siljansnäs.

1741 Warsén, Lisa. "Man har vant sig av med kollektivtrafik!" En studie om transportservice i Siljansnäs. Sthlm 2000. 52 s. (KFB-rapport. 2000:23.)

Transportmedel, kommunikation och vägar: Ål

1742 Bro över Österdalälven vid Tunsta. Utgiven av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Sthlm 1957. 54 s. - Med historik: Förbindelsen vid Tunsta i äldre tider.

Järnvägar

1743 Siljansbanan. ([Ny] illustrerad tidning 1884, nr 47, s. 406-408, 410.)

1744 Johansson, Erik. Siljansbanan 100 år. (Dalabygden 24/8 1984.)

1745 Larsson, Liss Olof. En vigtig och stor fråga för Öfre Dalarne. Falun 1881. 27 s. Duplic.

1746 Lind, Lars Olof. Siljansbanan. En historisk skildring. Malung 1984. 80 s. (Svenska järnvägsklubbens skriftserie. 39.)

1747 Storerkers, Nils Gunnar. Här möttes tåg och båt. Den nya banan till Siljan ersatte hästdiligenserna. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 119-121.)

1748 Ström, Maria. Leksands järnvägsstation, den lilla stationens förvandling. Sthlm 1993. 28 bl. Duplic. (Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 1993. Bebyggelsehistoria med byggnadsvård.)

Fartyg och sjöfart

1749 På sjö och älv. Ångbåtstrafiken i Dalarna. Falun 1972. (Dalarnas hembygdsbok 1972.) - Ur innehållet: Ångbåtstrafiken på Siljan med angränsande farvatten. Av Tarras Blom. - Ny utökad utgåva av volymen enligt följande: På sjö och älv. Ångbåtstrafiken i Dalarna. Utgiven av Siljans Fartygsförening. Leksand 2000. Omslagstitel: På sjö & älv i Dalarna. - Förutom Tarras Bloms artikel finns här bland annat ett avsnitt "På sjö och älv 1972-2000" (s. 227 ff) som till stor del berör Leksand. - Se även nr 1752.

1750 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 122-133. - "Båt och båtsport."

1751 Björklöf, Sune. Storbåten. (Isaksson, Olov, Leksandsbygden. En vägvisare. Sthlm 1991, s. 130-131.)

1752 Blom, Tarras. Ångbåtstrafiken på Siljan med angränsande farvatten. (Dalarnas hembygdsbok 1972, s. 9-139.) - Artikeln har även publicerats år 2000, se nr 1749.

1753 Bråmå, Anton. S/S Görans förlisning på Siljan. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1955-1958. Falun 1959, s. 89-92.) - Ingår även i boken "Övermo förr i tiden" - avsnittet härur dessutom i Dalfolk 1996:2, s. 10.

1754 Bråmå, Anton. Sjöfarten på Siljan under tre århundraden. (Sool-Öen 1975, s. 53-57; 1976, s. 22-28.)

1755 Bråmå, Anton. Sjöfarten på Siljan. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1964-1967. Falun 1968, s. 80-89.) - Även i Falu Kuriren 23/12 1965.

1756 Johannes, Per. Hundra år med Gustaf Wasa. Leksand 1975. 59 s.

1757 Lindell, Erland. Flottningen, båtarna, varvet. Av Erland Lindell. Bearbetat av Sune Lindell. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 43-47.) - Även andra avsnitt i boken berör båtar och varv. Se s. 48 ff. samt s. 78.

1758 Olsson, Anders. Hundra år på Siljan. Av A. O. (Mora Tidning 11/6 1941.)

1759 Slätis, Anders. Siljans största ångbåt. (Allt om hobby 1970, nr 4, s. 12-13.)

1760 Wennerholm, John. Sjöfarten. Av John Wennerholm och Daniel Wiktorin. (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 93-99.)

1761 Winter, Anders. Bunkelisa, Tunstatjoppen och Tun-Tor. (Dalfolk 2002:4, s. 22-23.)

1762 Winter, Anders. Små flottningsbåtar på Siljan. (Dalfolk 2000:3, s. 11-12.)

Kyrkbåtar och kyrkbåtsrodd

(Se även nr 375)

1763 Kapprodden. Kyrkbåtstävlingarna i Leksand 1936-1986. Bakgrund. Tävlingarna. Kringhändelserna. Utgiven av Leksands kyrkbåtsroddare. Red. Sune Björklöf. Malung 1986. 88 s. - Med bidrag av bland annat Knis Karl Aronsson, Tommy Forss, Sune Björklöf, Erik Olof Bergfors, Hans Ånell, Lars Jobs, Kersti Jobs-Björklöf. - Se även nr 1751.

1764 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 154-157. - "Laknäs - Östanhols byars kyrkbåtar."

1765 Aronsson, Knis Karl. Kyrkbåtsrodden i Leksand har anor från vikingatiden. (Kapprodden. Kyrkbåtstävlingarna i Leksand 1936-1986. Malung 1986, s. 9-17.)

1766 Aronsson, Knis Karl. Kyrkbåtsrodden i Leksand. (Dalfolket. Tidning för dalfolk i förskringringen. 1951, nr 2, s. 3-6.)

1767 Aronsson, Knis Karl. Program (med historisk återblick) för kapprodden med kyrkbåtar i Leksand. 25-års jubileum 1961. Leksand 1961. 11 s.

1768 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 72-76. - "Kyrkbåtsrodd."

1769 Eskeröd, Albert. Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder. Utgiven till Nordiska museets 100-årsjubileum den 24 okt. 1973. Sthlm 1973. - Ur innehållet: Kyrkbåtarna, Artur Hazelius, målare och resenärer (s. 7-16). - Siljan (s. 17-37).

1770 Ingels, John. Kyrkbåtsrodden i Leksand 1936-1946. Spännar August Berglund från Rönnäs. Föreningarna Hembygdsgemenskapen och Leksands kyrkbåtsroddare. Leksand 1996. [28] s. Duplic.

1771 Johannes, Per. Kyrkbåtsrodden på Siljan förr och nu. (Dalarnas hembygdsbok 1944, s. 15-20.)

1772 Lindström, Mats Sven. Kyrkbåtar i Leksand en social funktion. Uppsala 1989. 14 s. Duplic. (Uppsala universitet. Historiska institutionen. B-uppsats 1989.)

1773 Moore-Svensson, Susanne. Kyrkbåtsrodden i Leksand. En reaktiverad folksed. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 260-283.)

1774 Moore-Svensson, Susanne. Kyrkrodden på Siljan - en reaktiverad folksed. Av Susanne Svensson. Sthlm 1975. 24 bl. Duplic. (Stockholms universitet. Institutet för folklivsforskning. Uppsats för grundkurs B 1. Etnologi. Höstterminen 1975.)

1775 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 13-14. - "Kapprodden på Siljan."

1776 Rönnegård, Sam. Rönnäs kyrkbåtar. Ett barndomsminne från år 1903. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 4-5.) - Även i följande publikation: Hembygden. Årg. 16(1936), nr 9, s. 133-134.

1777 Storén, Anne-Marie. Från kyrkfärd till tävlingsrodd. Hur ser kyrkbåtens framtid ut i Leksand? Av Anne-Marie Storén på uppdrag av Mötesplats Leksand. Leksand 2000. 71 s. - Om kyrkbåtens historia. Bland annat ges en sammanställning över vad tidningarna skrivit från mitten av 1930-talet.

1778 Tägtström, Anne. Kyrkbåtarna vid Siljan. Falun [2001?]. 6 bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Dalarnas natur och kultur.)

1779 Wiktorin, Daniel. Från kyrkbåtsfärderna i Leksand. (Dala-Tidningen, julnummer 1936.)

Kyrkbåtar och kyrkbåtsrodd: Siljansnäs

1780 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 71-79. - "Kyrkbåtar och fäbodliv." Näsbyggefjärdingens kyrkbåtar berörs på s. 71.

Bränder och brandväsen

1781 Ett dystert hundraårsminne. (Dalfolk 2002:2, s. 9.) - "Leksands Noret eldhärjas."

1782 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 121 ff. - "Tibble frivilliga brandkår." - Se även s. 115 ff. "Eldsvåda i Leksand".

1783 Bråmå, Anton. Storbrand i Leksand, dystert 70-årsminne. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 239-241.) - Om en brand 1902.

1784 Ejdler, Bengt. Om branden på Hampusgården i Styrsjöbo. Av Bengt Ejdler och Karin Ejdler. (Dalfolk 2000:4, s. 14-16.)

1785 Rinaldo, Lars-Gustaf. Hedbysgården och den stora branden i Noret 28 juni 1902. (Dalfolk 2002:3, s. 16.) - "Återgett av Hedbys Anna Kristina Larsdotter, gift Rinaldo, efter berättelse av modern, Hedbys Kerstin Larsdotter. Nedtecknat av Annas son Lars-Gustaf Rinaldo."

1786 Weinstock, William. Miljonbrand i Leksand. Anrikt hotell totalförstördes. Av Wewe. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 212-213.) - Om Leksands turisthotell som förstördes vid en brand 1972. - Se även nr 1866.

Bankväsen 1798. - Mat och dryck 1802. - Lantbruk 1806. - Trädgårdsskötsel 1828. - Skogsbruk 1836. - Jakt 1842. - Fiske 1845. - Handel 1848. - Postväsen 1853. - Hotell- och turistväsen 1860. - Särskilda företag 1910.

1787 Framtiden är Tvärtom - även i Leksand. 1994. 41 bl. Duplic. - Syftet med undersökningen är "att ge en bild av en framtid där näringslivet sköter den kommunala produktionen och kommunen kan koncentrera sig på sina myndighetsuppgifter". - Av Bonnie Bernström finns följande allmänna arbete: Framtiden är tvärtom. Kommunens nya uppdrag. Sthlm 1991. (Svenska arbetsgivarefören. (SAF). Företagarnas riksorganisation.)

1788 Leksands socken 1539-1572. Sockenbor, skatter och tionde. De äldsta skattelängderna och uppbördsregistren. Utgivna och kommenterade av Gunnar T. Westin. Om Leksands äldsta skatt- och tiondelängder. Leksand 1965. 153 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 1.)

1789 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 97-101. - "Affärsmän och företagare."

1790 Götlind, Anna. Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap. Studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla. Av Anna Götlind, Eva Bergström och Kjell Haraldsson. Falun 2003. 140 s. (DFR-rapport. 2003:1.) - "Den här rapporten utgör en redovisning av projektet Företagande, bygd och tradition. Studier av informella nätverksarenor i framgångsrika företagarbygder."

1791 Götlind, Anna. Fyra företagarbygder. Porträtt av lokalt näringsliv utanför storstaden. Av Anna Götlind och Kjell Haraldsson. Sthlm 1999. - Ur innehållet: Leksand (s. 42-52).

1792 Ihlis-Pettersson, Gertrud. "Lån till åtskillige personer." Skuldsättning och kreditgivning i Djura församling 1850-1895. (Akka 2001:2, s. 5-43.)

1793 Ihlis-Pettersson, Gertrud. "Lån till åtskillige personer." Skuldsättningen i Djura församling 1800-1895. Falun 2001. 55 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. Uppsats 12 p. Historia C.)

1794 Magnusson, Karin. ICT-användning i småföretag i Ljungby, Skövde, Ludvika, Leksand och Skellefteå. En jämförelse mellan åren 1994 och 1999. Göteborg 2002. 155 s. (Choros. 2002:3.) - Lic.-avh. Göteborgs universitet.

Siljansnäs

1795 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 91-95. - "Industrier och företag."

1796 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 10-11. -"Skatter."

1797 Tägt, Nils. Näringar och arbetsliv. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 164-192.)

Bankväsen

1798 Hedlund, Karl. Sett och sagt kring Leksands sparbank. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 212-232.)

1799 Johannes, Per. Leksands sparbank 100 år. Historik utarbetad på sparbanksstyrelsens uppdrag. Malung 1970. 157 s.

1800 Wennerholm, John. Fakta och funderingar kring en privatbank i Laknäs på 1700-talet. (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 99-115.)

1801 Wennerholm, John. Fakta och funderingar kring en privatbank i leksandsbyn Laknäs på 1700-talet. Utgiven i samarbete med Leksands sparbank. Leksand 1984. 14 s.

Mat och dryck

1802 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 173-177. - "Mat och mattraditioner."

1803 Ambjörn, Ragnar. Leksands brudhjärtan och annat gott. Ett 100-tal utvalda favoritrecept. Leksand 1992. 116 s. - "Säljes till förmån för utbyggnaden av Leksands missionskyrka."

1804 Jobs, Karin. Tult, motte, mölja, barsöspa och kuckelvälling. Om Leksandsmat. (Kurbitsen. Utgiven av folkhögskolan i Leksand. 1959, s. 3-4.)

1805 Rundberg, Sören. Intresse för tunnbrödsbak ska resultera i en liten skrift. (Dala-Demokraten 14/2 1998.) - "Alf Bergström, Skeberg, är intresserad av tunnbrödsbakning och dess historia. - Det hela ska resultera i en liten skrift."

Lantbruk

(Se även nr 1123)

1806 Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 35-57. - "Jordbruksåret."

1807 Lima by. Leksand 1984, s. 48-62. - "Jordbruk."

1808 Mejeriet i Hjortnäs-Sunnanäng 1886-1933. Hjortnäs 2001. 23 s. (Hjortnäs-Sunnanängs byalag för hembygdsvård.) - Av Hjortnäs-Sunnanängs byalag redovisas i Leksandsbibliografin ytterligare titlar, se nr 233, 796, 1199, 1422.

1809 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994, s. 61-87. - "Jordbruk och kreatursskötsel."

1810 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 26-47. - "Jordbruk."

1811 Yttermo by. En bybeskrivning. Utgiven av Yttermo bycirkel. Leksand 1988, s. 25-38. - "Jordbruk."

1812 Blomquist, Kurt. Från plöjning till tröskdag i Rönnäs genom tiderna samt berättelsen om Karisfars tröskverks historia. Karisgården 1999. [9] bl. Duplic.

1813 Carlsson, Liss Lars. Hästaveln i Siljansbygden under en mansålder. Av L. L. C. (Hästen. Årg. 20(1962), häfte 6, s. 10-12.)

1814 Carlsson, Liss Lars. Några uppgifter om Leksands avelsförening. Av Liss L. Carlsson. Ludvika 1932. 15 s. - Ur: Stambok för Avelsföreningen för rödkullig svensk lantras. 1932.

1815 Dalgård, Walfrid. Om linets odling och beredning. Några anteckningar från Djura kapellförsamling, Kopparbergs län. (Fataburen 1916, s. 14-20.)

1816 Frödin, John. La région d´estivage dans le territoire de Siljan. (Geografiska annaler. Bd 6(1924) , s. 56-97.)

1817 Glad, Verner. Bymagasinet och spannmålshanteringen. Av Verner Glad och Ivar Bengtsar. (Laknäs by i Leksands socken. 1850-1985. Leksand 1987, s. 58-63.)

1818 Juhlin Dannfelt, Herman. Dalarnes lantbruk. Redogörelse utarbetad på uppdrag av Kungl. Landtbruksakademien. Sthlm 1929. - Ur innehållet: Siljansbygden (s. 126-150). I detta avsnitt berörs bland annat Västannor och Övermo.

1819 Lindahl, Ulf. Jordbruket [i Leksandsbyn Laknäs]. (Leksands sockenbeskrivning. D. 4. Leksand 1971, s. 55-99.) - Även följande: Jordbruket i Laknäs. Sthlm 1964. 47 bl. Duplic.

1820 Lindén, Börje. Siljansområdet i Dalarna - en jordbruksbygd dömd att försvinna? (Svensk valltidskrift. Årg. 7(1968), s. 109-113.)

1821 Linnman, Johannes. Några anteckningar om allmogens mjölkhushållning i Dalarna. Socknarna söder och väster om Siljan. (Fataburen 1914, s. 19-35.)

1822 Matsson, A. Lanthushållningen i Nedan Siljans domsaga förr och nu. (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1937, s. 84-89.)

1823 Svensson, Johanna. Sjöbotten - kulturmiljöer och omarrondering inom en mindre odlingsbygd i Leksands kommun, Dalarnas län. Ultuna 1998. 98 s. + bil. Duplic. (Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för landskapsplanering. Ultuna. Examensarbete 98-09-27.)

Lantbruk: Siljansnäs

1824 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 88-90. - "Jordbruk och boskapsskötsel."

1825 Dufwa, Göran. Bymagasinet i Fornby. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 221-226.)

Lantbruk: Ål

1826 Boëthius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9. Insjön 1985.) - Ur innehållet: Åhlböndernas ekonomi. Jordbruket. (S. 67-102.)

1827 Boëthius, Bertil. När ålkor betade i Finnmarken. (Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok. 1959, s. 15-18.)

Trädgårdsskötsel

(Se även nr 298, 302, 1412, 1413, 1418)

1828 Berglund, August. Leksands planteringssällskap 1909-1949. En återblick. Leksand 1949. 30 s.

1829 Burman, Eva. Besök i svenska trädgårdar. Text: Eva Burman. Bild: Henry Eriksson. Sthlm 1995. - Hildasholm berörs på s. 147-156 och Sångs på s. 157-166.

1830 Janson, Erik. Somrars fröjd. Svenska författares och konstnärers trädgårdar. Sthlm 2002. - Ur innehållet: En engelsk trädgård vid Siljans strand. Axel Munthes Hildasholm i Leksand. S. 108-121. - Färg skall lysa, doft skall fara. Erik Axel Karlfeldts trädgård vid Sånggården i Sjugare. S. 122-135.

1831 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 211 ff. - "Torshäll - Lillie Landgren."

1832 Björklöf, Knis Karin. Leksands Ellen Key odlade sin oas i Tibble. (Falu Kuriren 17/5 1994.) - Om Lillie Landgren och hennes trädgård.

1833 Hage, Berndt. Lillie Landgren och Torshälls trädgård - ett storverk i det tysta. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. (Lantbrukstidskrift för Dalarna 1937, s. 103-107.)

1834 Liss, Kersti. En doft av mylla. Lillie Landgren och Torshälls trädgårdsskola 1870-1957. Falun 2001. 23 bl. (Högskolan i Dalarna. Historia 20-40 p. B-uppsats Vt 2001.) - Även i Dalfolk 2002:1, s. 6-9.

1835 Svärd, Kerstin. "Banbryterskan på Tibbleberget." Lillie Landgren och Torshälls trädgårdsskola. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 101-112.)

Skogsbruk

1836 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 51-60. - "Skogsbruk."

1837 Emanuelsson, Marie. En pollenanalytisk studie av etableringen och markanvändningen vid Skallskog fäbodar, Leksand, Dalarna. Umeå 1996. 15 bl. Duplic. (Institutionen för skoglig vegetationsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, juni 1996.)

1838 Hellstrand, Gösta. Flottningen i Dalälven. Utveckling, teknik, organisation. Malung 1980. - Leksand berörs på s. 89 ff.

Skogsbruk:Ål

1839 Skogen. Insjön 1967. 102 s. (Bidrag till Åhls sockens historia. 6.) - Med följande innehåll: Skogen i Åhl. Av Simon Åhlman. - Skogens bruk. Av Bertil Boëthius. - Åhls jaktvårdsförening. Av Bertil Boëthius. - Uppsatserna redovisas även separat.

1840 Boëthius, Bertil. Skogens bruk. (Bidrag till Åhls sockens historia. 6. Insjön 1967, s. 51-62.) - Med bilaga på s. 71-102: Skiftet i skogen 1820, 1823/1824.

1841 Åhlman, Simon. Skogen i Åhl. (Bidrag till Åhls sockens historia. 6. Insjön 1967, s. 7-49.) - På s. 27-34 återges ett skillingtryck: "Om kolbondens arbete och tillstånd, componerad af Anders Olofsson i Kopparbergs län, Åhls socken och Heden. Tryckt år 1773."

Jakt

1842 Schröder, Gustaf. Mellan Kölen och Siljan. Jakter och berättelser. Sthlm 1927. - Med viss anknytning till Leksand.

Jakt: Siljansnäs

1843 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 123-129. - "Jakt, fritid, sport."

Jakt: Ål

1844 Boëthius, Bertil. Åhls jaktvårdsförening. Några anteckningar efter samtal med Helmer Bergman. (Bidrag till Åhls sockens historia. 6. Insjön 1967, s. 63-70.)

Fiske

1845 Fiskeguide. Leksand, Rättvik, Mora, Orsa. Utgiven av Siljan turism, Lantmäteriet. Leksand 1995. 27 s. + separat karta.

1846 Bjernulf, Arne. Siljans storöring. - Gamla fiskare berättar. Falun 1989. (Dalarnas museums serie av småskrifter. 54.) - Ur innehållet: Siljans storöring. Av Arne Bjernulf. S. 8-12. - Fiskare på Siljan. Av Anders Lööf, Siljansnäs. S. 13-16. - Något om Siljans regleringar samt kraftverken i Dalälven. S. 25-27.

1847 Lundberg, R. Om sjön Siljan och dess fiske. Av R. Lundberg och V. Wahlberg. (Svensk fiskeritidskrift 1892, s. 77-94.)

Handel

1848 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 110-115. - "Handelsbodar i byn." – Tillägg: Rällfors, Britt-Marie, En lanthandels varor och varuhantering omkring sekelskiftet 1900. Brömsboa i Hedens by, Leksand. (Stockholms universitet 1982. 18 s.)

1849 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 126-134. - "Affärsverksamheten i Tällberg."

1850 Bottinga, Signe. Sommarauktioner i Leksand med omnejd. Av Signe Bottinga och Mona Tengnér. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 297-308.)

1851 Johansson, Helene. Handelskvinnor i Leksands Noret 1888-1923. Falun 1998. 28 bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Historia B. HT 1998.)

1852 Olsson, Erik. 40 år och litet till med leksandsbygdens köpmän. Minnesskrift. Leksand 1951. 66 s.

Postväsen

(Se även nr 350, 870, 1644, 1645)

1853 Lima by. Leksand 1984, s. 119-120. - "Posten."

1854 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 71-73. - "Postdistribution till Tibble-Lycka."

1855 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 65. - "Posthistoria."

1856 Blomkvist, Tage. Dalarnas poststämplar. Örebro 1995. - På s. 28 redovisas postkontor i Leksands kommun. Därutöver berörs Leksandsbygden på bland annat s. 42, 45, 47 och 49.

1857 Lindgren, Erik. Posthistoria från Leksands kommun. Växjö 1995. 39 s. (Posthistorisk skriftserie. 259.) - Ur innehållet: Noret och Leksand. - Rönnäs. - Kronobrevbäringen. - Tunsta och Insjön. - Siljansnäs. - Järnvägspoststationer. - Slättberg. - Häradsbygden. - Tällberg.

1858 Wingborg, Olle. Min frimärkssamling - om högst personlig filateli. (Frimärksåret 86. Årsbok för frimärkssamlare. Årg. 4(1986), s. 79-84.) - Med viss anknytning till Dalarna och Leksand.

Postväsen: Ål

1859 Brügge, Robert. Då Insjön var storpostkontor. (Postens årsbok 1963, s. 51-55.)

Hotell- och turistväsen

(Se även nr 1194, 1711, 1715)

1860 Allt om Siljan Just.nu. Producerad av: Siljan Turism AB. Rättvik 2003. - Medtagen som exempel på denna typ av publikation. Utgivningen år 2003 anges utgöra årgång 3. Nr 5 för detta år rör perioden 11-27/7. - Med kalendarium över vad som sker i bland annat Leksand.

1861 Korstäppan, en idyll vid Siljan. (Allmänna turisttidningen. 1932, december, s. 21.)

1862 På turisthemmet i Leksand ... (Allmänna turisttidningen. 1932, december, s. 20.)

1863 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994, s. 155-175. - "Herrskapsturismen."

1864 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 106-107. - "Pensionat i Tibble (berättat av Sjöbergs Karin)."

1865 Turisternas Leksand. Turismen i Leksand, Siljansnäs och Ål genom tiderna. Redaktör: Göran Rosander. Leksand 1987. 362 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9.) - "Registret omfattar såväl personer som topografiska namn, sakord, turistetablissemang och institutioner." - De olika uppsatserna i boken förtecknas separat.

1866 Turisthotellet i Leksand. (Allmänna turisttidningen. 1932, december, s. 19.) - Se även nr 1786.

1867 Andersson, Stina. Rum för resande. Text: Stina Andersson. Bild: Eva Wernlid. (Svenska turistföreningens årsbok 1997, s. 199-214.) - Om Leksands vandrarhem på s. 203-206.

1868 Björk, Solveig. Siljansbygden i resehandböcker. Sthlm 1977. 60 s. Duplic. (Institutet för folklivsforskning. Kulturhistoriska undersökningen vid Nordiska museet. Forskningsprojektet Turismen och den folkliga kulturen. Forskningsrapport 1977:15.) - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883.

1869 Björklund, Hans. Turismen som drivkraft i ekonomin. En jämförande studie av Leksand och Åre. Sthlm 1998. 25 s. (Rapporter från Nyindustrialiseringsprojektet. 9.)

1870 Bohlin, Magnus. Turistekonomiska nyckeltal. En studie av Siljansområdet. Falun 1988. 131 s. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1988, nr 11.)

1871 Eggens, Daniel. Turisterna klampar in i Dalarna - debatten om turismen i Nedansiljan 1915-1935. Falun 1996. 41 s. Duplic. (Uppsats Historia C. Högskolan Dalarna.)

1872 Erikson, Annika. A cultural weekend in Siljan for the Dutch market. Falun 1994. 18 s. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Uppsatser och examensarbeten. 5-poängsuppsats.)

1873 Hedblom, Margaretha. Första gästgivarna i Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s. 22-25.) - Se även nr 1890.

1874 Johansson, Anna. Kan Leksands och Dalarnas image utnyttjas vid marknadsföring av Leksandsstolen. Påverkas professionella inköpare av icke-funktionella egenskaper vid köp av möbler. Av Anna Johansson och Christina Palm. Falun 1994. 36 s. + bil. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Uppsatser och examensarbeten. 10-poängsuppsats.)

1875 Larbo, Marie. Turismen i Siljansområdet sommaren 1983. En bearbetning och utvärdering av inkvarteringsstatistiken. Av Marie Larbo med flera Falun 1984. 49 bl. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1984, nr 1.)

1876 Larsson, Anne-Louise. Turismen i Siljansbygden 1983-1984. En bearbetning av inkvarteringsstatistiken. Falun 1985. 41 bl. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1985, nr 1.)

1877 Magnusson, Maria. Turismen i Siljansbygden. En bearbetning av inkvarteringsstatistiken. Av Maria Magnusson med flera. Falun 1986. 101 bl. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1986, nr 2.)

1878 Magnusson, Maria. Turistekonomiska nyckeltal. Planering av en undersökning i Siljansbygden 1986. Av Maria Magnusson med flera. Falun 1986. 13 bl. Duplic. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1986, nr 19.)

1879 Nyqvist, Per. Leksand och turismen. [Leksand] 1960. 31 s. - "Föreliggande arbete utgör resultat av en utredning, som gjorts inom Leksands kommun sommaren 1958 på uppdrag av kommunalnämnden."

1880 Persson, Mats. Hotell och pensionat i Leksand, Siljansnäs och Ål genom tiderna. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 129-176.)

1881 Persson, Mats. Hotell och pensionat i Leksand. Sthlm 1974. 20 bl. (Forskningsprojektet Turismen och den folkliga kulturen. 4.)

1882 Rosander, Göran. "Besatta av dalflugan." (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 309-346.)

1883 Rosander, Göran. Dalabilden i resehandböcker och turistbroschyrer. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård den 28 och 29 juni 1993. [Mora 1994], s. 7-42.) - Berör bland annat Leksand. - Uppgifter om resehandböcker finns under följande nummer: 1260, 1262, 1334, 1385, 1868, 1883.

1884 Rosander, Göran. Dalaturismen under hundra år. (Dalarnas hembygdsbok 1976, s. 45-64.) - Berör bland annat Leksand.

1885 Rosander, Göran. Från herrskapsturism till turistindustri. Turismen i Leksands kommun genom tiderna. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 13-93 .)

1886 Rosander, Göran. Turismen och den folkliga kulturen. (Dalarnas hembygdsbok 1976, s. 213-225.) - Berör bland annat Leksand. På s. 222 uppgift om Gerda Söderlund.

1887 Rosén, Bo. Äventyret med Sommarland. [Leksand.] (I alla väder 1984:3, s. 22-23.)

1888 Öhman, Peter. Ankarcronas hembygdsvårdande insatser - turisterna till fromma. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 212-230.)

Gästgivargården i Leksand

1889 Blom, Tarras. Gästis i Leksand. Om den anrika gästgivargården vid kyrkvallen. Utgiven av Leksands hembygdsförening. Leksand 1974. 42 s. Duplic.

1890 Blom, Tarras. Gästis. Om den anrika gästgivargården vid kyrkvallen. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 97-128.) - Se även nr 1873.

1891 Carlsson, August. Gästgivargården i Leksand. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 155-158.)

1892 Sandin, Hanna. Gästis. Gästgivaregården i Leksand. [Leksand ?] 1997. [10] bl. (PM. Lokalhist. forskning. Historia, 1-10 p, dk 3.)

Turism i Tällberg

1893 Ett gästhem i Tällberg. Av Ronda. (Svenska hem i ord och bilder 1942, nr 7/8, s. 98-99.) - Om Långbergsgården. En mindre artikel om denna även på s. 185.

1894 Historien om en gård i Tällbergs by. Gatugården i Tällberg från 1400-talet till dagens moderna Åkerblads hotell och gästgiveri. [Tällberg] 1991. - En stor del av innehållet rör Åkerblads pensionat (Åkerblads hotell och gästgiveri).

1895 Klockargården 50 år. 1937-1987. Tällberg 1987. 31 s.

1896 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 138-165. - "Hotellen."

1897 Tällbergs vänkrets. En skrift inför 10-årsjubileet Kristi himmelsfärdshelgen 1994. Red. Lars Olof Larsson. [Vällingby] 1994. 35 s.

1898 Ahlström, Lena. Tällbergs konferensmarknad - en utvärdering. Av Lena Ahlström med flera. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1989.)

1899 Andersson, Håkan. Hotell Dalecarlia. Analys och strategi för ett konferenshotell under 90-talet. Av Håkan Andersson med flera. Falun 1991. 90 s. + bil. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Uppsatser 1991:7.)

1900 Andersson, Roland. "Djursholms fäbodar" och "Hotällberg". (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2001, s. 141-147.) - Tällberg berörs på s. 145-147. - "Begreppet ´Hotällberg´ har jag hört sedan 1970-talet. Idag finns i Tällberg åtta hotell och pensionat med olika inriktning och utformning."

1901 Börjeson, Hans Erik. Fullbokat. En bok om charterflyg i tjugo år - och om ett hotell vid Siljan. Sthlm 1974. - Ur innehållet: Green Hotel (s. 97-103).

1902 Challis, Ted. Turisthotellen. D.1-2. Av Ted Challis med flera. (Högskolan i Falun/Borlänge. Turismlinjen. Rapporter och meddelanden. 1986, nr 18.) - 1. Deras framväxt och utveckling med utgångspunkt i Tällberg. 100 bl. - 2. Hotellförteckning. 19 bl.

1903 Herslöf, Maud. När turisterna kom till Tällberg. (Föreningen Postfolket. Årsbok 1983, s. 88-94.) - Uppgifterna härrör från Astrid Sandberg, "Klockarmor i Tällberg".

1904 Jönsson, Marie. "Ljuvast dock vid Siljan." Om turismen i Tällbergs by under 1950-talet. Falun 1996. 16 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. B-uppsats i historia. 1996-06-03.)

1905 Rosander, Göran. Tällberg - turistbyn framför andra. (Leksands sockenbeskrivning. D. 9. Leksand 1987, s. 231-259.)

Hotell- och turistväsen: Siljansnäs

1906 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 115-118. - "Turism." I detta avsnitt berörs bland annat turiststugan på Björkberget och Björkbergets utsiktstorn.

1907 Berggren, Margareta. Att bo i stugby. Intervjuer med gäster i Fyrklöverns stugby och Siljansnäs fritidsby. Av Margareta Berggren och Margareta Zetterström. Sthlm 1974. 47 bl. (Forskningsprojektet Turismen och den folkliga kulturen. 1.)

1908 Hellström, Bertil. Siljansnäs turistförening. Av Bertil Hellström och Nils Tägt. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 130-134.)

Hotell- och turistväsen: Ål

1909 En modern hemskola i förening med hotell. Insjöns turisthotell och Vattbergets hushållsskola ... (Allmänna turisttidningen. 1932, december, s. 28-29.)

Särskilda företag

Clas Ohlson AB

1910 "Farbror Clas" anda lever fortfarande kvar. (Dalaföretagaren 2001:1, s. 14-15.)

1911 Björklöf, Knis Karin. Clas Ohlsons katalog - ett exempel på marknadsföring via postorderkatalog. Av Karin Björklöf. Uppsala 1987. Duplic. 24 bl. (Uppsala universitet. Informationsvetenskap. Sociologiska institutionen. B-uppsats i informationsvetenskap framlagd VT 1987.)

1912 Bäck, Folke. Den gamla postorderkatalogen berättar. D. 1. Karlstad 1989. - Om Clas Ohlson AB på s. 70-71.

1913 Wäremark, Lars. Med radion på pakethållaren - tankar kring två gamla postorderkataloger. (Dagsverket 1996:1, s. 4-6.)

Ejendals

1914 Ejendals räddade Saabs biltillverkning. (Dalaföretagaren 2001:1, s. 18-19.) - Handskas med handskar. Berättelser om handskar, skor och framgångar. Av Barbro Ejendal. Leksand 2004. 91 s.

Firma C. J. Grönlund

1915 Minnesskrift med anledning av Firma C. J. Grönlunds i Leksand 30-åriga verksamhet 1902-1932. [Leksand 1932.] - Omslagstitel: En återblick.

Gerhards förlag

1916 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 75-79. - "40 miljoner julkort och tusentals bonader." - Axel Eliasson AB omsluter inte bara det mer än hundraåriga Eliassonska konstförlaget utan också Gerhards förlag som tidigare huserade i Leksand.

Gråda kraftverk

1917 Dalmalm, Gustaf. Gråda kraftverk 20 år. (Mora Tidning 10/2 1971.)

Insjöns sågverks AB

1918 Årsringar kring ett halvsekel. Insjöns sågverks AB 1912-1962. Sthlm 1962. 52 s.

Insjöns Väveri AB

1919 Gunnarsson, Maria. Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer. Av Maria Gunnarsson och Erik Gunnarsson. Uppsala 1999. - Ur innehållet: Spolkastad daldräll (s. 94-95).

Kuggteknik AB

1920 Flytten till Leksand - rena lyckokastet. (Dalaföretagaren 2001:1, s. 22-23.)

1921 Brandt, Lars Erik. Kuggteknik i Leksand inte bara kugghjul. Allt fler komponenter. (Verkstäderna 2000:6, s. 26-28, 30.)

Leksands handelsaktiebolag

1922 Olsson, Erik. Leksands handelsaktiebolag 1898-1948. Falun 1948. 50 s.

Leksandsbröd AB

1923 Lata dagar. En sommartidning med lata tips från Leksandsbröd 2002. Leksand 2002. 11 s. - Medtagen som exempel på denna typ av publikation.

1924 Björklöf, Sune. Leksandsbröd 1929-1999. Ett familjeföretag genom tre generationer. Leksand 1999. 207 s. - "Denna bok utges i anledning av Leksandsbröds Aktiebolags sjuttiofemårsjubileum 1999." - Med omfattande namn- och sakregister. - Se även nr 838.

1925 Björklöf, Sune. Leksandsbröd. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 119. - Med bild på s. 118.

1926 Ögren, Mats. Bryggan mellan Leksand och världen. (Entreprenör maj 2002, s. 50-51.) - Intervju med Annika Sund, marknadschef på Leksandsbröd.

Limå bruk

1927 Minnen från gamla Limå bruk i Siljansnäs. (Falu Kuriren 21/12 1963, julläsning, s. 7.

1928 Boëthius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9. Insjön 1985.) - Ur innehållet: Limå (Siljansnäs) 1805-1877 (s. 60-65). - Limå Blackbergsfält (s. 184-185). - Limås Valsarvsbersgsgruvor (s. 209-211).

1929 Forss, Tommy. Limå bruk - en historisk presentation. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 257-261.) - Se även de artiklar som finns på s. 262-283.

1930 Kaijs, Wilma. Minnen från gamla Limå bruk. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 280-283.) - Se även de artiklar som finns på s. 257-279.

1931 Lange, Ulrich. Limå bruk, historia och bebyggelse 100 år efter nedläggelsen. Utgiven av Leksands kulturnämnd. Uppsala 1979. 107 s. Duplic. (Uppsats i konstvetenskap: Uppsala universitet.)

1932 Lundback, Olle. Landbönder på kolartorpen vid Limå bruk 1833-1870. En studie kring några landbönders ekonomiska relation till bruksägarna i en tid då behovet av träkol till järnbruken var en stor näringsgren för bönderna. Falun 1999. 48 bl. Duplic. (Högskolan Dalarna. Sektionen för humaniora och beteendevetenskap. Historia C, halvfart Ht 1998-Vt 1999.) - Av Olle Lundback finns även följande titel: Kolaregårdar kring Limå bruk. Falun 1998. 34 s. Duplic. (Högskolan i Dalarna.) - Se även nr 1677.

1933 Montelius, Sigvard. Om Limå bruk och Ickholmen samt två Leksandsfäbodar i förvandling. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27 och 28 juni 1983 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1984, s. 61-67.) - Limå bruk berörs på s. 61-64.

Nedansiljans elverk AB

1934 Rosén, Bo. 10 år med Nedansiljans elverk AB. Leksand 1984. 20 s. - Även med titeln: Tio år med Nedansiljans elverk AB.

Siljansnäs elektriska belysningsförening

1935 Alm, Erik B. Siljansnäs elektriska belysningsförening u.p.a. 50 år. I hushållens och näringslivets tjänst under ett halvsekel. Minnesskrift. Siljansnäs 1970. 11 s.

Skoglunds Bygg

1936 Björklöf, Sune. Skoglunds Bygg 1891-1991. Ett stycke kulturhistoria. Hallmans Per Karlsson 1891-1944. Nils Skoglund 1944-1973. Mats Skoglund 1973- . Leksand 1991. 186 s. - Med omfattande personregister. – "Företagets byggande under tre generationer är intimt förknippat med det nya Norets framväxt och expansion, förvandlingen från bondby till tätort."

Tomoku hus

1937 Lundström, Brita. Tomoku hus. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 107. - Med bild på s. 106. - "Företaget Tomoku hus i Insjön har funnits sedan 1991, då företaget Insjöhus köptes efter en konkurs."

Åhlén & Holm

(Se även nr 1101 ff.)

1938 50 års jubileum. Sthlm 1950. [Ca 70 sidor.] - Ur inledning av Gösta Åhlén: "Till minne av Åhlén & Holms 50-års jubileum får vi till anställda inom företaget, inbjudna gäster och medverkande under jubileumshögtidligheterna överlämna detta bildalbum med önskan om Gott Nytt År 1950."

1939 Katalogen från Åhlén & Holm. Den nötte man ut. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2000, s. 239. - Med bild på s. 238.

1940 Åhlén & Holm 50 år. 1899-1949. Jubileum. En skrift utgiven den 3 januari 1949 vid invigningen av jubileumsåret. Sthlm 1948. 16 s. – Dessutom följande: Åhlén & Holm Insjön. Jubileumsskrift. Göteborg 1909. 8 s.

1941 Åhlén & Holm. Jubileums-katalog 1899-1909. Priskurant å manufakturer, korta varor, kautschukstämplar och sigill med mera, med mera från Åhlén & Holm, Insjön ... Sthlm 1969. 248 s. - Faksimil av 1909 års upplaga. - Även 1978, 1989, 1985, 1995.

1942 Åhléns 90 år. Grundat i Insjön 1899. Historieboken. Sthlm 1989. [56] s. - Även utgiven i engelsk version.

1943 Bergman, Ingrid. Exkursionen till Åhl. (Kulturdagar i Bonäs bygdegård den 24 och 25 juni 1991. Uppsala 1992, s. 39-46.) - Om Åhlén & Holms paviljong från Baltiska utställningen år 1914.

1944 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 55-61. - "Det var så det började."

1945 Bäck, Folke. Den gamla postorderkatalogen berättar. D. 1. Karlstad 1989. - Om Åhlén & Holm på s. 12-64.

1946 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 88-93. - "Jul per post till hela Sverige." Rör J. P. Åhlén och företaget Åhlén & Holm.

1947 Rådström, Anne Marie. Dalajul som svenskt ideal. Vällingby 1996, s. 80-87. - "Jultidningar och läsning för barn." Rör bland annat J. P. Åhlén och företaget Åhlén & Holm.

(Se även nr 902, 1763 ff.)

1948 Jubileumsskrift för Leksands lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 1936-1986. Leksand 1986. 30 s. - Omslagstitel: Friluftsfrämjandet i Leksand 50 år. 1936-1986.

1949 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994, s. 145-149. - "Idrott och lekar."

1950 Västanvik. By vid Siljan. Västanvik 1988, s. 134-151. - "Från skidsport till gympning."

1951 Karlsson, Sven-Erik. Granbergets IF - en unik förening. Projekt Lokal idrottsutveckling. Av Sven-Erik Karlsson och Pär Ånell. (Svensk idrott 2003, häfte 6, s. 16-17.)

1952 Svennerman, Sven. Leksands skyttegille 50 år. Leksand 1952. 16 s.

Leksands IF med mera

1953 Boken om Leksands IF. Hemligheten bakom lirarnas lag. Utgiven av Leksands IF. Leksand 1991. 125 s. - Med förord av Bo Berggren.

1954 Börsen kan bli lösningen för Leksands IF. (Fritid & kultur i Sverige 1998:2, s. 18-19.) - Börsintroduktion diskuteras som lösning på klubbens problem.

1955 Leksand stars. Officiell årsbok 1997/98. - "Du håller just nu i din hand det första exemplaret av LIFs årsbok."

1956 Leksands idrottsförening 50 år. 1919-1969. Leksand 1969. 71 s. - Se även nr 46.

1957 Leksands idrottsförening 60 år. Leksand 1979. 24 s. - Varianttitel: Leksands idrottsförening 1919-1979.

1958 Leksands IF ishockeysäsongen 1968-69. Årsbok 69. Leksand 1969. 79 s. -"Denna årsbok, som behandlar den gångna ishockeysäsongen, har tillkommit för att ge de hockeyintresserade hjälp att minnas de händelser, matcher och även spelare, som gjorde spelåret 1968-69 så framgångsrikt just vid tiden för föreningens 50-årsjubileum."

1959 Leksingen. Utgiven av Leksands IF. Leksand 1977 ff. - 1977-1978 med undertiteln: Leksands IF:s medlemsblad. - 1991-1996 bilaga till Kupolen (reklamtidning).

1960 Aldskogius, Hans. Leksand, Leksand, Leksand! En studie av ishockeyns betydelse för en bygd. Hedemora 1993. 171 s. - Arbetet har tillkommit som ett projekt vid Dalarnas forskningsråd. - Det har anmälts av Sune Björklöf i: Rig 1993, nr 3, s. 93.

1961 Hedfeldt, Mona. Socialt kapital och sponsring av idrottsföreningar. En studie av Edsbyn, Mora och Leksand. Uppsala 2002. 31 s. (Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen. Arbetsrapporter. 458.)

1962 Ingels, Lars. Leksand så klart! Alla säsonger, alla spelare, alla matcher, alla mål. Foto: Leif Forslund. Västerås 2003. 287 s.

1963 Marklund, Pelle. "Lirarnas lag." 75 år med Leksands IF:s största hjältar! Malmö 1995. 171 s.

1964 Söderblom, Staffan. Olympiska lekar. Disciplin, tålamod, ödmjukhet. [Ishockey.] (Vi 1988:10, s. 10-15, 40.) - "Poeten Staffan Söderblom följde Leksand en vanlig matchdag."

1965 Östman, Lars. Från byalagen till Leksand stars. Nacka 1996. 267 s. - Föreningens historia ur bland annat ett företagsekonomiskt perspektiv. Visar även hur idrottsrörelsen förändrats genom internationella impulser.

Siljansnäs

1966 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 123-129. - "Jakt, fritid, sport." - På s. 128-129 i detta kapitel: Idrottsutövare från Björken. - Björkbergsbacken. - Siljansnäs flygfält.

1967 Hanses, Erik. Idrotten kommer till Siljansnäs. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 106-111.)

1968 Jansson, Sven. Idrottsrörelsens utveckling. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 111-121.)

1969 Regenberg, Margit. Siljansnäs flygklubb. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 135-137.)

1970 Regenberg, Margit. Siljansnäs roddarklubb. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 133-135.)

1971 Regenberg, Margit. Siljansnäs skytteförening. (En bok om Siljansnäs. Uppsala 1981, s. 137.)

1972 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 223-227. - "Idrotten kommer till byn."

Ål

1973 Insjöns idrottsförening 50 år. Jubileumsskrift 1905-1955. Insjön 1957. 31 s.

(Se även nr 866, 872, 1446)

1974 Bref ifrån en leksandsbo i Dalarne til sin wän i Stockholm rörande den nya Kongl. fri-corpsens inrättning. Sthlm 1788. 2 s.

1975 Dalregementets sockenkompanier. En regementshistoria i ord och bild utgiven av Kunglig Dalregementets Kamratförening. Redaktör: Hans Lundbergh. Falun 1964. - Ur innehållet: Krigsmän vid Majorens kompani (s. 222-239). - Till Leksands kompani. En sång under en apel på Fiskgården. Av Rune Lindström (s. 238-239).

1976 Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 99-102. - "Den indelte soldaten."

1977 Styrsjöbo - en bydokumentation. Utgiven av Styrsjöbo bycirkel. Leksand 1994, s. 103-105. - "Soldater."

1978 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utgiven av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 47-67. - "Soldater i Tibble." (Rubriken från innehållsförteckningen.)

1979 Torrberg byn bland bergen. Utgiven av Torrbergs bycirkel. Leksand 1999, s. 62-67. - "Soldater."

1980 Berglund, Per. Leksands kompani. (Armborstet. Dalasoldater 1995/1996, s. 38-39.) - Några personliga minnesbilder.

1981 Björkman, Erik. Leksands kompani och dess sista indelta soldater. Minnesbilder och funderingar. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 69-88.)

1982 Carlsson-Yrgård, Erik. Leksands kompani. 1939 8/12 1944. En krönika. Falun 1945. 15 s.

1983 Ejdler, Bengt. "Några soldater för Bröms rote i Leksand." (Dalfolk 1989:1, s. 18-20.)

1984 Hanspers, Oscar. Sorgliga och sorglustiga episoder i Leksands kompanis 1600-talshistoria. Vi bläddrar i gamla tingsprotokoll. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 105-118.)

1985 Horn, Bengt. Minnen och anekdoter om soldater vid Leksands kompani, som de berättats av min far och andra. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 89-104.) - Med anknytning till bland annat Viktor Horn och Skeberg.

1986 Lundbergh, Hans. Om majorens (Leksands) kompani. Rapsodiska bilder. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 11-18.)

1987 Yrgård, Erik M. Kamrater på Leksands kompani. (Fullträff. Tidning för Kungl. Dalregementet 1945, nr 7, s. 10, 12; nr 8, s. 8-9; nr 9/10, s. 10-11.)

1988 Åberg, Alf. När Karl XI mönstrade Leksands kompani. (Armborstet. Årsskrift 1961, s. 27-38.)

Siljansnäs

1989 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 16-19. - "Soldater. Exempel på soldater från Björken i Leksands kompani."

1990 Borkeby, Bengt. Alvik. Berättelsen om gårdar och människor i en by vid Siljan. Järfälla 1993, s. 42-53. - "Soldater."

Ål

1991 Horn, Bengt. Soldater i Åls rotar. (Armborstet. Årsskrift 1962, s. 85-96.)

Geologi 1999. - Folktypsundersökningar 2060. - Botanik 2062. - Zoologi 2070. - Fåglar 2076. - Natur- och miljövård 2085.

1992 Brink, Björn. Grundvattnets beskaffenhet. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 259-268.)

1993 Hedin, Karin. Daterad lagerföljd vid Spjutmo. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 191-204.)

1994 Hellman-Lutti, Kerstin. Myrar och vegetationshistoria. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 205-224.)

1995 Lindström, Magnus. Sjöar och sjösediment. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 241-257.)

1996 Puke, C. Siljansundersökningen 1963-1965. (Lantbrukstidskrift för Dalarna. Årg. 79(1966), s. 54-61.)

1997 Thorslund, Per. Siljansbygdens natur. (Natur i Dalarna. Under red. av Karl-Herman Forsslund & Kai Curry-Lindahl. Sthlm 1949, s. 238-249.) - Se även nr 1092.

1998 Zassi, Gian-Franco. Torvmarkerna och deras vatten. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 225-240.)

Geologi

1999 Berg och malm i Kopparbergs län. Av Erland Grip med flera. Utgiven av Statens industriverk. Sthlm 1983. Duplic. (SIND PM 1983:7.) - Leksand berörs på bland annat s. 232-244.)

2000 Ahlberg, Per. Agnostid trilobites from the Ordovician of the Siljan district, Sweden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1990:2, s. 145-156.)

2001 Ahlenius, Karl. Bidrag till Siljansbäckenets geografi. (Ymer 1905, s. 17-35.)

2002 Brante, Dag. Högsta kustlinjens höjd och utbildning. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 151-165.)

2003 Brunnberg, Lars. Lervarvskronologisk undersökning av landisens försvinnande. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 141-150.)

2004 Calles, Bengt. Water discharges during the deglaciation of the lake Siljan basin, central Sweden. (Geografiska annaler 67 A (1985), häfte 1/2, s. 101-112.)

2005 Clason, Fredrik. Om Dalälvens utlopp ur Siljan. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. Årg. 8(1928), s. 113-117.)

2006 De Geer, Gunnel. En sektion genom Ålshedens ås- och åsgravsområde enligt borrningar och geoelektrisk undersökning jämte aspekter på områdets uppkomst och grusförekomstens exploatering. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 99-109.)

2007 Ebbestad, Jan Ove R. Shell repair following failed predation in two Upper Ordovician brachiopods from central Sweden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 2000:3, s. 307-312.) - Rör Siljansområdet.

2008 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. - Ur innehållet: Siljan och Silurkransen (s. 9-23).

2009 Halden, Bertil. Isavsmältning och strandförskjutningar i Siljansdalen. Av Bertil E. Halden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 58(1936), häfte 1, s. 19-89, nr 404.)

2010 Halden, Bertil. Några tidigare dräneringsvägar i Siljansdalen. Av B. Halden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 69(1947), häfte 3, s. 376-380, nr 450.)

2011 Halden, Bertil. Siljanstraktens kvartärgeologi. Av B. Halden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 55(1933), häfte 2, s. 438-441, nr 393.)

2012 Halden, Bertil. Strandlinjer i södra Siljanstrakten. Av B. Halden. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 51(1929), häfte 3, s. 457-465, nr 378.)

2013 Halden, Bertil. Österdalälven-Siljan-Oreälven, ett triangeldrama i förhistorisk tid. (Ingeniörsklubbens i Falun förhandlingar 1947, s. 15-30.)

2014 Hessland, Ivar. Investigations of the lower ordovician of the Siljan district. 1-5. (Bulletin of the geological institution of the University of Upsala. Vol. 33(1949), s. 97-528.)

2015 Heström, Herman. Geologiska notiser från Dalarne. 1. Breccior från Siljanstrakten. 2. Öfversilurisk (?) skiffer från Bryggaregården. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 16(1894), häfte 6, s. 585-593, nr 160.)

2016 Hjelmqvist, Sven. Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs län. Sthlm 1966. (Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca:40.) - Leksandsområdet berörs på s. 57-61.

2017 Jaanusson, Valdar. Ein Profil durch den Vaginatum-Kalkstein im Siljan-Gebiet, Dalarna. Av Valdar Jaanusson och Harry Mutvei. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 73(1951), häfte 4, s. 630-636, nr 467.)

2018 Jaanusson, Valdar. Lower and middle viruan (middle ordovician) of the Siljan district. (Bulletin of the geological institution of the University of Uppsala. Vol. 42:3, nr 7/9. Upps. 1965. 40 s.)

2019 Jaanusson, Valdar. Stratigraphie und Lithologie der unterordovizischen Platyrus-Stufe im Siljan-Gebiet, Dalarna. Av Valdar Jaanusson och Harry Mutvei. (Bulletin of the geological institution of the University of Uppsala. Vol. 35(1953/55), s. 7-34.)

2020 Jaanusson, Valdar. Über die Fauna des oberordovizischen Slandrom-Kalksteines im Siljan-Gebiet, Dalarna. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 75(1953), häfte 1, s. 97-105, nr 472.)

2021 Jaanusson, Valdar. Zur Fauna und zur Korrelation der Kalksteine mit Illaenus crassicauda (sog. Flagkalk) im Siljan-Gebiet Dalarnas. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 69(1947), häfte 1, s. 41-50, nr 448.)

2022 Janson, Ragnar. Samband mellan morän och berggrund. Av Ragnar Janson och Lennart Waldenström. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 53-64.)

2023 Juhlin, Christopher. Further constraints on the formation of the Siljan impact crater from seismic reflection studies. Om Siljansringens uppkomst. Av Christopher Juhlin och Laust B. Pedersen. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1993:2, s. 151-158.)

2024 Karlén, Wibjörn. Grusundersökningar i Leksandstrakten. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 117-140.)

2025 Larsson, Inga. Om uppkomsten av åsgravar. Jordlagrens beskaffenhet mellan två åsgropar. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 83-88.)

2026 Lundén, Bengt. Aerial thermography - a remote sensing technique applied to detection of buried archaeological remains at a site in Dalecarlia, Sweden. (Geografiska annaler 67 A (1985), häfte 1/2, s. 161-166.)

2027 Orrje, Anders. Moränens petrografiska och granulometriska sammansättning i olika terränger. Av Anders Orrje och Rabbe Sjöberg. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 65-75.)

2028 Rogestam, Anders. Grundförhållandena i nordvästra delen av Tällberg. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 77-82.)

2029 Siljeström Larsson, Olof. Exercitium academicum de lacu Siljan. Ups. [1730]. 38 s. - Akad. avh. Uppsala. Preses: Andreas Grönwall.

2030 Smedman, Gunilla. Åsgravarna mellan Djurås och Leksand. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 89-97.)

2031 Stolpe, M. Om Siljanstraktens sandstenar. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 1(1872/74), s. 17-26; bd 7(1884/85), häfte 2, s. 112-121.) - Med genmäle av S. L. Törnquist i bd 7, h. 8, s. 480-488.

2032 Tham, Gustav. Geoelektrisk undersökning av Styrsjöplatån. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 111-115.)

2033 Thorslund, Per. Berg och malm i Leksand. Av Per Thorslund och Erik Åhman. Leksand 1974. 90 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 5.) - Ur innehållet: Berggrunden i Leksand (s. 21-62). Av Per Thorslund. - Leksands malmfyndigheter (s. 63-90). Av Erik Åhman. - Med gruvförteckning på s. 89-90.

2034 Thorslund, Per. Några stratigrafiska och tektoniska rön från Siljansområdet. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 58(1936), häfte 2, s. 380-384, nr 405.) - Referat av föredrag. - Diskussion s. 384-387.

2035 Thorslund, Per. Om sprickfyllnaderna i kalkreven inom Siljansområdet. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 54(1932), häfte 2, s. 147-164, nr 369.) - Genmäle av Gustaf T. Troedsson på s. 251-253. Svar på genmälet i h. 3, s. 372-373.

2036 Thorslund, Per. Siljansområdet brännkalkstenar och kalkindustri. (Sveriges geologiska undersökning. Ser. C, nr 398. Årsbok 30(1936), nr 5. 64 s.)

2037 Törnquist, Sv. Leonh. Geologiska iakttagelser öfver den kambriska och siluriska lagföljden i Siljanstrakten. (Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens förhandlingar. Årg. 28(1871), s. 83-129.)

2038 Törnquist, Sv. Leonh. Om Siljanstraktens paleozoiska formationsled. (Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens förhandlingar. Årg. 31(1874), nr 4, s. 3-39.)

2039 Törnquist, Sv. Leonh. Undersökningar öfver Siljansområdets graptoliter. (Lunds universitets årsskrift. Tom. 26(1889/90), afd. 2. 33 s. - Tom 28(1891/92). 42 s.) - Ingår samtidigt i Kongl. fysiografiska sällskapets i Lund handlingar.

2040 Törnquist, Sv. Leonh. Undersökningar öfver Siljansområdets trilobitfauna. (Sveriges geologiska undersökning. Ser. C, nr 66. Sthlm 1884. 101 s.)

2041 Törnquist, Sv. Leonh. Öfversigt öfver bergbygnaden inom Siljansområdet i Dalarne, med hänsyn företrädesvis fäst vid dess paleozoiska lag. Med en öfversigtskarta. (Sveriges geologiska undersökning. Ser. C, nr 57. Sthlm 1883. 59 s.)

2042 Wenner, Carl-Gösta. Fyra exkursioner. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 275-311.) - 1. Fotvandringar i Leksands Noret. - 2. Bilutflykt norrut till Tällberg och Tingsmyren. - 3. Bilutflykt söderut utefter Dalälven till Djura. - 4. Bilutflykt västerut till moränområden och myrar belägna över högsta kustlinjen.

2043 Wenner, Carl-Gösta. Jordarterna i Leksands socken. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 9-52.)

2044 Wenner, Carl-Gösta. Spekulationer om Dalälvens dalgång och dennas grundvattentillgång. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 269-274.)

2045 Wenner, Carl-Gösta. Älvens erosion och sedimentation i Leksands Noret. (Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Leksand 1974, s. 165-190.)

2046 Wiman, C. Om ceratopygeregionen inom Siljansiluren. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 28(1906), häfte 6, s. 451-464, nr 244.)

Siljansringen

(Se även nr 2023)

2047 Ahlberg, Hakon. Siljansringen frukten av kosmisk katastrof. (Historiska nyheter. Utgiven av Statens historiska museum. Nr 33(1985), s. 20.)

2048 Benson, Anders. Pang mitt i planeten - så föddes Siljan. (Röster i Radio/TV. 1990:7, s. 72-74.)

2049 Bergström, Jan. Gas och olja. Kosmiskt eller biologiskt ursprung? Solna 1985, s. 37-39. - "Siljansringen."

2050 Flodén, Tom. Ärr i det svenska urberget. Av Tom Flodén och Maurits Lindström. (Forskning och framsteg 1994:5, s. 43-47.) - Om Siljansringens geologi.

2051 Lindblom, Sten. Fluid inclusions in quartz from a quartz breccia in the Siljan Ring structure, central Sweden. Av Sten Lindblom och Frans E. Wickman. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1985:1, s. 53-58.)

2052 Perhans, Karl-Erik. Berg och jord i Siljansringen. D.1. Berg och bergsbruk. Ett naturgeografiskt studiematerial. Sthlm 1988. 96 s. Duplic.

2053 Svensson, Nils-Bertil. Några meteoritnedslag i Sverige: Deras kännetecken och bildningssätt. (Ymer 1985, s. 76-90.) - Berör bland annat Siljansringen.

2054 Thorslund, Per. Guide till geologisk rundtur i Siljansringen. Rättvik [1981]. 12 s.

2055 Wickman, Frans E. The Proterozoic rock pebbles of the basal Ordovician conglomerate in the Siljan Ring structure and their significance. Av Frans E. Wickman och Jan Olov Nyström. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1984:3, s. 215-218.)

2056 Wickman, Frans E. The Siljan ring impact structure. Possible connections with minor ores in its neighborhood. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1994:3, s. 145-146.)

2057 Åberg, Göran. K-Ar isotope analyses from the Siljan Ring meteorite impact structure, Sweden. Av Göran Åberg, Bengt Collin och Birger Schmitz. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1989:4, s. 355-360.)

2058 Åberg, Göran. Rb-Sr dating of a postorogenic Svecokarelian composite dike within the Siljan ring structure, central Sweden. Av Göran Åberg och Bengt Bollmark. (Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1983:1, s. 75-77.)

Geologi: Ål

2059 Magnusson, Nils H. Åhls sockens geologi. (Bidrag till Åhls sockens historia. 4. Insjön 1963, s. 9-42.)

Folktypsundersökningar

2060 Bröms, Klas. På folktypsundersökning i Leksand. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 181-183.)

2061 Lundman, Bertil. Folktypsundersökningar i övre Dalarna. - Folktypsundersökningar i Dalarna. (Dalarnas hembygdsbok 1932-1938, 1940, 1946.) - Framställningen ingår i de angivna årgångarna. Härvid berörs Leksandsbygden enligt följande: 1935, s. 53-54; 1937, s. 84-91; 1938, s. 98-99; 1946, s. 133-136. - Följande uppsats finns av Monica Andersson: Rasforskare Bertil Lundman i Dalarna - folktypsundersökningarna i Dalarna under 1930-talet. Falun 1997. 37 bl. (Falun: Högskolan i Dalarna. 5-poängsuppsats.)

Botanik

2062 Almquist, Erik. Dalarnes flora. Förteckning över kärlväxterna, grundad på professor G. Samuelssons samlade material och nyare tillägg, jämte några växtgeografiska synpunkter på dalafloran samt dess utforskning. Sthlm 1949. - Siljansbygden berörs kortfattat på s. 28 ff. Artförteckning på s. 118 ff. Litteraturförteckning på s. 414 ff.

2063 Arnell, Sigfrid. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. x Orchis maculata L. (Botaniska notiser 1911, s. 135-136.)

2064 Berggren, Birgitta. Växter som du kan möta på en vandring runt Plintsberg. (Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 21.)

2065 Berglund, August. Täppans och markens blomster. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 141-145.)

2066 Bratt, Lennart. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Kärlväxter. Av Lennart Bratt, Tomas Ljung med flera. Falun 1993. (Dalarnas botaniska sällskap.) - Leksand berörs på bland annat s. 348.

2067 Holmberg, Karin. Blomsterspira på bordet. (Grönt är skönt. Av gräs och mossa, blommor och löv, vidjor och vass. Umeå 1996, s. 46-49.) - Om Bror Stormats och hans blomsterbinderier i form av spiror.

2068 Johansson, K. Archieracium-floran inom Dalarnes silurområde i Siljanstrakten. (Bihang till K. Svenska vetenskapsakademiens handlingar. Bd 28(1902), afd. 3, nr 7. 156 s.

2069 Skommar, Erik. Östanhols by. Från äldsta tid till nutid. Leksand 1998, s. 79-86. - "Insamling av växter åren 1930-31."

Zoologi

2070 Hornsimpa funnen i Siljan. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1940-1943. Falun 1944, s. 151-152.) - Av Tord Tjeder finns följande artikel: Hornsimpa påträffad i Siljan? (Fauna och flora 1942, s. 164-165.)

2071 Spårkurs i Leksandsreviret. (Våra rovdjur 1999:2, s. 14-15.)

2072 Björklöf, Sune. Älgen i vår historia och vardag. Sthlm 1994. - Korta noteringar som rör Leksand på följande sidor: 93, 273, 280.

2073 Rapp, Mats. En vargspårare berättar. (Våra rovdjur 2001:4, s. 28-30.) - Spårning av varg i Leksandstrakten.

2074 Rapp, Mats. Första spårsnön. (Våra rovdjur 1998:2, s. 8-9.) - Om spår av björn, varg och lo i Leksandstrakten.

2075 Rapp, Mats. Leksandshannen avlivad. (Våra rovdjur 1999:2, s. 5-7.) - Om varg i Leksandstrakten.

Fåglar

(Se även nr 1431)

2076 Dalarnas fåglar. En bok om fåglarna i landskapet, deras utbredning, numerär och förändring samt en beskrivning av Dalarnas naturtyper. Redaktion: Leif Berglund med flera. Utgiven av Dalarnas ornitologiska förening. Avesta 1993. (Fåglar i Dalarna. Supplement. 1.) - Ur innehållet: Fågellokaler i Dalarna. Av Per Adenäs. Härvid berörs Leksands kommun på s. 104-105. Litteraturförteckning på s. 129-142 av Kjell Bylin och Ulf Kolmodin. - 1975 publicerades en tidigare utgåva av Dalarnas fåglar med Kjell Bylin som författare.

2077 Min hembygds djurvärld. (Dalajägaren. Årsbok 1950, s. 63-76.) - Förteckning över fåglar som iakttagits i Gustafs och Leksand.

2078 Dalgård, Walfrid. Något om sångfåglar och fågelsång. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 146-154.) - Med begränsad lokal anknytning.

2079 Lyrsell, Sven E. Fågellokaler i Leksands kommun. (Fåglar i Dalarna 1980, nr 3, s. 104-110.)

2080 Müller, Staffan. Limsjön, nygammal fågellokal återskapas mitt i Leksand. (Vår fågelvärld 1996:6/7, s. 6-10.)

2081 Müller, Staffan. Rovfågel - en lägesrapport. (Dalajägaren 1983, s. 76-78.)

2082 Persson, Bogdan. Örnutfodring med Leksands fågelklubb. (Våra rovdjur 1998:4, s. 14-16.)

Leksands fågelklubb

2083 Informationsblad - Leksands fågelklubb. Leksand 1977-1996. - Ett nummer per kvartal.

2084 Fåglar i Leksand. En tidskrift från Leksands fågelklubb. Leksand 1996 ff. - Ett nummer per kvartal.

Natur- och miljövård

2085 Dalamiljö. Utgiven: Leif Rönn AB, Leksand. 1997-1998. Leksand 1997-98.

2086 Geodiversitet i nordisk naturvård. Utgiven av Nordiska ministerrådet. Khvn 2001. - Ur innehållet: Siljansområdet i Dalarna, Sverige (s. 111-116).

2087 Miljö- och naturvårdsplan för Leksands kommun 2000-2003. Leksand 2000. 28 s.

2088 Värdefulla odlingslandskap i Dalarna. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Kopparbergs län. Falun 1994. (Länsstyrelsen i Dalarna. Miljövårdsenheten 1994:1.) - Ur innehållet: Leksands kommun (s. 59-73).

2089 Björs, Gunnar. Landskapsvårdsplan för södra siljanssocknarna. (Sveriges natur. Svenska naturskyddsföreningens tidskrift 1965, nr 1, s. 2-5.

2090 Bratt, Lennart. Dalarnas ängar och betesmarker. Av Lennart Bratt och Tomas Ljung. Falun 1993. (Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten. 1993:1.) - Om Leksands kommun på s. 155-173 med dels beskrivna områden och dels områden med vissa naturvärden. De beskrivna områdena är följande: 1. Storängen i Tällberg. – 2. Småslogar i Plintsberg. – 3. Hjulbäck. – 4. Sjugaremyren. – 5. Backlunds i Torrberg. – 6. Böle-Fallsbjörken. – 7. Åsledens fäbod. – 8. Almberg. – 9. Grytnäs. – 10. Kvarnbäcken i Hälla. – 11. Rommaänget. – 12. Drottningan i Rönnäs. – 13. Bratomta äng i Rönnäs. – 14. Nygårds i östra Rönnäs. – 15. Åhl-Tällberg. - 16. Solberga. – 17. Brenäsudden. – 18. Solarvet. – 19. Ols i Knåpbo. - 20. Djuptjärnsbo. – 21. Östanmor. – 22. Backen. – 23. Skinnaråsen. – 24. Ljusbodarna.

2091 Grånäs, Karin. Inventering av grus och krossberg inom siljansregionen. Leksands, Rättviks, Mora, Orsa och södra Älvdalens kommuner. Utgiven av Sveriges geologiska undersökning SGU. Av Karin Grånäs och Åse Sandkvist. Falun 1995. 106, 88 s. + bil. (Länsstyrelsen Dalarna. Meddelanden från Miljövårdsenheten. 1995:3.)

2092 Lind, Gunnar. Inventering av Limsjön i Leksands kommun. Av Gunnar Lind, Staffan Müller, Eyvor Troeng. Falun 1983. 122 s. (Information från Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Naturvårdsenheten. N 1983:4.)

2093 Ljung, Tomas. Landet bortom tiden. På vandring i skyddad natur i Dalarna. Falun 2000. (Länsstyrelsen i Dalarnas län.) - Under avsnittet "Alla Dalarnas reservat" redovisas kortfattat objekt i Leksands kommun på s. 316-317. - Se även nr 1340.

2094 Ljung, Tomas. Värdefull natur i Leksands kommun. Ett komplement till naturvårdsprogrammet jämte förslag till artbevarande åtgärder. Leksand [1993?]. 41 s. + bil.

2095 Lundqvist, Rolf. Dalarnas urskogar - en inventering av urskogsartade skogar i Dalarnas län. Falun 1997. (Länsstyrelsen Dalarnas län. Miljövårdsenheten 1997:4.) - Ur innehållet: Leksands kommun (s. 77-78).

2096 Rafstedt, Thomas. Våtmarker i Kopparbergs län. Av Thomas Rafstedt och Lennart Bratt. Falun 1990. (Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Miljövårdsenheten. N 1990:2.) - Ur innehållet: Dalarnas våtmarker - objektsbeskrivningar. Härvid berörs Leksands kommun på s. 115-127.

2097 Romell, L. G. Ett arv dör gömt och glömt. (Lustgården. Årg. 59(1978), s. 12-20.) - Om ängen i Siljansbygden.

2098 Rynéus, Torbjörn. Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Av Torbjörn Rynéus och Lennart Bratt med flera. Falun 1988. (Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Naturvårdsenheten. 1988:1.) - Ur inledningen: "I din hand håller du det första naturvårdsprogrammet för Kopparbergs län." - Leksands kommun berörs på s. 113-124. - Omfattande litteraturförteckning på s. 264-270. Karta som bilaga.

Molnbyggen

2099 Problematiken i Molnbyggen. Dokumentation från en hearing juni 1999. Sthlm 1999. 27 s. (Naturvårdsverket. Rapport 5012.) - "Denna rapport är en sammanfattning av en vetenskaplig hearing om de biologiska störningar som upptäckts i sjön Molnbyggen i Leksands kommun."

2100 Hjelm, Sara. Hur mår fisken i sjön Molnbyggen? Sammanställning av undersökningar 1999-2000. Text: Sara Hjelm och Helene Carlsson. Sthlm 2001. 24 s. + bil.

2101 Noaksson, E. Biokemiska, anatomiska och morfologiska studier av fisk från sjön Molnbyggen i Dalarna. Indikationer på endokrina störningar orsakade av lakvattnet från en avfallsdeponi. Av E. Noaksson, U. Tjärnlund och L. Balk. Nyköping [1997]. 54 s. Duplic. (Laboratoriet för akvatisk ekotoxikologi. Institutet för tillämpad miljöforskning. Stockholms universitet. 611 82 Nyköping.)

2102 Österberg, Kerstin. Svampgift misstänks för missbildad fisk. Ny metod kan lösa mysteriet med problemsjö i Dalarna. (Ny teknik 1999:18, s. 19-21.)

Natur- och miljövård: Siljansnäs

2103 Svensson, Anders. Östrogena och androgena effekter i lakvatten och kommunalt avloppsvatten i Fornby reningsverk, Siljansnäs, Leksands kommun. Av Anders Svensson och Ann-Sofie Allard. Sthlm 2002. 9 bl. (Svenska Miljöinstitutet AB.)

2104 Kopparbergs läns landsting. En berättelse om dess verksamhet under ett hundra år 1863-1962. Redaktionskommitté: Eric Carlsson med flera. Falun 1962, s. 311-312. - "Leksands sjukstuga."

2105 Lind, Per Ove. Hälsohem och kurorter. Sthlm 1989, s. 97-104, 131-132. - I detta avsnitt bland annat om hälsohem i Leksand.

Siljansnäs

2106 Kimsjö, Thelma. Nära nirvana. (Turist 1993:5, s. 26-28.) - Leonardos hälsohem i Siljansnäs.

I första hand samlingsvolymer i detta urval.

(Se även nr 401, 669. 685, 749)

2107 Allspelslåtar 2003. 2003. (Dalarnas spelmansförbund.) - Med två låtar från Siljansnäs.

2108 Allspelslåtar från Boda Bingsjö Rättvik Leksand. [Dala-Floda] 1999. 38 s. (Arnberg & Flodin.)

2109 Dalalåtar utgivna av Dalarnas spelmansförbund. Utan ort och år. - Flera utgåvor med olika innehåll finns av denna titel. Ur innehållet: Skänklåt av Lars Jobs. - Schottis av Pellas Mats Andersson. - Polska efter Anders Tull. - Leksands brudmarsch efter Skaft Erik.

2110 Folkliga koraler från Dalarna. [1]-2. Samlade av Jörgen Dicander. Falun 1975-1979. (Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. 18, 22.) - Med separat studieplan. - Verket redovisar bland annat upptecknare och meddelare samt traditionsbärare. På s. 174-175 i den första samlingen "Koraler förtecknade efter församling" med uppgifter om bland annat Djura, Leksand och Siljansnäs.

2111 Folkliga koraler. Sammanställda av Anders Lindström och Gunnar Ternhag. Älvsjö 1985. - Volym i litet format. Ortregister på s. 168 med hänvisning till bland annat Leksand och Siljansnäs.

2112 Folkmusik i Leksand, Djura och Siljansnäs. Uppteckningar av Karl Sporr 1916-47. Inledning och kommentarer av Märta Ramsten. Utgiven av Leksands kulturförvaltning i samarbete med Svenskt visarkiv. Leksand 1999. 350 s. (Leksands sockenbeskrivning. D. 11.) - Ryggtitel: Karl Sporr: Folkmusik i Leksand, Djura och Siljansnäs. - Inleds med uppgifter om Karl Sporr och hans inventering. - Med biografier, melodier och texter. - Titel- och förstaradsregister. - Hänvisning i innehållsförteckningen enligt följande: Back Britta Matsdotter. - Björk, Daniel. - Björs Olof Larsson. - Brits, Johan. - Dalgård, Valfrid. - Dahlström, Anna. - Eld Daniel Olsson. - Erik-Anders Anna Skoglund. - Eriksson, Karl Erik. - Eriksson, Wilhelm. - Flitt Johan Eriksson. - Gädd Jonas Norin. - Hanses, Nils. - Hol Anders Andersson. - Horn, Hilda. (Med bland annat "Morgonsol över Skinnaråsen." Text av Olof Rosén, melodi av Hilda Horn.) - Hållander, Anna. - Jones, Anders. - Jönses Anna Persson. - Knis Aron Karlsson. - Knis Karl Aronsson. - Kors Britta Persdotter. - Kullgren, Anna. - Larsson, Erik Edvard. - Liss Lars Carlsson. - Mats Pers Per Ersson. - Metar Olof Andersson. - Nordin, Per. - Nygårds (Matsers) Maria Andersson. - Park Jonas Jonsson. - Pellas Johanna Persson. - Pellas Kersti Larsson. - Perers Anders Olsson. - Pers Brita Larsdotter. - Pjons Gustaf Olsson. - Roligs Per Andersson. - Skommar Anders Persson. - Smångs Per Persson. - Storerkers Anna Andersdotter. - (Stur) Påvels Anna Mattsson. - Tull, Johan. - Tusen Anna Persson. - Östlund, Arvid. - Hjort Anders Olsson. - Snygg Olof Andersson. - Under rubriken "Unika pärlor i Leksand" berör Birger Eriksson Karl Sporrs uppteckningar i Dala-Demokraten 7/8 1999.

2113 Gammal fäbodpsalm och andra andliga visor från Dalarna. Samlade och kommenterade av Jörgen Dicander. Falun 1992. (Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. 31.) - I samlingen är följande nummer från Leksandsbygden: 1, 5, 36, 63, 65, 68, 80, 81. - På s. 68 förtecknas visor och psalmer efter församlingar. På s. 69-71 redovisas upptecknare och traditionsbärare från bland annat Djura, Siljansnäs, Åhl och Leksand. På s. 73-85 kommentarer till visorna och psalmerna.

2114 Låtar från Dalarna. Samlade och utgivna av Paul Bäckström. 2. uppl. Sthlm 1974. - Register på s. 629 ff. - Ur innehållet: Leksand och Siljansnäs (s. 295-313, 527-530). - Ål (s. 319-325, 531-532).

2115 Svenska låtar. Dalarna. 1501 låtar från Dalarna. Samlade av Nils Andersson. Med efterskrift av Mats Rehnberg. Sthlm 1972. (Samfundet för visforskning/Svenskt visarkiv.) - "Då Svenska låtar sedan länge varit slutsåld och livligt efterfrågad har Samfundet för svensk visforskning ansett det befogat att låta återge detta klassiska verk i oförändrat skick, främst för att ge en ny generation folkmusikintresserade tillgång till verket. Detta sker jämt 50 år efter det att den första volymen utgavs 1922." - Med Namnregister och Låtregister. - Ur innehållet (häfte IV): - Leksand (s. 158-166): Skölds Anders Larsson Hedblom, Heden; Per Olsson, Leksand. - Siljansnäs (s. 173-179): Skinnar Anders Larsson, Backbyn, Siljansnäs; Roligs Per Andersson, Hjulbäck, Siljansnäs. - Häfte 4 av verket utkom ursprungligen 1926. Har även utkommit 1978 och 2000.

2116 Visor från Dalarna. Vallåtar, polskor, gånglåtar, dryckesvisor, vaggvisor, kärleksvisor, andliga visor och psalmer samlade av Margareta Jonth. Sthlm 1975. - Följande nummer från Leksand: 6, 9, 10, 11, 15, 16, 37-40, 65, 66, 68.

2117 Visor i Dalarna. Visurval: Agneta Stolpe och Dalarnas spelmansförbunds vissektion. Text: Agneta Stolpe. Sthlm 1990. - Med ljudkassett. - Ur innehållet: "Enn gång mött´ ja." Uppteckning från Åhl. (S. 28.) - "Lilla vackra flicka." Uppteckning från Gråda by. (S. 55.) - "Leksands brudmarsch." (S. 57.)

2118 Väckelsens folkmelodier från Dalarna. Samlade av Jörgen Dicander. Falun 1981. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter. 24.) - Koraler från Leksand på följande sidor: 17, 41, 45-46, 140-141.

2119 Alfvén, Hugo. Fyra låtar från Leksand. Four melodies from Leksand. Instr. för symfonisk blåsorkester av Stig Gustafson. Sthlm cop. 1995.

2120 Aronsson, Knis Karl. Den signade dag. (Dalarnes jul. [1966], s. 18-19.) - Leksandsvarianten av psalmen "Den signade dag" med noter.

2121 Dybeck, Richard. Om Dalarne. H. 1-2. Sthlm 1918. (Dalarnas hembygdsförbunds skrifter. 2.) - Visor från Leksandsbygden återges och kommenteras enligt följande: H. 1, s. 39, 99-101, 104-106. - H. 2, s. 23-24. - (Dessutom återges en sägen på s. 80 i h. 2.)

2122 Englund, Adolf. Hos Åhlén & Holm. En sommarvisa från Insjön. Täxt af R. Åkerblom. Insjön [1912]. (Åhlén & Holms förlag.) - Text: "Se solen, den lyser klar och mild."

2123 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 10. Bjursås och Ål. Sthlm 1923. - Ur innehållet: Ålmål och låtar (s. 174-188). Förteckning över låtar på s. 192.

2124 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 11. Ljura och Gagnef. Sthlm 1923. 193 s. - Ur innehållet: Ljuramål och Jässpö (s. 43-51). I detta kapitel bland annat om visor i Djura. Förteckning över låtar på s. 193.

2125 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 6. Siljan. Sollerön och Siljansnäs. Sthlm 1921. - Låtar återges på flera håll i verket. Förteckning över låtar på s. 182.

2126 Forsslund, Karl-Erik. Med Dalälven från källorna till havet. D. 1. Öster-Dalälven. Bok 9. Leksand. Sthlm 1922. - Ur innehållet: Låtar och visor (s. 111-124). Om låtar och visor även i andra kapitel. Förteckning över låtar på s. 210.

2127 Forsslund, Karl-Erik. Till budom och sommarens glädje. En fäbodhistoria av Karl-Erik Forsslund. Med låtar och visor samlade av Carl Gudmundsson och andra. Sthlm 1916. (Dalarnas hembygdsförbunds skrifter. 1.) - Med låtar från Leksand på s. 13, 21-23, 36, 38-39. - 2. uppl. 1925 där titelns inledningsord ändrats enligt följande: Ti budom och sommarens glädje.

2128 Färje, Carl Gustav. Fäbodlåtar från Dalarna. Älvdalen 1979. - Ur innehållet: Leksand (s. 60-62). - Siljansnäs (s. 59).

2129 Granstam, Bengt. Meditationer över gamla dalamelodier. För orgel. H. 5. Från Leksand och Gagnef. Cop. 1976. - Ur innehållet: Den signade dag. Leksandsvarianten.

2130 Gudmundsson, Ture. Brudbukett. 7 bröllopsvisor till gamla och nya texter. Sthlm 1974. 11 s. - "Margareta Jonth och Fridolinkvartetten tillägnas denna samling, som första gången framfördes i Musik vid Siljan sommaren 1974."

2131 Holmström-Ingers, Malin. Jungfru Maria. (Erik Axel Karlfeldt.) Recitation med musik av Malin Holmström-Ingers. Sthlm cop. 1918. 5 s.

2132 Ingels, John. Leksands gamla melodier i urval för klockspel d2 - f3. Utgiven av John Ingels. Leksand 1989. [9] s. Duplic.

2133 Jobs, Anders. I Siljansbygd. Glimtar av natur och folkliv. Tonsättning för soloröster, kör och orkester av Anders Jobs. Ord av Jenny Petersson. Falun 1933. 11 s.

2134 Johansson, Jan. Jazz på svenska. Svenska folklåtar. Bearb. Jan Johansson. Sthlm cop. 1963. - Ur innehållet: Skänklåt från Leksand.

2135 Koch, Erland von. Orren han kuttrar. Visa från Leksand. Arr.: Erland von Koch. Sthlm 1963.

2136 Lindberg, Nils. Gammal skänklåt från Ål. Sthlm cop. 1985.

2137 Malmlöf-Forssling, Carin. Daggkåpebyn. [Musiktryck.] Elva små tonsättningar. Till text av Björs Brita, Leksand. Malung 1974. 16 s.

2138 Norlén, Håkan. Visor ur Himlaspelet. Ett spel om en väg som till himla bär. Ord av Rune Lindström. Musik av Håkan Norlén. Musiken arrangerad för piano av Lars Hellberg. Sthlm 1943. 5 s.

2139 Prosell, Anders. Gånglåt från Leksand. Text och melodi: Anders Prosell. Tonsatt av Seth Steninger. Leksand 1954. [2] s.

2140 Sjöholm, Axel. Dalalåtar av Axel Sjöholm. Utgivna till 75-årsdagen den 29 juni 1969. Sthlm 1969. 8 s. (Kejving musik AB.) - Endast noter. - Ur innehållet: Vals i Sjugare. - På Käringberget. - Vals från Tällberg.

2141 Steninger, Seth. Leksands brudmarsch. Gammal brudlåt från Leksand harmoniserad och arrangerad för orgel av Seth Steninger. Leksand 1950. [2] s.

2142 Sunesson, Calle. Två visor. [Musiktryck.] Utan ort och år. [2] s. - Melodistämma med text och ackordanalys. Ur innehållet: Leksandskullan och Vår Herre. Se även nr 404.

2143 Svanholm, Nat. Tre sånger. Musik: Nat. Svanholm. Text: Per Johannes. Leksand 1971. 7 s. - Med följande innehåll: Till min kära. - Till en väverska. (Till Stenback Anna i Hälla, då hon slutade sin tjänst i Leksands Hemslöjd.) - Till en spelman. (Till Leksands spelmanslag på dess 20-årsdag.) - Se även nr 397.

2144 Svensson, Bernhard. Låtar ur Från Siljan. Låtar och visor komponerade för violin av Bernh. Svensson. Arrangerade av Sven Sköld. Sthlm 1938. Med varierande paginering.

2145 Söderlundh, Lille Bror. Leksands-låtar för två och tre fioler i arrangemang av Lille Bror Söderlundh 1953. Sthlm 1954. 14 s. (Leksands sockenspelmän. Nordiska musikförlaget Stockholm.)

2146 Wallin, Bertil. Dalakoraler. Tre dalakoraler för orgel, op 19. Slite 1989. - Ur innehållet: Pastoral och liten passacaglia över "Den signade dag", melodi från Leksand.

(Redovisas i kronologisk följd)

2147 Leksands-Tidningen. 2/1 1903 - 30/12 1904. 1903-1904. - Avläggare till Dalarnas Nyheter. Efterföljes av: Siljan.

2148 Siljan. 3/1 1905 - 24/5 1907. 1905-1907. - Föregås av Leksands-Tidningen. – Se även nr 2149.

2149 Siljan. Utgiven av Dalarnas bildningsförbund. Med anledning av folkhögskolekursernas 50-årsjubileum. Borlänge 1955. 4 s. - "Denna tidning är framställd efter förebild av Gustaf Ankarcronas tidning Siljan, som utkom under åren 1905-1907. Tidningens huvud är en exakt återgivning av den vinjett, som Gustaf Ankarcrona tecknade, och under vilken han utgav tidningen Siljan, Öfre Dalalagets Allmoges tidning, För Sammanslutning, Nykterhet och Upplysning." - Ur innehållet: Siljan (om tidningen Siljan). Av Tora Olsoni. - En augustikväll på Holen (besök hos Gustaf Ankarcrona). Av Erik Olsson. - Artikeln om tidningen Siljan redovisas även separat.

2150 Siljansbygdens Allehanda. Nyhets- och annonsorgan för Leksand, Siljansnäs och Insjön. Årg. 1-4. Leksand 1968-1971.

2151 Siljan runt. Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik och Leksand. 1981-1996.

2152 Mas-Media. Siljan, Borlänge, Leksand, Rättvik med flera. Borlänge 1983-1987. - Utkom i flera upplagor.

2153 Leksandsbladet. Annonsblad för Leksand, Gagnef och Rättvik. Leksand 2003. - Medtagen som exempel på utgivningen. Utkommer i allmänhet en gång i veckan. Utgivningen för år 2003 anges utgöra årgång 50.

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-02-03