Skolbiblioteken

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skolbibliotekarie

Philip Elisson

Telefon: 0247-804 89

E-postadress:

Besöksadress: Gamla Siljansnäsvägen 15, 79333 Leksand

Bord med böcker

Det finns ett skolbibliotek på var och en av de sju kommunala grundskolorna i Leksands kommun samt på Leksands gymnasium.

Skolbiblioteket är en viktig resurs i undervisningen och utnyttjas flitigt av elever och lärare i alla årskurser.

För att kunna låna på skolbiblioteket behöver eleven ett skollånekort. Det får man när man börjar i förskoleklass, eller när man kommer ny till skolan. Vårdnadshavare måste skriva på att man tagit del av de regler som gäller för skollånen och att man godkänner att ens barn får ett lånekort. Be skolbibliotekarien om blanketten.

Elever med läs- och skrivsvårigheter får hjälp med lättläst litteratur och inlästa böcker. Elev och målsman kan boka tid med sin skolbibliotekarie för att bli registrerade för Egen nedladdning. Då kan man själv ladda ner inlästa böcker från Tal- och punktskrifts-biblioteket till sin dator eller telefon.

Sidan uppdaterad: 2022-08-22