Föreningsbidrag

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fritidsavdelningen

Telefon: 0247-801 88

E-postadress:

Föreningsbidrag söker du lättast genom vår e-tjänst. För att göra det krävs att du har en inloggning och lösenord. Saknar du inloggningsuppgifter kontaktar du fritidsavdelningen.

Föreningsbidrag

Dessa bidrag kan ni som förening söka hos fritidsavdelningen:

Som förening har ni möjlighet att ansöka om bidrag till föreningsägda anläggningar eller till lokaler som föreningen hyr. Ansökan ska göras senast den 1 april varje år.

Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag kan göras direkt i vår e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Ledarutbildningsbidrag avser att stödja utbildning av ledare och funktionärer verksamma inom organisation i Leksands kommun. Bidrag kan utgå till centralt, regionalt liksom för lokalt anordnad kurs.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag kan göras direkt i vår e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, skickas tillsammans med en sammanställning digitalt via IdrottOnLine Klubb på Riksidrottsförbundets hemsida.

Samtliga föreningar kan även erhålla det lokala aktivitetsstödet från kommunen och då skickas ansökan till fritidsavdelningen. Det går bra att skicka in en kopia av den ansökan föreningen skickat in till IdrottOnLine men ni kan även söka bidrag genom vår e-tjänst eller använda vår blankett.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Ansökningen ska göras senast

Ansökan för perioden 1 januari - 30 juni ska ha inkommit senast den 25 augusti. Ansökan för perioden 1 juli till 31 december ska ha inkommit senast den 25 februari.

Som förening har ni möjlighet att ansöka om bidrag till skötsel av isbana. Bidraget söker ni i vår e-tjänst för föreningsbidrag.

Som förening har ni möjlighet att ansöka om bidrag för spårning av skidspår. Bidraget söker ni i vår e-tjänst för föreningsbidrag.

Som förening har ni möjlighet att ansöka om bidrag till orienteringskartor. Bidraget avser nyritning eller revidering av orienteringskarta. Bidraget söker ni i vår e-tjänst för föreningsbidrag.

Som förening har ni möjlighet att ansöka om bidrag till drift av föreningsägda anläggningar eller till lokaler som föreningen hyr.

Ansökan om bidrag till drift av föreningsägda anläggningar kan göras direkt i vår e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Ansökningen ska göras senast

Ansökan ska göras senast den 1 april varje år.

Krav för att få föreningsbidrag

  • För att få söka bidrag krävs att föreningen har fastställda stadgar och är uppbyggd enligt demokratiska principer.
  • Föreningen måste ha en inriktning i linje med kommunens policy och aktiva förhållningssätt i frågor som jämställdhet, integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.
  • Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.
  • Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen för alla.

Övriga föreningsbidrag

Leksands Kommun beviljar föreningsbidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom vård och omsorgsutskottets verksamhetsområde. Verksamheter som förstärker och kompletterar den verksamhet som vård- och omsorgsutskottet bedriver har möjlighet att söka bidraget.

På sidan 25-27 i dokumentet Policy och riktlinjer, stöd till föreningar och organisationer (under relaterade länkar) kan du läsa mer om bidraget. Ansökan görs på den här blanketten:

Organisationer som bedriver studieverksamhet kan ansöka om föreningsbidrag från Leksands kommun. Förening som uppfyller de formella kraven, fastställda av Kommunstyrelsen, om föreningsbidrag för studieförbund, kan efter beslut erhålla föreningsbidrag. Ansökan ska inkomma senast 30 juni och görs via kommunens e-tjänster. Du hittar e-tjänsterna via knappen nedan.

Sidan uppdaterad: 2022-04-28