Krav för att få föreningsbidrag

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar fredag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

För att få söka bidrag krävs att föreningen har fastställda stadgar och är uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen måste också ha en inriktning i linje med kommunens policy och aktiva förhållningssätt i frågor som jämställdhet, integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.

Dessutom ska minst ytterligare ett av följande krav vara uppfyllt:

  • Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.
  • Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen för alla.
  • Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt ur turistisk synvinkel.
  • Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde.
  • Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och inriktning.
  • Verksamheten/arrangemanget ska uppfylla de krav som gäller för bildningsverksamhet (studiecirklar).
  • Lokal organisation som erhåller statliga eller regionala bidrag med krav på en kommunal insats.
  • Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående.

Sidan uppdaterad: 2019-05-17