Krav för att få föreningsbidrag

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att få söka bidrag krävs att föreningen har fastställda stadgar och är uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen måste också ha en inriktning i linje med kommunens policy och aktiva förhållningssätt i frågor som jämställdhet, integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.

Dessutom ska minst ytterligare ett av följande krav vara uppfyllt:

  • Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.
  • Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen för alla.
  • Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt ur turistisk synvinkel.
  • Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde.
  • Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och inriktning.
  • Verksamheten/arrangemanget ska uppfylla de krav som gäller för bildningsverksamhet (studiecirklar).
  • Lokal organisation som erhåller statliga eller regionala bidrag med krav på en kommunal insats.
  • Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående.

Sidan uppdaterad: 2019-05-17