Skoterkörning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För skoterföraren finns det många saker att tänka på för att undvika störningar för omgivningen eller skador på till exempel åkermark. Nytt 1 december 2017 är att hjälm är obligatoriskt vid skoterkörning.

Riktlinjer för en säker och trivsam skoterfärd

 • Obligatoriskt förarbevis för terrängskoter. Från och med 1 januari 2000 får terrängskoter endast framföras av den som har förarbevis för terrängskoter. Minimiålder för förarbevis är 16 år. Den som före 1 januari 2000 tagit körkort eller traktorkort och ej haft det indraget behöver ej ha förarbevis för att köra terrängskoter även om det rekommenderas. Böter utfärdas vid körning utan förarbevis.
 • På med hjälmen! Hjälm är sedan 1 december 2017 obligatoriskt vid skoterkörning.
 • Registreringsskylten ska vara väl synlig framifrån (undantag finns).
 • Kör nyktert! Alkohol orsakar många olyckor med dödlig utgång.
 • Kör inte i plant- eller ungskog.
 • Anpassa hastigheten! Kör inte fortare än att du kan stanna inom det område du kan överblicka. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/timme.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör. Undvik att köra på oplogade skogsbilvägar eftersom plogningen försvåras.
 • Visa stor hänsyn intill bebyggelse. Använd lederna för att komma bort från byarna.
 • Kör inte på jordbruksmark utan markägarens godkännande. Särskilt känslig är mark med höstsådd gröda.
 • Du får bara köra på väg när du måste passera den eller, om terrängen är oframkomlig, kortast lämpliga sträcka. Du får köra max 20 km/timme på väg. Stopplikt gäller när du korsar väg.
 • Du får inte köra i iordningställda skidspår, i skidbackar, på golfbanor eller i tätorterna. 
 • Som snöskoterförare har du alltid väjningsplikt mot skidåkare och gående, även i skoterspåret.
 • Sjöarna är attraktiva för friluftslivet. Tänk på att bullret från skotern hörs långt. Håll låg hastighet om du måste passera en sjö.
 • Vi är många som ska samsas i naturen. Kör med förstånd och visa hänsyn mot djur, människor och natur!

På skoterlederna kör man säkrast och stör minst. Sök information hos lokala skoterklubben, information se nedan.

Sidan uppdaterad: 2021-10-28