Boka sporthall/gymnastiksal och idrottsanläggningar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fritidsavdelningen

Telefon: 0247-801 88

E-postadress:

Du kan som föreningsansvarig, privatperson eller företag boka träningstider i sporthallar, gymnastiksalar och andra anläggningar. De kommunala anläggningarna går att hyra säsongsvis eller för enstaka tillfällen.

Bokning av hel säsong

Välj önskad lokal (En lokal per ansökan)

Markera önskemål genom att ange intressanta tider vid respektive veckodag

I första hand

I andra hand

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kommun behöver behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din lokalboknings ärende. Dina personuppgifter kommer endast att användas i detta syfte. Behandling av dina personuppgifter ske enligt artikel 6.1b i dataskyddsförordningen (fullföljande av avtal). Dina personuppgifter kan delas med kommunens ekonomienhet och till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Dina personuppgifter kommer att gallras efter 10 år. Leksands kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Information om bokning

Önskar du göra en bokning för en hel säsong fyller du i vårt webbformulär ovan. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 maj för bokningar som gäller nästkommande säsong.

Abonnemangen för säsongen 2023/2024 avser perioden 2023-08-21 till 2024-05-31 med stängt för juluppehåll under tiden 2023-12-24 till 2024-01-07.

Du är välkommen att boka tider på våra anläggningar för enstaka tillfällen. Bokning görs via länken ovan.

Bokningsbara tider är vardagar klockan 16.00–22.00 samt lördagar och söndagar klockan 8.00–22.00.

För bokning av andra lokaler i en skola än gymnastiksalar kontaktas respektive skola.

Anläggning Taxa kronor per timme för föreningar i Leksands kommun
Taxa kronor per timme för övriga
Fotbollsplaner/konstgräs 150 kr 495 kr/500 kr
Friidrottsanläggning 150 kr 495 kr
Sporthall/gymnastiksal 150 kr 495 kr/270 kr
Stuga på Vaverön 375 kr/dygn 560 kr/dygn

Klicka här för att del av fritidsavdelningens samtliga hyrestaxor.