Åhls minnesgård, Insjön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild över Åhls minnesgårdar tagen sommaren 2020 av Lars Mäx.
Fotograf Lars Mäx

Hembygdsgården är uppförd på Holens bys gemensamma undantagsmark på Vattberget, de flesta byggnader flyttades hit på 1920-talet från olika byar i Åls socken, Insjön.

Åhls fornminnes- och planteringssällskap instiftades 1912. Dåvarande Åls kommun hade tidigare anslagit medel till "ett planteringssällskap för Vattbergets ordnande". Förutom markvård på olika sätt i bygden, var ett huvudsyfte för föreningen att uppföra en "minnesgård i gammal stil". Redan 1916 invigdes hembygdsgården som då bestod av två byggnader.

Under 1920-talet växte den kringbyggda gården fram och fullbordades. Drivande kraft var Back Olof Ericsson. Man anordnade gammaldags körkalas, för att forsla fram husen från olika byar i socknen och många bybor engagerades med häst och släde. Föreningen namnändrades 1927 till Åhls hembygdsförening.

Den fyrkantbyggda formen på gården är typisk för bondgårdar i Nedansiljan, med en parstuga som bostadshus. Fähuset var ofta, som här, placerat mitt emot bostadshuset, så att gödsel-staden kunde samordnas med stallet och dasset. Utanför gårdsfyrkanten placerades byggnader som kunde innebära särskild eldfara; smedja och torkstuga, samt härbren som var viktiga att skydda mot vådeld.

Hembygdsgården ägs och förvaltas av Åhls hembygdsförening.

Sidan uppdaterad: 2021-06-08