Fräsgården, Ytterboda

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fräsgården Ytterboda LeksandFOTO LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV ©

Fräsgården är en fyrkantsbyggd bondgård med anor från 1600-talets början, bevarad på ursprunglig plats i Ytterboda norr om Leksand.

Frässläkten är förknippad med denna gård alltifrån 1600-talets början. Huvudman under större delen av 1800-talet var Fräs Lars Larsson. Han var kyrkvärd och inte bara släktens, utan även hela byns huvudman. Fräs Lars gård var en riktig storgård för Leksandsbygden, med för sin tid omfattande ägor och många välbyggda hus.

Fräsgården är ett välbevarat exempel på den slutna fyrkantbyggda bondgården i Nedansiljan, bestående av ett stort antal byggnader, en för varje ändamål. Gårdsplanen har portlider åt tre väderstreck. Även boendeinteriören är ursprunglig och väl bibehållen.

Härbren, smedjor och torkstugor uppfördes utanför gårdsfyrkanten för eldfarans skull. Mellan härbret och byvägen fanns tidigare en för sin tid omfattande och välskött apel-, kål- och kryddgård. Här har på senare år åter planterats ett antal rara kryddväxter, prydnadsblommor och fruktträd.

Söder om byvägen var en extra fägård, som hörde till denna storgård med fähus, lador, härbren, kvarn, snickarbod och i början av 1900-talet till och med en egen liten kraftstation i ån.

Leksands hembygdsgemenskap förvärvade gården 1958, efter att den drygt 10 år tidigare hade sålts ur släkten. Med anslag från Kungafonden kompletterades och upprustades gårdens byggnader. Sedan 1960 visas Fräsgården för besökare. 1970 förklarades Fräsgården som byggnadsminne. Gården ägs och förvaltas av Leksands kommun.

Sidan uppdaterad: 2021-09-20