Leksands lokalhistoriska arkiv

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kulturhus

Museum och arkiv

Telefon: 0247-802 45

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3

Postadress: 793 80 Leksand

Arkivassistent

Ingela Sannesjö

Telefon: 0247-802 59

E-postadress:

Webbsökningen i bildarkivet är för tillfället stängd

Ny upphandling av leverantörstjänst pågår och vi hoppas kunna göra bildsökningen i Leksands lokalhistoriska arkiv tillgänglig igen under december 2023. 

Svenska Handelsbanken Noret Leksand har haft taklagsfestFOTO ANDERS JONES LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV ©
Svenska handelsbanken. En av de senast upplagda bilderna från Leksands lokalhistoriska arkiv. Bilden är tagen av Anders Jones.

Leksands lokalhistoriska arkiv ligger i Leksands kulturhus. Arkivet består av textarkiv, bildarkiv, föremålsarkiv och ett studiebibliotek. Delar av bildarkivet är digitaliserat och sökbart på webben.

I textarkivet finns bland annat personarkiv efter män och kvinnor som verkat i bygden från 1600-talet fram till våra dagar. Här finns tusentals handlingar om allt mellan himmel och jord.

Bildarkivet inrymmer cirka 400 000 fotografier och negativ från fotograferingskonstens barndom på 1860-talet fram till nutid. Här är tillvarataget samlingar efter både professionella fotografer och amatörfotografer.

I anslutning till det lokalhistoriska arkivet i kulturhuset finns det ett studiebibliotek med specialinriktning på folkkulturen i Leksand och Dalarna.

För bästa service, förboka ditt arkivbesök enligt kontaktuppgifterna ovan. Välkommen!

Bildarkivet inrymmer cirka 400 000 fotografier och negativ. I sökandet efter en bygds historia är gamla fotografier en nästan ovärderlig källa. Här finns samlingar efter ett 20-tal fotografer som verkat i leksandsbygden. Till detta kommer enstaka fotografier av skilda härkomster och vykortssamlingar.

Fotografer

Fotografer med ett stort antal bilder från byar och gårdar, arbete och fest, händelser och tilldragelser, människor och landskap, är Gerda Söderlund, Siljedal & Co, Anders Jones samt Anders Åkernäs. Stora samlingar av ateljébilder från bröllop, dop, konfirmation och andra tillfällen är bevarade efter Margit Karlsson, Anders Jones och Erik Franzén.

Visningspärmar

Genom visningspärmar får vi mycket värdefull information från leksandsbor. Pärmarna finns tillgängliga i vårt bildkafé, som du kan besöka när museet är öppet. Välkommen att hjälpa oss med identifiering och andra uppgifter genom att skriva in vad du vet på bildblanketterna. Tack!

Prislista - beställning av bilder för privat bruk

A4 eller mindre: 100 kr

A3: 200 kr

A2: 300 kr

Leverans av bilder

Leverans av digital bild från arkivet 100 kr

Leveranskostnad för A4: 40 kr

Större format (A3 och A2) avhämtas på plats av beställaren.

Bilder för publicering

Enligt BLFs prislista

Tack för alla gåvor

Tack till alla privatpersoner och fotografer som under åren lämnat in sina fotosamlingar till bildarkivet och gjort arkiven så rika på lokalhistoria.

I textarkivet finner du bland annat personarkiv efter män och kvinnor som verkat i bygden.

I textarkivet finns tusentals handlingar, till exempel folklivsuppteckningar, levnadsbeskrivningar, dialektanteckningar, bymagasinshandlingar, stämmoprotokoll, revböcker, byhandlingar, dagsverkslistor, släktutredningar, gårdshandlingar, bondedagböcker, bouppteckningar, rotehandlingar, brev, kassaböcker, vykort, småtryck, ritningar, skolhandlingar, inspelningar av visor och historier, affischer, kartor, tidningsartiklar, gruvkartor och musiknoter.

Här finns även handlingar från vägsamfälligheter, vattenledningsföreningar, andelstvättar, hembygdsföreningar, spelmanslag, folkrörelser, fredsföreningar, frireligiösa samfund, kyrkbåtsroddare, konstsällskap, lanthandlar, ångbåtsaktiebolag och mycket annat.

Leksands kommun och Leksands Konstsällskap äger tillsammans en stor samling av både äldre måleri och modernare konstverk.

Intresset för Siljansbygden kulminerade omkring sekelskiftet då en rad konstnärer sökte sig hit varav flera slog sig ner i Leksand. Bland dessa kan nämnas Gustaf Theodor Wallén, Emerik Stenberg, Ivar Nyberg och Gustaf Ankarcrona. Bymiljöer, dräkter, musik - kort sagt hela den lokala kulturen verkade lockande och inspirerande och en mängd folklivsbilder växte fram. Leksands Konstsällskap tillkom 1929 på initiativ av Gustaf Ankarcrona.

Redan 1930 fick konstsamlingen en permanent utställningslokal en trappa upp i tingshuset. När hemslöjdslokalerna stod färdiga 1952 fick samlingen sin plats där. 1965 flyttades konsten över till kommunhuset. Den konst som finns i offentlig miljö i Leksand är uppdelad på olika ägare. Leksands Hemslöjds-förening och kommunen har tillsammans ett åttiotal dalmålningar. Dessutom har kommunen en tavelsamling som tillkommit genom inköp och donationer. Ett antal tavlor hänger i kulturhuset och kommunhuset, men de flesta återfinns på institutioner såsom ålderdomshem och skolor.

Varje månad visar Leksands lokalhistoriska arkiv nya föremål ur samlingarna. Dessa visas i entrén till biblioteket. Om du är intresserad av månadens föremål och bild och bor på annan ort, skicka ett mejl till kulturavdelningen för mer information.

Diamagasin nr 4Norsgatan examen röd brandbil( troligen Ford V8 årsmodell 1936 )

Studenter på Norsgatan. Fotograf: Bengt Liss. Bild från Leksands lokalhistoriska arkiv.

Vill du lämna material till lokalhistoriska arkivet?

Leksands lokalhistoriska arkiv har skapats genom generösa gåvor eller depositioner genom åren. Vi tar gärna emot mer material som är värdefullt att bevara för framtiden! Det kan vara något som är typiskt eller unikt för Leksandsbygden, som kompletterar samlingarna gällande innehåll, ämnesområde, geografisk hemvist eller liknande.

Hur går det till?  

Kontakta oss först och berätta vad du vill skänka.

Boka en tid för en bedömning och genomgång av materialet. Vi behöver dokumentera så mycket som möjligt om materialet. Observera att vi inte gör ekonomiska värderingar. Vid överlämnandet upprättas ett gåvokvitto och materialet registreras i vår accessionsliggare.

Bra att känna till 

Gåvorna vill vi kunna använda fritt i vår verksamhet, det vill säga för forskning, utställningar samt visning i olika former. Endast i undantagsfall tar vi emot material med förbehåll eller som depositioner. 

Om vi av någon anledning inte kan ta emot gåvan, kan vi ge råd om till exempel förvaring eller kanske hänvisa till andra arkiv eller museer.

Välkommen att höra av dig!

Kulturhusets tillgänglighet

  • Handikapparkering finns
  • Hiss finns
  • Handikapptoalett finns
  • Hörslinga finns

Sidan uppdaterad: 2022-11-08