Museum

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Leksands kulturhus

Museum och arkiv

Telefon: 0247-802 45

E-postadress:

Besöksadress: Kyrkallén 3

Postadress: 793 80 Leksand

I museet i Leksands kulturhus finns världens tredje största samling av dalmålningar och en dräktutställning som visar något av det finaste inom svensk textilkonst. I stora utställningshallen visas tillfälliga utställningar inom konst och kulturhistoria.

utställningen från rot till barr på Leksands kulturhus julen 2019

Granrötter utgör bara en liten del av de många föremål som visas under julens utställning

Från rot till barr - en utställning om granens möjligheter

Årets julutställning synliggör granens potential, från sågade produkter och massaved till granens kvalitéer som trädslag till andra användningsområden, såsom kläder och ät/-drickbara delikatesser. Utställningen är skapad av Hemslöjden i Kronoberg, utökad med våra lokalhistoriska samlingar på tema gran.

Visas till och med 25 januari 2020. Fri entré

Kulturhuset, Dalmålningsrummet


Dalmåleriutställning

Dalmålningarna har en särställning inom den svenska folkkonsten. Dalmålerieran, som pågick från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet, hade som huvudområden Leksand och Rättvik. Leksands kulturhus samling är den tredje största samlingen i världen.

Dalarnas museum utarbetade på 1970-talet ett program kallat ”det decentraliserade museet”, i vilket länets kommuner gavs ett ”kulturellt” ansvarsområde. På grund av sin omfattande samling tilldelades Leksand området "dalmålningar". Leksands kulturhus logotype, en stiliserad kurbits, anspelar just på kommunens länsansvar för dalmåleriet.

Dräktutställningen

Knappast något i kulturhuset väcker så stort intresse som den permanenta dräktutställningen. Siljansområdet, och framförallt Leksand, är den del av Sverige där sockendräkten i vardag och fest levt kvar längst. Halsklädet med svartsticksbroderi och de svartvita vävda banden anses som något av det finaste inom svensk textilkonst. De komplicerade mönstren, vävda av utomordentligt tunn tråd, har åtminstone sedan 1200-talet vuxit fram under bondkvinnornas händer.

Det textila materialet i samlingen är omfattande och av mycket hög kvalité. Själva exponeringen i den fasta avdelningen ger oss känslan av att besöka ett ”smyckeskrin”.

Museibutik och bildkafé

I museibutiken finns bland annat litteratur med lokal anknytning och vykort med motiv från vårt bildarkiv.

I bildkaféet kan du ta en enkel fika och njuta av bilder från gamla tiders Leksand. Här visas olika fotoutställningar med bilder från bildarkivet. Det finns även en liten pysselhörna för barn och möjlighet att värma barnmat i micro.

Vägskäl

Sedan 1997 pågår ett internationellt projekt, "Vägskäl", i Leksand. Vägskäl är en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops, bok- och film produktion, föredrag, film och musik.

Projektets syfte är att exponera olikartade nya konstriktningar, lokalt och internationellt, och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra.

Kulturhusets tillgänglighet

  • Handikapparkering finns
  • Hiss finns
  • Handikapptoalett finns
  • Hörslinga finns

Sidan uppdaterad: 2019-12-02