Badplatser

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fritidsavdelningen

Telefon: 0247-801 88

E-postadress:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Helgbobadet.

I Leksands kommun finns den lite större badplatsen vid Orsandbaden/Leksand Strand och ett antal strandbad vid våra mindre sjöar och tjärnar ute i byarna. Observera att det inte är tillåtet för hundar och hästar att bada vid våra badplatser.

Badplatser i kommunen

 • Alvik, ansvarig: Alviks byalag
 • Brasjön, ansvarig: Siljansnäs Sockenråd
 • Grytnäs, ansvarig: Grytnäs byalag
 • Heden, ansvarig: Hedens byalag
 • Helgbobadet, ansvarig: Leksands kommun/fritidsavdelningen
 • Hisstjärn, ansvarig: Djura byalag/fritidsavdelningen
 • Hjortnäs, naturbadplats
 • Hjulbäck, ansvarig: Hjulbäcks byalag
 • Hälla, ansvarig: Hälla byalag
 • Lundbjörken, ansvarig: Lundbjörkens fäbodlag
 • Olsnäs, ansvarig: Olsnäs fäbodlag
 • Opplimen, ansvarig: Leksands kommun/fritidsavdelningen
 • Orsandbaden, ansvarig: Leksands Strand
 • Rönnäs, ansvarig: Rönnäs byalag
 • Siljansnäs, ansvarig: Siljansnäs camping
 • Styrsjön, ansvarig: Leksands kommun/fritidsavdelningen
 • Tasbäck, ansvarig: Tasbäck byalag
 • Tibble, ansvarig: Tibble byalag
 • Tunsta, ansvarig: Tunsta byalag
 • Tällberg, ansvarig: Tällbergs Byamän
 • Västannor, ansvarig: Västannors byalag/fritidsavdelningen
 • Västanviksbadet, ansvarig: Västanviks camping
 • Övermo, ansvarig: Övermo byalag

Handikappramp

Vid badplatsen i Opplimen finns det en handikappramp, se karta.

Handikappramp

Vattenkvalitet

Under badsäsongen tar miljöenheten vattenprover på femton av badplatserna. Resultatet från analyserna samt allmän information om strandbad finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Provresultaten läggs in 1-2 veckor efter provtagningstillfället. Läs även miljöenhetens information om badvatten.

Hundar på badplatsen

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter måste hundar hållas kopplade på de av kommunens förvaltade badplatserna (se vilka det är i listan ovan).

Hundar får inte bada på kommunens förvaltade badplatser under tiden 1 juni-31 augusti om inte något annat särskilt angetts för platsen.

På övriga badplatser är det den ansvariga (ofta byalag eller liknande) som beslutar om vad som gäller där.

Simma säkert

För att minimera risken för olyckor i samband med bad har Svenska livräddningssällskapet några tips på badvett.

Sidan uppdaterad: 2022-07-12