Ljusbodarna

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vinterbildsom visar timmerstugor och en fägata.

Ljusbodarna är en av kommunens största och mest välbevarade fäbodställen. Här är fäbodlaget aktiva och håller fäbodmiljön öppen med bete och slåtter.

Fäbodstället Ljusbodarna ligger cirka 20 kilometer västerut från Leksands centrum. För över 100 år sedan brukades här stora arealer åker, hackslogar och skogsbeten. Här finns odlingsrösen, stenmurar och stigsystem som spår efter verksamheterna. Under sommaren kan här upptäckas de olika ängsväxterna gökärt, liten blåklocka, ängsskallra, ormrot eller vårbrodd.

Fäbodlaget är aktiva och måna om sin miljö. Här jobbar de bland annat med att hålla landskapet öppet, sätta gärdsgårdar, hålla och sköta om djur samt märka stigar. En raststuga står alltid öppen för trötta vandrare som vill vila, eller kanske till och med sova över.

Vandringsleder passerar/utgår från Ljusbodarna mot Sången, Sångberget och Skinnaråsen.

Sidan uppdaterad: 2019-04-02