Vildmarksriket

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vy över liten myr och tallar  varav några är gamla och grå

År 2010 skedde det en inventering. Resultatet blev att över 8 000 hektar skyddsvärd skog identifierades i gränslandet där de tre kommunerna Leksand, Mora och Vansbro möts.

Där de tre kommuner Leksand, Mora och Vansbro möts, finns det över 8000 hektar skyddsvärd skog. Inom ett område av cirka 50 000 hektar, utgör det ungefär 17 % av ytan vilket är en unikt stor andel. Normalt kring leksandstrakten består en-tre % av arealen skog av höga naturvärden.

De anställda på de olika kommunerna misstänkte att det fanns höga naturvärden i dessa trakter och anlitade därför några av Sveriges mest kunniga och rutinerade skogsinventerare, Sebastian Kirppu och Bengt Oldhammer. Under åren 2009 och 2010 var de ute och inventerade. Resultatet var mycket glädjande och smått sensationellt - här fanns fortfarande stora arealer med rik biologisk mångfald. Dessa stora, tysta områden utan större inslag av exploatering är inte bara viktigt för djur och växter, utan i allra högsta grad också för människor. Möjligheten till friluftsliv i områden med vildmarkskaraktär, vilka ligger nära bebodda samhällen, kan bli ovärderligt i framtiden.

Den stora utmaningen som kvarstår för befolkningen och samhället att försöka bevara dessa värden. Nya synsätt måste väckas gällande vilka möjligheter skogen öppnar upp för, inte bara tanken på hur många kubikmeter virke som finns. Redan idag finns vetskapen att 17 % av ett landområde kan skyddas. Detta enligt vad världens länder enades om på det stora biologisk mångfald-mötet som hölls i Nagoya, oktober 2010. 

           

En karta med de utpekade naturvärdefulla områdena i Vildmarksriket

 

Svensk Pärla

Vildmarksriket uppmärksammades år 2013 som en Svensk Pärla av Världsnaturfonden. En kort film om området spelades in år 2014.

Fjällbergets naturreservat

2015 kunde Leksands kommun inviga ett nytt kommunalt naturreservat i Vildmarksriket, Fjällbergets naturreservat.

Namnet Vildmarksriket

Namnet kommer av att naturfilmaren Jan Lindbladh spelade in delar av en film "Ett vildmarksrike" inom området på 70-talet.

Sidan uppdaterad: 2019-04-02