Björbergshällan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En naturstig leder genom reservatet.

Björbergshällan, som är ett barrskogsreservat, är beläget på Leksands kommuns näst högsta berg. Från utsiktspunkten erbjuds en milsvida utblick över skogslandskapet åt sydost. Utsikten nås av en märkt naturstig som går genom skogen via Bergtjärnen.

Naturtyp:

Barrskog, bergsbrant

Areal:

134 hektar

Service:

Informationsskylt, märkt led

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

35 kilometer

Från skogsbilvägen i söder går en märkt led upp till och genom reservatet. Stigen är 3,5 kilometer lång och är ännu inte så upptrampad, därför gäller det att vara observant efter markeringarna. Från själva toppen, som är belägen 521 meter över havet, erbjuds det ingen utsikt. Istället är det en magnifik utsikt i branterna åt sydost.

Terrängen i reservatet är kuperad med omväxlande naturskog, förkastningsbranter, myrar och ett par småtjärnar. I skogen som har fått stå och växa, utan större påverkan av människor, finns de kvaliteter som ger en naturskog. Här finns exempelvis gamla och döda träd, olika stora träd, gläntor samt liggande träd. Denna variation ger bra livsmiljöer för arter som inte överlever i de skogar som med jämna mellanrum avverkas och där det planteras nya träd. Det är en härlig känsla att uppleva atmosfären i naturskogen och att vandra runt på de sluttande myrarna.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2022-05-19