Blåberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilden visar svamp och pinnar på mosssa och ris med en stövel i bakgrunden

Blåberget är ett naturskogsområde där granen är dominerande. Här ligger trädstammarna huller om buller, och en liten bäck rinner genom skogen. Besökaren får vid sitt besök finna sin egen väg genom området. Detta då det inte finns någon anlagd led.

Naturtyp:

Granskog med bäckravin

Areal:

12 hektar

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

15 kilometer

Blåbergets naturreservatet består av gammal högrest granskog med inslag av grova gamla lövträd. Bäckravinen som rinner genom skogen, skapar en hög luftfuktighet, till gagn för många spännande arter. I reservatet finns det även rikligt med död ved som gynnar mängder av vedsvampar och insekter, vilkas spår även kan betraktas på nära håll för den intresserade. Området är stämningsfullt, men kanske som allra vackrast vid fuktigt väder när lavar och mossor visar sina vackra färger som tydligast. 

På området finns det inga anlagda stigar, därför får besökare själva finna sin väg. Utöver att Blåberget erbjuder en fantastisk natur, kan ett besök under sensommaren och hösten ge en bra skörd i svampkorgen.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2022-05-19