Fjällberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sommarbild med skog i förgrunden och sjö och berg i bakgrunden.

Fjällberget, som är kommunens högsta berg med sina 525 meter över havet, har en vid utsikt bort över Siljan. På berget finns ett naturreservat som en del av ett större gammelskogs-område. Miljön karaktäriseras av knotiga tallar och skogklädd myr.

Naturtyp:

Barrskog, myr

Areal:

58 hektar

Service:

Slogbod, vandringsled, informationsskylt

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

35 kilometer

Parkering:

Vid Vådsjön

Fjällbergets naturreservat, som invigdes är 2015, är 58 hektar stort och ligger på Fjällbergets nordostsluttning, från Vådsjön upp mot berget.

Fjällberget ligger inom Vildmarksriket och här kan både vildmarksnatur och tystnad upplevas. Skogen är gammal och bitvis gles, och i de sluttande myrmarkerna en bit upp på berget vrider sig de gamla tallarna som om de vore plågade av väder och vind. På enstaka gammeltallar lyser den ärggröna och sällsynta varglaven.

Skogen i reservatet ingår som en del av ett större naturskogsområde på toppen av berget. Syftet med reservatet är att skogen skall förbli orörd. Det är bra både för skogens alla arter, men också för friluftslivet - nu vandras det genom skog hela vägen upp på berget!

Det finns markerade stigar som går genom reservatet.  Vid vandring på stigen från Vådsjön upp mot bergets topp - glöm inte att blicka ut över nejden.

Leksands naturvårdsfond

Fjällberget är det trettonde naturreservatet som har inrättats av Leksands kommun. Detta har möjliggjorts genom donationer från Leksands naturvårdsfond.

Sidan uppdaterad: 2019-07-30