Gönan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ett vattendrag i skogen

Gönan är ett av länets få orörda vattendrag där både flodpärlmussla och öring finns.

Naturtyp:

Vattendrag, sjö, barrskog

Areal:

154 hektar

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

45 kilometer

På gränsen mellan Vansbro och Leksand​

Naturreservatet består av vattendraget Gönan, sjön Gösjön och de intilliggande skogarna. Gösjön ligger i Leksands kommun medan huvudparten av Gönan ligger i Vansbro kommun.

Unikt vatten med flodpärlmussla och öring

I Gönan lever en av länets största och finaste populationer av flodpärlmussla. Gönan har i princip inte rensats på block eller död ved, påverkats av vattenkraft eller utsatts för andra större mänskliga ingrepp. Detta gör vattendraget unikt.

Gönans blockrika botten gynnar arter som flodpärlmussla och öring. Förutom öring förekommer också fiskar som elritsa och den mer ovanliga bergsimpan. Tidigare fanns även en livskraftig stam av flodkräfta som tyvärr dog ut på grund av kräftpest efter en utsättning av signalkräfta i Gösjön. Se regler kring rengöring av redskap mm som varit i kontakt med vattnet, nedan i föreskrifterna.

Läs mer på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2021-09-03