Granåsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skog med många döda träd

Reservatet är ett 105 hektar stort gammelskogs-område som ligger både i Leksand och Falu kommun. Tvärgående genom området rinner Lungsjöån som är ett värdefullt vattendrag med mycket höga naturvärden.

Naturtyp:

Granskog

Areal:

105 hektar

Service:

Skylt

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

50 kilometer

I Granåsens naturreservat finns det flera olika naturtyper. Här finnes både bördig, högrest granskog och gles, klenvuxen tallskog på myrar samt lövrika barrskogar med asp och björk. Här finns mycket död ved och även brandstubbar som skvallrar om tidigare skogsbränder. Många sällsynta arter av skalbaggar och andra insekter påträffas här tack vare den rikliga mängden död ved.

Läs mer på länsstyrelsens sida. 

Sidan uppdaterad: 2021-09-03