Gräsberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på lunglav som växer på en gammal sälg.

En liten strimma av den granskog som tidigare klädde Gräsbergets hela nordostsluttning har här sparats som reservat. På 1 hektar för granarna en ojämn kamp mot vinden tills skogen runt om växt upp igen.

Naturtyp:

Granskog

Areal:

1 hektar

Service:

Skylt

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

50 kilometer

Initiativet till att skydda skogen togs av en skolklass i Bjursås som samlade in pengar till reservatsbildningen.

Idag består omgivningen av ungskog och hyggen. I reservatet finns däremot rikligt med döda träd, högstubbar och vindfällen. Flera sällsynta lavar, mossor och vedsvampar har hittats,  till exempel rynkskinn, lunglav, violettgrå tagellav, citronticka och rosenticka. Den rikliga mängden död ved gynnar också olika insekter och fåglar.

 

Sidan uppdaterad: 2019-04-03