Hundhagen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En skylt visar vägen i naturreservatet

Reservatet ligger strax öster om Insjön på mark som tidigare tillhört tegelbruksområdet. Idag växer lövskogen och Hundhagen passar att besöka året om men kanske är höjdpunkten vår och försommar då fågelkören når sitt maximum.

Naturtyp:

Lövskog, vatten, hage, åker

Areal:

109 hektar

Service:

Vandringsled, slogbod, vinterfågelmatning

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

15 kilometer

Parkering:

Vid Rönnäsvägen och i Brenäs

Naturreservatet är 109 hektar stort varav 49 hektar består av vatten, 30 hektar lövskog, 10 hektar hagmark och 20 hektar åker. Markägaren Leksands kommun bildade
naturreservat år 1994. Brenäsviken är en våtmark som restaurerats för att gynna sjöfågellivet.

Vandringsled och grodor

Den märkta stigen i sydöstra delen av naturreservatet leder besökaren genom en djungel av lövskog och gamla lertäktsgropar som numera är vattenfyllda. I dessa vattensamlingar samlas grodor för att para sig  under våren. Hannarnas kväkande lockrop ligger då som en ljudridå över hela området. När grodäggen befruktats bildas en flytande gelésamling som så småningom blir pigga små grodyngel. Kom ihåg att alla grodyngel är fridlysta! Sätt dig på någon av bänkarna som finns utplacerade längs med vandringsleden och lyssna på djurlivet.

Vinterfågelmatning

Bara 100 meter från bilvägen kan du vintertid slå dig ner och studera småfåglarnas matpyssel i lugn och ro. Här fyller Leksands fågelklubb på med frö och späck till glädje för fåglar och fågelskådare. Ta med termosen och njut av blåmesar, talgoxar, entita, trädkrypare, domherrar med flera. Har du lite tur kommer en flock stjärtmesar eller en gråspett förbi.

För mer motion kan du ta en promenad genom naturreservatet och gå ut på Millnäset där det finns en slogbod.  Det öppna vattnet och fiskodlingarna tilldrar sig örnens intresse. Lyft blicken till himlen ibland. Har du riktig tur seglar en havsörn fram på breda vingar.

Åtgärder i Hundhagen

Leksands kommun samarbetar med Naturskyddsföreningen och Leksands Fågelklubb inom projekt Vitryggig hackspett. Tanken är att skapa en god livsmiljö för den nästan utrotade hackspettsarten (det finns idag en handfull häckande par i Sverige). Skuggande gran tas bort i reservatet för att gynna lövskogen. Vidare har  tio procent av de friska lövträden (björk och al)  ringbarkats så att ytterligare död ved skapas. Död ved  gynnar en mängd vedlevande insekter och det gillar den vitryggiga hackspetten!

Flera av åtgärderna i Hundhagen har utförts med projektstöd av skogsstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03