Kliberg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En vybild mot Siljansnäs
Vägvisningsskylt i reservatet

Reservatet för Kliberg är 3 hektar stort och består av skogen på toppen och branten med rasmarker åt öster.

Naturtyp:

Barrskog, rasbrant

Areal:

3 hektar

Service:

Informationsskylt

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

15 kilometer

Den branta östsidan på Kliberget är det som ger området karaktär. Utsikten över barrskogen och bort mot Siljan och Siljansnäs är hisnande.

Barrskogen dominerar men i branten med rasmarker finns inslag av lövträd. Skogen har lämnats orörd under lång tid och det ger förutsättningar för en mängd arter av  lavar, mossor och vedsvampar att trivas. Detta i sin tur skapar goda livsmiljöer för exempelvis hackspettar.

Leksands naturvårdsfond

Tack vare Leksands naturvårdsfond har markägaren fått ersättning och Leksands kommun har kunnat bilda naturreservatet. 

Sidan uppdaterad: 2022-05-19