Korantberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på vit/ljusblå ärtväxt

Kommunens ostligaste naturreservat är 200 ha stort och utgörs främst av äldre barrskog men med inslag av myr och fuktiga lövskogar.

Naturtyp:

Barrskog med inslag av lövskog och myr

Areal:

200 hektar

Service:

Skylt

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

55 kilometer

Parkering:

-

Stora delar av skogen  har  en urskogsliknande karaktär.  De många brandstubbarna skvallrar om  skogsbränder som skett genom åren och riklig mängd av död ved i olika former ger förutsättningar för många ovanliga och skyddsvärda arter. Botanisten kan också finna spännande växter som torta, skogsvicker, tvåblad och korallrot.

Det är ett mycket kuperat område med stor vildmarkskaraktär. Här finns gott om bär och svamp men inte några anordningar för friluftslivet. Du får själv finna din väg med karta och kompass.

Det exotiska namnet lär komma av att korna rantade (gick) omkring i skogen och betade. Så det gäller att betona rätt!

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03