Lugnet-Barkdal

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Barn som leder i skogen

Strax nordväst om Leksands centrum och längs med Siljan ligger det tätortsnära reservatet Lugnet-Barkdal. Skogen består främst av tall eller barrblandskog på sandig, torr mark. De många stigarna avslöjar att området är välbesökt.

Naturtyp:

Barrskog

Areal:

21 hektar

Service:

Informationsskyltar

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

Vid idrottsområdet

Parkering:

Vid Tegera arena

Skogsområdet med de många stigarna har använts för rekreation sedan början på 1900-talet. Här kan man promenera med hunden, löpa på de många motionsspåren eller bara sitta ner på en bänk och njuta en stund. Flera stigar är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Vid Siljans strand kan man strosa längs strandpromenaden Solvändan.

Stig in i pelarsalen av tallar närmast ishallen och vandra vidare och  fascineras av skogens variation. Gamla, grova och knotiga strandtallar möter ungskog och någon fläck med mörk granskog och mossa på marken. Här kan du även studera lämningar från en stenåldersboplats, en järnframställningsplats, kolningsgropar och en tjärränna.

Syftet med Lugnet-Barkdals naturreservat är att ge bra möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden. Syftet är även att bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöer som är kopplade till gamla och grova tallar och till miljöer med strukturer som gamla, grova lövträd och död ved. Syftet ska uppnås genom anpassad skogsskötsel och bra anordningar som underlättar för friluftsliv, till exempel stigar och information till allmänheten.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03