Mockalberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reservatet ligger intill Trätbodarnas fäbodar och består av urskogslik barrskog. Siljansleden går genom området och en märkt naturstig tar dig upp på berget.

Naturtyp:

Barrskog

Areal:

98 hektar

Service:

Eldpallkoja, vandringsleder, informationsskylt

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

17 kilometer

Parkering:

Vid Dala-Järnavägen

Skogen utgörs av såväl tät granskog som gläntor och gles tallskog. I många områden är skogen urskogslik eftersom skogen i stort sett inte påverkats av det moderna skogsbruket. Flera stormfällningar har skapat rikligt med död ved. Här trivs mängder av lavar, mossor, vedsvampar, insekter och fåglar. En gammal fäbodstig korsar området och vid Björntjärn finns en raststuga.

Sidan uppdaterad: 2023-01-27