Nybodalen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på blåsippor

Nybodalen ligger i Tällberg och består av igenväxta hagmarker som utvecklats till ett lövskogsområde. Här finns ett rikt fågelliv och på våren lyser blåsipporna i backarna.

Naturtyp:

Lövskog

Areal:

10 hektar

Service:

Vandringsled, informationstavla

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

13 kilometer

Parkering:

Vid Ovabacksgattu

De marker som  tidigare brukades som slåtterängar och beteshagar har växt igen till en tät och lummig lövskog. Gamla stenmurar och rösen skvallrar dock om en annan tid med andra behov.

I början av 1900-talet handgrävde en man vid namn Engvall två dammar. I dammarna trivs vattensalamander och grodor. Intill  dammarna finns en raststuga och rastplats där du kan slå dig ner och kanske lyssna på grodornas parningsrop.

Besök gärna naturreservatet om våren då vitsipporna och blåsipporna blommar och lövskogen sjuder av fågelsång.

Leksands kommun har tillsammans med markägarna bildat naturreservat av området. En grusad en stig underlättar tillgängligheten till reservatet.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03