Plintsberg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vy från Plintsbergs naturreservat

Lövrik granskog i en kalkpåverkad sluttning mellan Plintsbergs by och järnvägen. Här trivs blåsippor och orkidéer. Reservatet är 25,4 ha stort och en stig tar dig genom området.

Naturtyp:

Lövskogsrik granskog

Areal:

25 hektar

Service:

Stig

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

9,5 km

Parkering:

-

Skogen på Plintsberget är inte särskilt gammal även om man kan tro det när man ser vissa av de grova träden. Storskifteskartan från 1825 visar att området i början av 1800-talet främst nyttjades som åker, slåtter- och betesmark. Men när jordbruket förändrades under den första halvan av 1900-talet började skogen att ta över området. Tack vare att marken är så näringsrik växer träden fort och höga naturvärden har redan bildats.

Flera orkidéarter

Att det är kalkrikt gör att flera olika orkidéarter växer i området. Mest spektakulär är guckuskon men nästrot, tvåblad och jungfru Marie nycklar pryder också sin plats. I lövsprickningstid är det en fin tid att besöka Plintsbergs naturreservat. Fågelsång och blåsippor utlovas när man vandrar längs stigen som leder genom området.

Sidan uppdaterad: 2022-05-19