Romberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilden visar tallar som växer på lavklädd mark.

Dramatiska landformer och hällemarkstallskog dominerar reservatet som sträcker sig över Romberget och Bodberget. Uppe på höjderna får man på några platser hisnande vyer över skogar, byar och älvlandskap.

Naturtyp:

Barrblandskog

Areal:

116 hektar

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

9 kilometer

 

Ett höghöjdsområde med häftig topografi och gammelskog. Trots närheten till centralorten och stora byar får man en känsla av vildmark när en en tjäder gör ett plötsligt uppflog. Förvridna hällemarkstallar och spåren efter skogsbränder som härjat förstärker den känslan. 

Reservatet bildades 2018 och några anordningar för friluftslivet har ännu inte kommit på plats men länsstyrelsen planerar för en märkt led och skyltning. Tills vidare får man lita till karta och kompass. 

Mer information finns på länsstyrelsens hemsida

 

 

Sidan uppdaterad: 2019-04-03