Sätra Hasselskog

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på hänge med hasselblomma

Naturreservatet Sätra hasselskog ligger vid Plintsberg på en kalkrik sluttning med rik flora av örter, buskar och träd.

Naturtyp:

Lövdominerad skog

Areal:

29 hektar

Service:

Vandringsled

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

8 kilometer

Parkering:

Vid Bragehall

Hasseln som är mycket ovanlig på dessa breddgrader trivs på södersluttningen strax söder om Plintsberg. Här finns gott om hasselbuketter och hasselskott. Markerna är kalkrika och har tidigare brukats för slåtter och bete. Om vårarna blommar blåsipporna vackert.

Här har hittats rönnpraktbagge, som är en mycket ovanlig skalbagge i Sverige. Rönnpraktbaggen har utsetts till ansvarsart för Leksands kommun.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03