Skörolsmyran

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En person står i skogen

Skörolsmyran är ett litet reservat som ligger sydost om Insjön och som består av naturskog och myrmark.

Naturtyp:

Barrskog, myr

Areal:

11 hektar

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

15 kilometer

Myrmarker omger det lilla naturreservatet som består av naturskogslik barrskog. Här har skogen inte brukats på mycket lång tid. Träden är rika på hänglavar och här finns gott om död ved i olika former. Skalbaggar och fåglar som exempelvis tretåig hackspett trivs i skogen.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens sida.

Sidan uppdaterad: 2019-05-15