Stora granen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En stig leder fram mot en stor gran som är märkt med en röd bricka

I kommunens sydvästra del intill Björbergets fäbodar finns en jättegran. Granen är idag ett utflyktsmål men fungerade förr i tiden som ett riktmärke i terrängen.

Naturtyp:

Granskog

Areal:

0,7 hektar

Service:

Vandringsled, informationsskylt

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

35 kilometer

Parkering:

Vid reservatet

Reservatet är 0,7 hektar stort och består av gammal granskog som växer på tidigare öppen mark. Redan på 1870-talet var jättegranen känd som denstora granen och när nya fäbodkullor första gången buffrade till Björberget fick de lära att: vid stora granen i backen delar sig vägen i tre och då ska du ta till...

Gustav Dalmalm uppger i Djura och Skebergsbygden att granen i uppförsbacken till fäboden just där täkterna tar vid är en av de största nu kvarstående träden i trakten. Genom att den befinner sig på inägomark, har den undgått senare tiders stämplingsyxor och bör stå kvar som ett minnesmärke från gångna tider, tills den självdör av ålderdomsbräcklighet. Den är för säkerhets skull fridlyst.

43 meter hög

Granen växte alltså upp i öppen mark, men sedan fäboddriften upphörde och många av stugorna övergavs, revs eller kolades har skogen växt upp tät runt om. Granen är en riktig bjässe på cirka 30 skogs-kubikmeter, den är ungefär 43 meter hög och har en omkrets på cirka 4,20 meter i brösthöjd. För att omfamna granen sägs det krävas tre fullvuxna karlar!

Fridlyst enligt gåtfull skylt

På granen sitter en skylt fridlyst enligt lag på ansökan av Dalarnas hembygdsförbund men de efter-forskningar som kommunen gjort har inte lyckats reda ut hur den skylten kommit dit. Det verkar inte finnas noterat i något arkiv så förmodligen är det en handlingskraftig person som kommit över en skylt och sedan helt enkelt satt dit den.

Naturreservat med fondpengar

Leksands naturvårdsfond har löst in skiftet där Stora granen står och möjliggjort för kommunen att bilda ett litet naturreservat. Det är inte bara själva storgranen som är intressant utan här finns även andra stora och gamla granar. På marken växer bland annat blåsippa och vårärt vilket skvallrar om att jorden är bördig. Död ved finns sparsamt idag, men kommer att öka i takt med stigande ålder på granarna. För den  uppmärksamme besökaren finns spåren av fäbodtiden att upptäcka, till exempel resterna av en gammal ängslada och kryddväxten mästerrot. En vältrampad stig leder från parkeringen fram till Stora granen.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03