Storön

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vårbild med enar i förgrunden och en betesmark och lade i fonden.

En halvö med varierat kulturlandskap som delar Alviken från Byrviken. Längs vandringsleden får man sommartid uppleva åker, äng, hage med betesdjur, skogsmark och fina lador.

Naturtyp:

Kulturlandskap, skog

Areal:

37 hektar

Service:

Vandringsled, informationsskylt

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

11 kilometer

Under 1800-talet nyttjades större delen av ön till åkermark och hackslog. Stora delar av markerna har idag växt igen och många ängslador har försvunnit men de återstående har restaurerats. Idag brukas delar av åkermarken och norra änden av ön är betesmark.

Det är en fin upplevelse att vandra "Alviken runt" året om. Vandringsleden passerar många spännande miljöer och genom naturreservatet Storön. Längs vägen finns information om natur och kultur. Mellan Storöns norra del och fastlandet
tar man sig fram med roddbåt. Vintertid kan man uppleva ön från isen då Alviken är grund och ofta fryser tidigt.

Reservatet är 37 hektar stort och täcker ungefär halva ön.

Sidan uppdaterad: 2019-04-03