Vägskälet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Stigen genom reservatet leder förbi en gran som delvis tappat barken

Vägskälets naturreservat ligger cirka åtta kilometer sydväst om Leksands centrum på båda sidor om Järnavägen. Området är mycket lättillgängligt om du kommer längs länsvägen.

Naturtyp:

Barrskog

Areal:

46 hektar

Service:

Slogbod, vandringsled, vinterfågelmatning

Förvaltare:

Länsstyrelsen Dalarna

Avstånd från Leksand:

11 kilometer

Parkering:

Vid reservatet

Reservatet består av gammal barrskog med höga naturvärden. Delar av området har tidigare brukats till slåtter och bete. Här trivs ovanliga vedsvampar, mossor och fåglar. På våren kan man hitta kärlväxten vårärt vid slogboden. En märkt led tar dig genom delar av reservatet och passerar bland annat förbi slogboden och tydliga kolbottnar.

I reservatet finns vintertid en fågelmatning som sköts av Leksands fågelklubb. I slogboden kan du sitta och iaktta fåglarna. Har du tur så kommer gråspetten på besök och tar för sig av talgen.

Exempel på andra fåglar som kan ses eller höras är tretåig hackspett, sparvuggla och järpe.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Sidan uppdaterad: 2019-04-16