Parker och planteringar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsbostäder AB

Telefon: 0247-805 00

E-postadress:

www.leksandsbostader.se

Blomrabatt

Söker du en vacker och vilsam plats att strosa omkring i eller varför inte slå dig ner en stund och ta in nuet?

Besök våra vackra parker, promenadslingor och planteringar och låt dig inspireras av skönheten! I parkerna kan du sitta ner och njuta. Läs mer om några av parkerna och våra större planteringar:

En park i Insjön med blomster, konst, grönska och lekplats för barnen.

Adress: Är belägen mellan Insjövägen och Gärdesvägen i Insjön.

Clasparken, Insjön

Clas Parken invigdes år 2007. Innan parken anlades utlystes en teckningstävlan bland skoleleverna i Insjön och deras idéer beaktades under projekteringen av parken. Några av ledorden vid skapandet av parken var:

  • Samlingspunkt för aktiviteter
  • Lekplats
  • Sittplatser
  • Blomsterutsmyckningar med perenner
  • Konstnärlig utsmyckning

Parkens utformning är enkel och ska medge en flexibel användning inom parkens fria ytor. Ångbåten Insjön som var en del av lekplatsen när parken invigdes skapades av konstnären Mats Lodén, liksom ankorna som simmar på det gamla skorstensfundamentet.

2022 ersattes den då murkna ångbåten och gungorna av ny lekutrustning, även den inspirerad av barn från Insjön.

På våren när de japanska bergskörsbärsträden står i blom ramas hela parken in av ett rosa skimmer. Här kan du njuta av stillheten och ljudet av porlande vatten.

Adress: Kyrkallén, intill Siljansvallens idrottsanläggning, Leksand

Japanska parken har byggts för att manifestera ett långsiktigt samarbete mellan Leksandsbygden och dess näringsliv och staden Tobetsu på Hokkaido i Japan. Vänortsförbindelserna mellan de båda orterna inleddes under 1980-talet och 1987 skrevs ett vänortskontrakt. Samarbetet har lett till goda relationer inte minst på näringslivssidan. I Leksandsbygden finns ett flertal japanbaserade arbetstillfällen. Kulturutbyten, utbyten i kommunal organisation och ungdomsutbyten har också varit omfattande.

Vår förhoppning är att samarbetet mellan de båda orterna ytterligare skall stärkas och utvecklas. Denna park ökar den japanska närvaron i bygden och vi hoppas att våra besökare här skall finna lugn och harmoni. Parken invigdes lördagen 7 augusti 2004.

Känn de historiska vingslagen vid Holpinken!

År 1924 besökte vår tidigare kung Gustaf V Insjön på sin Eriksgata. Inför detta besök anlade Åhls fornminnes- och planteringssällskap en vacker blomsterplantering och fontän på Klockarbacken. Detta finansierades med kommunens årliga bidrag från hundskatten och driften har kommunen skött om. Fontänen har fortsatt att glädja insjöborna under hela 1900-talet. På senare år blev vattenstrålen allt svagare och började således kallas för "Holpinken".

Omkring år 2010 slutade vattnet att rinna i fontänen och kommunen tog bort vattenanslutningen. Parken Holpinken rustades sommaren 2011 och utformningen gjordes av Anna Åkerlind.

Holpinken, en liten kommunal park vid Vattbergets fot i centrala Insjön

 

 

 

 

 

Utanför kommunhusets entré finns en vacker paradyta och skulpturen Spelman av konstnären Erik Åkerlund.

Adress: Kommunhuset, Torget 5, Leksand

Platsen rustades i samband med renoveringen av kommunhuset år 2010. Som rumsavskiljare ut mot vägen är en måbärshäck planterad.  Färgsprakande perenner tillsammans med bergskörsbär och körsbärsbenved pryder planteringsytorna. Här finns bland annat perennerna kantnepeta, stäppsalvia, jättedaggkåpa, rödskaftig daggkåpa och rosenflockel.

Planteringarna har utformats av landskapsingenjör Johanna Jobs, Leksandsbostäder AB.

Skulpturen Spelman

I samband med Kulturnatta den 3 september 2016 avtäcktes skulpturen Spelman vid kommunhusets entré. Skulpturen, som är tillverkad av konstnären Erik Åkerlund, är huggen i bohusgranit och målad med färger hämtade ur Leksandsdräktens färgskala. Pelaren bakom mannen symboliserar Dalälvens vattenflöde på vars topp dalahästen springer fram.

Skulpturen har tillkommit genom medel från Leksands kommun och donationer från Per Olof Ejendal, Kungliga akademien för de fria konsterna, Hjalmar Wikanders fond och Landstinget Dalarna.

I samband med Kulturnatta den 3 september 2016 avtäcktes skulpturen Spelman vid kommunhusets entré. Skulpturen, som är tillverkad av konstnären Erik Åkerlund, är huggen i bohusgranit och målad med färger hämtade ur Leksandsdräktens färgskala. Pelaren bakom mannen symboliserar Dalälvens vattenflöde på vars topp dalahästen springer fram.

 

En vacker park med både historia och nyskapelser.

Adress: Rättviksvägen intill simhallen, Leksand

Parkens namn kommer från att här låg tidigare Paradplatsen. Amalia Carlsson på gästgifvargården "Gästis" köpte platsen av Dalaregementet och gjorde i ordning en dansbana och en kägelbana. Allmänhet som inte hade sockendräkt fick betala         25 öre i inträde, och de som hade sockendräkt fick gå in gratis.

Paradparken anlades av kommunen år 2007. Under 2009 kompletterades parken bland annat med en fontän och flera bänkar. Det är stadsarkitekt Anna Ograhn som har ritat både parken och utformat dess rabatter. Skulpturerna är gjorda i Orsa av två olika skulptörer, Marit Benthe Norheim och Hagbard Sollös.

En park för både avkoppling, rekreation och aktivitet.

Adress: Björkbergsvägen i Siljansnäs mellan kyrkan och skolan.

Parken är anlagd och rustad i september 2012. Utformningen är gjord av Anna Åkerlind. Trädgårdsplatsen är belägen på samma område som den befintliga planteringen ligger på. Utformningen av den nya planteringen bygger på att platsen ska vara vacker att betrakta både från håll och på nära plats. Det är en lugn oas med sittplatser och växtlighet runtom som ger platsen rumskänsla.

Tulpaner på Torget

Torget i centrala Leksand har flera större planteringar.

Parker i Leksands kommun

Sidan uppdaterad: 2022-04-21