Fäbodrundan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilden visar träskyltar som pekar ut vägen i skogen, i bkgrunden syns ett hus.

Fäbodrundan går förbi fäbodarna Skallskog och det sedan länge övergivna Brändskog. Det är möjligt att gå leden från båda hållen, och strax innan Brändskog går det att gena så att rundan blir fyra km. Leden består av gamla fäbodstigar och det förekommer fuktiga partier.

Längd:

Sex kilometer

Att uppleva:

Fäbodmiljö, kulturlämningar, skog

Svårighetsgrad:

Blå

Tillgänglighet:

Orange markering, träskyltar

Avstånd från Leksand:

18 kilometer

Parkering:

Vid startpunkten

Från parkeringen leder vandringsleden upp mot Skallskog. Sommartid finns möjligheten att möta korna som går och betar, eller känna röklukten från pannmurar och messmörskok. På Skallberget skvallrar de stora stenrösena samt de ovanligt tydliga odlingsterraserna, om det öppna landskap som existerade på denna plats för knappt 100 år sedan. Vid ett besök är det påtagligt vilket mödosamt arbete som har utförts i generationer, vilket också är värt att förundras över.

Brändskog var tidigare ett stort fäbodställe som idag är helt övergivet. Nästan alla fäbodstugorna, lador och andra byggnader är borta. Dessa har flyttats, blivit ved, kolats eller ruttnat ner. Den uppmärksamme kan dock se lämningar av odlarmöda och byggnader. Detta då husgrunder, spismurar, trampade stigar samt rostiga föremål är kvar.

I Skallskog ges information om byggnader och företeelser längs en runda i fäboden. 

Två personer går längs en led på en kavelbro.

Längs några fuktiga stråk finns det kavelbroar att gå på.

Karta med vandringsinformation 

Sidan uppdaterad: 2019-03-28