Tillgänglighetsredogörelse

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Webbstrateg

Anders Hans

Telefon: 0247-801 20

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för våra webbplatser och  hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra webbar ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen inom följande områden på webbplatsen:

  • Våra externa e-tjänster saknar uppläsningsfunktion. Inventering och åtgärdsplan kommer att redovisas innan 1 juni 2020.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Tycker du ändå inte att vi uppfyller kraven på tillgänglighet enligt lagkraven? Då kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Sidan uppdaterad: 2020-06-09