Tillgänglighetsredogörelse

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Webbstrateg

Anders Hans

Telefon: 0247-801 20

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för våra webbplatser och  hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Leksands kommun har åtagit sig att göra leksand.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Ovanstående webbplatser uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister känner vi till och arbetar med att åtgärda:

  • Det finns pdf-filer på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. De kommer succesivt att ersättas med nytt tillgängligt material och vi beräknar vara klara senast den 30 juni 2021.
  • Det finns filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade.  De kommer succesivt att kompletteras med textning och vi beräknar vara klara senast den 30 juni 2021.
  • Webbplatsernas kod har en del valideringsfel. Vi rättar till de fel som påverkar flest människor först och planerar ha åtgärdat de viktigaste felen innan den 31 december 2020.
  • Det finns externa funktioner på granberget.se som inte har utvecklats av Leksands kommun och som kanske inte är helt tillgänglighetsanpassade. Det gäller till exempel webbutiken där du kan köpa skipass. En översyn och eventuell åtgärdsplan kommer att presenteras under våren 2021.
  • Det finns externa funktioner på leksandshallen.se som inte har utvecklats av Leksands kommun och som kanske inte är helt tillgänglighetsanpassade. Det gäller till exempel bokningsfunktionen och dess betalningstjänst. En översyn och eventuell åtgärdsplan kommer att presenteras under våren 2021.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service så hjälper vi dig.

Så här testar vi tillgängligheten

Den här redogörelsen är skapad 2019-02-21.

Vi gör regelbundet manuella kontroller och vi använder verktyg som automatiskt kontrollerar webbplatsens kod.

De verktyg vi använt oss av är:

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-09.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital service och påtala det.

Sidan uppdaterad: 2020-10-09