Vandringsleder och strövområden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I Leksand är förutsättningar goda för vandring. Från anlagda, grusade leder som Solvändan inne i Noret, till gamla fäbodstigar långt ute i skogen.

Vandringsledskartan ger en överblick av de markerade leder som finns runt om i kommunen. De flesta leder följer gamla fäbodstigar, som har trampats upp av både folk och fä på väg till och från fäbodarna. Andra leder kan vara anlagda grusleder som Limsjön runt eller Se människan-stigen. Många av lederna förvaltas av kommunen och i övrigt förvaltas lederna av föreningar eller andra ideella krafter.

Vandringskartan som finns att köpa på turistbyrån och bokhandeln kan med fördel kompletteras med andra mer detaljerade kartor. Till några utvalda rundturer finns särskilda kartor med information.

Är du sugen på att uppleva naturen i Leksands kommun? Då vill vi tipsa om appen Naturkartan som lotsar dig till en rad vackra och spännande platser att besöka.

Märkning och svårighetsgrad

Det pågår ett arbete med att standardisera märkning/skyltning, svårighetsgradering och klassificering av leder. Leksands kommun anpassar efter hand lederna till detta.  De allra flesta vandringslederna ute i skogen som finns med på vandringskartan, är märkta med orange färg och vägvisningsskyltarna är av trä. När det gäller mer tätortsnära anlagda leder är det främst skyltat. Vi har försökt bedöma svårighet efter samma färgskala som man använder i skidbackar där svart är svår, röd medelsvår, blå passar för de flesta och grön är lätt. I våra trakter är de flesta lederna blå.

 

Alviken runt

En sju kilometer lång naturskön runda med stor variation, delvis genom Storöns naturreservat. Man går längs stranden runt Alviken - vid byar, genom skog, över åker och hage. För att komma hela vägen runt får man ro en kort sträcka.

Alviken runt

Längd:

Sju kilometer

Att uppleva:

Kulturlandskap, betesmark, by, sjö, skog, utsikt

Svårighetsgrad:

Blå

Tillgänglighet:

Skyltning och roddbåtar

Avstånd från Leksand:

Elva kilometer

Parkering:

Vid utfarten till Storön

Karta

Fäbodrundan

Fäbodrundan går förbi fäbodarna Skallskog och det sedan länge övergivna Brändskog. Det är möjligt att gå leden från båda hållen, och strax innan Brändskog går det att gena så att rundan blir fyra km. Leden består av gamla fäbodstigar och det förekommer fuktiga partier.

Fäbodrundan

Längd:

Sex kilometer

Att uppleva:

Fäbodmiljö, kulturlämningar, skog

Svårighetsgrad:

Blå

Tillgänglighet:

Orange markering, träskyltar

Avstånd från Leksand:

18 kilometer

Parkering:

Vid startpunkten

Karta

Limsjön runt

Limsjön är en grund och näringsrik fågelsjö intill Leksands centrum. En grusad vandringsled går runt sjön där även fågellivet kan upplevas från fågeltornen samt ett gömsle. Området är skyddat som Natura 2000-område.

Limsjön runt

Längd:

Sju kilometer

Att uppleva:

Fågelliv, betesdjur, våtmark, lövskog

Svårighetsgrad:

Grön

Tillgänglighet:

Grusad led, fågeltorn, gömsle, dass, informationsskyltar

Avstånd från Leksand:

Intill Leksands Noret

Parkering:

Vid Norsbro med flera platser

Karta

Se människan

Åkersön ligger mitt emot Leksands centrum, på andra sidan älven. Den tätortsnära grusade leden är anpassad på flera olika sätt och går i flack terräng. Längs vägen kan, utöver naturen, även konst upplevas.

Se människan

Längd:

1,5 kilometer

Att uppleva:

Lövskog, konsthändelseplatser, fågelliv

Svårighetsgrad:

Grön

Tillgänglighet:

Grusad led, skyltar som man kan lyssna på, taktil karta

Avstånd från Leksand:

1,8 kilometer

Parkering:

Vid Siljan nära Leksands folkhögskola. man kan även parkera under Leksandsbron vid dykarklubbens lokaler.

Karta

Skinnaråsen-Kägelberget

En runda som startar i Skinnaråsens högt belägna fäbodar. Därifrån fortsätter leden upp på Skinnaråstoppen och in i Kägelbergets naturreservat. På toppen finns ett utsiktstorn där det ges en mäktig vy över skogslandskapet.

Skinnaråsen-Kägelberget

Längd:

4 kilometer

Att uppleva:

Fäbodmiljö, utsikt, gammelskog

Svårighetsgrad:

Röd

Tillgänglighet:

Vandringsled med märkning, skyltning och kartor. Utsiktstorn

Avstånd från Leksand:

20 kilometer

Parkering:

Skinnaråsens fäbod

Karta

Laddar karta...